Danmark prøver igen at bevare masse-logning: Vil have ny EU-dom

17 kommentarer.  Hop til debatten
Danmark vil have EU-Domstolen til at genoverveje de udtalelser, som har fejet tæppet væk under telelogningen herhjemme. Derfor hjælper regeringen Belgien med at forsøge at bevare en tilsvarende masse-overvågning.
Reportage3. december 2018 kl. 12:18
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Den danske regering vil støtte Belgien, der ligesom justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er blevet sagsøgt for regler, som tvinger teleselskaberne til at gemme oplysninger om deres kunder.

Regeringen vil afgive et indlæg i en sag, som forfatningsdomstolen i Belgien har sendt til udtalelse hos EU-Domstolen. Danmark vil nemlig have EU-Domstolen til at ændre de udtalelser, som har gjort det klart, at også de danske regler om masselogning strider med Chartret, også omtalt som EU's grundlov.

EU-Domstolen afgjorde for knap to år siden, at svenske regler om masselogning var i strid med Chartret, fordi de er uforenelige med retten til privatliv. Det er ikke tilladt at gemme oplysninger om, hvor en hel befolkning befinder sig henne, og hvem de taler og sms'er med, fastslog domstolen i klare vendinger i den såkaldte Tele2-dom.

Siden har den danske regering været klar over, at reglerne herhjemme skal ændres. Det er blot ikke sket endnu, og derfor har den nye Forening mod Ulovlig Logning anlagt sagen mod justitsministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En tilsvarende sag kører ifølge et notat fra Justitsministeriet ved den belgiske forfatningsdomstol. Her er dommerne gået videre til EU-Domstolen for at få en ny udtalelse.

Det skyldes ifølge notatet, at den belgiske regering argumenterer med, at lovgivningen, der tvinger teleselskaberne til at masse-overvåge belgierne, ikke blot har til formål at bekæmpe grov kriminalitet. Den skal »garantere det strafferetlige systems integritet og forbedre borgernes tillid til retsvæsnets funktionsdygtighed,« skriver ministeriet.

Belgien: Umuligt at leve op til krav om udvalgt logning

Den belgiske regering finder det umuligt at leve op til EU-Domstolens krav om udelukkende at logge teleoplysninger for udvalgte personer, udvalgte områder eller i udvalgte perioder. Netop det hovedbrud har den danske regering, som netop har taget hul på endnu en omgang forberedelser til nye logningsregler, også.

Justitsministeriet argumenterer, at den nye udtalelse fra EU-Domstolen kan »få stor betydning for, hvordan logningsregler kan indrettes i overensstemmelse med EU-retten på en måde, hvor logning fortsat vil udgøre et centralt og effektivt efterforskningsredskab«.

Samtidig beder den belgiske forfatningsdomstol om, at EU-dommerne fortæller, om Belgien kan opretholde midlertidige regler for at gemme og benytte teleselskabernes data. Netop det anser Justitsministeriet for centralt i Foreningen mod Ulovlig Lognings sag, så også på dette punkt ønsker Danmark at bakke den belgiske regering op.

Danmark: EU-Domstolen skal genoverveje sine udtalelser

Regeringen håber, at den belgiske sag kan bruges som løftestang for at få omgjort dele af den Tele2-dom, som gør den nuværende telelogning herhjemme ulovlig efter EU-retten.

»Det er overordnet regeringens opfattelse, at EU-Domstolen skal opfordres til at genoverveje visse af de udtalelser, som Domstolen afgav i Tele2-dommen,« som Justitsministeriet skriver.

Herefter gentager ministeriet, at de loggede oplysninger om danskernes telefonsamtaler og fysiske færden »udgør et centralt og effektivt redskab for politiet og PET«.

»Der bør efter regeringens opfattelse argumenteres bl.a. på den baggrund for, at EU-retten ikke er til hinder for en generel og udifferentieret logningsforpligtelse, hvis formål bl.a. er at sikre den personlige og nationale sikkerhed, som staten har en positiv forpligtelse til at sikre for alle borgere,« skriver ministeriet.

Formanden for It-Politisk Forening, Jesper Lund, gør på Twitter opmærksom på regeringens forsøg på at få en ny EU-dom om logning.

Han henviser til, at der allerede i 2014 faldt en første dom om logning, som ifølge kritikere gjorde det klart, at de danske logningsregler strider mod EU-retten.

It-Politisk Forening bakker op om Foreningen mod Ulovlig Lognings sag mod staten.

17 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
18
5. december 2018 kl. 08:46

Mig forekommer det ekstremt betændt, at politikerne på denne måde blander sig i en domstols afgørelser.

Det her har dog ikke noget med magtens tredeling at gøre, al den stund at den danske regering ikke har nogen (direkte) sanktionsmuligheder over for EU-Domstolen. Der er tale om en form for Amicus Curiae-skrivelse fra regeringen, selvfølgelig med den slet skjulte bagtanke at man selv kommer til at stå i samme skruestik senere.

17
5. december 2018 kl. 05:10

Mig forekommer det ekstremt betændt, at politikerne på denne måde blander sig i en domstols afgørelser. Nåhvad de fine taler og principper gælder nok kun "de andre".

15
4. december 2018 kl. 11:33

Brug af VPN underminerer totalt enhver form for logning af hvad borgerne søger efter og hvilke sider de tilgår, og måske burde man som modtræk mod den ulovlige logning lave en kampagne for at alle bør bruge en VPN tjeneste for at beskytte deres privatliv?

Jeg har selv benyttet en VPN tjeneste i årevis netop for at 'fritage' min ISP for ansvaret for at overvåge hvad jeg laver på nettet, hvad jeg downloader og så videre.

