Danfoss ændrer forklaring: It-outsourcing er en pengesag

Mangel på kompetente it-folk i Udkantsdanmark er ikke årsagen til, at Danfoss outsourcer it-opgaver til Indien. Beslutningen handler om penge og skalerbarhed, siger virksomhedens CIO.

Det er ikke korrekt, at Danfoss outsourcer it-drift og it-applikationsudvikling til Indien, fordi man har svært ved at trække kompetente it-professionelle til hovedsædet i Nordborg på Als.

Det er budskabet fra Danfoss' CIO Kenneth Bjerregaard, efter at Version2 har bragt en artikel, der netop påstod dette.

Læs også: Danfoss outsourcer til Indien: 'Danske it-folk frygter Udkantsdanmark'

»Årsagen til, at vi outsourcer, er i bund og grund et ønske om at omkostningsoptimere, hvor det er muligt, kombineret med et ønske om øget fleksibilitet og skalerbarhed,« siger Kenneth Bjerregaard til Version2.

Han går dermed i rette med den omtalte artikel, hvor en anden Danfoss-medarbejder var citeret for at sige:

»Danfoss ansætter rigtig mange danske medarbejdere. Men der hersker en frygt for at flytte til Udkantsdanmark blandt it-folk, der gør, at Danfoss har søgt til Indien for at finde it-konsulenter. Så Danfoss' outsourcing har lige så meget med udbuddet i Danmark at gøre.«

Men den udlægning er altså ikke korrekt, siger Kenneth Bjerregaard:

»Det er korrekt, at der er nogle udvalgte it- specialister, som vi i lighed med andre danske virksomheder godt kunne bruge flere af. Men det er ikke arbejdskraftmangel, der er årsagen til, at vi går denne her vej,« siger Kenneth Bjerregaard til Version2.

Specialisering kræver outsourcing

»Baggrunden er, at vi i Danfoss IT traditionelt har valgt at gøre mange ting selv. Men i takt med, at it-opgaverne er blevet mere specialiserede og varierende, har vi i stigende grad behov for unikke spidskompetencer. Og så er det praktisk at bruge konsulenter, hvilket vi i øvrigt har gjort i rigtig mange år,« fortsætter han.

»Dels giver det adgang til ekspertise og erfaring fra partnere, og dels giver det vores egne it-ressourcer mulighed for i højere grad at koncentrere sig om kerneforretningen og de opgaver, hvor det er vigtigt at have egne medarbejdere, som forstår vores måde at gøre forretning på. Danfoss har også outsourcet dele af andre områder, der ikke er omfattet af virksomhedens kerneforretning,« lyder argumentationen videre.

Kenneth Bjerregaard oplyser, at Danfoss' 286 it-medarbejdere i Danmark udgør lidt over halvdelen af det samlede antal it-medarbejdere, og at man p.t har 32 applikationsudviklingskonsulenter hos outsourcingpartneren HCL i indiske Chennai. Dertil kommer de medarbejdere i Chennai, der monitorerer driften af Danfoss' datacenter, der rent fysisk er placeret i Stockholm.

Fordelingen kommer frem mod 2015 til at blive ændret i indisk favør:

»Vi skal ikke umiddelbart være flere danske it-medarbejdere. Omvendt har vi dog heller ingen aktuelle planer om at skære ned. Til gengæld skal den indiske stab vokse til omkring 100 medarbejdere i 2015,« siger Kenneth Bjerregaard.

Endelig peger han på endnu en fordel ved outsourcing-strategien:

»Når vi outsourcer, er det lettere at skrue op og ned for ressourcerne i takt med, at forretningens behov for it-ydelser stiger og falder,« siger han.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (9)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Peter Johan Bruun

Der er ingen tvivl om at Danfoss mener de har set muligheder som global koncern for at skaffe billig og dygtig arbejdskraft.

I ledelseskredse har man mantraet: "Kina er verdenens fabrik, og Indien er verdenens kontor". Det mantra er kun halvt rigtigt, hvilket CSC, EastWest Denmark/Thales, AnsaldoBreda m.fl. har bevist.

