Cybersikkerhedsråd skal sikre awareness-kampagner rettet mod borgerne

13. december 2019 kl. 12:181
Cybersikkerhedsråd skal sikre awareness-kampagner rettet mod borgerne
Illustration: World Image/Bigstock.
Cybersikkerhedsrådet, som forsvarsminister Trine Bramsen (S) er ved at nedsætte, skal mødes tre til fire gange om året og øge it-sikkerheden for både borgere og virksomheder.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Det nye Cybersikkerhedsråd, som nedsættes af forsvarsminister Trine Bramsen (S), og som skal drives af Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen i fællesskab, skal sikre awareness-kampagner »rettet mod borgerne.«

Det fremgår af kommissoriet (PDF) for det nye råd, som Version2 har fået aktindsigt.

Det understreges dermed, at det nye råd, der forventes at holde møde 3-4 gange om året, ikke alene skal arbejde for virksomhedernes it-sikkerhed, men også på borgerniveau.

Virksomhedssikkerhed er nemlig allerede dækket af Erhvervsstyrelsens Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Generelt får rådet ifølge kommissoriet følgende fire hovedarbejdsområder.

  • Rådgivning til udvikling af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Konkret kan rådet f.eks. gennemføre analyser, der kan danne baggrund for prioritering af igangsatte eller eventuelt kommende initiativer

  • Bidrage til videndeling, rådgivning og vejledning på strategisk niveau bl.a. gennem relevante publikationer, netværk og konferencer samt bidrag til videndeling i forhold til information om trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter.

  • Undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejdere, herunder f.eks. inden for uddannelse og forskning.

  • Bidrage til koordination af den danske indsats i forbindelse med ENISAs årlige ”cyber security month” i oktober, samt bidrage til en årlig awareness-kampagne rettet mod borgerne.

Som tidligere meldt ud vil Cybersikkerhedsrådet vil have et delt formandskab mellem den offentlig og private sektor. For den offentlige sektor vil Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen dele formandsskabet og på skift varetage dette.

For den private sektor vil formandsskabet blive udpeget på første møde i Cybersikkerhedsrådet.

1 kommentar.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
13. december 2019 kl. 18:30

Ved en hurtig gennemlæsning af kommissoriet konstateres at rådet desværre ikke bliver det slagkraftige instrument og værktøj, der kunne være med til at sikre samfundet og dets befolkning bedre end hidtil. Kommissoriet viser, at det bliver endnu et som de andre 18 skattebetalte instanser nævnt i lederen af dagens udgave af Version2 (anbefales læst - også kommentarerne). Det bliver et betydningsløst råd fordi det ikke får tilstrækkelig slagkraft eller muskler til at samle bestræbelserne og koordinere kampen mod terrorister, de cyberkriminelle og cyberbanditterne, og kun perifert kommer til at tage sig af de reele problemer og udfordringer Danmark står overfor. Rådet forudses desværre at blive endnu en sovepude og et hold kæft suttebolsche, der skal give befolkningen indtryk af politisk handlekraft. Rådet får ingen reel magt ,indflydelse eller gennemslagskraft og bliver blot endnu en instans blandt de talrige og mange andre insanser, der er dukket op som padehatterog muldvarpeskud de sidste par år. Med kommissoriet og rådets påtænkte sammensætning og opgaver er det lykkedes for CFCS og Digitaliseringsstyrelsen at stikke en kæp i hjulet og sørge for at Rårdet kun får kosmetiske og ingen reel indflydelse på forbedring af cybersikkerheden i Danmark. Det bør erindres, at det ikke har været med CFCS's gode vilje at Rådet blev etableret og de har nu sammen med Digitaliseringsstyrelsen formået at obstruere de gode intensioner ved at gøre Rådet så tandløst som muligt, og samtidig bestemme hvem der skal være med og hvad rådet skal beskæftige sig med. De private i Rådet udpeges og vælges af CFCS og kommer kun med hvis FE finder dem stuerene nok og indstillet på blive manipuleret. At mødes 3-4 gange om året er kun et bevis på at rådet bliver en hygge- og snakkeklub, der kan få sig en god skattebetalt frokost sammen og imens foregive at være til gavn for cybersikkerheden i Danmark.
CFCS under FEog Forsvarsministeriet har siden dets oprettelse for mere end 7 år siden end ikke formået at definere og indkredse samt udpege eler beskrive hvad der forstås ved samfundskritisk infrastruktur, som i henhold til deres kommisorium er deres højst priotiterede opgave og ansvar. Hvordan de så nu skulle kunne sørge for Danmarks cybersikkerhed i det nævnte råd forekommer selvmodsigende og hyklerisk.