14
4. december 2018 kl. 10:11

Der bør efter regeringens opfattelse argumenteres bl.a. på den baggrund for, at EU-retten ikke er til hinder for en generel og udifferentieret logningsforpligtelse, hvis formål bl.a. er at sikre den personlige og nationale sikkerhed, som staten har en positiv forpligtelse til at sikre for alle borgere, skriver ministeriet.

Den begrundelse er ligesom blevet manet i jorden utallige gange. Jeg begynder så småt at tro, at der ligger noget mere fundementalt bag den her logningsliderlighed. Måske noget der har med forpligtigelser over for allierede at gøre....

// Jesper

12
3. december 2018 kl. 21:13

På visse punkter vil vi gerne følge EU love, men går de Danmark mod vælger vi bare at lade være, jeg er rystet.

Og så skriver de "sikre den personlige og nationale sikkerhed". Så for at sikre borgeren vil staten overvåge borgeren efter samme princip som det tidligere DDR og Kina. Det er s.... uhyggeligt du.

9
3. december 2018 kl. 18:25

Det er i mine øjne ikke logisk, at al telelogning ophæves, mens IT-tjenester som facebook mv. indsamler store mængder personlige data, som tilmed efter deres forgodtbefindende leveres til politiet med henblik på retsforfølgelse. Tænk bare på sagen om sexvideoen spredt blandt unge.

Jeg kan ikke helt følge dig her.

Mener du at det legitimerer telelogning, at Facebook et al. suger store mængder personlige data?

I min optik svarer det lidt til at sige, at det da er fuldstændig rimeligt at jeg banker min kone gul og blå, da naboen tjatter lidt til konen i ny og næ - mon ikke det ville være bedre hvis begge dele så absolut var forbudt?

7
3. december 2018 kl. 17:02

Den norske sag drejer sig om forsvarets såkaldte signalindsamling på grænsen til andre lande, som man nu vil lovgive nærmere om.

Det foregår også i Danmark, hvor FE står for det uden det er blevet nærmere belyst for Folketinget. Alibiet er, at signalindsamlingen foregår uden for dansk jurisdiktion, når det er trafik på vej til eller fra udlandet. Så det hviler alene på instruktionsbeføjelsen til FE, og i modsætning til logning omfatter det også - og sikkert især - egentlig aflytning af indhold.

Personligt er jeg enig i, at domstolens tidligere dom er noget uklar og lidt ulogisk. Så det er fint, at det efterprøves nærmere.

Det er i mine øjne ikke logisk, at al telelogning ophæves, mens IT-tjenester som facebook mv. indsamler store mængder personlige data, som tilmed efter deres forgodtbefindende leveres til politiet med henblik på retsforfølgelse. Tænk bare på sagen om sexvideoen spredt blandt unge.

Med et konsistent syn skulle al opbevaring af personlige data for alle tjenester i givet fald direkte forbydes uanset kundetilsagn gennem vilkårene.

Men Justitsministeriet kan ikke med held få et revideret grundlag, som EU-domstolen kan acceptere, hvis de ikke selv illustrerer den afvejning af hensyn, der skal lægges til grund ved en revision af telelogning. Det er ikke nok, at rigspolitiet bedyrer nødvendigheden af logning af en bestemt type data.

Og det tror jeg simpelthen ikke, at de er i stand til.

6
3. december 2018 kl. 14:54

Så er det heldigt for dem at de nu kan benytte GDPR, som begrundelse for ikke at oplyse om sager, hvor overvågningen har haft afgørende betydning. Sarcasm off

5
3. december 2018 kl. 13:51

Nå ja, det er jo nok fordi man ikke fra ministeriets side kan oplyse om successer da der er tale om hemmeligt stemplede informationer....

4
3. december 2018 kl. 13:38

Hvis man nægter at anerkende en domstols afgørelse er det så ikke foragt for retten?

Borgere og Virksomheder har jo heller ikke ret til at lade være med at følge reglerne fordi de er besværlige!

Pape er Injustitsminister!

3
3. december 2018 kl. 13:31

<a href="https://www.personvernbloggen.no/">https://www.personvernbloggen.no/</a…;
<p>Gid Pape ville læse det....​

Det der især er bemærkelseværdigt i den sammenhæng er at forsvarministeren prøver at gennemtrumfe sin egen vilje, før end personvernkommisjonen overhovedet er blevet nedsat, og derfor heller ikke kan have kommet med nogen anbefalinger.

Det minder i uhyggelig grad om det vi også ser her i landet, hvor politikere skal vise handlekraft, og derfor implementer løsninger, uden overhovedet at have behandlet sagerne ordentligt, og uden på nogen måde at lytte til fagkundskaben.

2
3. december 2018 kl. 13:20

Belgierne har åbenbart et ministerium for dårlige jokes:

Den skal »garantere det strafferetlige systems integritet og forbedre borgernes tillid til retsvæsnets funktionsdygtighed,«

Det er åbenbart slet ikke gået op for de kære politikere, at masseovervågning lige præcis underminerer borgernes tillid til systemet?

Og så må man konstatere at Pape og Justitsministeriet jo på det nærmeste går Goebbels i bedene omkring det med at gentage en løgn hyppigt nok:

at de loggede oplysninger om danskernes telefonsamtaler og fysiske færden »udgør et centralt og effektivt redskab for politiet og PET«.

al den stund der ikke kan fremvises et eneste eksempel på at logningen skulle have haft nogen opklaringsmæssig værdi, fsva. terror, som jo var begrundelsen for indførelsen i sin tid.