Indtil hæderkronede danske firmaer, som eks. Danfoss, bliver istand til at udnytte potentialet her i landet, må vi der sidder på sidelinien og undrer os, i stedet finde de græsgange der giver bedre udbytte. Det har været vilkårene i et langt stykke tid. For IT's vedkommende siden starten af 1990. Så mon ikke vi kan tillade os et kigge overbærende til, lidt endnu.

At firmaer fortæller offentligt om hvordan de laver en god forretning, skal man så også huske at tage med et gran salt. Der er uden tvivl andre grunde til at fortælle om billige programmører, end den ene blot at prale til alle konkurrenterne, om hvordan man tjener nemme penge :D

 • 7
 • 1
René Nielsen

Det er altid en pengesag når der sker outsourcing af IT-kompentencer og at hævde noget ... siger vist alt om dem som siger det!

Typisk bliver det pakket i fraser som "fokusering", "mulighed for skalering", "strategisk samarbejde" og lignende fraser/buzzwords.

Når jeg en gang bliver professor på Hanshøjskolen skal jeg forske i stordriftulemper indenfor outsourcing af IT. Det får lange udsigter for jeg ved godt, at jeg aldrig får legater :-)

Især vil jeg fokuser på følgende områder: 1) de eksorbitant højere dokumentationskrav som stilles til enhver ændring 2) de voldsomt stigende svartider 3) de evindelige statusmøder via WebEx 4) kulturforskelle som betydelig fejlfaktor 5) scopemanagement af dagligdags opgaver 6) den værdiløse SLA.

Og så til sidst den som altid kommer "for os bliver det en succes, fordi ledelsen vil det her (e.g. outsourcing) og at det derfor er en strategisk beslutning". Og ve dem som tvivler på visdommen i ordene.

Jeg vil ikke afvise at rene driftopgaver med fordel kan outsources men ethvert tilløb til at overvejende forretningsrelaterede projekter kan udføres fra Indien, er tågesnak. Min erfaring siger en arbejdsbyrdestigning på ca. faktor 5 i specifikationsfasen og en faktor 5 til 8 i testfasen.

Hvis den samlede udvikling i buildfasen er "stor nok" så kan der godt opstå en samlet besparelse, men det er et risikofyldt farvand, hvor meget store organisationer før er gået på grund!

Og en ansvarlig ledelse vil på forhånd have spurgt sin CIO om, "hvorfor vil det lykkedes for os, når de ikke gør det andre store organisationer?"

Det svar ville jeg hellere have haft svar på!

 • 12
 • 2
Nicolai Rasmussen

Store virksomheder køber tit små virksomheder op - ofte fordi de små virksomheder skaber ting store virksomheder ikke magter. Små virksomheder har også en større jobskabelse end store virksomheder. Sat på spidsen så skaber små virksomheder de værdier vi har glæde af i samfundet, og store virksomheder producerer og kost optimerer de værdier, de små virksomheder skaber. Det er også de store virksomheder der hænger fast i "sådan har vi altid gjort". At lade store virksomheder vise vejen frem, er temmelig misforstået. De store virksomheder operer nemlig i end-of-life fasen af virkeligheden.

Problemet er at man ikke kan spørge de små, fordi blandt de små gode ideer, gemmer der sig mange dårlige...

Men en ting er sikkert, de nye jobs skabes ikke af de store virksomheder, så at de fyrer folk er vel ikke underligt. Det underlige er vel at nogen lytter til dem i den sammenhæng. Få nu fokus på de små virksomheder, i stedet for at blive ved med at høre på de stores sang om statsstøtte til produktion af vadsække og moustagevoks, og lønreduktion på arbejdskraft...

 • 9
 • 0
Henrik Wahlberg

Hej Rene.

Jeg deler dine synspunkter/observationer. Du glemte vist tidsforskellen. For tiden er overlap perioden ca 3½ time om formiddagen, som reelt kan benyttes til "WebEX"

For et års tid siden mistede vi en medarbejder der ude. Vi kunne/ville ikke matche et krav på 250kkr/år Jeg vil derfor formode at vores pris pr udvikler er over 200kkr årligt. Dit og mit synspunkt har ikke vagt genklang hos ledelsen. Ledelsens holdning lader til at være, at vi også kan få det til at fungere når alle andre kan.

Jeg føler mig som drengen i "Kejserens nye klæder" :-)

Jeg tror ikke at det varer ret længe før hjemflagning af sådanne opgaver bliver almindeligt.

PS Jeg nyder mine ca 4 ture til Indien årligt, har fået en dejlig kultur ind på kroppen, og stiftet mange nye venskaber med indiske kolleger.

 • 5
 • 0
ole jeppesen

Når snakken falder på outsourcing/offshoring er der en tendens til at sindene kommer i kog og en begrænset viden og erfaring pludselig fremstår som facts.

Det er ganske rigtigt at hvis man vælger at OUTSOURCE sine produkter vil der forestå en ekstra lokal byrde med at levere specifikationer til den eksterne partner og ligeledes en eller anden form for validering af det man får leveret. Det skal måske lige nævnes at trenden de seneste 10 år er gået mod Offshoring, som er et helt andet koncept og på ingen måde har helt de samme uheldige konsekvenser som ved ren outsourcing. Ved offshoring (eller nearshoring) opretter det pågældende danske firma enten et globalt udviklings datterselskab eller indgår et samarbejde med et af en håndfuld danske samarbejdspartnere som hoster firmaets udviklere i et lavtløns land med enorme talent-pools. Så, man overlader ikke udviklingen til et andet firma, men til ens egne top-udviklere som har været igennem en HR udvælgeses proces (inkl. tekniske tests) de fleste danske udviklere ville få mareridt over. Idet det danske firma, i tæt samarbejde med den eksterne HR afdeling, står for den endelige udvælgelse får man præcis de profiler der kan honorerer de kortsigtede krav såvel som de strategiske mål med det(de) distribuerede teams. Det er ikke længere DEM, men udelukkende OS når man taler om fælles mål i udviklingsafdelingen. Det er også efterhånden ren rutine at når opgaverne drejer sig om Innovation, Research eller overdragelse af forretnings-viden - ja, så vælger den rutinerede danske leder at lade en del af det distribuerede team komme på besøg - Regnearket har for længst vist at det er en god ROI. Mange danske virksomheder vælger derudover at placere en teknisk velfunderet leder i den danske del af afdelingen til at forestå arbejdsprocessen (oftest SCRUM) og derigennem have mulighed for at bistå den danske produkt-ejer opgaven med at verificere at man som minimum har fået det man oprindeligt bad om hver 3.-4. uge, både mht. mængde og kvalitet.

Der er faktisk ikke længere nogle gangbare undskyldninger for ikke at lykkedes med Offshoring, med undtagelse af dårlig ledelse og/eller lokale danske medarbejdere der af den ene eller anden grund ikke kan affinde sig med en "ny" dagsorden.

Nu er det jo også mere end 10 år siden at det kun var nogle få fremsynede virksomheder som prøvede kræfter af med globalisering. Idag nyder mere end 400 danske virksomheder godt af globaliseringstiltagene. Der er helt sikkert et økonomisk krav som bliver opfyldt med 30-60% besparelser. (Husk at det ikke kun er lønnen som er en anden i udlandet, man skal også huske at der er en besparelse på bygninger, lokaler, IT, infrastruktur, m.m) Derudover er der små som mellemstore firmaer i provinsen - ja, sågar i København, som ikke kan tiltrække de nødvendige udviklere med de krævede kvalifikationer. Derfor ser vi også en trend der går mod at start-ups og små virksomheder har egen offshore afdeling med 1-4 mand. På den måde undgår firmaerne mange gange fremmed kapital og oparbejder stille og roligt en produktportefølje der gør at firmaet kan vokse til en størrelse således at der er råd til at ansætte du og jeg om 5 år

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere