Bornholmere får 60 millioner i gave til hurtigere internet

Regeringen er klar med en plan for, hvordan et tilskud på 60 millioner kroner kan sikre bornholmerne hurtigt internet i fremtiden. Kravet i 2016 lyder på 30 megabit download og 5 megabit upload.

Bornholm ligger væsentligt under landsgennemsnittet, når det gælder hurtigt internet, og det har et næsten enigt folketing valgt at gøre noget ved med et statstilskud på 60 millioner kroner.

Læs også: Bornholmere får millioner til bedre bredbånd

Og hvordan det tilskud skal omdannes til bedre bredbåndsforbindelser er Erhvervs- og Vækstministeriet nu klar med et bud på, fremgår det af en pressemeddelelse fra ministeriet.

Teleselskaberne får 60 millioner kroner i tilskud og skal så konkurrere om at levere den bedste løsning. Alle skal dog leve op til mindstekravene: I 2016 skal bornholmerne have adgang til bredbånd med 30/5 megabit/sekund i download/upload, og fire år senere er kravet hævet til 100/30 megabit/sekund. Netværket skal i mindst ti år være åbent, så andre teleselskaber også kan få adgang til det.

Processen begynder med to høringer, hvor den første handler om den nuværende internet-status på Bornholm, altså hvor der i forvejen er hurtige forbindelser og hvor det er planlagt. Den anden høring finder sted, når hele udbudsmaterialet er klar til at blive lagt frem.

De 60 millioner kroner er et tilskud, som skal gøre det muligt for teleselskaberne at dække Bornholm med hurtigt internet og derefter få en kommercielt bæredygtig forretning ud af det. Men netop fordi det er direkte statsstøtte, skal hele konceptet først godkendes af EU-Kommissionen, før den kan sættes i gang.

Bornholm ligger væsentligt under landsgennemsnittet, målt på hvor hurtigt internet, man kan få på øen. Der er for eksempel kun halvt så mange bornholmere, som har adgang til hastigheder på 30 megabit/sekund download og derudover, i forhold til gennemsnittet for hele Danmark.

Bedre bredbånd til bornholmerne

 1. oktober 2013 Pressemeddelelse
  Regeringen og aftalepartierne bag Vækstplan DK er enige om at gennemføre en høring over udbud af de 60 mio. kr. fra vækstplanen til bedre bredbånd på Bornholm.
  Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

Vi lægger op til, at de 60 millioner fra Vækstplan DK til bedre bredbånd på Bornholm skal gå til det bredbåndsselskab, som kan levere det hurtigste bredbånd til flest mulige borgere og virksomheder. Det er vigtigt, fordi adgang til hurtigt bredbånd er et grundvilkår for både virksomheder og borgere.

Når vi har valgt at gennemføre en høring over udbuddet, er det fordi, vi gerne vil give mulighed for, at flere kan byde på opgaven.
Dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm ligger væsentligt under landsgennemsnittet. Fx er dækningen mindst 50 pct. lavere end landsgennemsnittet, når det gælder hastigheder på 30 Mbit/s og derover.

Med Vækstplan DK afsatte regeringen og aftalepartierne (V, DF, KF og LA) derfor i alt 60 mio. kr. i 2014 og 2015 til højhastighedsbredbånd på Bornholm.

Det er nu aftalt at gennemføre en høring over et udbud, som skal give tilskud til det bredbåndsselskab, der kan give flest mulige bornholmere hurtigt bredbånd på den korteste tid.

Høringen gennemføres i to trin. Først indsamles data over hvor, der allerede i dag findes højhastighedsbredbånd på Bornholm, og hvor der er planer om udrulning. Dernæst gennemføres høring over det samlede udbudsmateriale med budvilkår og indsatsområder.

Fakta

Bredbåndsdækningen på Bornholm

Bornholm ligger væsentligt under landsgennemsnittet målt på den samlede dækning med højhastighedsbredbånd, jf. Erhvervs- og Vækstministeriets Bredbåndskortlægning 2012. For hastigheder på 30 Mbit/s og derover, er adgangen til bredbåndshastigheder mindst 50 pct. lavere end landsgennemsnittet.

Krav til modtager af tilskud

I det materiale, som bliver sendt i høring, vil der bl.a. blive lagt op til følgende minimumskrav:

Højhastighedsbredbånd skal være udrullet senest 2016.
Der skal leveres hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload i 2016 samt mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020.
Der skal i mindst 10 år være åben adgang til nettet, dvs. at andre udbydere kan levere tjenester via nettet.
Der lægges op til, at udbuddets evalueringskriterier skal fremme, at hurtigt bredbånd udrulles hurtigst muligt til flest mulige bornholmere.

Samlet budget

De 60 mio. kr. gives som et tilskud, der skal dække investeringsgabet (forskellen mellem omkostningerne ved den ønskede udrulning og en bæredygtig kommerciel udrulning). Det betyder, at modtageren af tilskuddet forventes at bidrage med egen finansiering. Det samlede budget for projektet forventes derfor at være mere end 60 mio. kr.

EU-godkendelse

Udbuddet af tilskud falder under EU’s retningslinjer for statsstøtte til bredbånd. Støtteordningen skal derfor godkendes af Kommissionen.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (387)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Mogens Ritsholm

Man skal selvfølgelig ikke støtte selskaber direkte, og sådan gør man heller ikke andre steder, hvor offentlige midler bruges til udbredelse af bredbånd.

Man skal derimod støtte etablering af passiv teleinfrastruktur, som kan benyttes af alle selskaber i indbyrdes konkurrence. Passiv infrastruktur er f. eks. master og kanalisering af fiber uden lys på via rør. Se nu hvordan Sverige gør det. De har 10 års erfaring.

Hvis man støtter et selskab til at give den bedste dækning, vil man faktisk give statsstøtte til dannelse af et monopol. Alene af den grund bør det forkastes. Men det bliver det jo nok også, hvis man nærlæser forslaget op mod EUs statsstøtteregler.

Alt dette sagt med forbehold for, at det konkrete indhold af forslaget er bedre gennemtænkt end pressemeddelelsen.

 • 14
 • 0
#3 Jens Jönsson

"Netværket skal i mindst ti år være åbent, så andre teleselskaber også kan få adgang til det."

Mindst ?!? Et net der er bygget på statsstøtte skal altid være åbent for andre teleselskaber.

 • 13
 • 0
#5 Mogens Ritsholm

"Netværket skal i mindst ti år være åbent, så andre teleselskaber også kan få adgang til det."

ja den tidsbegrænsning er helt uforståelig. Enten er arkitekturen åben eller også er den ikke. Så enten skal det være et evigt krav eller også skal kravet ikke stilles.

Et interessant spørgsmål er, hvad der menes med åbenhed for mobil, hvis nu et mobilselskab vil byde ind.

Er det sevic eprovider adgang, national roaming eller særlig adgang til master og transmissionsadgang til disse?

I alle disse muligheder er der egentlig ikke tale om åbenhed på netværksniveau.

Så allerede i dette udgangspunkt udelukkes de offentlige mobilnet nærmest.

 • 1
 • 0
#6 Mogens Ritsholm

Hovsa-beslutningen om støtte til Bornholm kunne have været brugt som et pilotprojekt til udvikling landsdækkende modeller for offentlig engagement og støtte til udbredelse af bredbånd.

Det er nu tydeligt, at man ikke magter dette på det gældende lovgrundlag.

Det er også klart, at 60 mio. til 1 % af befolkningen på to år er helt ude af proportion med den støtte, der kan forventes til dækningsproblemet på landsplan.

Regeringen bør derfor trække sit forslag tilbage og i stedet gennem politisk aftale og et ændret lovgrundlag indføre en landsdækkende ordning for offentlig engagement og statsstøtte - også til Bornholm.

På de gældende præmisser kan den særlige støtte til Bornholm kun ende galt. Det vil ikke blive en døråbner for andre svage områder, men i stedet en demonstration af, at det offentlige nok ikke bør blande sig.

Det er meget uheldigt. For det offentlige skal blande sig mere i bredbåndudviklingen. Men det skal ske på et gennemtænkt landsdækkende grundlag.

Den særlige bornholmerstøtte er ved at udvikle sig til sabotage af den gode ide med øget offentligt engagement i bredbåndsdækningen.

 • 5
 • 2
#8 Mogens Ritsholm

Kan man så også kræve, at der gennemføres en gennemtænkt landsdækkende undersøgelse af hvad danskerne rent faktisk har adgang til at tele-infrastruktur?

Ja selvfølgelig.

Offentlig engagement kræver netop som en basal forudsætning, at der er bedre overblik over adgangen til infrastuktur på husstandsniveau og foreliggende planer for den tjenesteadgang, der kan forventes. Det drejer sig i øvrigt ikke kun om hastighed.

Erhvervsstyrelsens postnummercirkus i den årlige bredbåndsrapport er helt helt utilstrækkelig og oven i købet på vigtige punkter fejlagtig.

 • 2
 • 2
#9 Johnny Olesen

Ja selvfølgelig.

Offentlig engagement kræver netop som en basal forudsætning, at der er bedre overblik over adgangen til infrastuktur på husstandsniveau og foreliggende planer for den tjenesteadgang, der kan forventes. Det drejer sig i øvrigt ikke kun om hastighed.

Erhvervsstyrelsens postnummercirkus i den årlige bredbåndsrapport er helt helt utilstrækkelig og oven i købet på vigtige punkter fejlagtig.

Så er det jo en god ide. Så kan det endelig være, at vi kan komme videre fra diskussionen omkring danskernes manglende adgang til bredbånd.

Det er jo ikke den store hemmelighed, at hele bredbånds problematikken udspringer fra Erhvervsstyrelsens statistik, der i bedste fald er misvisende, og som man kan tolke efter humør og temperament.

Fiberbranchen skal dog ikke glæde sig for tidligt - det vil måske ikke være vand på deres møllle.

 • 1
 • 1
#11 Mogens Ritsholm

Et net der er bygget på statsstøtte skal altid være åbent for andre teleselskaber

Ja, som sagt helt enig.

Og hvis man tænker over det, bliver det endnu værre.

For motivet til at tilbagetrække et krav om andres ligeværdige adgang til det støttede net, kan kun begrundes med, at det bliver unødvendigt, fordi man efter ti år regner med, at der er andre værdige konkurrerende net.

Men hvis man regner med det, hvorfor er der så et behov for støtte. For så må den første værdige mulighed vel snart komme - når man nu regner med flere om ti år.

Og det næste gode spørgsmål er, om støtten så ikke skal betales tilbage om ti år, når flere konkurrerende net forventes.

Jo mere man tænker over det, des mere vanvittigt forekommer oplægget.

Nogen kan man som bekendt narre hele tiden, men ikke alle. Man kan derfor let få den tanke, at nogen er tavse og spekulerer i, at det skal gå rigtig galt.

 • 0
 • 0
#13 Mogens Ritsholm

Se på forskellen mellem Gotland og Bornholm.

Gotland er blandt de bedst dækkede mobilområder i Sverige, og de har snart fuld dækning med 4G LTE. Det er sket uden offentlig støtte.

Fiberudrulningen stormer frem med sockenmodellen. De fleste socken(sogne) har med udgangen af 2013 80% husstande aktivt tilsluttet. Det er sket med en offentlig støtte, der ikke overstiger støtten på Bornholm pr. husstand.

http://www.bredbandgotland.se/karta.html#Artiklar

Hold da kæft. Sikke en forskel.

Er det forskellen på omtanke og plattenslageri?

 • 6
 • 1
#16 Mogens Ritsholm

Mogens nu er det et forsimplet syn på hvilet vidunder statsstøtte er - hvis du ser dig rundt om i verden så er alle de statsstøttede projekter hvor regeringer kaster penge efter infrastruktur ikke blot nogle økonomiske katastrofer men de påvirker også de nationale investeringer i negativ retning.

Det må du jo forklare befolkning og myndigheder på Gotland. For de kan ikke få øje på katastrofen.

Måske skulle du tage en ren skjorte på og løfte blikket fra din egen navle. For casen Gotland er rigtig spændende og den vækker opsigt i hele europa :-)

 • 9
 • 1
#18 Deleted User

Hvor er det da belastende at læse om hvor ringe de stakkels udkantsområder har det...

Her i Nordjylland er det sådan at i de større byer kan man ofte få en 20/1 ADSL.

Bor man derimod i de små flækker med få hundrede beboere så kan man uden problem de fleste steder få en 100/100Mbit fiberforbindelse.

I nordjylland er det sgu de større byer som er udkantsområdet når det gælder hurtigt internet.

 • 2
 • 0
#20 Christian Nobel

hvis du ser dig rundt om i verden så er alle de statsstøttede projekter hvor regeringer kaster penge efter infrastruktur ikke blot nogle økonomiske katastrofer men de påvirker også de nationale investeringer i negativ retning.

Nåeh så du mener at landene i Afrika, Bangladesh etc. hvor man har elendige og usikre jernbaner, og vejnettet er så godt som ikke eksisterende er de rene mønsterlande, hvor økonomien boomer?

Eller du ved måske ikke rigtig hvad infrastruktur dækker over?

 • 1
 • 0
#21 Johnny Olesen

Nåeh så du mener at landene i Afrika, Bangladesh etc. hvor man har elendige og usikre jernbaner, og vejnettet er så godt som ikke eksisterende er de rene mønsterlande, hvor økonomien boomer?

Eller du ved måske ikke rigtig hvad infrastruktur dækker over?

Bangladesh er faktisk et perleeksempel, hvor meget et land kan få ud af private investeringer i telebranchen selv om befolkningen er lud fattig og den gennemsnitlige ARPU'en kun er på 14 norske kroner om måneden. Der er til gengæld så meget andet der ikke fungerer i Bagladesh, men det er jo stadigvæk et uland.

 • 0
 • 1
#23 Christian Nobel

pengene til Bornholm kommer bla. fra lavere SU.

Kan vi nu ikke snart blive fri for den svada?

Der går også penge fra SU til firmaer der har snablen nede i statskassen for at lave såkaldte Ph.D. projekter - og hvad så?

Det er direkte kvalmende at du bliver ved med at tage "de gamle, de syge og børnene" som gidsler for dit korstog mod fiber.

Derudover så bliver det da spændende med den skræmmende læsning - betyder det at du for første gang nogensinde vil fremlægge dokumentation for dine postulater, eller er det bare mere af samme skuffe?

PS - Gothland, er det et sted hvor der bor en masse med sort tøj?

 • 7
 • 1
#25 Christian Nobel

Det er sådan at regeringens vækstpakke er finasieret af bla. lavere SU - sådan er det og det burde du vide hvis du havde sat digb ind i forliget.

Du piller to isolerede dele ud af et forlig og parrer dem efterfølgende, fordi det passer ind i dit kram - men det har bare intet med det samlede billede at gøre.

Hvad har du mod at høre sandheden, kan du ikke lide når man siger at offentlige penge til bredbånd skal hentes på statens budget og af og til så er det sådan at staten direkte fortæller hvor de henter pengene - sådan er det med pengene til Bornholm

Jamen lille ven, det er jo ikke sandheden, det er heller ikke en løgn, men udelukkende din fortolkning, som ingen samfundsmæssig værdi har.

Din påstand om at jeg ikke fremlægger dokumentation kan jeg kun grine af, mig bekendt har du i modsætning til mig aldrig fremlagt noget som helst dokumentation for noget som helst.

Du fatter ikke noget vel? Jeg har på intet tidspunkt refereret til noget skjult dokumentation, udelukkende udtrykt min mening som almindelig borger og bruger.

Og så udtaler jeg mig ud fra de observationer jeg gør i den virkelige verden, og fra de problemer jeg ser firmaer slås med i den virkelige verden.

Jeg publicere over 100 research noter hvert år, en række rapporter som indeholder over 1.500 siders research og så taler jeg på et hav af konferencer hvert år - hvad gør du, du har masser af holdninger, kommer med grove beskyldninger og så kan du ikke dokumentere noget mig bekendt.

Jeg kunne da også påstå at jeg laver 2 millioner milliarder "research noter" hvert år, men det gør jeg ikke. Det du åbenbart ikke forstår, og som man er nødt til at gentage gang på gang for dig er, at sålænge det materiale du refererer til ikke er offentligt tilgængeligt, så er det eneste bevis kun dine postulater - og det dokumenterer altså ikke en bønne.

Og mht. at spille fransk klovn på en scene, så er det ikke noget jeg har behov for - jeg laver udvikling, og udvikler bla. webapplikationer, og for at kunne giver mine brugere den bedste brugeroplevelse, så er det nødvendigt med et godt internet af høj kvalitet og pålidelighed.

Desværre gør du alt som TDCs skødehund for at underminere den udvikling jeg anser (læg mærke til jeg skriver "jeg anser", for det er min mening, ud fra de ting jeg udvikler og observerer) som hamrende vigtig for landets fremtid.

Kan du ikke gøre mig en tjeneste og fortælle mig hvor i verden (gerne i lande som kan sammen Danmark) hvor statsstøtte til bredbånd har været en succes.

Start lige med at definere succeskriteriet - skal det være en succes for dine venner i telemonopolerne, eller for borgerne?

PS: Du virker som en vred og meget indebrændt ung mand - hvilke udfordringer slås du med siden du er sådan.

Og her er det så min tur til at smile for at bruge dit udtryk, for endnu engang har du flot bevist at du intet fatter - lille ven.

 • 7
 • 0
#27 Christian Nobel

Du er vist en vred og meget indebrændt ung mand.

Suk, du er fantastisk til at udtale dig om noget du intet aner om - men lad mig bare gentage at du har 3 ud af 3 forkerte.

jeg er en mand der forholder mig til fakta - det er jeg ret god til.

Hvis det er tilfældet, hvorfor kan det så være at du aldrig fremlægger fakta - du laver postulater og følelsespornografiske påstande, men du fremlægger aldrig verificerbare data.

De fleste af mine kritiker kan ikke påvise faktuelle fejl i det jeg skriver

Så du vil hævde at du aldrig har taget fejl, og du aldrig har udtalt noget der er faktuelt forkert - aldrig?

og må nøjes med at angribe min person

Igen er der noget du har misforstået - din person er så inderlig ligegyldig, men din femte kolonne virksomhed er det ikke, da den er direkte landsskadelig.

Med hensyn til offentligt finansieret bredbånd så syntes jeg at du skal definere hvad en succes er, hvor man har gjort det i verden og hvorfor du mener at de pågældende projekter er en succes.

Du er jo håbløs at føre en saglig debat med - det er ikke specielt seriøst at besvare et spørgsmål med et modspørgsmål.

Glæder mig til at læse dit svar.

Hvad med du selv startede med at svare på de spørgsmål du bliver stillet.

 • 8
 • 0
#30 Flemming Madsen

hvis du ser dig rundt om i verden så er alle de statsstøttede projekter hvor regeringer kaster penge efter infrastruktur ikke blot nogle økonomiske katastrofer men de påvirker også de nationale investeringer i negativ retning.

Så vidt jeg ved, så er mange af internet infrastruktur projekterne i Sydkorea helt eller delvis statsstøttede, og de har da vist ikke oplevet nogle økonomiske katastrofer. Faktisk bliver de ofte rost for at være de bedste til at få folk opkoblet.

Selvfølgelig er der eksempler på statsstøttede projekter, som går fuldstændig galt, ligesom der er eksempler på at total fri markedsøkonomi kan være en katastrofe. Det handler vel om at få skabt de bedste vilkår for både købere og sælgere, så alle får noget ud af det. Jeg kan ikke vurdere om tiltaget på Bornholm er godt skruet sammen, men jeg synes det er positivt at man prøver at forbedre infrastrukturen på øen.

 • 4
 • 0
#31 Jens Jönsson

Det er sådan at regeringens vækstpakke er finasieret af bla. lavere SU - sådan er det og det burde du vide hvis du havde sat digb ind i forliget.

Hvis >DU< havde sat dig ind i forliget, så ville du vide at den lavere SU >INTET< har at gøre med statsstøtten på 60 millioner til Bornholm. Du fatter bare ikke, at SU'en var sat ned om Bornholm havde fået de 60 millioner eller ej. Derfor er din udmelding >DYBT< useriøs og er kun med til at mudre debatten. Men nu har du sagt det så mange gange, at det i din egen lille firkantede verden er blevet sandhed. Men sådan forholder det sig ikke i virkeligheden. Jorden kalder John Strand. Kom venligst ned på jorden..... SUK!

 • 6
 • 0
#37 Jens Jönsson

Lyder det ikke godt når man fortæller at statsstøtte til bredbånd skal hentes i vort velfærdssystem - men sådan er det jo og det kan du ikke benægte.

Jo, det ville jo lyde godt, hvis det var sandt. Men du tager jo tingene ud af en kontekst og bruger dem til at manipulere med. At du udstiller din egen naivitet og uvidenhed på det område må du selvfølgelig selv om. Det kan vi andre ikke gøre så meget ved...

 • 6
 • 0
#38 Jens Jönsson

jeg vil også gerne vide hvorfor man skal give statsstøtte til overkapitaliserede elselskaber og profitable teleselskaber der invester tæt på 7 milliarder om året i infrastruktur hvor båndbreden vokser hurtigere end efterspørgselen.

SUK!

At du endnu ikke har forstået at der er områder, hvor man kan få det hele ("hvor båndbreden vokser hurtigere end efterspørgselen") og der er områder, hvor man ikke kan få noget som helst, har intet at gøre med at give statsstøtte til "overkapitaliserede elselskaber" eller "profitable teleselskaber". Det har noget med at gøre at der sidder nogle danskere i nogle områder og kan ikke komme med på vognen i et samfund der bliver mere og mere baseret på og afhængigt af IT. Nu er adgang til stabilt (vigtigt) og hurtigt (> 10 Mbit/s) Internet blevet en nødvendighed på linie med sikker el- og vandforsyning. Derfor er det (desværre) blevet nødvendigt at yde statsstøtte til forskellige områder, for at få løftet dem op på et andet niveau, hvad Internet angår. Netop fordi de "overkapitaliserede elselskaber" eller "profitable teleselskaber" ikke gider at investere i de områder...

Derfor denne debat....

 • 7
 • 0
#43 Nils Bøjden

Der er i princippet 2 modeller at betragte dette efter:

 1. Et stykke vitalt infrastruktur på linie med veje, vand, el og kloakering.
 2. Ikke et stykke vitalt infrastruktur, hvorefter det er op til private operatører at tilbyde service på dette område.

Umiddelbart opfatter jeg jeg dette som et stykke vitalt infrastruktur. Og med 60mio fordelt ud på de ca 20.000 husstande på Bornholm (DST/2004), kan man komme ganske langt med 3.000 pr. husstand. Umiddelbart har jeg svært med at se at omkostninger pr. husstand skal være så høje når alle skal med, men det kan være retfærdiggjort af enligt beliggende husstande.

Der skal jo ikke først laves analyser om kundegrundlag eller kostbare vurderinger af eksproprieringer. Jeg kan huske for nogen år siden da jeg sad i bestyrelsen for en mellemstor andelsboligforening (200 lejligheder). Her var en plads på ca 30m3 i gården blev et eksproprieret af energiforsyningen. Da jeg spurgte vores juridiske rådgiver om hvordan de kunne gøre dette for ingen penge, grinede han og sagde: Du tror vel ikke at du kunne forhindre et stykke vigtig offentlig infrastruktur.

Et kommunikationsprojekt for alle Bornholmere kunne uden problemer ophøjes til samme status. Et stykke væsentlig infrastruktur som du stort det ikke får noget som helst i erstatning for at lægge jord / undergrund til. Dette vil også billiggøre projektet væsentlig.

 • 0
 • 0
#44 Christian Nobel

Glæder mig sådan til at der er nogle der kan fortælle hvor statsstøtte til bredbånd har været en succes - jeg kender mange katastrofer.

Hvorfor ignorerer du konsekvent Gotland?

Og kunne du så ikke være så venlig at levere nogle svar?

Det kunne for eksempel være:

En liste over de katastrofer du taler om.

En definition på succeskriterier fsva. bredbånd.

Et svar på om du mener at bredbånd er at sidestille med anden infrastruktur?

En udmelding om du mener at offentlig støtte til infrastrukturprojekter, uanset art, altid er en katastrofe?

Etc, etc.

Og så vil jeg i øvrigt gerne prøve at føre debatten op på et lidt højere plan, hvor vi forholder os til hvordan man her i landet, med eller uden statsstøtte, kan få en bedre bredbåndsdækning, samt mere fokus på kvalitet.

Det kunne være på flere måder:

Oprettelse af en tomrørsfond som Niels Zibrandtsen har været inde på.

Krav til at der aldrig måtte graves uden at lægge mindst tomrør ned.

Krav om lige adgang til fiber, uagtet vi taler teleselskaber eller elselskaber.

Kommunerne skulle gives adgang til at være drivere, og hvor der alligevel var en kommunal interesse i etablering af fiberforbindelser, stille fiberen til rådighed for andre aktører.

Krav til at TDC ikke lader den fiber de forærende af Dong ligge unyttig hen.

En rigtig kortlægning af hvorledes de reelle dækninger er.

Krav til at aktørerne skal levere netneutrale internetforbindelser, og ikke må foretage portspærringer.

Krav til en ordenlig varemærkning, så kunderne får den vare de betaler for.

Krav om IP V6.

 • 4
 • 0
#45 Mogens Ritsholm

Hvorfor ignorerer du konsekvent Gotland?

Og kunne du så ikke være så venlig at levere nogle svar?

enig.

Den enkle kendsgerning er, at en dækkende infrastruktur med store distribuerede anlægsomkostninger ikke kan opstå i et rent konkurrencemiljø.

Der skal et eller andet mere til i form af statsstøtte, krav til udbydere, motivationsfaktorer eller sågar tilslutningspligter (uha tænker mange).

Årsagen er, at adgang til infrastruktur ikke er et normalt marked, hvor leverandører og kunder kan finde hinanden i en balance.

Hvis du f.eks. ikke har fiber til din gadedør, hjælper det ikke, at du har stor betalingsvillighed. Det ser vi hos mange fastboende i Nordsjælland.

Hvis en udbyder har bragt fiberen til din gadedør har du en enorm købermagt. Varen er bragt til din dør med alle omkostninger, men du kan vælge ikke at lukke den ind og i stedet bruge noget andet. Det ser vi i sommerhusområderne langs sjællands nordkyst, hvor Nesa nåede at lægge fiber i forbindelse med nedgravningen af elledninger. Jeg har sågar oplevet nogle, der fik gravet kobber ind, selv om fiberen lå i vejen.

Ingen af vore udbredte infrastrukturer er opstået i fuld konkurrence. De er typisk opstået gennem lokale initiativer, som først efter udbredelse er samlet i større distributionsselskaber.

Der er to eksempler på noget der ligner fri konkurrence.

Det ene er gasnettet, hvor kun nye ejendomme fik tilslutningspligt, selv om naturgas lokalt blev udpeget som eneste kollektive varmeforsyning. Resultatet er, at der mange steder stadig er en meget lav tilslutning. Der er er sågar både naturgas og fjernvarme flere steder, og det er en økonomisk katastrofe.

Det andet eksempel er kabel-tv i villaområder, som telefonselskaberne kastede sig ud i i 80'erne. De kører stadig med meget lav tilslutning, hvis der ikke er lavet lokal tilslutningspligt.

Sockenmodellen på Gotland er et yderst interessant eksempel på fremme af fiberudbredelsen med begrænset støtte og en samlet model, der hænger sammen. Det koster ikke rigtigt kunderne noget, når lejeindtægten for operatørernes brug af de kollektivt brugerejede net indregnes.

Man bruger mindre offentlige midler pr. husstand end på Bornholm, og så får 85% af husstandene fiber helt ind i stuen med backbone målsat til 1 Gbit/s i 2015. Over halvdelen er allerede dækket ultimo 2013.

jeg skriver ikke dette til John. For den mission ville stort set svare til at forklare det til en rød malkeko.

Men forhåbentlig er der andre, der bliver nysgerrige. Det kræver lidt arbejde, at forstå modellen. Men alle oplysninger kan findes via denne link:

http://www.bredbandgotland.se/

Man kan også forestille sig andre modeller.

Men det "at gøre ikke noget" duer ikke. Og den udbudsmetode, der er valgt for Bornholm duer heller ikke. For den går ikke ind og gør noget ved det grundlæggende problem i forholdet mellem udbydere og kunder på en sådan måde, at udbredelse og brug af ny infrastruktur reelt fremmes.

Man sætter om jeg så må sige flere hestekræfter på udbudsmaskinen, men systemet ud til nyttiggørelsen er stadig rustet fast.

 • 5
 • 0
#46 Peter Stricker

sågar tilslutningspligter (uha tænker mange)

Ja, det har vi prøvet før med fjernvarme, og det var ikke en ubetinget succes for de tilsluttede.

jeg skriver ikke dette til John. For den mission ville stort set svare til at forklare det til en rød malkeko.

Hvis du stod og snakkede til en rød malkeko ville vi andre sige til dig, at den nok ikke ville svare. Der er ingen rationel forklaring på John Strands opførsel.

 • 1
 • 0
#49 Jens Jönsson

Hvor er det bare totalt griner at læse denne debat....

Den mand der qua sin titel bør vide noget om sagerne (ja, ja er udemærket godt klar over at han overhovedet ikke lever op til sin titel på nogen måder og det er en selvbestaltet kongens nye klæder titel), han cykler bare derudaf uden nogen som helst forståelse for tingene.

Glæder mig sådan til at der er nogle der kan fortælle hvor statsstøtte til bredbånd har været en succes - jeg kender mange katastrofer.

Der er op til flere der har peget på Gotland, som et eksempel hvor statsstøtte faktisk resulterer i at nogle mennesker får adgang til hurtigt og stabilt bredbånd uden det går ud over teleselskaberne. Alligevel mener Hr. Strand at der er mange katastrofer og ignorer flot og højrøvet stadig Gotland.

Her går det så helt galt, for han bliver ved med at ævle om katastrofer, men kommer ikke med nogle eksempler. Kan man tolke det anderledes end at de ikke findes ? At det er pure opspind i Hr. Usands hjerne ?

John, du er sgu en nyser man kun kan trække på smilebåndet af. Mage til useriøse indlæg skal man altså lede længe efter. Ufatteligt at der er nogen der overhovedet gider høre efter hvad du siger..

 • 7
 • 0
#50 Christian Nobel

Mogens du må da kunne nævne nogle lande hvor man har haft succes med stats subsidier til bredbånd

Siden du åbenbart har snorksovet i geografitimerne så kan jeg fortælle dig at Gotland hører til Sverige.

Engang sagde man at man lige skulle gentage tingene en gang til for Prins Knud, men nu om dage må det være at tingene skal gentages en gang til for John Strand: Gotland hører til Sverige.

Sverige, det er et land der ligger på den anden side af Øresund (et sund man faktisk kan komme til ikke ret langt fra Københavns Volde - man skal godt nok ud på ydersiden)!

 • 2
 • 0
#51 Jens Jönsson

Mogens du må da kunne nævne nogle lande hvor man har haft succes med stats subsidier til bredbånd

Ha ha ha.... Han bliver sgu ved. Er han direkte dum som en dør ?

John, kan du ikke din geografi ? Fatter ikke du kan finde hjem til Danmark, når nu du praler af at rejse verden rundt. Men måske det kun er pral ?

Det er ren "God dag mand økseskaft" (http://da.wikipedia.org/wiki/Goddag_mand_%C3%B8kseskaft)

 • 3
 • 0
#54 Erik Trolle

I mine øjne en meget lille case, hvad med alle de andre steder i verden hvor regeringer har smidt penge efter bredbånd har det været fiaskoer.

Det er vel meget passende at vælge Gotland, når man sammenligner noget med Bornholm.

Problemet med dig er, når du siger fiaskoer, for hvem er det fiaskoer?

For brugerne? For aktionærene? For samfundet? For.....?

Her er en kort beskrivelse af lande der giver subsidier! http://goo.gl/Fqw5Ys

Så her kan man vel sige, alt efter hvilke interessenters synspunkter man ser dem, at det både kan kaldes succes eller fiaskos.

Da jeg altid vil se internet ud fra en brugers perspektiv vil disse lande hvor der gives subsidier være en succes.

Jeg fandt forleden dag en rapport fra et analyse foretagende, som lidt bekræftede hvad jeg formodede om LTE, nemlig at det er et super produkt hvis man bor eller befinder sig de rigtige steder.

http://goo.gl/K9DlWp

 • 2
 • 0
#57 Jens Jönsson

Den artikel som du har Google dig til er smæk hammerende fyldt med faktuelle fejl og fyldt med fordomme om hvordan bredbåndsmarkedet ser ud i USA - det har vi faktisk dokumenteret i denne rapport: http://www.strandreports.com/sw5590.asp - den er gratis hvis du vil have den.

John, John, John. Hvor er dokumentationen i den rapport ? >INGEN< steder. Lad nu være med at lyve. Du skriver om nogle fordomme og myter og det lyder alt sammen fantastisk fint. Men det har du altså ikke dokumenteret en flyvende hattefis af...

I øvrigt, så har de i USA nogle af de fuldstændigt samme udfordringer med bredbånd som vi har. F.eks. at de nogen steder kan få alt, og andre steder intet kan få. Desuden er der områder, som er monopoliseret, dvs. de har kun adgang til at købe Internet fra ét firma, altså ingen konkurrence, hvilket også ses på prisen. (Men igen, sådan er det jo også herhjemme, hvis man bor et sted man kun kan få YouSee eller TDC ADSL)..

 • 2
 • 0
#59 Christian Nobel

PS: Hvis man skal have en seriøs debat skal man læse og ikke mindst forstå det folk skriver - det kniber vist for Jens

Tale om at gå amok med sten i et glashus.

Lille John (nåeh nej, for hans slæng bekymrede sig jo rent faktisk for samfundet, bare ikke herremanden), hvis man skal have en seriøs debat, så svarer man på de spørgsmål man stilles:

Hvad dækker infrastruktur som så over? Er alle offentligt støttede infrastrukturprojekter en skandale? Hvad er succeskriteriet for offentlig støtte til et infrastrukturprojekt?

Og i stedet for bare at blive ved med at påstå du har en lang liste over katastrofer, så bedes du fremlægge den, og argumentere for hvorfor der er tale om katastrofer.

PS. Ud fra hvad du skriver, så påstår du at du aldrig har taget fejl, og aldrig har udtalt dig faktuelt forkert - er det korrekt opfattet?

 • 2
 • 0
#60 Jens Jönsson

Nu bør du nok læse rapporten, den link jeg har lavet er til en webside hvor vi beskriver rapporten som er ret omfattende.

Kære John Klaphat, du skriver følgende og linker til din hjemmeside:

Den artikel som du har Google dig til er smæk hammerende fyldt med faktuelle fejl og fyldt med fordomme om hvordan bredbåndsmarkedet ser ud i USA - det har vi faktisk dokumenteret i denne rapport: http://www.strandreports.com/sw5590.asp - den er gratis hvis du vil have den.

Jeg ved ikke med dig, men ovenstående står helt klart og tydeligt og er svært at misforstå. Du skriver du har lavet en rapport og du linker endda til den og siger den er gratis. Du skriver ikke at det >IKKE< er rapporten, men kun en beskrivelse. Nu påstår du så den er ret omfattende og linket kun beskriver rapporten. Du er sgu uden tvivl for viderekommende. Tilmed så sviner du mig til når du selv laver fejl.

Jeg ved ikke om det er forståelsen det kniber med eller om du ikke kan læse engelsk.

Nu er din forståelse jo ikke verdens kendt for at være i top, det er den med at smide med sten, når man selv bor i glashus.

Med hensyn til hvad der sker i USA så vil jeg påstå at et marked ved du næppe meget om og det er faktisk et marked jeg ved temmelig meget om og markant mere om end du kan Google dig til.

Nej, jeg ved selvfølgelig >INTET< om markedet i USA. Det ved >DU< lige nøjagtigt at jeg ikke gør. Kloge Åge. Du er så klog at du kunne undvære hovedet. Jeg "googler" mig ikke til markedet i USA, men baserer min viden på fakta jeg har fra folk jeg kender, der arbejder i branchen i USA. Så jo, jeg ved faktisk lige nøjagtigt rigtigt meget om netop det emne. Så påstå du lige nøjagtigt hvad du vil, det gør det ikke mere rigtigt....

Det er imponerende at du kan anmelde en rapport du ikke har og ikke har læst - hvad siger det om dit faglige niveau.

Sig mig kan du ikke læse ? Du skriver selv at du linker til rapporten og jeg kommenterer det du linker til. At >DU< skriver at det er rapporten, og det så er en beskrivelse er sgu da ikke mit problem. Det er dit og det får dig til at fremstå hamrende utroværdig (som sædvanligt). Og hvad har det iøvrigt med fagligt niveau at gøre ?

Jeg lyver naturligvis ikke, omvendt hvis du ikke kan forstå hvad der står på websiden og hvad den henviser til så er jeg ikke overrasket over dine grove påstande.

Jeg kan fint forstå hvad der står på websiden. Nu har vi så konstateret at det >IKKE< er rapporten, men kun en beskrivelse af den. Men siden du bliver ved, så giv os rapporten. Du siger den er gratis. Du kan bare linke til den. Men du er måske bange for at vi rakker den ned, fordi den er utroværdig lige som dig selv ?

PS: Hvis man skal have en seriøs debat skal man læse og ikke mindst forstå det folk skriver

John, ganske korrekt. Det har du 100% ret i. Problemet er så bare at når folk skriver noget helt andet end hvordan det forholder sig, så går det galt. Men det kan du jo nok ikke forstå....

Jeg er glad for at du skriver "vist". Du er selv i tvivl. Men jeg kan hjælpe dig, NEJ, det kniber ikke med at forstå hvad folk skriver. Tilgengæld så kniber det gevaldigt for dig at skrive noget der ikke vildleder folk.

 • 4
 • 0
#61 Johnny Olesen

I øvrigt, så har de i USA nogle af de fuldstændigt samme udfordringer med bredbånd som vi har. F.eks. at de nogen steder kan få alt, og andre steder intet kan få. Desuden er der områder, som er monopoliseret, dvs. de har kun adgang til at købe Internet fra ét firma, altså ingen konkurrence, hvilket også ses på prisen. (Men igen, sådan er det jo også herhjemme, hvis man bor et sted man kun kan få YouSee eller TDC ADSL)..

Ah - den holder ikke helt Jens. Forskellene mellem DK og USA er meget store, og de kan slet ikke sammenlignes. Det svarer altså til at sammenligne offenlige trafikløsninger mellem USA og Danmark, og enhver der har været i USA ved, at USA har en helt anden form for urbanisering end Danmark.

I USA er det helt normalt, at man uden for de store byområder reelt kun kan vælge mellem langsom xDSL (i nogle omårder) og satellitinternet. I USA er satellit internet et relativt udbredt fænomen, ligesom brugen af egen dieselgenerator ikke kun er noget for civilforsvaret og folk med udbredt paranoia.

I Danmark kan næsten alle folk benytte 2G mobiltelefoni og meget snart 3G/4G bredbånd. Samtidig kan man få satellitinternet overalt i Danmark. De fleste steder kan man også få xDSL, fiber eller kabel-TV.

Det er muligt at få internet overalt i Danmark, men der er forskel på udbuddet og nogle folk stiller sig ikke tilfreds med adgang til internettet, men kræver også bestemte hastigheder, stabilitet og priser på produkterne. Til disse folk som stiller høje krav, der er der kun én løsning og det hedder statsstøttet fiber fra et lokal velpolstret energiselskab.

Alle andre normalt danskere vil kunne serviceres ved at fiberselskaberne stille og roligt udruller fiber til det meste af landet, mens resten af danskerne får mulighed for at tilgå internettet på andre måder.

Jeg fandt forleden dag en rapport fra et analyse foretagende, som lidt bekræftede hvad jeg formodede om LTE, nemlig at det er et super produkt hvis man bor eller befinder sig de rigtige steder.

http://goo.gl/K9DlWp

Til Erik Trolle; Det er da en interessant læsning, men der er intet nyt under solen. Hvis man forsøger 1:1 at erstatte al fastnet infrastruktur med LTE, så bliver det dyrt, såfremt man forsøger at køre al trafikken over LTE. Og det er specielt dyrt, hvis man opbygger fire separate LTE netværk, som hver i sær skal betale ekstra skat (licens) til staten og samtidig tillader kommunerne at opkræve ublu priser for leje at mastepositioner. Men det kan vi diskutere frem og tilbage længe - se nu bare på hvordan markedet i Danmark udvikler sig de næste 12 måneder, såfremt ideen med statssstøtte til fiber bliver droppet.

 • 0
 • 1
#64 Mogens Ritsholm

Lige nu er der vist kun Gotland på listen, en lille ø med 57.000 indbyggere - mener i at man skal basere den fremtidige telepolitik i Danmark på noget som I mener er en succes på Gotland.

Gotland er bare et eksempel på tillempning af den svenske politik, hvor det offentlige på flere måder er katalysator for udviklingen.

Det er interessant, fordi Bornholm - også efter den danske støttes anvendelse - vil falde helt igennem i forhold til Gotland.

Det drejer sig ikke primært om økonomisk støtte, men et offentligt engagement, hvor støtte kun er 'et af mange redskaber.

Hvorfor tror du i øvrigt, at din 11 år gamle rapport om et land på den anden side af jorden begået af et enkeltmandsforetagende kan have nogen som helst faglig interesse for nogensomhelst.

 • 3
 • 0
#67 Christian Nobel

Lad mig svare på dit spørgsmål - denne debat drejer sig om bredbånd så det er naturligvis bredbånd vi taler om.

Det er jeg udmærket klar over, så du kan godt spare dig dine forsøg på at være morsom med wikipedia henvisninger.

Men når du tidligere skriver:

Mogens nu er det et forsimplet syn på hvilet vidunder statsstøtte er - hvis du ser dig rundt om i verden så er alle de statsstøttede projekter hvor regeringer kaster penge efter infrastruktur ikke blot nogle økonomiske katastrofer men de påvirker også de nationale investeringer i negativ retning.

så er det at jeg gerne vil have dig til at sætte bredbånd i perspektiv i forhold til andre infrastrukturprojekter.

Thi du ønsker at hele bredbåndsområdet skal være det rene kommercielle Wild West, og hvis det er tilfældet, så er det det eneste infrastrukturområde som får lov til at sejle sin egen sø fuldstændig - al anden infrastruktur er enten reguleret meget hårdere (eksempelvis koster en eltilslutning for en villa i Dong området 14.000 kr, uagtet om der er el i området eller ej), eller også er det offentligt støttet på den ene eller anden måde (veje, broer, banen etc.).

Derudover har du stadig ikke svaret på hvad du mener definer succeskriteriet.

 • 4
 • 0
#69 Johnny Olesen

Thi du ønsker at hele bredbåndsområdet skal være det rene kommercielle Wild West, og hvis det er tilfældet, så er det det eneste infrastrukturområde som får lov til at sejle sin egen sø fuldstændig - al anden infrastruktur er enten reguleret meget hårdere (eksempelvis koster en eltilslutning for en villa i Dong området 14.000 kr, uagtet om der er el i området eller ej), eller også er det offentligt støttet på den ene eller anden måde (veje, broer, banen etc.).

Ved det meste infrastruktur findes der også alternativer, men vi har som samfund besluttet at ensrette. Der er f.eks. intet behov for offentlig transport, der findes både biler og cykler. Der findes generatorer i stedet for offentlig strømforsyning, der findes brændeovne i stedet for fjernvarm og man kan bore sin egen brønd i stedet for offentlige vandforsyning samt kloakering kan klares med egen sepertank.

Når vi som samfund TVINGER infrastruktur ned over hovedet på hinanden med planlove, skærpede miljøkrav og masser af offentlige tilskud, så sker det fordi vi mener, at vi som samfund bliver rigere af det.

Spørgsmålet er om vi bliver rigere af at spendere milliarder i offentlige tilskud til et fibernet, når private investorer glædelig investerer milliarder af kroner i det selv samme hvert år. Jeg har svært ved at se gevinsten som samfund.

 • 0
 • 2
#70 Jens Jönsson

Ah - den holder ikke helt Jens. Forskellene mellem DK og USA er meget store, og de kan slet ikke sammenlignes. Det svarer altså til at sammenligne offenlige trafikløsninger mellem USA og Danmark, og enhver der har været i USA ved, at USA har en helt anden form for urbanisering end Danmark.

Nej, Johnny det siger du jo. Så passer det jo ;-) Selvfølgelig kan forholdene ikke sammenlignes 1:1, men jo de har nogle steder nogen af de samme problematikker som vi har, og selvfølgelig kan forholdene sammenlignes, hvorfor mener du at de slet ikke kan ? Ja, fiber er væsentligt mere udbredt hos os end "over there", hvis man ser på husstande kontra hvor mange husstande der er rullet fiber ud til. De ruller også LTE ud og de har rigtigt mange steder kabel-TV net der kan levere super duper hastighed.

Nu er forholdene noget større derovre, men mange steder, der kan de kun få leveret fra én leverandør, ligesom det er tilfældet med f.eks. TDC/YouSee her hjemme. Og her tænker jeg kablet forbindelse, ikke mobiltbredbånd...

 • 3
 • 0
#71 Jens Jönsson

Jeg skal nok gære mit bedste på at udstykke mig klare i fremtiden. Kan se at du blev lidt forvirret og troede at vi måske også talte om broer, veje og lufthavne - nej vi taler og skriver om bredbånd.http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband

Det kan være noget svært at forstå hvad John Strand mener, han holder sig jo ikke selv for god med at blande f.eks. ældre og sygehuse ind i debatten. Men det er måske kun tilladt Hr. John Strand ?

Måske vi skulle skillinge sammen, så manden kan få en buste på Kgs. Nytorv ?

 • 1
 • 0
#72 Jens Jönsson

Den største udfordring i relation til rapporten er at den er på engelsk og det er tydeligt at det har du svært ved at forstå - måske Google kan hjælpe dig med at oversætte den.

Læg dog den rapport frem for offentligheden, du siger jo den er gratis. Kan du ikke lave et link på din hjemmeside, hvor svært kan det være, kan du ikke betjene en computer ? Jeg er jo nok ikke den eneste der er interesseret i at se hvilken gang ævl du skriver. Men du tør jo ikke. Er du en tøsedreng ?

 • 2
 • 0
#73 Christian Nobel

John det virker som om du slet ikke forstår hvordan en debat fungerer.

Jeg stiller dig nogle spørgsmål, hvorefter du som det første, i stedet for som et normalt dannet menneske ville gøre, nemlig at svare, stiller et modspørgsmål.

Og hver gang man så prøver at få dig til at svare på det originale spørgsmål, så bliver du ved med at være fortørnet over at der ikke bliver svaret på dine modspørgsmål.

Det er i mine øjne ikke specielt seriøst, men underbygger sikkert også bare at du simpelthen ikke er i stand til at svare.

Og lad mig så lige gentage mit PS spørgsmål, selv om jeg ikke har den store forventning til at du vil svare på det heller:

Ud fra hvad du skriver, så påstår du at du aldrig har taget fejl, og aldrig har udtalt dig faktuelt forkert - er det korrekt opfattet?

 • 1
 • 0
#75 Mogens Ritsholm

I USA er teleområdet faktisk blevet støttet til større dækning i årtier. Det er ekstremt store beløb, der årligt er gået i støtte i dårligt dækkede områder via den såkaldte USO-fund. I de senere år er det også brugt til skoler osv.

Midlernes anvendelse er til stadig debat, men det omfatter nu også bredbånd.

Midlerne skaffes via en ekstra skat på langdistancetelefoni. Men det er jo lige meget. Der er tale om en statsbestemt omfordeling.

Har det også været en fiasko i alle disse år?

 • 3
 • 0
#78 Mogens Ritsholm

Hvordan kan du dog så primitivt fælde dommen over flere tiårs politik for USO i USA.

Selvfølgelig er der uheldige eksempler under ordningen og stadige kursændringer med teknologiens udvikling..

Men det er jo ikke et grundlag for en samlet dom over USO i USA, der har sikret næsten alle amerikanere adgang til telefoni gennem mange tiår.

Hvorfor skulle det grundlæggende problem med bredbånd være anderledes?

 • 2
 • 0
#80 Mogens Ritsholm

Dit syn på hvad der har skabt hvad i USA kan jeg kun smile af, vil tillade mig at påstå at din indsigt på det område er meget begrænset

Du har måske ret. Min historiske viden om USO i USA stammer jo primært fra årevise samtaler med erfarne amerikanske telefolk, der af Ameritech/SBC var udstationeret til Danmark med kontor ved siden af mig.

Så jeg ved nok intet i forhold til dig om den historiske brug af USO omfordeling i USA.

 • 3
 • 0
#81 Johnny Olesen

Nej, Johnny det siger du jo. Så passer det jo ;-) Selvfølgelig kan forholdene ikke sammenlignes 1:1, men jo de har nogle steder nogen af de samme problematikker som vi har, og selvfølgelig kan forholdene sammenlignes, hvorfor mener du at de slet ikke kan ? Ja, fiber er væsentligt mere udbredt hos os end "over there", hvis man ser på husstande kontra hvor mange husstande der er rullet fiber ud til. De ruller også LTE ud og de har rigtigt mange steder kabel-TV net der kan levere super duper hastighed.

Nu er forholdene noget større derovre, men mange steder, der kan de kun få leveret fra én leverandør, ligesom det er tilfældet med f.eks. TDC/YouSee her hjemme. Og her tænker jeg kablet forbindelse, ikke mobiltbredbånd...

Man skal passe meget på med at sammenligne det amerikanske og danske telemarked. Der er på nogle markeder nogle af de samme udfordringer, men selvom situationen ligner hinanden, så er markederne helt forskellige pga. regulative forskelle og markedssituationen med hensyn til f.eks. licensholdere.

Vi kan også sammenligne det danske og amerikanske offentlige transportsystem, men det er svært at finde fællesnævnere udover at amerikanerne også kører i højre side af vejen, og at de også benytter busser. Men så begynder vi med de useriøse argumenter, og det giver vi ikke.

 • 1
 • 1
#82 Torben Worm

Umiddelbart kan man kun ønske Bornholm tillykke med de mange millioner. MEN - dybest set burde det være en samfundsopgave at ALLE husstande har adgang til samme bredbåndsbredde. Konkurrence duer næppe på dette område. I det mindste som det er skruet sammen for tiden. I stedet burde samfundet udbyde internetadgangen til de / den som har lyst til at forsyne et område med en bredbåndsbredde på 100 mb download og min 20 Mb upload indenfor 2-3 år. Endvidere med mulighed for senere opgradering. Ikke kun i tæt bebyggede område men i hele det område som man måtte få koncession for. Det er formentlig den eneste model som duer. Alternativt skal samfundet selv stå opbygning / driften af nettet og de enkelte udbydere kan så "købe" sig adgang.

 • 0
 • 0
#83 Johnny Olesen

I stedet burde samfundet udbyde internetadgangen til de / den som har lyst til at forsyne et område med en bredbåndsbredde på 100 mb download og min 20 Mb upload indenfor 2-3 år.

Og det kommer også til at ske helt af sig selv for >99% af befolkningen indenfor de næste 3 år vha. LTE/fiber/xDSL. Det kræver blot, at folk sætter sig ned og venter tålmodigt.

I løbet af 2014 (2. halvår er mest realistisk) vil de meste af Danmark (geografisk set) have adgang til LTE med hastigheder der kommer op omkring de tal, som du nævner.

Og det er næsten det ulykkelige ved hele diskussionen. Folk tror mærkeligt nok, at udviklingen vil stå helt stille uden statsfinansieret fiber til alle danskere.

 • 0
 • 3
#84 Nikolaj Brinch Jørgensen

jeg er en mand der forholder mig til fakta - det er jeg ret god til. De fleste af mine kritiker kan ikke påvise faktuelle fejl i det jeg skriver og må nøjes med at angribe min person - du er en af dem.

Nej John, du er en person der forfalder til personlige angreb som forsøg på argumentation. Du forsøger at nedgøre andre fra din selvopbyggede høje hest. En hest vi andre i den virkelige verden ikke rigtigt kan bruge til noget. Du har aldrig haft belæg for en eneste påstand. Måske har du? Men du har aldrig fremført dokumentation for at du skulle have det.

Det er klart at den verden du render rundt i som er telesekskabernes, der vil en hel masse teleselskaber gerne høre på dig, for du siger jo det som de gerne vil høre. Hos os andre der skal NØJES, falder dine udsagn naturligvis ikke i god jord.

Der var et interessant program på P1 for 1-2 uger siden med Jesper et eller andet fra TDC og Niels Duedahl, samt nogle andre. Det er jo interessant hvordan du og TDC synger samme sang om hvad vi alle skal nøjes med, så TDC kan blive fri for at slagte sine monopol cash-cows.

 • 1
 • 0
#85 Flemming Madsen

John Strand, jeg nævnte tidligere Sydkorea som et eksempel på et land hvor de har haft succes med statsstøtte, men jeg kan kun understøtte det med et sølle Wikipedia link http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_South_Korea

Har du et link til en rapport der kan af- eller bekræfte min påstånd?

PS: hvis jeg nu er lidt fræk, kan jeg vel påstå at DANMARK er et land der har haft succes med statsstøtte. Vi har en ret god udbredning af ADSL og meget af den succes skyldes vel at TDC tidligere var ejet af staten og vi dermed fik udrullet kobber til de fleste steder.

 • 1
 • 0
#86 Jens Jönsson

Du lyder som en vred ung mand og der er noget der tyder på at du ikke kan læse engelsk.

Næh, det er jeg såmænd ikke. Jeg er ganske glad og tilfreds. Jeg har nok bare svært ved at forstå originaler som dig, der død og pine skal svine folk til og gøre det svært at debattere. Det er trættende og temmeligt begrænsende for debatten.

Du snakker om ældre, sygehuse, katastrofer og alt muligt gøjl og gejl. Men præsentere nogen fakta kan du ikke. Fremvis dine rapporter (uden man skal bestille dem), så kunne det være at vi ikke behøvede disse latterlige kasten med mudder John 4 år situationer. Hvor svært er det for dig at lægge rapporten online ? Link til den, så andre end dem der bestiller den har adgang til den.

Ja, jeg kan godt bestille din rapport. Men du har sikkert angivet at man ikke må publicere den, med andre ord så vil du sikkert ikke have den online og så er vi jo lige vidt. Så det er dig der skal lægge rapporten online, så andre i denne debat også kan læse den. Indtil videre har vi ikke andet end dine såkaldte myter at forholde os til, og som du sikkert har forstået (selvom det åbenbart falder dig svært), så er vi ikke imponerede over dem...

PS: Nu ved jeg så at jeg er væsentligt bedre til at formulere mig skriftligt og mundligt end du er (Sikkert også på engelsk). Alligevel falder jeg ikke ned på dit niveau og sviner dig til pga. det. Men det skulle jeg måske starte på ? Er du iøvrigt ordblind ?

 • 4
 • 0
#87 Jarle Knudsen

Du snakker om ældre, sygehuse, katastrofer og alt muligt gøjl og gejl. Men præsentere nogen fakta kan du ikke. Fremvis dine rapporter (uden man skal bestille dem), så kunne det være at vi ikke behøvede disse latterlige kasten med mudder John 4 år situationer.

Hej Jens

Jeg har bestilt mange af Strand rapporter og de er ikke værd de bytes de optager. Samtlige kilder til div. diagrammer og tal er "Strand consult og div. (uspecificerede) teleselskaber".

De kan hermed ikke bruges til noget som helst. De er lige så toværdige som Harry Potter og Ringenes Herre er historiske begivenheder :O)

 • 3
 • 0
#90 Johnny Olesen

Mange master ødelagt af stormen. Måske skulle verdensfirmaet lave en rapport om denne sårbarhed.

Ah - strammer vi den ikke lige lidt for meget Mogens? Skulle der ikke stå "mindre driftsforstyrrelser pga. strømafbrydelser". TDC melder om driftsforstyrrelser pga. manglende strøm til deres mobilmaster - det kan man se på tdc.dk

 • 1
 • 2
#93 Mogens Ritsholm

Det er imponerende at du efter så mange år i TDC og efterfølgende på pension ikke har fundet ud af at en storm også kan ramme de faste forbindelser:

Det er imponerende, at du efter så mange år som teleanalytiker ikke ved, at væsentlige anlæg i telenettet er sikret med batteribackup og no-break anlæg.

Folk, som er vigtige for beredskabet skal have en såkaldt sikret telefon, som er en god gammeldags PSTN eller sikrede numre i PABX. De virker også under strømafbrydelse, da de er strømforsynet på linien. Og så kan linien jo ikke blæse ned eller sættes ud af drift ved overisning osv.

Der er en hel verden, du tilsyneladende ikke kender. En verden, der også sørger for din sikkerhed.

 • 4
 • 0
#94 Jarle Knudsen

Under graferne står der at kilden er os (vi har samlet tallene sammen) og så står der teleselskaberne (underforstået dem der er nævnt i grafen).

Vi har tidligere debatteret den rapport og mig bekendt så har du heller ikke været i stand til at påpege faktuelle fejl i den rapport.

Der er ingen der behøver at vise "faktuelle fejl". Det er op til dig at bevise at dine tal er korrekte. Det er noget der hedder kildekritik, men det har du og Strand Consult aldrig formået. Aldrig

Kort sagt I/du i Strand Consult skriver nogle egne meninger og opfinder nogle tal for at "underbygge" dem. De "rapporter" er hermed ikke værd de bytes de optager. EOD.

PS. Venligst slå op hvad kildekritik er før du svarer. Her er nogle linker: http://da.wikipedia.org/wiki/Kildekritik http://historiebutik.saxo.ku.dk/kildekritik/ http://www.skrivopgave.dk/kildekritik http://historiebutik.saxo.ku.dk/kildekritik/testskema/

 • 4
 • 0
#97 Mogens Ritsholm

Det emne ved jeg en del om, men nu er det sådan at det ikke er en garanti for at et mobilnet ikke bryder ned under en storm og det er der mange eksempler på.

Kan du så ikke fortælle hvad der skete med mobilnettene ved den store strømafbrydelse den 23. september 2003 og de konklusioner, der efterfølgende blev draget vedrørende mobilnettenes fremtidige sårbarhed over for strømafbrydelser.

Jeg kan ikke fortælle det, da jeg naturligvis ikke i detaljer kan fortælle om tidligere kontakter med beredskabsmyndighederne.

 • 3
 • 0
#98 Johnny Olesen

Det er imponerende, at du efter så mange år som teleanalytiker ikke ved, at væsentlige anlæg i telenettet er sikret med batteribackup og no-break anlæg.

Folk, som er vigtige for beredskabet skal have en såkaldt sikret telefon, som er en god gammeldags PSTN eller sikrede numre i PABX. De virker også under strømafbrydelse, da de er strømforsynet på linien. Og så kan linien jo ikke blæse ned eller sættes ud af drift ved overisning osv.

Der er en hel verden, du tilsyneladende ikke kender. En verden, der også sørger for din sikkerhed.

De fleste mobilmaster er også sikret med batteribackup, men derfor kan det stadigvæk gå ud over kapaciteten, når bystrømmen ryger. Der er dog forskel på, hvor længe der er nødstrøm, og kapacitetsmaster er ikke altid sikret med nødstrøm. Telebranchen har dog lært en del af den sidste store strømafbrydelse, så de fleste mobilmaster har nødstrøm til 8-10 timers drift, hvilket er inden for rammen, som elselskaberne forventer at kunne få strømmen tilbage efter en nødsituation.

Delen med sikrede telefoner er sådan set også videreført på mobilnettet, hvor alle folk med vigtige samfundsfunktioner har fortrinsret på mobilnettet. Hvis jeg husker korrekt, så er der omkring 50.000 sådanne mobilnumre registreret i Danmark.

 • 0
 • 1
#101 Mogens Ritsholm

så de fleste mobilmaster har nødstrøm til 8-10 timers drift,

Den oplysning bør du nok kvalitetssikre.

Ordningen på mobil er ikke sikrede telefoner, men prioriterede telefoner. Det kan have betydning ved overbelastning af trafik, da radiostrækningen jo er en delt ressource. Men det øger selvfølgelig ikke i øvrigt sikkerheden i forhold til andre mobilkunder.

 • 1
 • 0
#102 Johnny Olesen

Den oplysning bør du nok kvalitetssikre.

Ordningen på mobil er ikke sikrede telefoner, men prioriterede telefoner. Det kan have betydning ved overbelastning af trafik, da radiostrækningen jo er en delt ressource. Men det øger selvfølgelig ikke i øvrigt sikkerheden i forhold til andre mobilkunder.

Tja, jeg har den oplysning direkte fra hestens egen mule, så jeg håber da, at den pågældende netværksdirektør havde styr på det - dog var det ikke en TDC direktør jeg talte med.

Dengang fik jeg at vide at ikke alle kapacitetsmaster var sikret med nødstrøm, men at alle mobilmaster der sikre dækningen i større geografiske områder var sikret med batterikapacitet til 8-10 timers normal drift, og at det var en af de tiltag man havde indført efter strømafbrydelsen i 2003.

Og ja, så har du ret i forskellen på sikrede og prioriterede telefoner. Men hvis jeg husker korrekt, så blev sikrede telefoner også opprioriteret, så de altid kunne benyttes selvom den lokale telefoncentral blev overbelastet. Men kører den ordning stadigvæk i dag? Jeg troede faktisk man havde nedlag den funktion på PSTN nettet efter den kolde krigs afslutning?

 • 0
 • 1
#105 Jarle Knudsen

Jeg har publiceret nogle talk som er baseret på hvad børsnoterede selskaber har rapporteret til de børser de er noteret på - der er ingen inkl dig der har været i stand til at fortælle hvilke tal der er fejl i.

Hvis du mener at selskaber som Telstra, AT&T, Singtel, TeliaSonera etc. har rapporteret fejlagtige tal så end deres investor relation en mail med din påstand, vedlæg vor iPhone rapport og kopier mig på mailen så må vi se hvad de siger.

Nu prøver du igen at skjule dig bag "det er de andre og ikke mig". Det siger bare at du mangler ryg til at stå ved dine egne "rapporter".

Nu taler vi altså ikke om tal disse selskaber indrapporterer. Vi taler om hvad der står i dine "rapporter", hvor de alle sammen henviser til "Strand Consult" samt unavngivet "diverse teleselskaber" som kilde. Andre stder står der direkte "Strand Consult estimates".

Ergo dine tal er opdigtet til lejligheden og lige så forkerte som dine konklusioner.

Som selvudnævnt "teleanalytiker" (hvad end det betyder) uden uddannelse kan du ikke vide hvad kildekritik betyder. Desværre...

 • 3
 • 0
#106 Jens Jönsson

I løbet af 2014 (2. halvår er mest realistisk) vil de meste af Danmark (geografisk set) have adgang til LTE med hastigheder der kommer op omkring de tal, som du nævner.

Og det er næsten det ulykkelige ved hele diskussionen. Folk tror mærkeligt nok, at udviklingen vil stå helt stille uden statsfinansieret fiber til alle danskere.

Dig og John har det med at svælge jer i hastigheder. I har >STADIG< ikke forstået at hastigheder er uinteressante. Det er >S T A B I L I T E T E N< der er interessant.

Desværre er der temmelig mange udfald på 3G/4G/LTE og på ADSL, hvis man bor et sted, hvor kablerne enten er gamle eller der er for langt til centralen.

Jeg har af den grund personligt anbefalet en del mennesker at skifte til fiber, da det blev tilgængeligt. Og det er selvom de reelt intet har at bruge den højere hastighed til (Sjovt nok, så har det åbnet nogle muligheder for dem og de er alle som en begyndt at bruge nettet helt anderledes end før, bla. pga. den høje upload)

 • 2
 • 0
#107 Jens Jönsson

Så har jeg bestilt rapporten "10 myter om internet i USA". Glæder mig til at læse den..

Er du ikke rar at fortælle om der står i rapporten om den må publiceres offentligt (altså må lægges tilgængelig som download på en hjemmeside).

Det vil jeg >MEGET< gerne vide...

Glæder mig også til at høre din mening om rapporten. Er det muligt at du gider sende den til mig på e-mail ?

 • 2
 • 0
#108 Johnny Olesen

a det er der. Og er batteritiden så blevet større eller mindre.

I sagde jo selv, at nedbrud på Fyn i dag skyldtes strømsvigt. Var det så 0, 30 minutter eller 10 timer efter strømsvigtet, at kunderne mistede mobilsignalet ?

I er helt utrolige.

Hvis du nu startede med at læse TDCs driftsinformationer, så var der tale om mindre driftsforstyrrelser pga. strømafbrydelser. Altså ikke noget om total nedbrud og hele områder uden mobildækning. TDC havde en lang række områder, hvor fremkommeligheden var nedsat pga. strømafbrydelser, men der var mig bekendt ikke større områder, som var helt uden mobildækning. RET MIG ENDELIG HVIS JEG TAGER FEJL! http://kundeservice.tdc.dk/privat/driftsinformation/details.php?f=1#id=1...

Dernæst så er batterikapaciteten nok ikke blevet ændret så meget i forhold til tidligere, men udstyret inkl. køling tager i dag markant mindre strøm end tidligere, så driftstiden på batteri er blevet længere. Men nu kører TDC jo ikke med det nyeste udstyr ligesom konkurrenterne, hvilket jo også er en af grundene til at Huawei er kommet på banen.

 • 0
 • 1
#111 Jens Jönsson

Ah - strammer vi den ikke lige lidt for meget Mogens? Skulle der ikke stå "mindre driftsforstyrrelser pga. strømafbrydelser". TDC melder om driftsforstyrrelser pga. manglende strøm til deres mobilmaster - det kan man se på tdc.dk

Ha ha, mindre driftsforstyrrelser. Hvis din mobil er på en mast med strømafbrydelse vil du så kalde det "mindre" især hvis du har fået en tagsten i hovedet og har behov for at ringe 112....

 • 3
 • 0
#112 Johnny Olesen

Hyggeligt for dem der har mobiltbredbånd som eneste forbindelse ;-)

Jeg vil blot bemærke, at hverken Telenor eller 3 har rapporteret om afbrydelser pga. strømudfald. På den anden side så har Energimidt raporteret om nedsat fremkommeligehed på deres fibernetværk, og så må det jo være synd for deres fiberkunder, der har fiber som eneste internetforbindelse.

Nej, kom nu videre i stedet for at være så barnlig. Alle teknologier er følsomme overfor manglende strøm, hvis man ikke har sikret sit udstyr tilstrækkeligt.

 • 0
 • 2
#114 Johnny Olesen

Ha ha, mindre driftsforstyrrelser. Hvis din mobil er på en mast med strømafbrydelse vil du så kalde det "mindre" især hvis du har fået en tagsten i hovedet og har behov for at ringe 112....

Som du udemærket godt ved Jens, så vil du kunne ringe 112 på din telefon uanset hvilket mobilnetværk den er koblet til. Hvis TDC er nede i et område, så vil man kunne benytte et af de tre andre mobilnetværk i området. Men igen - nedsat fremkommelighed er ikke det samme som total nedbrud i et helt område.

Men kig nu lige nærmere på TDCs driftsinformation, før du går helt i panik over at en række - højest sandsynligt - kapacitsmaster er været nede pga. manglende strøm. Det har ikke nødvendigvis betydet ret meget for TDCs kunder.

 • 0
 • 1
#116 Jens Jönsson

Hvordan går det med at finde nogle cases der viser at det er godt at bruge skatteydernes penge på bredbånd - formoder at Dansk Energi også læser denne debat og selv de kan vist ikke finde nogle cases.

Jeg efterlyser stadig cases... :-)

Jamen John, du påstår du er teleanalytiker. Det kan da ikke være så svært. Kig nu på Gotland. Og lad os så iøvrigt se alle de der katastrofe cases du fabler om. Hvis du er igang med rapporten, så må du jo allerede kende nogen (Det lyder til ud fra hvad du skriver at der er rigtigt mange). Hvorfor så vente på rapporten ?

Kom nu John. Du kender jo ikke en eneste case der er en katastrofe. Hvis der er så mange som du påstår, så kan du jo uden problemer nævne én til to stykker.

Men John. Det kan du ikke. Du er lige som den lille dreng i klassen (Du opfører dig iøvrigt også som én) der aldrig bliver hørt. Så for at blive hørt begynder han at fortælle fantastiske historier. Men de er jo pure opspind..... Og vennerne lytter stadig ikke ;-)

 • 7
 • 0
#117 Jarle Knudsen

Rapporten har været omtalt i et hav af medier og ingen af dem har kunnet dokumentere fejl i rapporten.

Vi tager det igen: det er ikke op til andre at bevise fejl i dine "rapporter" (specielt hvor kilder slet ikke er oplyst). Det er op til dig at bevise at dine tal (og konklusioner du trækker baseret på dem) er korrekt. Hermed se hvad kildekritik betyder.

Det har du ikke formået, selv om du er blevet spurgt om RIGTIG mange gange. Jeg har sagt det mange gange tidligere og gentager gerne:

Dine tal i dine "rapporter" er opdigtet til lejligheden

Det betyder at dine konklusioner i disse "rapporter" er lige så forkerte og opkonstrueret.

 • 4
 • 0
#118 Mogens Ritsholm

Som du udemærket godt ved Jens, så vil du kunne ringe 112 på din telefon uanset hvilket mobilnetværk den er koblet til. Hvis TDC er nede i et område, så vil man kunne benytte et af de tre andre mobilnetværk i området

Hvis TDC er nede i et område pga. strømsvigt, hvad er så sandsynligheden for, at de andre operatører også har mistet strøm for deres positioner i området?

Er det 0. 50 eller 100 %.

Vi fortsætter spørgelegen.

Når man bruger flere frekvensbånd og hurtigere logik og processorer i det signalbehandlende udstyr i tilknytning til en masteposition, vil strømforbruget så stige eller vil det falde ?

 • 3
 • 1
#119 Christian Nobel
 • 6
 • 0
#122 Christian Nobel

Hvordan føles det at være så indebrændt som du er - har du det svært når du ser dig selv i spejlet eller får du tiks når du ser mit navn?

Det er tragisk at du kun er i stand til at lade pickup'en blive ved med at dumpe ned i samme rille og aldrig kan bare forandre dig en bare lille smule.

Nej lille ven, jeg er aldeles ikke spor indebrændt, og jeg nyder faktisk hvad jeg ser i spejlet, for i modsætning til dig ser jeg både rimeligt ud, og er velproportioneret og slank.

Og nej, jeg får ikke tics når jeg ser dit navn, men jeg vil gerne indrømme at jeg er overmåde træt af at høre dine evige infantile gengangere, og jeg er endnu mere træt af at du bliver ved med at bedrive femte kolonne virksomhed.

 • 4
 • 0
#128 Christian Nobel

Kan du ikke uddybe hvad du mener med det - lyder ret vildt, hvad laver du selv - kan du ikke fortælle om din virksomhed og hvad den laver eller er det hemmeligt...

Ja jeg kan jo kun beklage at du ikke ved hvad femte kolonne virksomhed dækker over.

Mht. hvad jeg laver, så har jeg fortalt det tidligere - at du så aldrig læser hvad andre skriver er sådan set dit problem, jeg føler i hvert fald ingen grund til at gentage det.

 • 4
 • 0
#130 Jarle Knudsen

I jeres afmagt over der vist ikke findes nogle cases der viser at det er værd at skære i de offentlige ydelser for at give subsidier til overkapitaliserede el selskaber og profitable teleselskaber så går i efter min person.

Lad mig skære det ud i pap for dig:

Du præsenterer nogle påstande ud fra nogle tal. Det er op til dig at bevise at dine tal (og hermed konklusioner du baserer på) er korrekte og logisk sammenhængende.

Det er ikke op til andre at modbevise dig (se: negativ bevisførelse).

Kildekritik, i modsætning til hvad navnet tilsiger, betyder ikke at man skal svine hinandens kilder til (og hinanden som du typisk gør), med om man kan verificere og hermed bekræfte/afkræfte tal og konklusioner.

Jeg har sagt det mange gange tidligere og som andre verificerer:

Dine tal i dine "rapporter" er opdigtet til lejligheden og dine konklusioner i disse "rapporter" er herefter lige så forkerte og opkonstrueret.

 • 4
 • 0
#131 Mogens Ritsholm

Kan se at i har meget svært ved at finde cases ud over Gotland med 50.000 indbyggere - hvordan syntes I selv det går.

Du overgår næsten Holbergs Jean de France i din retorik.

Gotland er en del af Sverige. Casen Gotland udfolder sig inden for den samlede bredbåndsstrategi, som er besluttet i Sverige. Andre steder bruger man også sockenmodellen. Men mange andre steder bruges andre udmøntninger inden for den samme ramme af redskaber, hvormed det offentlige i Sverige engagerer sig i bredbåndsudviklingen med andet end ord.

Den samlede svenske politik er formuleret her:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/46/33/61e77df0.pdf

Det forstår du nok ikke.

Men nu blev de 50.000 til 10 millioner.

Er Sverige en fiasko på teleområdet?

Jeg ville ihvertfald gerne have svenske teleydelser til svenske priser.

jeg ville også ønske, at Danmark lå tættere på Sverige hvad angår kompetencer hos teleudbydere og telemyndigheder. Så kunne vi måske også have opretholdt en mere betydende dansk teleindustri.

Nu har vi nærmest kun John Strand. Nå ja. Og så er Jean de france jo også et dansk fænomen.

Og heldigvis er Danmark på verdenskortet i andre sektorer. Men vores oprindelige position på teleområdet, herunder især radioteknologi, er ved at være tabt.

 • 7
 • 0
#135 Jarle Knudsen

Du er fuld af løgn. kan du ikke fortælle mig hvilke tal i den rapport som er konstrueret - de er baseret på fondsbørsmeddelser fra de respektive virksomheder som er nævnt i rapporten.

Nemt nok: det er samtlige tal i alle de "rapporter" hvor du/I angiver kilde til "Strand Consult" evt. med "estimater og diverse teleselskaber"... Hvilket er typisk standard for alle "Strand-rapporter" (i det mindste dem jeg har modtaget).

Se: kildekritik

Lad mig (igen) være "den første" til påpege faktuelle fejl i dine "rapporter" og medmindre du kan bevise hvordan du/I er kommet fram til disse tal i "rapporterne", gentager jeg:

Dine tal virker opdigtet til lejligheden og dine konklusioner i disse "rapporter" er herefter lige så forkerte og opkonstrueret.

 • 3
 • 0
#137 Jarle Knudsen

Det er imponerende at du kan nå frem til de konklusioner og det uden at du kan fortælle hvilke grafer der er fejl i.

Vi prøver igen:

...samtlige tal i alle de "rapporter" hvor du/I angiver kilde til "Strand Consult" evt. med "estimater og diverse teleselskaber"... Hvilket er typisk standard for alle "Strand-rapporter" (i det mindste dem jeg har modtaget).

Det er mindst lige så imponerende at de operatører der er nævnt i rapporten alle har fået den, læst den og hverken de eller nogle af de banker der analysere deres regnskaber har sat spørgsmålstegn ved rapporten - de har faktisk rost rapporten til skyerne.

Det har vi kun dit ord på, som (lad os sige mildt) ikke er mest troværdig. Hermed virker dine tal opdigtet til lejligheden og dine konklusioner i disse "rapporter" er herefter lige så forkerte og opkonstrueret.

PS. En løgn der bliver gentaget tilstrækkeligt mange gange bliver til sidst husket som sandheden, ik'? Så bare bliv ved!

 • 3
 • 0
#140 Jarle Knudsen

Kan du ikke gå ind på de pågældende operatøres IR sider og se på tallene - de er identiske med dem der er i vor rapport.

Vi prøver igen: Du præsenterer nogle påstande ud fra nogle tal. Det er op til dig at bevise at dine tal (og hermed konklusioner du baserer på) er korrekte og logisk sammenhængende. Med dine egne ord: hvis Google ikke virker så kan du evt prøve www.bing.dk - det kan være at du har mere held der....

Det er ikke op til andre at modbevise dig (se: negativ bevisførelse).

Det gælder også dine konklusioner omkring statsstøtte til bredbånd. Vi har stadig tilgode at se det mindste bevis der støtter dem (dine konklusioner) op.

Hermed: dine tal i dine "rapporter" er opdigtet til lejligheden og dine konklusioner i disse "rapporter" er herefter lige så forkerte og opkonstrueret.

 • 3
 • 0
#142 Jarle Knudsen

Denne debat drejer sig om statsstøtte til bredbånd. Hvis du har brug for at debatere vor iPhone rapport fra 2009 så send mig en mail med information om hvilke fejl der er i den...

Prøv lige at læse: Det gælder også dine konklusioner omkring statsstøtte til bredbånd. Vi har stadig tilgode at se det mindste bevis der støtter dem (dine konklusioner) op.

Jeg har efterlyst nogle cases, har sagt at vi sidder og ser på en del cases lige nu og så må vi se om jeg kan berige debatten med nogle spændende læsning der kan belyse fordele og ulemper ved statsstøtte til bredånd.

Og igen: Du præsenterer nogle påstande ud fra nogle tal. Det er op til dig at bevise at dine tal (og hermed konklusioner du baserer på) er korrekte og logisk sammenhængende. Med dine egne ord: hvis Google ikke virker så kan du evt prøve www.bing.dk - det kan være at du har mere held der...

Det er ikke op til andre at modbevise dig (se: negativ bevisførelse).

Hermed: dine tal i dine "rapporter" er opdigtet til lejligheden og dine konklusioner i disse "rapporter" er herefter lige så forkerte og opkonstrueret.

 • 2
 • 0
#144 Jarle Knudsen

Jeg har sagt at vi sidder og ser på en række sager / lande og det er ikke smuk læsning - har efterlyst cases fra folk og de har haft svært ved at finde cases - tror at Google har været nede i dag.

...

Jeg leder efter nogle lande hvor man har givet skatteyderpenge til bredbånd og hvor det har været en succes og en forklaring på hvorfor folk mener at det er en succes.

Om igen: Du præsenterer nogle påstande ud fra nogle tal. Det er op til dig at bevise at dine tal (og hermed konklusioner du baserer på) er korrekte og logisk sammenhængende. Det har vi stadig tilgode at se.

Det er ikke op til andre at modbevise dig (se: negativ bevisførelse).

Hermed: dine tal i dine "rapporter" er opdigtet til lejligheden og dine konklusioner er herefter lige så forkerte og opkonstrueret.

 • 3
 • 0
#145 Johnny Olesen

Hvis TDC er nede i et område pga. strømsvigt, hvad er så sandsynligheden for, at de andre operatører også har mistet strøm for deres positioner i området?

Er det 0. 50 eller 100 %.

Hvorfor spørge om noget, som du selv kender svaret på Mogens?

Hvis TDC har mistet strømmen i et område, så har de andre teleselskaber nok også. Det er logik for perlehøns, men det betyder ikke, at de andre teleselskaber også har mistet forbindelsen til mobilmaster i området, hvis ellers mobilmasterne har nødstrøm.

Vi fortsætter spørgelegen.

Når man bruger flere frekvensbånd og hurtigere logik og processorer i det signalbehandlende udstyr i tilknytning til en masteposition, vil strømforbruget så stige eller vil det falde ?

Det var faktisk et godt spørgsmål, og det kommer jo an på hvilken generation af udstyr vi taler om.

Da Telenor for et par år siden opgraderede samtlige mobilmaster til nyeste generation Nokia udstyr, der fik de en strømbesparelse per mobilmast på omkring 40-45%. I den forbindelse blev batterikapaciteten altså ikke halveret.

En stor del af den besparelse blev opnået ved en markant mindre køling af udstyret.

Sammenlignet med de "gode gamle dage" så forbruger mobilmasterne altså mindre strøm, selvom de måske skal håndtere flere forskellige teknologier og frekvensbånd.

 • 0
 • 0
#147 Mogens Ritsholm

Både Telia og Telenor har omtalt driftsforstyrrelser grundet stormen. Sådan skriver Telenor:

"Grundet stormvejr, kan kunder i hele Danmark opleve, at de i perioder ikke kan ringe eller gå på nettet via 2G, 3G, 4G. Vi beklager de gener, det giver."

Er det signalerne, der ikke kan nå frem i modvind, eller er det strømudfald og ødelagte antenner samt overbelastning med trafik.

 • 3
 • 0
#148 Mogens Ritsholm

Da Telenor for et par år siden opgraderede samtlige mobilmaster til nyeste generation Nokia udstyr, der fik de en strømbesparelse per mobilmast på omkring 40-45%

Gælder besparelsen også radiokanaludstyr og udstyr til transport væk fra masten. Med den løbende kapacitetsudvidelse er der ingen tvivl om, at forbruget er stigende, selv om man sikkert vinder lidt på sparepærer.

 • 3
 • 0
#149 Johnny Olesen

Både Telia og Telenor har omtalt driftsforstyrrelser grundet stormen. Sådan skriver Telenor:

"Grundet stormvejr, kan kunder i hele Danmark opleve, at de i perioder ikke kan ringe eller gå på nettet via 2G, 3G, 4G. Vi beklager de gener, det giver."

Er det signalerne, der ikke kan nå frem i modvind, eller er det strømudfald og ødelagte antenner samt overbelastning med trafik.

Interessant - den driftsinformation har jeg ikke modtaget, så det må jeg hellere lige kigge nærmere på.

Men når du nu læser denne driftsinformation lidt nærmere, så kan du også se, at det er en general driftsinformation, som advarer imod at der KAN opstå spontane problemet. 3 havde også sådan en information, men heller ikke der var der advarsler om, at netværket var nede i flere specifikke områder.

Telia skrev på deres hjemmeside: "Ifm. stormen, kan der forekomme udfald og sporadisk ustabilitet i det mobile netværk." Så vidt som jeg kan se, så havde Telia et par områder, der blev ramt med lidt større driftsforstyrrelser - specielt syd for Kolding, hvor det blev rapportet af der manglede strøm.

Hvis man derimod kigger på f.eks. teleselskabernes Facebook sider, som plejer at flyde over med sure kommentarer, når der er driftsforstyrrelser i større områder, så er der forbløffende så sure kommentarer. Jeg har talt 2-3 stykker i går aftes, og de to af dem var vedr. SMS problemer i Frederikshavn. Logisk konklusion? Ganske få folk var hårdt ramt af problemerne.

Mobile netværk er lige som al anden infrastruktur følsom overfor blæsevejr. Udstyr kan blive beskadiget af flyvende objekter, og strømforsyningen kan blive afbrudt. Men netværkene er heller ikke designet til at være "mission critial" (af mangel på et bedre dansk ord). I Danmark har vi fastnettet og Tetra nettet, som er designet til den slags opgaver.

Hvis man forventer, at mobilnettene skal kunne holde til orkan, strømafbrydelser, terrorangreb, oversvømmelser og massiv regnvejr, så bør man revurdere sin opfattelse. Netværkene er IKKE designet til den slags, selvom teleselskaberne selvfølgelig forsøger at opretholde driften under den slags episoder.

Og det ved du også godt Mogens (eller burde vide det pga. dine tidligere arbejdsområder), så jeg forstår ikke, hvor du vil hen med det? Man ser jo heller ikke tidligere direktører i Bane Danmark der stiller sig op og klager over at Bane Danmark ikke kan holde skinnerne rene for træer og nedfaldne køreledninger under en orkan med de i Danmark højeste målte vindstyrker nogensinde...

Men nu skal vi ikke "blæse" problemerne ud af proportioner. Så vidt som jeg kan se, så gennemførte Telenor/Telia som planlagt en kæmpe sammenlægning af mobilnetværkene i området mellem Skjern og Ribe i nat. Altså i nogle af de områder, hvor orkanen/stormen først gik i land. Havde der været skader på selskabernes netværk, så ville de ikke have gennemført denne sammenlægning.

 • 0
 • 1
#150 Johnny Olesen

Gælder besparelsen også radiokanaludstyr og udstyr til transport væk fra masten. Med den løbende kapacitetsudvidelse er der ingen tvivl om, at forbruget er stigende, selv om man sikkert vinder lidt på sparepærer.

Sådan som jeg har forstået det, så opnåede Telenor en samlet besparelse i den tidligere nævnte størrelsesorden på alt udstyret inkl. transmissionsudstyr.

Og nu tager det vel ikke voldsomt meget mere strøm at sende 100 Mbit/s kontra 30 Mbit/s gennem et fiberkabel eller via et minilink.

 • 0
 • 1
#151 Nikolaj Brinch Jørgensen

Mobile netværk er lige som al anden infrastruktur følsom overfor blæsevejr. Udstyr kan blive beskadiget af flyvende objekter, og strømforsyningen kan blive afbrudt. Men netværkene er heller ikke designet til at være "mission critial" (af mangel på et bedre dansk ord). I Danmark har vi fastnettet og Tetra nettet, som er designet til den slags opgaver.

Hvordan er det at nedgravede kabler er følsomme overfor blæsevejr?

3's 4G net virker pt. ikke højere end 512/128 her i Valby hvor jeg sidder. Det er ubrugeligt til noget som helst.

Hvis man forventer, at mobilnettene skal kunne holde til orkan, strømafbrydelser, terrorangreb, oversvømmelser og massiv regnvejr, så bør man revurdere sin opfattelse. Netværkene er IKKE designet til den slags, selvom teleselskaberne selvfølgelig forsøger at opretholde driften under den slags episoder.

Nej vi forventer en meget mere stabil infrastruktur som f.eks. fiber, hvor der så kan være alternativer, som f.eks. 3G/4G. Ligesom der er veje som alternativ til jernbanenettet.

Kobbernettet (som er det eneste landsdækkende net) er så dårligt vedligeholdt at det ikke kan betragtes som stabilt alternativ. KabelTV er ikke i nærheden af landsdækkende. Så hvad med at etablere en ny landsdækkende bredbåndsinfrastruktur? Hvad med at det er fremtidssikret fiber? Er der nogen andre egentlige alternativer? 3G/4G er jo ikke, for det går i stykker når det blæser, fugle flyver ind i det, tordenvejr osv.

 • 4
 • 0
#152 Johnny Olesen

Hvordan er det at nedgravede kabler er følsomme overfor blæsevejr?

Nedgravet infrastruktur er også følsom over for strømafbrydelser, oversvømmelser, lynnedslag osv.

Et nedgravet kabel flyver måske ikke væk, men hvis blæsevejret forsager strømafbrydelser, så KAN nedgravet infrastruktur også blive ramt.

Alle dine strømkabler er også nedgravet ude i vejen, men hvis orkanen blæser en højspændingsledning ned, så bliver dit hus også mørklagt med mindre du selv har en UPS og en nødgenerator.

3's 4G net virker pt. ikke højere end 512/128 her i Valby hvor jeg sidder. Det er ubrugeligt til noget som helst.

Uheldig for dig. Jeg går ud fra, at du har forsøgt at skifte til en andet mobilnetværk?

Hvad med at det er fremtidssikret fiber?

Fremragende ide - hvad med at DU selv betaler for det så? Jeg har intet imod at DU får adgang til fiber, hvis DU selv betaler for det. Sålænge jeg ikke skal betale for din luksus, så må du få alt lige det, som du peger på.

 • 0
 • 2
#153 Nikolaj Brinch Jørgensen

UPS og en nødgenerator

Præcis - det samme gør sig gældende for de andre nedgravede kabler der kræver strøm.

Højspændingsledninger kan bliver revet ned, men hvornår er det sidst sket at et strømførende aktivt højspændingskabel er revet ned?

Men lige nu er det ligegyldigt. Vi kan vel være enige om at et nedgravet fibernet er mere stabilt == mindre sårbart end mobilnettet?

 • 3
 • 0
#154 Nikolaj Brinch Jørgensen

Uheldig for dig. Jeg går ud fra, at du har forsøgt at skifte til en andet mobilnetværk?

Nej det har jeg ikke, jeg har skiftet til jordbaseret adgang via lokal Wifi.

Fremragende ide - hvad med at DU selv betaler for det så? Jeg har intet imod at DU får adgang til fiber, hvis DU selv betaler for det. Sålænge jeg ikke skal betale for din luksus, så må du få alt lige det, som du peger på.

Du skal ikke betale for min luksus. Du skal betale for at vi som land kan opretholde en fornufig konkurrenceevne og et fornuftigt velfærdssystem, og hvor priserne for de ydelser der er nødvendige herfor er billigst mulige. Og så skal du betale for at der bygges op for den næste generation, og ikke som tidligere tiders politiske dagsorden, at man bygger til gårsdagens situation - således at den næste generation vokser op uden at skulle belemres med vores efterladte problemer at slås med.

Er det virkelig sådan at du gerne vil have at vores børn (mine er ikke så store) vokser op til en verden med et fragilt og ustabilt kobberbaseret net som infrastruktur for moderne kommunikation? Er det sådan at du synes at fremskridt på velfærdsområder som telemedicin osv. skal bremses i udbredelse i Danmark, fordi vi ikke kan tage os sammen og lave infrastrukturen til det? Analogien vil jo være at vi ikke skal have ambulancer, for vi vil ikke bygge veje. Veje skal man selv bygge, for det er en luksus???

 • 3
 • 0
#157 Nikolaj Brinch Jørgensen

Teleselskaberne investere tæt på 7 milliarder kroner om året. Hvis der skal komme penge fra statskassen hvor skal de så tages fra - skal vi skære i de offentlige ydelser til børnefamilierne således at den næste generation kan få den teknologi som du tror er fremtiden.

Er dit problem at du ikke kan læse, eller er det at du ikke kan forstå? Eller måske at du ikke vil forstå.

Investerer teleselskaberne 7 mia. i nedgravet fiber? Jeg foreslår så at de dropper deres individuelle fiberprojekter, og at de 7 mia. går til en fond der kan lave et fælles offenligt landsdækkende fibernet. Et net der er til alles gavn, både forbrugere og selskaber der vil udbyde fiberydelser. De 7 mia. kan betales frivilligt, eller vi kan beskatte teleselskaberne. Der er rigtigt mange muligheder for finansiering, men her er din indsigt jo som bekendt skræmmende begrænset. Jeg tror du skal holde dig fra offentlig finansiering John, for det har du bevist indtil flere gange, at det magter du ikke.

 • 4
 • 0
#159 Johnny Olesen

Præcis - det samme gør sig gældende for de andre nedgravede kabler der kræver strøm.

Højspændingsledninger kan bliver revet ned, men hvornår er det sidst sket at et strømførende aktivt højspændingskabel er revet ned?

Men lige nu er det ligegyldigt. Vi kan vel være enige om at et nedgravet fibernet er mere stabilt == mindre sårbart end mobilnettet?

I går var der strømafbrydelser i flere områder pga. orkanen. Jeg har ikke sat mig ind i detaljerne endnu, men strømmen forsvandt altså samtidig med det enorme blæsevejr. Om det lige var højspændingsledninger, der blæste ned eller et mere sandsynligt senarie, det tør jeg ikke sige, før jeg har undersøgt det nærmere.

Faktum er dog, at der var strømafbrydelser flere steder i går.

Men ja, nedgravet infrastruktur kan være mindre sårbart, men tilgengæld også nogle gange svære at reparerer. På den anden side, så er der langt flere steder, hvor nedgravet infrastruktur kan blive ødelagt, end f.eks. mobilkommunikation.

Hvis man nedgravet 20 km fiberforbindelse, så er der større chance for at et fiberkabel bliver gravet over, end hvis man kun nedlægger 1 km fiberkabel til en mobilmast. Tilgengæld så ryger forbindelsen til alle i mobilmastens område, hvis det ene fiberkabel bliver gravet over.

 • 0
 • 2
#160 Johnny Olesen
 • 0
 • 1
#161 Nikolaj Brinch Jørgensen

Så du mener at man skal stoppe med at investere i de teknologier som kunderne køber og bruger i stigende grad og så skal man investere i en vare som der investeret mange penge i og som der stadig bliver investeret mange penge i men som langt de fleste kunder vælger fra.

Jeg mener at man skal investere i de løsninger og teknologier som tjener samfundet bedst. Det være erhvervslivet og borgerne. Det kan godt betyde at man ikke skal bruge flere penge på det som kunderne køber lige nu, for at man så kan tilbyde dem noget bedre på sigt. Det er rent faktisk sådan man driver forretning. Man flytter investeringerne fra nuværende teknologi til fremtidig teknologi, og benytter så minimale ressourcer til at vedligeholde den nuværende teknologi. Firmaer det går dårligt for, er dem som ikke investere i fremtidig teknologi, men bliver ved det nuværende for længe (Nokia f.eks.). Eller investerer forkert teknologimæssigt (Nokia f.eks.). Der er ikke den store fare for forkert investering i fremtidig infrastruktur (hørte du den P1 udsendelse for et par uger siden?).

Det er vist ikke gået op for dig at 3 ud af 4 der bliver tilbudt fiber siger nej tak, de vælger andre løsninger / teknologier.

Samfundsmæssigt er det komplet uinteressant.

Lad os nu antage at man tager en politisk beslutning og vælger at bygge et nationalt FTTH net hen over de næste 8 år. Har du overvejet hvordan konkurrencen fra alternative netværk (1,8 millioner kabel TV kunder, DSL, Mobile løsninger etc) vil påvirke den investering - har du overvejet hvordan priserne og konkurrencen vil udvikle sig på sigt og hvilken betydning det kan få på en national fibersatsning.

Jeg er ikke sikker på jeg kan følge dig her, du må meget gerne uddybe dit spørgsmål, så skal jeg forsøge at svare.

Hvis du ser på elselskaberne så regnede de maget galt da de lavede deres investeringer i fiber (12,7 milliarder kroner - tab over 6 milliarder kroner) og det i et marked hvor priserne falder og falder.

Men John, jeg taler ikke elselskaber eller teleselskabers sag her. Jeg taler min sag, og mit syn på hvad der tjener samfundet, og alle de virksomheder der ikke er teleselskaber og elselskaber (de har jo fiber nok i forvejen). Det håber jeg snart går op for dig. Det rager mig da langsomt om Telenor, Telia, TDC, 3 osv. ikke overlever omstillingen fra "teleselskab" til bredbåndudbyder. Det eneste der berettiger dem er den bedagede teknologi kaldet "telefonnummer", som ikke længere er nødvendig.

 • 3
 • 0
#163 Nikolaj Brinch Jørgensen

Nej, men sådan kommer fremtiden heller ikke til at være. Nærmeste fremtid? jo måske - men udviklingen hen imod DIT mål, den kommer helt af sig selv, men den går bare langsommere end DU ønsker.

Hvad er så dit bud på hvordan det bliver? Nu har jeg forstalt dig hvordan jeg synes det bør være og se ud. Du siger så skråsikkert at det kommer ikke til at vare ved. Må jeg minde dig om at vi for 10 år siden havde et kobberbaseret net, og det havde vi også for 20 år siden. Hvad er det i din "laden stå til strategi" der skal ændrer på det?

 • 1
 • 0
#164 Johnny Olesen

De 7 mia. kan betales frivilligt, eller vi kan beskatte teleselskaberne.

Hvorfor så ikke bare tage skridtet helt ud, og lad os nationalisere alle private virksomheder med det samme.

Tankegangen om at brandbeskatte en hel sektor af erhvervslivet er jo som taget direkte ud fra Enhedslistens (uofficielle) partiprogram. Held og lykke med den tilgang.

Din tankegang skræmmer mig virkelig - det minder fuldstændig om "for the greater good" i filmen Hot Fuzz. Fremragende komedie med masser af sindsyg action og vilkårlige drab på uskyldige mennesker. Hvis du ikke allerede set denne sjove film, så lej den en dag.

 • 0
 • 3
#165 Johnny Olesen

Nå, det virker jo ikke, hvis ikke forbindelserne er der, og er hurtige nok.

Pointen er, at forbindelsen faktisk allerede er der de fleste steder (eller bliver etableret inden for få måneder). Telemedicin kræver ofte minimal båndbredde, og de mere intensive telemedicintjenester kræver nogenlunde det samme som en Skype videosamtale, når de skal fungerer ude hos Hr. og Fru Jensen.

 • 0
 • 1
#166 Nikolaj Brinch Jørgensen

Hvorfor så ikke bare tage skridtet helt ud, og lad os nationalisere alle private virksomheder med det samme.

Kunne du ikke læse hvad jeg skriver? Kunne du ikke svarer på dit spørgsmål du stilles. Dit forsøg på argumentation begynder i tiltagende grad at minde om Hr. Strands.

Tankegangen om at brandbeskatte en hel sektor af erhvervslivet er jo som taget direkte ud fra Enhedslistens (uofficielle) partiprogram. Held og lykke med den tilgang.

Læs nu hvad jeg skriver. Staten er nødt til at adfærdsregulere brancher der ikke arbejder i nationens retning. Seneste er det bankerne. Om det skal ske med skatter, om det skal ske frivilligt, eller om finansieringen skal ske på anden vis er jeg ligeglad med, det skrev jeg også. Drop dit tåbelig spin.

Din tankegang skræmmer mig virkelig - det minder fuldstændig om "for the greater good" i filmen Hot Fuzz. Fremragende komedie med masser af sindsyg action og vilkårlige drab på uskyldige mennesker. Hvis du ikke allerede set denne sjove film, så lej den en dag.

Kan du så ikke svare mig på mine spørgsmål. Hvis du tog dig den tid, ville du også få muligheden for at forholde dig til det jeg rent faktisk skriver. Eller er du også for doven til at svare på spørgsmål.

 • 2
 • 0
#167 Johnny Olesen

Hvad er så dit bud på hvordan det bliver? Nu har jeg forstalt dig hvordan jeg synes det bør være og se ud. Du siger så skråsikkert at det kommer ikke til at vare ved. Må jeg minde dig om at vi for 10 år siden havde et kobberbaseret net, og det havde vi også for 20 år siden. Hvad er det i din "laden stå til strategi" der skal ændrer på det?

Jeg synes markedet selv skal have lov til at finde ud af det - eller lade står til om du vil. Politikerne har opsat et mål i 2020, og det mål arbejder teleselskaberne på at nå.

For små 10 år siden har den maksimale teoretiske hastighed på de splinter nye 3G netværk 384 Kbit download og 128 Kbit upload. I dagens Danmark ligger de nye LTE netværk på teoretiske hastigheder på over 150 Mbit download og 50 Mbit upload. Så kan vi diskutere forskellen på teori og praksis, men faktum er at hastigheden på f.eks. mobilnetværk er steget med flere tusinde procent på 10 år, og hastigheden vil også stige i fremtiden. Lige ledes vil hastigheden på kobbernetværkene også forsat stige omend ikke lige så meget.

Fiberselskabern forsætter stadigvæk deres nedgravning af fiber og flere danskere får adgang til fiber i fremtiden.

Og alt dette sker helt uden at tale om statstilskud.

 • 0
 • 1
#168 Nikolaj Brinch Jørgensen

Telemedicin kræver ofte minimal båndbredde, og de mere intensive telemedicintjenester kræver nogenlunde det samme som en Skype videosamtale, når de skal fungerer ude hos Hr. og Fru Jensen.

Den argumentation blev også forsøgt af TDC osv. i P1, men den hænger bare ikke sammen. Det med de lave båndbredder er rigtigt nok, der skal ikke mere end 1/1 til. Men det er der absolut ikke nogen garanti for er til stede der hvor telemedicin er nødvendigt. Slet ikke når et ustabilt 3G/4G net, der ikke er dækkende er eneste alternativ. Producenterne af telemedicin apparater siger selvfølgelig også at det bare virker for de vil sælge apparater, men sådan som jeg hørte udsendelsen i P1, var deres krav til båndbredde alt for optimisitiske.

 • 1
 • 0
#169 Nikolaj Brinch Jørgensen

For små 10 år siden har den maksimale teoretiske hastighed på de splinter nye 3G netværk 384 Kbit download og 128 Kbit upload. I dagens Danmark ligger de nye LTE netværk på teoretiske hastigheder på over 150 Mbit download og 50 Mbit upload. Så kan vi diskutere forskellen på teori og praksis, men faktum er at hastigheden på f.eks. mobilnetværk er steget med flere tusinde procent på 10 år, og hastigheden vil også stige i fremtiden. Lige ledes vil hastigheden på kobbernetværkene også forsat stige omend ikke lige så meget.

Fiberselskabern forsætter stadigvæk deres nedgravning af fiber og flere danskere får adgang til fiber i fremtiden.

Og alt dette sker helt uden at tale om statstilskud.

3G/4G taler jeg ikke om. Det er og bliver et alternativ - for det er for ustabilt til andet end taxadrift og restaurantbetaling.

Kobberet er så ikke-vedligeholdt, så det bliver ikke hurtigere. Rigtigt mange steder skal man prise sig lykkelig for en 10/1 forbindelse (Hørsholm). Den er heller ikke synderligt stabil - dog meget mere en 3G/4G. Den er også landsdækkende.

3G/4G vil aldrig blive landsdækkende og det vil fiber da heller ikke, hvis markedet skal bestemme. Hvorfor skulle nogen markedsaktør lægge fiber ned i udkants-Danmark, det vil der jo ikke være forretning i?

 • 1
 • 0
#170 Johnny Olesen

Staten er nødt til at adfærdsregulere brancher der ikke arbejder i nationens retning. Seneste er det bankerne. Om det skal ske med skatter, om det skal ske frivilligt, eller om finansieringen skal ske på anden vis er jeg ligeglad med, det skrev jeg også. Drop dit tåbelig spin.

Det er ikke spin, når jeg skriver min mening Nikolaj. Jeg mener seriøst, at din tankegang er noget venstrefløjs p*s fra fordoms tid, og som ikke har gang på jorden.

Man skal være enorm naiv, hvis man tror at de store internationale selskaber vil investere flere penge i Danmark, hvis man brandbeskatte.

Bankerne bliver nød til at acceptere deres rammevilkår, hvis de ønsker at drive bankdrift i Danmark, og det får kunderne også at mærke. Der er en grund til, at bankerne skærer ned på servicen, lukker kasser og finaler, gebyrerne stiger og bankkontoer der pludselig koster "abonnement". Hver gang staten plukker en kroner i en bank i ekstra skat, så skal bankerne finde den krone et andet sted hos deres kunder.

Hvis vi begynder at brandbeskatte telesektoren, så sendes regningen videre til forbrugerne, og investeringslysten i selskabernes netværk fryser til is. Hvorfor spendere 1 millard kroner i Danmark, når man lige så godt kan investere den samme milliard i Indien og få 5 gange så meget retur af investeringen? Vi lever i en international verden, og de store selskber invester i de lande, hvor de kan tjene fornuftige penge.

 • 0
 • 2
#171 Johnny Olesen
 • 0
 • 2
#172 Johnny Olesen

3G/4G taler jeg ikke om. Det er og bliver et alternativ - for det er for ustabilt til andet end taxadrift og restaurantbetaling.

Du har ret til at have din holdning til de teknologier, men du vil måske vågne op en dag, og se at resten af verdenen ikke nødvendigvis deler den holdning.

3G/4G vil aldrig blive landsdækkende og det vil fiber da heller ikke, hvis markedet skal bestemme. Hvorfor skulle nogen markedsaktør lægge fiber ned i udkants-Danmark, det vil der jo ikke være forretning i?

Der ligger allerede MEGET fiber i Udkantsdanmark - det er et faktum. Men der ligger ikke meget fiber ude på landet (udenfor byerne), da det ikke kan betale sig.

 • 0
 • 1
#173 Nikolaj Brinch Jørgensen

Det er ikke spin, når jeg skriver min mening Nikolaj. Jeg mener seriøst, at din tankegang er noget venstrefløjs p*s fra fordoms tid, og som ikke har gang på jorden.

Du har så stadigt ikke læst hvad jeg skrev. Derfor bedes du lade være med at udtale dig om min tankegang. Det med brandbeskatning må stå for din egen regning - ellers er det jo spin.

Her er hvad jeg skrev:

Investerer teleselskaberne 7 mia. i nedgravet fiber? Jeg foreslår så at de dropper deres individuelle fiberprojekter, og at de 7 mia. går til en fond der kan lave et fælles offenligt landsdækkende fibernet. Et net der er til alles gavn, både forbrugere og selskaber der vil udbyde fiberydelser. De 7 mia. kan betales frivilligt, eller vi kan beskatte teleselskaberne. Der er rigtigt mange muligheder for finansiering, men her er din indsigt jo som bekendt skræmmende begrænset. Jeg tror du skal holde dig fra offentlig finansiering John, for det har du bevist indtil flere gange, at det magter du ikke.

Altså der kan betales frivilligt, det kan opkræves i skat, det kan finansieres anderledes. Der er ingen brandbeskatning i dette. Der er muligvis spøgelser i dit hoved.

Tankegangen om national infrastruktur og ikke privat infrastruktur er nu ikke særlig venstreorienteret. Det håber jeg du ved.

Bankerne bliver nød til at acceptere deres rammevilkår, hvis de ønsker at drive bankdrift i Danmark, og det får kunderne også at mærke. Der er en grund til, at bankerne skærer ned på servicen, lukker kasser og finaler, gebyrerne stiger og bankkontoer der pludselig koster "abonnement". Hver gang staten plukker en kroner i en bank i ekstra skat, så skal bankerne finde den krone et andet sted hos deres kunder.

Så med bankerne er regulering ok, men ikke teleområdet, eller hvordan er det du mener?

Hvis vi begynder at brandbeskatte telesektoren, så sendes regningen videre til forbrugerne, og investeringslysten i selskabernes netværk fryser til is.

For det første synes jeg du skal stoppe din latterlige retorik om at jeg ønsker at beskatte telebranchen. Den er allerede beskattet, når den skal købe licenser, og på mange andre områder. Jeg har blot opstillet det som en af de mange finansieringsmåder man kan lave et finernet på. et er reelt nok, for det ER en mulighed, på lige fod med alle mulige andre finansieringsmetoder. Investieringslysten skulle helst gå på at transportere bits over kabler som Danmark har lagt og vedligeholder. Ligesom busdrift går ud på at transportere mennesker på veje Danmark har anlagt, togdrift er at transportere mennesker på Jernbaner Danmark har anlagt osv. Det er her vi er uenige, du synes den fremtidige infrastruktur skal være privatejet, jeg mener den skal være offenligt. Jeg mener en offenlig infrastruktur tjener samfundet bedst, du mener at en privatejet infrastruktur er det bedste for samfundet. Jeg mener bredbånd er en nødvendighed i dag og i fremtiden, du mener den er en luksus.

Hvorfor spendere 1 millard kroner i Danmark, når man lige så godt kan investere den samme milliard i Indien og få 5 gange så meget retur af investeringen? Vi lever i en international verden, og de store selskber invester i de lande, hvor de kan tjene fornuftige penge.

Vi er enige. Ingen selskaber vil investere udenfor de tætbefolkede områder, som det er vist allerede. Kun de nationale - og de har jo slået sig så alvorligt, da de forsøgte. Det har John jo forklaret os.

 • 2
 • 0
#174 Nikolaj Brinch Jørgensen

Du har ret til at have din holdning til de teknologier, men du vil måske vågne op en dag, og se at resten af verdenen ikke nødvendigvis deler den holdning.

Jeg har min holdning til de teknologier, og jeg holder af dem. Men der er altså en grund til at de datacentre vi arbejde professionelt med bruger Ethernet og fiber- altså kablet net, og ikke Wifi. Så det er ikke kun holdninger. Når vi ser verden og som den udvikler sig, kan vi jo se fiberen rulle ud, og at Danmark dumper længere og længere bagud. Så måske skulle du stille dit wake-up call lidt frem :-)

Der ligger allerede MEGET fiber i Udkantsdanmark - det er et faktum. Men der ligger ikke meget fiber ude på landet (udenfor byerne), da det ikke kan betale sig.

Og der kommer ikke mere ifølge dig og John, for det kan ikke betale sig. Kun med tilskud fra det offentlige kan det lade sig gøre. Ligesom med det kobbernet som det offentlige byggede.

 • 3
 • 0
#175 Nikolaj Brinch Jørgensen

Og meget snart taler vi om 4G LTE, og så vil stort set alle danskere have mulighed for telemedicin.

Nej da. 4G LTE er da på ingen måde landsdækkende. Et ikke landsdækkende net til telemedicin i Danmark er nonsense!

3G/4G dækningen er da i rigtigt mange områder i Nordsjælland så ringe, at det ikke giver mening hvad du skriver. De teknologier er og bliver et alternativ - jeg forstå ikke hvordan du fortsat kan tro på at alle har samme oplevelse af disse mobilnet som dig og dit 100% mobilnet hjem. Ja med årene er nettet er blevet hurtigere, men problemerne med dækningen er der ikke blevet gjort så meget for. Den er stadigt uhyggeligt ringe rigtigt mange steder. Derfor er det blot et alternativ til er jordbaseret net, hvor kobbernettet er det eneste landsdækkende, og det synger altså på sidste vers mange steder, for det kan ikke betale sig at vedligeholde. Så der gøres intet.

 • 1
 • 0
#176 Johnny Olesen

Og der kommer ikke mere ifølge dig og John, for det kan ikke betale sig. Kun med tilskud fra det offentlige kan det lade sig gøre. Ligesom med det kobbernet som det offentlige byggede.

Der kommer masser af fiber i udkantsdanmark, hvis blot fiberselskaberne forsætter deres udrulning. Men den bliver rullet ud i byer og landsbyer. Landområder holder fiberselskaberne (med enkelte undtagelser) sig fra pga. økonomien. Og som jeg tidligere har forklaret, så er det ikke noget problem, at servicere et begrænset antal husstande med f.eks. 4G.

Nej da. 4G LTE er da på ingen måde landsdækkende. Et ikke landsdækkende net til telemedicin i Danmark er nonsense!

3G/4G dækningen er da i rigtigt mange områder i Nordsjælland så ringe, at det ikke giver mening hvad du skriver.

Det er fordi du bor i den forkerte ende af landet. Herude vest på har vi allerede ganske fremragende 3G dækning, som sagtens vil kunne benyttes til telemedicin. Og når Telenor/Telia har lagt deres netværk sammen i nordsjælland, så burde der også komme en bedre oplevet dækning. Måske ikke fra dag 1 for alle, men en general bedre 3G dækning. 4G kommer senere.

De teknologier er og bliver et alternativ - jeg forstå ikke hvordan du fortsat kan tro på at alle har samme oplevelse af disse mobilnet som dig og dit 100% mobilnet hjem.

Det har jeg heller aldrig sagt, men jeg påstår blot, at en del folk gør problemerne større end de i virkeligheden er.

Ja med årene er nettet er blevet hurtigere, men problemerne med dækningen er der ikke blevet gjort så meget for.

Det er så lodret forkert.

Den er stadigt uhyggeligt ringe rigtigt mange steder.

Enig - men antallet af områder med dårlig dækning bliver færre og færre for hver uge. Og det skal forstås bogstaveligt hver uge.

Derfor er det blot et alternativ til er jordbaseret net, hvor kobbernettet er det eneste landsdækkende, og det synger altså på sidste vers mange steder, for det kan ikke betale sig at vedligeholde. Så der gøres intet.

TDC investerer flere hundrede millioner kroner hvert år i at vedligeholde deres xDSL netværk, så det er simpelthen forkert. Eller også lyver TDC i deres årsregnskaber - mener du virkelig at TDC lyver for deres aktionærer?

 • 0
 • 1
#177 Johnny Olesen

Du har så stadigt ikke læst hvad jeg skrev. Derfor bedes du lade være med at udtale dig om min tankegang. Det med brandbeskatning må stå for din egen regning - ellers er det jo spin.

Her er hvad jeg skrev:

Investerer teleselskaberne 7 mia. i nedgravet fiber? Jeg foreslår så at de dropper deres individuelle fiberprojekter, og at de 7 mia. går til en fond der kan lave et fælles offenligt landsdækkende fibernet. Et net der er til alles gavn, både forbrugere og selskaber der vil udbyde fiberydelser. De 7 mia. kan betales frivilligt, eller vi kan beskatte teleselskaberne. Der er rigtigt mange muligheder for finansiering, men her er din indsigt jo som bekendt skræmmende begrænset. Jeg tror du skal holde dig fra offentlig finansiering John, for det har du bevist indtil flere gange, at det magter du ikke.

Altså der kan betales frivilligt, det kan opkræves i skat, det kan finansieres anderledes. Der er ingen brandbeskatning i dette. Der er muligvis spøgelser i dit hoved.

Tankegangen om national infrastruktur og ikke privat infrastruktur er nu ikke særlig venstreorienteret. Det håber jeg du ved.

 1. Du forslår at selskaberne dropper deres individuelle fiberprojekter, og samler deres investeringer i en fond, hvor de i fællesskab laver et offentligt landsdækkende fibernet.

 2. De 7 mia. kan betales frivilligt, eller vi kan beskatte teleselskaberne. Eller de kan finansieres "anderledes".

Okay, så enten finder branchen selv ud af at finanserne et fibernet til alle danskerne, eller også kan vi gennem skatterne sørge for at ALLE selskaber betaler for det. Eller også kan vi finde "anderledes" finansiering.

Altså: Frivillig, beskatning eller "anderledes finansiering".

Prøv du om du kan få elselskaberne til frivilligt at droppe deres individuelle plan? Held og lykke. Den ide tror jeg ikke på.

Prøv ideen med at TDC, Telenor, 3 og Telia skal finansiere fiberselskabernes netværk gennem skatten. Fiberselskaberne (de fleste) har enorme underskud så der er ingen ting at hente, så pengene skal komme fra TDC, Telenor, 3 og Telia, som garanteret vil flytte penge ud af landet i stedet for at lade sig beskatte ekstra.

Så er der endelig ideen med "anderledes finansiering" - hvad dækker den over? Tage penge fra statsbudgettet? Låne penge i udlandet? Sætte skatten op for de rigeste? Fjerne et par milliarder fra ulandsbistanden? Eller hvad har du i tankerne?

 • 0
 • 1
#179 Nikolaj Brinch Jørgensen

Der kommer masser af fiber i udkantsdanmark, hvis blot fiberselskaberne forsætter deres udrulning. Men den bliver rullet ud i byer og landsbyer. Landområder holder fiberselskaberne (med enkelte undtagelser) sig fra pga. økonomien. Og som jeg tidligere har forklaret, så er det ikke noget problem, at servicere et begrænset antal husstande med f.eks. 4G.

Nej der kommer kun fiber der hvor der er profit for det private i din model - ligeså 4G net, eller <indsæt selv>-net. Ellers modsiger du sig selv og generel markedsudvikling.

Det har jeg heller aldrig sagt, men jeg påstår blot, at en del folk gør problemerne større end de i virkeligheden er.

Fair nok det har du ikke, jeg tillod mig at konkludere på din tidligere anekdote om dit eget forbrug og behov. Jeg siger undskyld hvis det ikke passer på din holdning.

Det er så lodret forkert.

Nej det er lidt forkert, for der er selvfølgelig gjort noget. Blot er der rigtigt mange mennesker der ikke oplever det. Kystbanen og Nordsjælland generelt (der er iøvrigt helt fladt) har meget ringe dækning med mange udfald. Sådan har det været i over 10 år.

Enig - men antallet af områder med dårlig dækning bliver færre og færre for hver uge. Og det skal forstås bogstaveligt hver uge.

Det er så lodret forkert.

TDC investerer flere hundrede millioner kroner hvert år i at vedligeholde deres xDSL netværk, så det er simpelthen forkert. Eller også lyver TDC i deres årsregnskaber - mener du virkelig at TDC lyver for deres aktionærer?

Der hvor det kan betale sig. I Hørsholm hvor jeg bor vedligeholdes det sådan at det hænger sammen. Det har jeg jo skrevet før. Minimale ressourcer benyttes på det - det er vel fordi de stadig har leveringspligt. Men der kan på en god dag transporteres 10/1.

 • 2
 • 0
#180 Johnny Olesen

Jeg siger det kan finansieres på mange måder. Du udlægger selv ovenstående - ikke jeg.

Nej, Nikolaj jeg vil faktisk gerne vide, hvordan DU kunne forestille dig, at det skal finansieres?

Nu har jeg forklaret, hvorfor jeg ikke mener, at det bare lige kan finansers ved at opkræve ekstra skatter fra telebranchen, og så vil jeg faktisk gerne høre dit REALISTISKE bud på, hvor pengene skal komme fra.

Det er let nok at kræve, men det er langt svære at komme op med realistisk bud på, hvor pengene skal komme fra.

 • 0
 • 2
#181 Johnny Olesen

Nej der kommer kun fiber der hvor der er profit for det private i din model - ligeså 4G net, eller <indsæt selv>-net. Ellers modsiger du sig selv og generel markedsudvikling.

Enten følger du slet ikke med, eller også er du fuldstændig blind. Vi kan tage diskussionen med udgangen af 2014, så se vi hvem der tog fejl.

Nej det er lidt forkert, for der er selvfølgelig gjort noget. Blot er der rigtigt mange mennesker der ikke oplever det. Kystbanen og Nordsjælland generelt (der er iøvrigt helt fladt) har meget ringe dækning med mange udfald. Sådan har det været i over 10 år.

Det er sjovt som det altid er nordøst Sjælland, hvor der er problemer. Det er slet ikke til at forstå, når nu kommunerne i nordsjælland traditionelt har været de mest umuligt kommuner i landet, når det kommer til tilladelse til nye mobilmaster.

Onde tunger påstår, at indbyggerne i disse kommuner burde give deres lokalpolitikere skylden...

Teleindustien (teleselskabernes lobbyorganisation) har udarbejdet disse præsentationer, som viser udviklingen i forskellige områder af Danmark fra 2000-2013. De viser sort på hvidt, at der er opsat masser af mobilmaster de sidste 13 år: http://www.mapicture.dk/TI/Antenner.html http://www.mapicture.dk/TI/Antenner_pr_1000_indb.html

Enig - men antallet af områder med dårlig dækning bliver færre og færre for hver uge. Og det skal forstås bogstaveligt hver uge.

Det er så lodret forkert.

Uge for uge: http://www.telenor.dk/privat/kundeservice/kundeservice/mobil/daekning/3g...

I denne uge er det indbyggerne i området fra Skjern til Ribe, der har bemærket at deres 3G dækning er blevet MARKANT bedre.

TDC investerer flere hundrede millioner kroner hvert år i at vedligeholde deres xDSL netværk, så det er simpelthen forkert. Eller også lyver TDC i deres årsregnskaber - mener du virkelig at TDC lyver for deres aktionærer?

Der hvor det kan betale sig. I Hørsholm hvor jeg bor vedligeholdes det sådan at det hænger sammen. Det har jeg jo skrevet før. Minimale ressourcer benyttes på det - det er vel fordi de stadig har leveringspligt. Men der kan på en god dag transporteres 10/1.

Så er vi vel enige om at TDC rent faktisk investerer mange hundrede millioner af kroner i vedligeholdelsen? Ja, måske ikke lige hos dig, men mange andre steder.

Mht. leveringspligten så er den sådan set væk. TDC kan levere en mobilforbindelse med PSTN udtag til dig, hvis de ønsker det. De behøves ikke levere en xDSL forbindelse til dig.

 • 0
 • 2
#183 Nikolaj Brinch Jørgensen

Måske skulle du prøve at sætte dig ind i hvor svært det er at få lov til at sætte en mobilmast op i de områder og hvad kommunerne tager i leje.

I stedet for at klage over teleselskaberne så burde du klage over kommunerne. Det har jeg dokumenteret i en række rapporter og det kan Erhvervsstyrelsen bekræfte.

Tag en kommune som Rudersdal, Hørsholm etc. undersøg hvad de gør for at forhindre god mobildækning i deres områder.

Du er en tosse er du ikke. Læs nu hvad der står. Jeg klager ikke over teleselskaberne, jeg klager over dårlig dækning i en kontekst hvor jeg beskriver at mobilnettet har huller (er utæt) og derfor ikke er landsdækkende, og derfor ikke kan bruges som landsdækkende infrastruktur. Du læser åbenbart en klage over mobilselskaber ind i det. Jeg fortæller blot Johnny at det 4G net han himler op om, ikke dækker hele Danmark. Jeg er da ligelgad med at placere skyld i den sammenhæng, det tjener ikke noget formål. Du siger jo det samme som mig, der er enormt mange barrierer der skal overvindes for at man måske engang kan få et landsdækkende mobilnet.

Når jeg læser det du skriver så er det baseret på fordomme, du aner INTET om televerden og den virkelighed der er i Danmark - på trods af du deltager i en debat på Version2 så er det tydeligt at du ikke har læst de mange artikler der har været skrevet om televerden.

Nej jeg ved intet om televerdenen andet end som forbruger. Det burde så også interessere televerdenen hvad forbrugerne synes om dem. Det er forbrugerne der er deres levebrød. Også dit - indtil du kan fortælle og dokumentere at det ikke er televerdenen der betaler din løn. Om den verden vi lever i og omkring specifikt Danmark og samfundet, der ved jeg en hel del, også mere end du gør, og jeg beskæftiger mig rent faktisk med den, og med andre end lige mig selv og suboptimering af hvad der lige netop er godt for mig. Så spar mig dine meningsløse lektioner. Du har alligevel hverken viden eller forstand på området til at kunne undervise andet end tosser.

Når du sidder i Kystbanen næste gang og oplever dårlig dækning så klag til kommunerne og borgerne der bor langt banen - teleselskaberne har igennem mange år forsøgt at få lov til at bygge bedre dækning, men der er desværre nogle kommuner som gør det meget besværligt og dyrt.

Hvorfor skulle jeg dog det? Det er teleselskaberne der sælger denne service, så er det også dem der skal klages til. Man klager heller ikke til Bosch over en defekt boremaskine, men til Silvan. Du kender godt forbrugerloven for borgere og privathandel ikke?

Du er sku for useriøs - har ingen indsigt og basere din debat på en masse fordomme som man kun kan grine af...

Fordommene som du mener jeg er kommet med må du gerne lige ridse op. Det kan du sikkert ikke. Men en bunke indlæg fra din side igennem noget der efterhånden overskrider 5 år her på siden uden skyggen af fakta, i lyset af at du kalder dig selv analytiker (nu er vi nogle der rent faktisk arbejder med analyse), er jo så useriøst at det samtidigt er latterligt. At du så i mange af dine højtråbende påstande samtidigt tager gevaldigt fejl er noget andet: iPhone, Nokia, SIM-kort - skal vi blive ved? Så grin du bareførst, jeg bliver ved "den ler sidst ler bedst".

Adios John - dine telebranche er snart omdannet til bredbåndsbranche. Telebranchen er død, længe leve bredbånd.

 • 2
 • 0
#184 Nikolaj Brinch Jørgensen
 • 3
 • 0
#187 Nikolaj Brinch Jørgensen

Enten følger du slet ikke med, eller også er du fuldstændig blind. Vi kan tage diskussionen med udgangen af 2014, så se vi hvem der tog fejl.

Ja lad os gøre det. Vi bliver ikke enige for vi vil noget forskelligt. Det er fint, det eneste jeg er imod, er din tagen patent på at sidde med sandheden. Din selvbestaltede ekspert status som om du kan forudsige hvad fremtiden vil bringe. Du har ret til din holdning, så længe du ikke udbasunerer den som den absolutte sandhed. Der fejler du.

Det er sjovt som det altid er nordøst Sjælland, hvor der er problemer. Det er slet ikke til at forstå, når nu kommunerne i nordsjælland traditionelt har været de mest umuligt kommuner i landet, når det kommer til tilladelse til nye mobilmaster.

Onde tunger påstår, at indbyggerne i disse kommuner burde give deres lokalpolitikere skylden...

Teleindustien (teleselskabernes lobbyorganisation) har udarbejdet disse præsentationer, som viser udviklingen i forskellige områder af Danmark fra 2000-2013. De viser sort på hvidt, at der er opsat masser af mobilmaster de sidste 13 år: http://www.mapicture.dk/TI/Antenner.html http://www.mapicture.dk/TI/Antenner_pr_1000_indb.html

Men forstår du ikke hvor ligegyldigt det er? Det gør ikke 4G nettet mere eller mindre hullet at placere skyld. 4G er stadigt en joke i Nordsjælland og på Kystbanen. Hvis dkyld det er er jo ligegyldigt som forbruger. Forbrugeren køber ind hos et teleselskab, så der skal klagen gå. Du kender godt købeloven om forbrugerkøb ikke?

Så er vi vel enige om at TDC rent faktisk investerer mange hundrede millioner af kroner i vedligeholdelsen? Ja, måske ikke lige hos dig, men mange andre steder.

Igen, det gør ikke 4G landsdækkende og stabilt. Den forbliver et alternativ. Den er et godt alternativ, og den bliver hele tiden bedre uge for uge.

Mht. leveringspligten så er den sådan set væk. TDC kan levere en mobilforbindelse med PSTN udtag til dig, hvis de ønsker det. De behøves ikke levere en xDSL forbindelse til dig.

Ok det vidste jeg ikke. Men det understreger vel bare behovet for en nedgravet infrastruktur, så de sårbare kunder der kun har mobilforbindelser med PSTN udtag ikke bliver ladt i stikken.

 • 2
 • 0
#188 Nikolaj Brinch Jørgensen

Lyder fornuftigt.

Skal pengene på finansloven så tages fra et andet område og hvilket område - eller skal skatten sættes op?

Skatten skal sættes op hvis det giver mening - men det er jeg generelt modstander af. Ellers skal vi tage dem fra andre områder. F.eks. tilskud til privatskoler, børnecheck til bla. mig som sagtens selv kan betal, og andre tilskud til folk der sagtens selv kan betale. Den form for ulige lighed i at betale de samme tilskud til alle er jeg også imod. Og dem som vil have deres børn i privatskoler (og dermed inddirekte underminere kvaliteten af folkeskolen) kan selv betale for det.

 • 2
 • 0
#189 Nikolaj Brinch Jørgensen
 • 1
 • 0
#190 Johnny Olesen

Du læser åbenbart en klage over mobilselskaber ind i det. Jeg fortæller blot Johnny at det 4G net han himler op om, ikke dækker hele Danmark. Jeg er da ligelgad med at placere skyld i den sammenhæng, det tjener ikke noget formål. Du siger jo det samme som mig, der er enormt mange barrierer der skal overvindes for at man måske engang kan få et landsdækkende mobilnet.

Nikolaj, jeg ved skam godt at 4G LTE ikke dækker hele landet - og det gør 2G og 3G heller ikke endnu. Men det hører faktisk sammen med den næste del;

Nej jeg ved intet om televerdenen andet end som forbruger. Det burde så også interessere televerdenen hvad forbrugerne synes om dem. Det er forbrugerne der er deres levebrød.

Og netop det for deltager jeg i disse debatter. Jeg gør det oven i købet helt frivilligt.

Du ved som almindelig dødelig forbruger ikke en klap om, hvad der foregår bag de tykke mure i teleselskaberne, men du kan blot konstatere, at din mobiltelefon eller kablede internetforbindelse ikke virker, som du med rette forventer.

Og derfor har du en række fordomme omkring branchen, som jeg gerne vil være hjælp dig og andre folk af med. Det er ikke altid lige let at forklare, og man bliver ikke populær af at sætte sig ned og skrive, at der faktisk findes en anden version af sandheden - nemlig den at udviklingen ikke går i stå uden statsfinansieret fiber til alle.

 • 0
 • 1
#191 Johnny Olesen

Skatten skal sættes op hvis det giver mening - men det er jeg generelt modstander af. Ellers skal vi tage dem fra andre områder. F.eks. tilskud til privatskoler, børnecheck til bla. mig som sagtens selv kan betal, og andre tilskud til folk der sagtens selv kan betale. Den form for ulige lighed i at betale de samme tilskud til alle er jeg også imod. Og dem som vil have deres børn i privatskoler (og dermed inddirekte underminere kvaliteten af folkeskolen) kan selv betale for det.

Så du foreslår altså, at vi skal droppe princippet om ens velfærdsydelser til alle, så de rige danskere skal betale endnu mere af egen lomme, så vi alle sammen kan få fiber.

Men samtidig er også imod privatskoler, som giver forældrene et alternativ, hvis de f.eks. af religiøse eller politisk overbevisning ønsker et andet fokus på deres børns indlæring. Så heller sende alle børn i samme skole, så de får samme indoktrinering.

Du befinder dig ikke på højre fløjen rent politisk, kan jeg godt se.

 • 0
 • 2
#192 Johnny Olesen

Ja lad os gøre det. Vi bliver ikke enige for vi vil noget forskelligt. Det er fint, det eneste jeg er imod, er din tagen patent på at sidde med sandheden. Din selvbestaltede ekspert status som om du kan forudsige hvad fremtiden vil bringe. Du har ret til din holdning, så længe du ikke udbasunerer den som den absolutte sandhed. Der fejler du.

Jeg er ikke ekspert, men når jeg ved noget er forkert, så forklarer jeg gerne, hvorfor folk tager fejl.

Jeg kan ikke med 100% nøjagtighed forudsige fremtiden, men hvis man sætter sig lidt ind i sagerne, så kan man med en vis grad af nøjagtighed spå om fremtiden.

Nogle folk bruger deres evne og erfaringer til være sortseer, mens andre har en mere realistisk tilgang til tingene.

Men forstår du ikke hvor ligegyldigt det er? Det gør ikke 4G nettet mere eller mindre hullet at placere skyld. 4G er stadigt en joke i Nordsjælland og på Kystbanen. Hvis dkyld det er er jo ligegyldigt som forbruger. Forbrugeren køber ind hos et teleselskab, så der skal klagen gå. Du kender godt købeloven om forbrugerkøb ikke?

Jeg forklarede blot, hvorfor du har den brugeroplevelse. Man kan vælge at give teleselskaberne skylden, eller man kan vælge at kigge på, hvorfor teleselskaberne ikke lever den ydelse du forventer. Og hvis man gør det sidste, så er kommunerne et af problemerne.

Nikolai - ved du hvor længe teleselskaberne i Danmark har haft mulighed for at udrulle 4G? Det er utroligt, at selskaberne allerede dækker så bredt med 4G LTE, som de rent faktisk gør set over hele landet.

Telebranchen er reguleret af en del andre love end lige forbrugerkøb, hvilket du måske ikke er klar over. F.eks. markedsføringsloven og Forbrugerombudsmandens regelsæt for telebranchen.

Ok det vidste jeg ikke. Men det understreger vel bare behovet for en nedgravet infrastruktur, så de sårbare kunder der kun har mobilforbindelser med PSTN udtag ikke bliver ladt i stikken.

Du kan i denne rapport se 4 (faktisk kun 3)af de steder, hvor TDC ikke lige umiddelbart kan levere mobildækning nok til at kunne overholde deres forpligtelse: http://erhvervsstyrelsen.dk/oplevet_mobildaekning/0/7 Undersøgelsen dækker over såkalde mobilhuller i Danmark, og den er gennemført FØR Telia og Telenor begyndte at lægge deres netværk sammen for alvor.

 • 0
 • 1
#194 Nikolaj Brinch Jørgensen

Du ved som almindelig dødelig forbruger ikke en klap om, hvad der foregår bag de tykke mure i teleselskaberne, men du kan blot konstatere, at din mobiltelefon eller kablede internetforbindelse ikke virker, som du med rette forventer.

Og derfor har du en række fordomme omkring branchen, som jeg gerne vil være hjælp dig og andre folk af med. Det er ikke altid lige let at forklare, og man bliver ikke populær af at sætte sig ned og skrive, at der faktisk findes en anden version af sandheden - nemlig den at udviklingen ikke går i stå uden statsfinansieret fiber til alle.

Johnny,

Hør lige her. Jeg er bedøvende ligeglad med hvad der foregår i televerdenen. Jeg så mig helst fri for at have med televerdenen at gøre - det tror jeg også den almindelig dødelige forbruger er ret enig i. Telebranchen er et levn fra fortiden.

Det er langt mere interessant at beskæftige sig med bredbåndsverdenen, for det er fremtiden. At man iøvrigt kan skabe en så stor branche omkring det at sende tale og små tekstbeskeder over internettet er i sig selv imponerende her i 2013. Alt sammen baseret på et ukoordineret og forældet alias system der hedder "telefonnnummer". DNS kan vel erstatte dette, og er tilmed koordineret.

Så meget ved jeg. Desuden arbejder jeg sammen med rigtigt mange mennesker fra TDC, og andre tele-serviceleverandører, så jeg har indsigt i hvordan rigtigt meget af det fungerer. Det er klart at det hardwaremæssige omkring master - ved jeg ikke en dyt om, men det er jo altså også så fuldstændigt ligegyldigt for diskussionen her, det er en tangent ud i 8. led. Lad os komme væk derfra.

Hvordan disse virksomheder fungere internt er er også komplet ligegyldigt fra et samfundsmæssigt perspektiv og for en forbruger, samt for debatten. En forbruger forventer hans produkt virker - han vil ikke finde sig i batterier der kun virker når han er i Ringsted. At man skal benytte andre batterier i Hørsholm end i Holte osv.

Men nok om det, debatten driver væk fra emnet.

Vi er blot uenige om finansieringen af det fiber som vi vel er enige om skal etableres? Vi er også uenige om, om det er et fælles anliggende eller privat anliggende, at anligge det. Jeg holder mig til de politikere (selv de konservative) der har indset at privatiseringen af kobbernettet var en fejl, og de eksperter og professorer der sidder og arbejder med dette på universitetsniveau. Det synes jeg man skal lære af, og følge den metode man benytter ved etableringen af anden infrastruktur. Det har altså intet med telebranchen at gøre. Det er kun folk med særinteresser der dreje diskussionen derhen. Det er klart at lige netop denne branche vil være truet af et sådant net, og derfor selvfølgelig kæmper imod (som vi kan se TDC gør). Der opstår problemet sådan set. Telebranchen, som har enormt meget at tabe på offentligt fibernet, kan aldrig nogensinde være sandhedsvidende i sådan en sag, og derfor er f.eks. en teleanalytiker der tjene sine penge på telebranchen, totalt dømt ude mht. troværdighed omkring emnet.

Vi er også uenige i om vi ser internet og bredbånd som en samfundsmæssig nødvendig ressource, eller om det er luksus. Jeg mener den er på linje med anden offentlig infrastruktur, du mener det er ren luksus. Det er en uenighed jeg kan leve med for alle forbrugere ønsker ikke det samme, og det gør alle borgere heller ikke. Og vi ser alle forskelligt på hvad vi mener er essentielt for samfundet, ud fra alder og social status. Jeg emenr f.eks. at alle ung som gammel, fattig som rig skal have lige adgang til bredbånd, og det er en samfundsopgave, da ulige adgang til bredbånd vil fordre social ulighed.

Og for lige at slå det fast så stemmer jeg ikke til venstre for midten i dansk politik. Så behøver du ikke gætte mere på det.

Det bliver vi ikke enige om, så skal vi ikke være enige om at være uenige.

 • 4
 • 0
#195 Gert Madsen

Og dem som vil have deres børn i privatskoler (og dermed inddirekte underminere kvaliteten af folkeskolen) kan selv betale for det.

Det er off-topic i denne sammenhæng, men det er altså sådan, at et barn i privatskole kun koster kommunen ca. 72% af hvad det samme barn ville have kostet i kommuneskolen. Så principielt set har folk en ekstrabetaling på ca. 28% (eller vel egentlig 38%) for at have deres børn på privatskole. Forældrene betaler jo skat, som alle andre. Lidt parallel er der dog til den kørende debat. Uden for de større byer, da er privatskoler ofte et spørgsmål om at have en skole indenfor rimelig cykelafstand.

Kommunalreformen havde jo bla. det formål at give politikerne mulighed for at lukke lokale skoler uden at frygte deres genvalg. Altså et utilsløret skud mod det lokale demokrati.

Så mange privatskoler begrænser selvfølgelig kommunens magt, men at kalde det en undergravelse af folkeskolens kvalitet, er altså ikke sandt.

/Gert, hvis datter går i den lokale kommuneskole.

 • 0
 • 0
#196 Nikolaj Brinch Jørgensen

Nu er det billigere for det offentlige at have børn i privatskoler end i offentlige skoler. De private skoler skal leve op til nogle regler som sikre at børnene får en god uddannelse.

Det er forkert og til grin. Det kan aldrig blive billigere for en kommune at give tilskud til noget, end at lade være. Det er logik for burhøns, og jeg håber du trækker den bemærkning tilbage for den er da latterlig.

Og din evne til at tage alting ud af en kontekst fornægter sig ikke. Det er billigere i mange kommuner for forældre at sende deres børn i privatskoler. Men det er ikke billigere for kommunen at betale tilskud til de private skoler end at lade være. Ja de private skoler viser at de klare sig bedre, men der er der jo netop påvist en sammenhæng med at det ville de ikke gøre hvis der kun fandtes private skoler. Så ville alle de mindre bemidlede børn også gå i de private skoler og trække ned. Jeg kan så tilsidst forstå at du ikke mener at folkeskolen skal leve op til kvalitetskrav. Det er noget vås - og illustrerer din manglende indsigt.

I praksis så vil dit forslag om at begrænse tilskud til privatskoler betyde stigende udgifter til folkeskolen der årligt koster 41 milliarder kroner.

Det var dog en besynderlig beregning, kan du ikke lige føre belæg for din påstand. Så du mener hvis man fjerne X kroner i tilskud til privatskolen, så giver det et nationalt underskud på finansloven? Kan du ikke lige kort redegøre for dit regnestykke?

Med hensyn til børnechecken så koster den 14 milliarder om året, lad os fjeren den i to år og så er der nok penge til at bygge et nationalt fibernet - er sikker at de enlige mødre hellere vil have fiber end en børnecheck.

Du er et fjols er du ikke? Jeg sagde at de her tilskud kan fjernes for dem som sagtens selv kan betale - ikke alle. Men jeg tolker at forslaget var godt siden du ikke rigtigt kan gøre andet ved det end at citere det svigagtigt.

 • 1
 • 0
#197 Johnny Olesen

Vi er blot uenige om finansieringen af det fiber som vi vel er enige om skal etableres?

Jep, hvis det kan etableres uden at mine skattekroner skal bruges til det, så skal fiberen være så hjertelig velkommen.

Jeg ønsker blot ikke høre andre mennesker klynke over manglende fiber, hvis de har alternativer eller fordi de ikke vil betale for det. Fiber er ikke en menneskeret, men det bør internetadgang være.

Det er klart at lige netop denne branche vil være truet af et sådant net, og derfor selvfølgelig kæmper imod (som vi kan se TDC gør). Der opstår problemet sådan set. Telebranchen, som har enormt meget at tabe på offentligt fibernet, kan aldrig nogensinde være sandhedsvidende i sådan en sag, og derfor er f.eks. en teleanalytiker der tjene sine penge på telebranchen, totalt dømt ude mht. troværdighed omkring emnet.

Det kommer an på, hvem du spørger. Et offentligt fibernet vil være en stor fordel for visse etablerede teleselskaber, og en kæmpe ulempe for mange små fiberselskaber. Kæmper såsom Telia og Telenor vil kunne udnytte et offentligt fibernet til at tage markedsandele på bekostning af alle de små lokale fiberselskaber samt TDC.

Ang. sandhedsvidner, så vælger man selv hvilke parter man ønsker at lytte mest til. Man skal blot huske på, at man bør lytte til begge sider, hvis man ønsker noget, der minder om en sandhed.

Vi er også uenige i om vi ser internet og bredbånd som en samfundsmæssig nødvendig ressource, eller om det er luksus.

Ikke helt - adgang til basal internet er et samfundsmæssig nødvendighed. Alle danskere bør sikres basal adgang, hvilket regeringen også har sat som mål. Det mål hedder 100/30 Mbit i 2020. Det mål syntes jeg er fair, realistisk og ganske udemærket.

Men det er ingen nødvendighed at kunne hente porno med 1000 Mbit/s - den slags er ren luksus.

Jeg mener den er på linje med anden offentlig infrastruktur, du mener det er ren luksus. Det er en uenighed jeg kan leve med for alle forbrugere ønsker ikke det samme, og det gør alle borgere heller ikke. Og vi ser alle forskelligt på hvad vi mener er essentielt for samfundet, ud fra alder og social status. Jeg emenr f.eks. at alle ung som gammel, fattig som rig skal have lige adgang til bredbånd, og det er en samfundsopgave, da ulige adgang til bredbånd vil fordre social ulighed.

Social ulighed fordi Ole kun kan få 10 Mbit/s mens naboen kan få 100 Mbi? Nej, den køber jeg altså ikke.

Sålænge Oles knægt kan komme på nettet og lave sine lektier, så er social ulighed noget akademikerne, der aldrig har arbejdet med en hønefuld alkoholiker, taler om. Ole kan få adgang til de offentliges hjemmesider, sin netbank osv. uden at have adgang til en 1000 Mbit/s forbindelse.

Og for lige at slå det fast så stemmer jeg ikke til venstre for midten i dansk politik. Så behøver du ikke gætte mere på det.

Så lader jeg være med det, men nu er kommunalvalget nært forestående, og du bør nok lige undersøge, hvor dine holdninger hører hjemme, før du sætter krydset.

Det bliver vi ikke enige om, så skal vi ikke være enige om at være uenige.

Det kan vi sagtens blive enige om.

 • 0
 • 5
#199 Christian Nobel
 • 4
 • 0
#201 David Rechnagel Udsen

Langt de fleste danskere (58%) køber en forbindelse der er mellem 10 og 30 mb. og det er sådan at 68% af danskerne har adgang til 100 mb og 77% køber en forbindelse der er under 30 mb.

Er der tal på hvor mange danskere har forspurgt en hurtigere forbindelse end dem de har mulighed for? For jeg kunne rigtig godt tænke mig en hurtigere forbindelse end 20/2. Men det lader sig åbenbart ikke gøre.

 • 5
 • 0
#205 Johnny Olesen

Kær David.

Du siggert en sød fyr, men du ve ikk maget om televærden.

Nå jag sir a folk ikk køver hva de kan få, så er de dne endli sandhed - ja ked a du ha får dyb låmme å får kårt arme.

Håb det svar din spørsmål

Hilsen

Erasmus Montanus

Christian, jeg morer man altså hver gang du nævner det fremragende Holberg skuespil med Erasmus Montanus. Det er altså bare synd, at du har misforstået skuespillet.

Erasmus Montanus var en yderst veluddannet og belæst ung mand, men han begik den fejl, at han ikke længere ville omgås almindelige mennesker, han talte ned til jævne folk og han forsøgte at overbevise overtroiske mennesker om at videnskab giver svaret på alt.

Erasmus Montanus kom så galt afsted, at han offentligt måtte indrømme, at videnskab er noget forbandet vrøvle, og han måtte indrømme at jorden er flad, selvom han gennem sin uddannelse godt vidste, at videnskaben var en ypperste sandhed, og at jorden i virkeligheden var rund.

Når du forsøger at håne hr. Strand, men din sammenligning med Erasmus Montanus siger du i bund og grund, at Hr. Strand er den kloge veluddannede person, der gennem videnskab og lærdom ved meget mere end den jævne mand (f.eks. Hr. Christian Nobel), men at han på et tidspunkt bliver nød til at indrømme, at landsbytosserne har ret i deres vrøvl.

Christian brug nu energien på noget konstruktivt og forklarer, hvorfor Hr. Strand tager fejl i stedet for at være barlig og nedladende overfor en anden debattør. Personangreb gavner ikke debatten.

 • 2
 • 2
#206 Erik Trolle

Personangreb gavner ikke debatten.

Johnny, Det er meget sjældent at det er os som kommer først. Det er bestemt ikke rart at få at vide man ikke har forstået noget og man er for gammel og indebrændt og hvad der eller kommer fra den herres uhjælpelige pen.

Problemet er at der i debat er nogen stykker som ikke respektere at der findes andre sandheder end deres egne.

 • 4
 • 0
#208 Baldur Norddahl

@Johnny

Nedgravet infrastruktur er også følsom over for strømafbrydelser, oversvømmelser, lynnedslag osv.

Et nedgravet kabel flyver måske ikke væk, men hvis blæsevejret forsager strømafbrydelser, så KAN nedgravet infrastruktur også blive ramt.

Alle dine strømkabler er også nedgravet ude i vejen, men hvis orkanen blæser en højspændingsledning ned, så bliver dit hus også mørklagt med mindre du selv har en UPS og en nødgenerator.

Det er faktisk et lovkrav at have backup-strøm i tele-infrastrukturen. Både kobbernet og fibernet bliver ved med at virke uanset om landet står uden strøm. Fibernet kræver dog normalt strøm til modemmet hos forbrugeren, så medmindre forbrugeren selv har sørget for UPS, så hjælper det ikke stort. Vores modems har mulighed for at få monteret batteri, så at der er indbygget UPS. Dermed virker telefonen og WiFi stadig, så at du kan spille videre på laptoppen og din tavlecomputer.

Jeg kan tilføje at hvis man benytter samhusning hos TDC, så kører man på TDCs nødstrøm. På de store centraller har de nødgeneratorer ligesom i et datacenter.

 • 1
 • 0
#209 Baldur Norddahl

@Johnny

Hvis man nedgravet 20 km fiberforbindelse, så er der større chance for at et fiberkabel bliver gravet over, end hvis man kun nedlægger 1 km fiberkabel til en mobilmast. Tilgengæld så ryger forbindelsen til alle i mobilmastens område, hvis det ene fiberkabel bliver gravet over.

Har du aldrig hørt om redundante forbindelser?

Hvis lige dit vandrør bliver gravet over, så mangler du vand. Det er klart. Men så snart at et større antal brugere bliver samlet, så bruger man redundans med alternative fremførringer.

Det vil jeg også tro gælder for mobilmasterne. Enten har masten flere alternative fiberforbindelser, eller også har man beregnet at man kan klare sig uden den mast og redundansen består i at de andre master overtager.

De burde ikke have problemer på grund af orkanen, at det alligevel skete er for dårligt.

 • 1
 • 0
#210 Morten Schmidt-Petersen

Det vil jeg også tro gælder for mobilmasterne. Enten har masten flere alternative fiberforbindelser, eller også har man beregnet at man kan klare sig uden den mast og redundansen består i at de andre master overtager.

Det er et få-tal af de danske mobilmaster der er fødet med fibernet. Den langt billigere (og bredt anvendte) løsning er at føde nogle knudepunkter med fiber og så ellers fordele videre til resten af masterne via radiokæder i mesh-netværk. På den måde får du også automatisk redundans, da du derved kan holde et knudepunkt kørende selvom fiberen til knudepunktet ryger. Bevares, hastigheden vil sænkes i netværket, men det vil stadig køre. Det er også derfor, at teleselskaberne kan hamre midlertidige master op i vildskab på rekordtid til eksempelvis festivaler. :-)

John: Du nævner en enkelt gang eller to i den her tråd, at et offentligt drevet fibernet (rå-fiber!) vil være en dårlig løsning og at markedet selv kan regulere det. I den forbindelse har jeg nogle spørgsmål.

1) Hvilken motivation har markedskræfterne til at etablere bredbåndsinfrastruktur i udkantsdanmark? 2) Mener du at markedskræfterne er lige så motiverede til at dække Ulfborg som de er til at dække Tuborg Havn i Hellerup? Hvis ja, er der så [i]i dag[/i] mulighed for køb af sammenlignelige bredbåndsprodukter på begge steder? Hvis nej, er der nogen objektiv grund til at borgerne i Ulfborg skal have ringere mulighed for at deltage i det digitale Danmark end borgerne på Tuborg Havn? 3) Er der i noget teleforlig aftalt en garanteret minimumshastighed der skal være til rådighed for enhver borger i Danmark? 4) Hvis ja, hvordan passer denne hastighed så sammen med brug af e-boks, netbank, onlinekonsultation med læger, videomøder med jobcenter, osv.? Er det muligt at opfylde kravene til kontakt med det offentlige på [u]ALLE[/u] steder i Danmark? 5) Er der lavet undersøgelser omkring sorte dækningshuller? Da jeg arbejdede ved Skyline havde vi en del kunder der ikke havde mulighed for andet end 128/128 på en ISDN med PSTN-bærelinje, da kobberet var så tyndslidt at det nærmest var visuelt og hele ejendommen var totalt blottet for radiosignal. Vi kørte ud til et par enkelte af dem og selv med en 5 meter omni-teleskopantenne var det ikke muligt at opfange andet end statisk støj. 6) Var privatiseringen af kobbernettet en god eller en dårlig idé? 7) Var privatiseringen af kobbernettet en god eller en dårlig forretning for Danmark? Er der lavet beregninger på det?

 • 4
 • 0
#211 Mogens Ritsholm

Jeg forholder mig til fakta, jeg fortæller om hvad danskerne kan købe og hvad de rent faktisk køber - ked af det men fiber er langt fra den hotteste vare i Danmark.

John

Her hvad Telia tilbyder svenskerne:

http://www.telia.se/privat/bredband/abonnemang

Og her er hvad TDC tilbyder danskerne for tiden på "bredbånd":

http://privat.tdc.dk/element.php?dogtag=p_shop_bb_bb20

Med din fortid i kontormøbelbranchen inden du valgte at blive teleanalytiker burde du vide, hvad markedsføring betyder for efterspørgslen.

TDC tilbyder slet ikke fibertilslutning selv om de ejer fiber helt ind i mange boliger i Dong-området og selv om man har anlagt fiber ved alle nye anlæg til nybyggede boligområder siden ca. 2005.

Her er comhems tilbud til kabel-tv kunder i Sverige:

https://www.comhem.se/bredband/bredbandspaket

her er Yousee's tilsvarende aktuelle udbud i Danmark:

http://yousee.dk/Bredbaand/Overblik.aspx

Hvad tror du danskerne ville vælge, hvis markedslederen i DK havde samme tilbud som markedslederne i Sverige?

Med TDCs dominans og deres forfejlede politik halter vi længere og længere bagud i Danmark. For det er TDCs udbud, der dikterer det danske marked og danske kunders muligheder samtidigt med at de holder kvælertag på de stadig små fiberselskaber, der i dette markedsmiljø ikke kan opnå den helt nødvendige tilslutning.

Og den danske stat sidder passivt og ser på det, mens dynamikken til større udbredelse af bredbånd med fremtidens kvalitet udebliver.

 • 6
 • 0
#212 Baldur Norddahl
 • 5
 • 0
#216 Mogens Ritsholm

Enten har du ikke sat dig ind i tingene alternativt så forsøger du at vildlede folk - jeg mener at du nok er bedst som kustode her: http://www.ptt-museum.dk

Ja måske ville jeg være kvalificeret. Ville du ?

Det eneste jeg gjorde var at gå ind på respektive virksomheders hjemmesider og slå op på deres markedsføring af bredbånd.

Selvfølgelig har alle i Sverige ikke en fiber, der er en forudsætning for Telias fiberprodukter.

Men de markedfører et produkt, og det er et vigtigt signal til markedet. Og læg så mærke til hvordan stejlheden for priskurven ved højere hastigheder er meget lavere i Sverige.

John ,det er dig der lever i fortiden - vel at mærke din egen fortid. For du har aldrig været i rigtig kontakt med udviklingen.

 • 6
 • 0
#220 Mogens Ritsholm

Dit store problem er at din viden er så gammel at den er outdatet og så surfer du rundt for at finde viden der passer til din ideologi frem for at forholde dig til fakta.

Er de 2 danske og de 2 svenske sites for aktuelle hovedtilbud hos Telia, comhem i Sverige og TDC, Yousee tilsvarende hovedtilbud i Danmark ikke aktuelle fakta.

Du får mig til at tænke på et tidligere folketingsmedlem, der stillet overfor et overvældende bevis sagde:

"Hvis det er fakta saa benægter a fakta."

( uden sammeligning mellem dig og kilden i øvrigt)

 • 7
 • 0
#221 Claus Waldersdorff Knudsen

Det må du ikke og det vil være en krænkelse af vor ophavsret - den slags koster kassen :-)

Hmmm. Hvordan kan det så være at jeg kunne hente den kvit og frit via dette link og det uden registrering i diverse kundedatabaser?

http://roslynlayton.com/wp-content/uploads/2013/07/10-Myths-and-Realitie...

Der er måske en der har overtrådt en ophavsret?

Nå; men jeg får jo nok ikke svar på nogetsomhelst ;-)

 • 4
 • 0
#222 Johnny Olesen
 • 1
 • 1
#223 Johnny Olesen

Jeg svarer lige på det, selvom jeg ikke hedder Hr. Strand.

1) Hvilken motivation har markedskræfterne til at etablere bredbåndsinfrastruktur i udkantsdanmark?

Licenskrav - Skyline havde et licenskrav og det samme har TDC i deres LTE800 licens. Der er også krav til 3G licenserne, men de er ikke særlig skrappe.

2) Mener du at markedskræfterne er lige så motiverede til at dække Ulfborg som de er til at dække Tuborg Havn i Hellerup? Hvis ja, er der så [i]i dag[/i] mulighed for køb af sammenlignelige bredbåndsprodukter på begge steder? Hvis nej, er der nogen objektiv grund til at borgerne i Ulfborg skal have ringere mulighed for at deltage i det digitale Danmark end borgerne på Tuborg Havn? [/quote id=252917]

Nej, markedskræfterne er ikke lige så motiverede til at dække mindre alle områder i Danmark med samme teknologier.

[quote id=252917] 3) Er der i noget teleforlig aftalt en garanteret minimumshastighed der skal være til rådighed for enhver borger i Danmark?

Mig bekendt nej.

4) Hvis ja, hvordan passer denne hastighed så sammen med brug af e-boks, netbank, onlinekonsultation med læger, videomøder med jobcenter, osv.? Er det muligt at opfylde kravene til kontakt med det offentlige på [u]ALLE[/u] steder i Danmark?

Alle danskere kan få adgang til internettet, hvis de ønsker det. Ikke alle danskere kan få adgang til 100/100 mbit fiber, men ALLE danskere kan få adgang til internettet og benytte de basale offentlige tjenester og kontakt til det offentlige.

I mange af de områder, hvor der ikke er xDSL, kabel-Tv og fiber kan få 3G/4G fra Telia/Telenor/3/TDC/Net1 eller satellitinternet fra Skyfi.

5) Er der lavet undersøgelser omkring sorte dækningshuller? Da jeg arbejdede ved Skyline havde vi en del kunder der ikke havde mulighed for andet end 128/128 på en ISDN med PSTN-bærelinje, da kobberet var så tyndslidt at det nærmest var visuelt og hele ejendommen var totalt blottet for radiosignal. Vi kørte ud til et par enkelte af dem og selv med en 5 meter omni-teleskopantenne var det ikke muligt at opfange andet end statisk støj.

Ja på 2G mobilområdet, men selvom den rapport kun er et halvt år gammelt, så er den allerede forældet. Eller nej.

 • 0
 • 1
#224 Johnny Olesen

Det er faktisk et lovkrav at have backup-strøm i tele-infrastrukturen. Både kobbernet og fibernet bliver ved med at virke uanset om landet står uden strøm.

På TDCs fastnet har det været et krav i mange år, da fastnettet er en del af totalforsvaret i Danmark, så det er ikke en overraskelse.

Jeg vidste dog ikke, at det var et lovkrav til fiberselskaberne, at de skulle kunne opretholde driften under en strømafbrydelse.

Du kunne vel ikke henvise mig til den relevante lovgivning på det område, for jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt nærmere på det - altså bare hvis du lige ligger inde med det.

 • 0
 • 1
#225 Johnny Olesen

2) Mener du at markedskræfterne er lige så motiverede til at dække Ulfborg som de er til at dække Tuborg Havn i Hellerup? Hvis ja, er der så [i]i dag[/i] mulighed for køb af sammenlignelige bredbåndsprodukter på begge steder? Hvis nej, er der nogen objektiv grund til at borgerne i Ulfborg skal have ringere mulighed for at deltage i det digitale Danmark end borgerne på Tuborg Havn?

Jeg undskylder, men noget af mit svar forsvandt under redigeringen, så det kommer lige her.

Nej, markedskræfterne er ikke lige så motiverede til at dække de to steder med samme teknologier, og hvorfor skulle de også det.

Og så spørger du om der er en objektiv grund ti lat borgerne i Ulfborg skal have ringere mulighed for deltage i det digital Danmark.

Spørgsmålet er om de har MARKANT ringere mulighed en resten af landet? Og til det er svaret, de IKKE har markant ringere muligheder i Ulfborg andre byer.

Ulfborg har som så mange andre mellemstore byer mulighed for internet via kabel TV (YouSee), der er fin xDSL muligheder og oplandet syd/vest for Ulfborg er dækket intensiv at både 3G og via VestjylladS.net Wi-Fi netværk. Nord for Ulfborg er det 3G dækning og 4G dækning (fra TDC).

Øst for Ulfborg er der hvor problemerne opstår for der ligger flere plantageområder. Heldigvis er der kun cirka 30 husstande inde i selve plantagen, men de er så til gengæld på herrens mark (eller skov), Hvis de ikke ønsker satellit internet, eller hvis de ikke selv beder VestjylladS.net om at lave et Wi-Fi netværk til dem.

Midt i plantagen er der næsten radiodødt, fordi nærmeste mobilmaster ligger i Ulfborg, Tim, Grønbjerg og mellem Vind og Ørnhøj.

Pointen er at disse 30 husstande ikke skal forvente at hverken staten eller mobilselskaberne kommer og redder dem. Men de uheldige vestjyder kan gribe knoglen og ringe til Airnet, Vestjyllands.net eller en anden lokal virksomhed, der kan hjælpe med at etablere et Wi-Fi netværk, og selv løse problemet for en pris, der ikke væsentlige adskiller sig fra de tilbud alle andre danskere køber bredbånd til.

Der er forøvrigt fuld skrald på signalet med Net1 midt i plantageområdet, så alle husstande vil kunne få internet i morgen (2/1 Mbit/s), hvis de ønsker det.

 • 0
 • 1
#226 Nikolaj Brinch Jørgensen

TDC er ved at opgradere YouSee og det betyder at deres kunder kommer til at kunne få over 100 mb, lige nu kan de få synkrone linjer med ret høj hastighed.

Man kan få 60/60 og ikke 100/100 nogen steder på YouSee. Der er steder hvor man kan få det, men det er absolut ikke alle steder. Desuden er den varer enormt ustabil, og har mange udfald. Dertil kommer at den er meget dyr for private forbrugere. Så er der også lige den hage ved det hele, at der kun er een og kun en leverandør, nemlig YouSee, og hvis man bare ikke bryder sig om at være kunde i den biks - så er der ikke noget alternativ.

 • 4
 • 0
#227 Nikolaj Brinch Jørgensen

Enten har du ikke sat dig ind i tingene alternativt så forsøger du at vildlede folk - jeg mener at du nok er bedst som kustode her: http://www.ptt-museum.dk

Du er altså en hykler af værste skuffe. Du bliver børnefornærmet over at Christian angriber din person, og så går der ikke mange minutter før du angriber Mogens (som er en af de få der har noget fornuftigt at sige her i debatten).

 • 6
 • 0
#229 Nikolaj Brinch Jørgensen

John ,det er dig der lever i fortiden - vel at mærke din egen fortid. For du har aldrig været i rigtig kontakt med udviklingen.

Mogens det ved vi alle godt, det er også mest for f.eks. min egen morskabs skyld jeg er her på debatten. Johns totale mangel på selvindsigt og hans selvovervurdering, gør at han er blind for egne fejl og sin egen totale mangel på udvikling. Vi er ikke så få der har fulgt ham i lang tid, og hans skråsikrer udsagn om dit og dat, hvor han har fortalt os om manglende indsigt når det gjaldt iPhone, Micro-SIM, Nokia osv.

Her er fra en anden tidligere debat et citat fra John:

Du må stol på mig alternativt gætte dig frem - mellem os to så er det et område jeg ved temmelig meget om og internt har jeg tal fra operatører på samtlige kontinenter minus dem hvor der er en del is på.

Det kunne have været taget fra denne eller andre debatter hvor John deltager. Vi skal tage Johns ord for gode vare, og alle de data han bræger op om er hemmelige, så kan desværre ikke lige dokumentere sine påstande.

 • 3
 • 0
#230 Nikolaj Brinch Jørgensen
 • 2
 • 0
#231 Nikolaj Brinch Jørgensen

Spørgsmålet er om de har MARKANT ringere mulighed en resten af landet? Og til det er svaret, de IKKE har markant ringere muligheder i Ulfborg andre byer.

Nej det var ikke spørgsmålet. Du kan enten svare eller lade være, du kan ikke stille et nyt. Det er non-debat. Det ved du godt.

Johnny, er du på nogen måde aflønnet eller han interesse i udbredning af mobilnet eller budskaber om at mobilnet er godt nok til de fleste? Ærligt svar tak. Dine lovprisninger af mobilnettet, og blindhed for såbarhederne, virker nemlig alt for påtaget og konstrueret.

 • 3
 • 0
#232 Mogens Ritsholm

Jeg tror at forskellen på den måde du og jeg ser på udbuddet i de to lande er at du bare går ind på en webside og så ser på det du kan finde uden at forholde dig til hvad der står i detaljer og uden at du undersøger om det er tilbud som alle svenskere kan få

Der er heldigvis mange forskelle på dig og mig, når det gælder uddannelse, erfaring og analyseevne.

Jeg snakker om det signal, som markedsføringen sender.

Vi tager lige Telia i Sverige og TDC igen:

http://www.telia.se/privat/bredband/abonnemang

http://privat.tdc.dk/element.php?dogtag=p_shop_bb_bb20

Kan du virkelig ikke se forskellen i signaler til markedet.

Der i Sverige over 1 million på fiber, herunder de fleste på fiber/ethernet. Og det er selvfølgelig helt rigtigt, at alle ikke kan få det. Slet ikke.

TDC siger 20-30 Mbit/s. Kan alle få det i Danmark, mens Sverige må erkende, at nogen kun kan få op til 2 Mbit/s på kobber til stort set samme pris, som dem, der kan få 20-30 Mbit/s?

Selvfølgelig giver markedsføringen ikke det fulde billede. Men det siger meget om tankegang og ambition.

 • 5
 • 0
#236 Jens Jönsson

Selvfølgelig giver markedsføringen ikke det fulde billede. Men det siger meget om tankegang og ambition.

Mogens, nu må du jo ikke udfordre John's evner ud i markedsføring (Og her er det så at John har kastet med så mange sten selv at der ikke bør være flere glas tilbage i hverken drivhus, kontor, lager, skur, egen bolig og Burj Khalifa (http://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Khalifa)), han klarede det jo ikke så godt med kontorstolene, vel ?

Så hvad får dig til at tro at han skal kunne være med på den front ?

 • 2
 • 0
#237 Mogens Ritsholm
 • 3
 • 0
#238 Johnny Olesen

Nej det var ikke spørgsmålet. Du kan enten svare eller lade være, du kan ikke stille et nyt. Det er non-debat. Det ved du godt.

Nu hænger du dig altså i bagateller. Jeg svarede fyldest gørende på Mortens spørgsmål. Men hvis du ikke forstå svaret, så er det her igen i kort version:

Mener du at markedskræfterne er lige så motiverede til at dække Ulfborg som de er til at dække Tuborg Havn i Hellerup?

NEJ!

*Hvis ja, er der så [i]i dag[/i] mulighed for køb af sammenlignelige bredbåndsprodukter på begge steder? *

Det må jeg så ikke svare på, da første spørgsmål er et "ja". Men ja, det er muligt at købe sammenlignelige bredbåndsprodukter begge steder.

Hvis nej, er der nogen objektiv grund til at borgerne i Ulfborg skal have ringere mulighed for at deltage i det digitale Danmark end borgerne på Tuborg Havn?

Der er svaret ja. Vi har et liberalt telemarked, og der er forskel på hvor folk bor. Der er også forskel på afstanden til sygehuset, udvalg af dagligvarebutikker og antallet af lokale pizzeriaer.

Vi er er ikke lige i Danmark, vi har aldrig været lige og vi bliver aldrig lige. Sådan er det at bo forskellige steder i Danmark.

Hvis man ønsker lighed, broderskab og socialisme så flyt til Frankrig. Husk lige at se denne udsendelse fra DR1 først: http://www.dr.dk/tv/se/horisont/horisont-65

Johnny, er du på nogen måde aflønnet eller han interesse i udbredning af mobilnet eller budskaber om at mobilnet er godt nok til de fleste? Ærligt svar tak. Dine lovprisninger af mobilnettet, og blindhed for såbarhederne, virker nemlig alt for påtaget og konstrueret.

Nej, jeg deltager frivilligt som privatperson i debatten på lige fod med alle andre, og jeg har ingen direkte økonomisk interesse i at deltage. Jeg får ikke betaling for at deltage i disse debatter, og jeg har ingen aktier i telebranchen. Jeg har deltaget i disse debatter i årevis, fordi jeg har den overbevisning, at udveksling af erfaringer og viden gør alle klogere.

Hvad med dig Nikolaj - får du penge for at deltage i debatten?

Det er ingen hemmelighed, at jeg ser trådløse teknologier som en af de mest effektive muligheder for at løse Danmarks bredbåndsudfordringer, akkurat ligesom visse folk ser A-kraft som den ultimative løsning på alle energiudforderinger i Danmark, mens politikerne og almindelige mennesker sværger til dyre og ineffektive vindmøller.

Mht. til blindhed for sårbarhederne i mobilnettene, så skal du lige læse min indlæg igen. Jeg er hverken blind, døv eller dum, men man skal heller ikke blæse et "problem" ud af proportioner, som visse debatører på siden har en tendens til.

Overdrivelse af problemstillinger stortrives på debatsiderne, og hvis man læser visse debatøres beskrivelse af mobilnettene under orkanen, så skulle man tro, at alle 5 mobilnetværk lukkede helt ned og efterlod Danmark i total kaos og borgerkrig. I virkeligheden var der begrænsede skader i en række områder, hvilket er forventeligt under en orkan med rekord vindstyrker.

Og så stiller sådan en nar som mig sig op og siger "ro på så slemt var det heller ikke". Lidt realitetssans må vi godt have i disse debatter, hvor visse debatører gør alt for at overdrive problemstillingerne til det ekstreme.

 • 0
 • 3
#239 Nikolaj Brinch Jørgensen

En ting er at du ikke ved meget om televerden men det er lige så tydeligt at du ved lige så lidt om skoleverden.

Televerdenen. Det har intet med televerdenen at gøre det her. Det har noget med infrastruktur at gøre, samfundsgavnlighed og monopoler, og hvor skadelige de er for et samfund. Jeg er så godt klar over at i din position handler alt om televerdenen, for det er dem der betaler din løn. Jeg er også godt klar over at du er nødt til at går frem for din løn i medierne, når der rasles med fibersablen, specielt med offenligt tilskud, for det er en underminering af dine arbejdsgiveres levegrundlag. Alt det er jeg godt klar over. Men det gør det ikke til en telesag, og dermed kan du ikke afvise synspunkter med, at der er mangel på indsigt i televerdenen. Du har jo ingen indsigt i IT verdenen, skulle du så ikke være tilladt at have en holdning? Du ved intet om konstruktion af offentlige IT projekter. Intet overhovedet. Har du ikke en holdning hertil? Det tror jeg nok. Er den holdning ikke valid - jo det er den da. Vi har alle en holdning til hvad vores fælles skattekroner skal bruges til. Jeg vil gerne bruge penge på et landsdækkende fibernet. Jeg vil gerne bruge de penge som der i mine øjne deles unødigt ud: tilskud til private skoler, børnecheck (der er et problem her, og det er det stigmatiserende ved at modtage den, hvis ikke alle modtager den), eValg, jyske motorveje (hvorfor skal man kunne kører ad 2 veje mod nord fra Frederikshavn?). Det er efterhånden ikke en hemmelighed at de fleste politiker i dag erkender at det var en fejl at man lod kobbernettet følge med i salget af TDC. Dermed kunne det være en god idé at lade det totalt opslidte og bedagede net ligge og bygge et nyt tidsvarende landsdækkende net. Hvis du er så bange for at de nuværende fiberselskaber skal tabe en masse penge på en sådan manøvre, så kan de jo sælge deres fibernet til Staten.

Det er sådan at på privatskoler er der en egenbetaling, det betyder at omkostningerne til at drive skolen bliver delvist betalt af staten og delvist af forældrene.

Når man sender sit barn i en offentligskole så er der ingen egenbetaling og dermed er den offentlige skole dyre end en almindelig privatskole.

Nu kan jeg se hvorfor du altid tager fejl i dine analyser og konklusioner. Du kan jo slet ikke alminde simpel matematik og procentregning. Måske du skulle forsøge noget med æbler i nogle kurve, for at finde ud af hvordan man lægger sammen (hedder også addition) og trækker fra (hedder også subtraktion). Kan du selv lave regnestykket der viser hvor mange elever der som følge af manglende tilskud til privatskolen, skal straksflytte til folkeskolen før det bliver en underskudsforretning, at fjerne tilskuddet?

Kan du ikke fortælle hvor grænsen for børnechecken skal gå, skal man se på husstandens indkomst, disponibel indkomst, antallet af børn de har - hvem er det du vil tage penge fra for at bruge dem på et nationalt fibernet.

Nu hvor du ikke vil fjerne hele Børnechecken og hvor der ikke kan spares noget på at fjerne tilskud til privatskoler hvor skal vi så finde de næste penge - er det de gamle, de syge eller børnene der skal tages noget fra - vi skal finde små 30 milliarder kroner og i et samfund hvor man bruger 14 på Børnechecken, 41 milliarder på Folkeskolen, små 15 milliarder på SU så skal vi bruge den store kniv for at finde de penge du leder efter.

Du kan evt. fortælle hvilke ofre du vil betale og hvilke din familie og venner skal betale ... 30 milliarder er det magiske tal.

Jeg skal besvare dit spørgsmål kort: Dem der har råd til at undvære børnechecken - det går jeg ud fra bla. er dig. Lad os så ikke spilde mere tid på det.

Nu har jeg svaret på mine spørgsmål, kan du ikke svare på dem jeg har stillet dig? Kom nu John, hvorfor vil du ikke svare på spørgsmål? Kan du ikke?

 • 2
 • 0
#240 Jens Jönsson

Dine lovprisninger af mobilnettet, og blindhed for såbarhederne, virker nemlig alt for påtaget og konstrueret.

Korrekt, det tangerer til det vildt påtagede.....

Hvis man derimod kigger på f.eks. teleselskabernes Facebook sider, som plejer at flyde over med sure kommentarer, når der er driftsforstyrrelser i større områder, så er der forbløffende så sure kommentarer. Jeg har talt 2-3 stykker i går aftes, og de to af dem var vedr. SMS problemer i Frederikshavn. Logisk konklusion? Ganske få folk var hårdt ramt af problemerne.

Logisk konklusion korrekt ? Mit bud: Folk er klar over der er storm og at det skaber problemer, hvorfor så brokke sig ? Har du hørt nogen brokke sig over at DSB ikke kunne køre eller at Lillebæltsbroen var lukket mange timer ? Nej, vel... Det var ihvertfald ikke det billede man fik når man så de forskellige TV-Aviser, hvor mange blev interviewet....

 • 1
 • 0
#244 Jens Jönsson

Og så stiller sådan en nar som mig sig op og siger "ro på så slemt var det heller ikke". Lidt realitetssans må vi godt have i disse debatter, hvor visse debatører gør alt for at overdrive problemstillingerne til det ekstreme.

Nej, for du blev ikke ramt. Pointen er jo netop at det er slemt, irriterende, belastende, problematisk osv. når man selv bliver ramt. De fleste har altid en tendens til at negligere andres problemer og når de så selv står i dem, så er situationen en helt anden.

Hvorfor jeg ikke ser mobilbredbånd som løsningen på at få bredbånd ud i yderområderne af Danmark ? Det er ikke stabilt nok. Stabiliteten er f.eks. en meget stor og udslagsgivende faktor for udbredelse af f.eks. telemedicin eller for den sags skyld andre tjenester der kan køre ovenpå en bredbåndsforbindelse.

For at Johnny Olesen ikke skal misforstå noget, så er jeg absolut tilhænger og bruger af mobiltbredbånd i stor stil. Men det er desværre ikke stabilt nok til mange tjenester (og det er det bedagede kobbernet desværre heller ikke). Der er en årsag til at det hedder mobiltbredbånd. Men jeg har også og har haft, en masse af disse problemer tæt ind på kroppen. Oplevet mange der er blevet tudet ørerne fulde at deres nye mobilebredbåndsforbindelse løser samtlige problemer, hvorefter de bare >igen< må konstatere at det ikke er tilfældet og så spørger, "Hvad gør vi så ?"

Og igen til Hr. Strand og Hr. Olesen. Glem nu hastigheder. De er >IKKE< interessante i den sammenhæng......

 • 2
 • 0
#245 Nikolaj Brinch Jørgensen
 • 1
 • 0
#247 Johnny Olesen

Nej, for du blev ikke ramt. Pointen er jo netop at det er slemt, irriterende, belastende, problematisk osv. når man selv bliver ramt. De fleste har altid en tendens til at negligere andres problemer og når de så selv står i dem, så er situationen en helt anden.

De fleste har tendens. Ja sådan er de fleste mennesker, men det skal ikke afholde rationelle mennesker fra at se objektiv på det. Der var nogle få områder, der blev ramt af driftsforstyrrelser under orkanen, men problemerne var generelt set minimale, og det samme var generne for de folk der blev berørt.

Det er ikke fordi jeg skal tale problemerne ned, men det var altså ikke jordens undergang, at måtte leve med lidt svagere 2G dækning i et par timer, når man normalt har 3G/4G dækning.

For at Johnny Olesen ikke skal misforstå noget, så er jeg absolut tilhænger og bruger af mobiltbredbånd i stor stil. Men det er desværre ikke stabilt nok til mange tjenester (og det er det bedagede kobbernet desværre heller ikke). Der er en årsag til at det hedder mobiltbredbånd.

Hvilke tjenester er det helt konkret, som man ikke kan benytte på mobiltbredbånd eller xDSL? Videochat til telemedicin? Det kører fint, når løsningen tager højde for udsving i overførslen ligesom f.eks. Skype, Facetime m.fl. allerede benytter.

Du nævner det igen og igen, men der kommer aldrig nogle konkrete eksempler, som jeg kan gå ud og afprøve i virkeligheden. Men selvom jeg så tog mig tid til at efterprøve disse tjenester ude i virkeligheden, så er det vel heller ikke godt nok?

 • 0
 • 2
#249 Nikolaj Brinch Jørgensen

Det er ikke fordi jeg skal tale problemerne ned, men det var altså ikke jordens undergang, at måtte leve med lidt svagere 2G dækning i et par timer, når man normalt har 3G/4G dækning.

Det er lige her du begår fejlen (igen fristes man til at sige). Du taler netop problemerne ned - andres problemer. Det får dig altså til at fremstå temmelig ignorant overfor andre menneskers problemer, og med en smule mangel på empati. Den anden fejl du begår er at tale på den danske befolknings vegne. Kan du ikke nøjes med at skrive, at det ikke ville være noget problem for dig, og ikke at det ikke er noget problem.

Hvilke tjenester er det helt konkret, som man ikke kan benytte på mobiltbredbånd eller xDSL? Videochat til telemedicin? Det kører fint, når løsningen tager højde for udsving i overførslen ligesom f.eks. Skype, Facetime m.fl. allerede benytter.

Fint er igen dine egen subjektive udlægning. Du har ikke noget problem med kvalitetsforringelsen. Men professionelt vil vi ikke købe videokonferenceudstyr som ikke virker når det blæser, tordner eller lign.

 • 4
 • 0
#250 Jens Jönsson

Du nævner det igen og igen, men der kommer aldrig nogle konkrete eksempler, som jeg kan gå ud og afprøve i virkeligheden. Men selvom jeg så tog mig tid til at efterprøve disse tjenester ude i virkeligheden, så er det vel heller ikke godt nok?

Gå ud og prøve dårlig dækning ? Hvor svært er det lige ? Du påstår at dækningen er super duper. Jeg påstår det modsatte. Jeg ved også godt hvorfor. Der er fysiske begrænsninger med trådløse teknologier. Og ja, det er da skide smart at man kan få 50 Mbit/s på 4G/LTE, men hvad hjælper det når latency hopper op og ned, og der engang imellem opstår pakketab ? Hvad gør pakketab ved live billede overførsel ? Det er her jeg synes fiber er teknologisk overlegent, for du får det hele (og det er selvom du kun vælger at købe den langsomme hastighed).

Og hvordan vil du have jeg skal gøre eksempler mere konkrete ? Jeg kender en masse eks. Skyline kunder og de taler alle sammen godt om det. Jeg kender folk der er gået tilbage tilbage til skod ADSL fordi 4G/LTE ikke virker som lovet (og ja de har haft fat i supporten), men problemet er ikke masten/3G/4G/LTE eller routeren, det er det fysiske, nemlig hvor de bor. Problemet er bare at deres ADSL kun er en smule mere stabilt. I stedet for 10-12 daglige udfald er de nu nede på 3-6 daglige udfald. Problemet her er at de tror at sådan er bredbånd bare. De tror ikke på mig, når jeg fortæller at det ikke er tilfældet med fiber.

 • 5
 • 0
#251 Nikolaj Brinch Jørgensen

I praksis så bor der næsten dobbelt så mange folk i Sverige som der bor i Danmark og i Danmark har mange kunder de samme muligheder som svenskerne men de vælger at købe andre ting - svenskerne spiser eks. http://gastromand.dk/anmeldelse-svensk-surstr%C3%B8mning-sild/ og http://www.kalles.se

Ok der faldt jeg sgu lidt af, hvad prøver du at sige?

Vi er i DK 5.5 mio. Sverige er 9.1 mio. Det er ikke dobbelt så mange, men ok, vi har vist fastslået at matematik ikke er din stærke side.

Sverige er dog over 10 x så stort som Danmark i areal, hvilket burde gøre at Sveriges udrulning af fiber bør gå meget langsommere end Danmarks (roughly 5 gange langsommere i følge Johns tal.). Men dfet sker ikke, hvordan kan det være? Har du en forklaring John? En der ikke går ud på hvad svenskere spiser - for det tror jeg ikke har noget med indsigt i televerdenen at gøre.

 • 4
 • 0
#252 Johnny Olesen

Gå ud og prøve dårlig dækning ? Hvor svært er det lige ? Du påstår at dækningen er super duper. Jeg påstår det modsatte. Jeg ved også godt hvorfor. Der er fysiske begrænsninger med trådløse teknologier. Og ja, det er da skide smart at man kan få 50 Mbit/s på 4G/LTE, men hvad hjælper det når latency hopper op og ned, og der engang imellem opstår pakketab ? Hvad gør pakketab ved live billede overførsel ? Det er her jeg synes fiber er teknologisk overlegent, for du får det hele (og det er selvom du kun vælger at købe den langsomme hastighed).

Og hvordan vil du have jeg skal gøre eksempler mere konkrete ?

Jens, jeg kan med nogenlunde nøjagtighed sige dig, hvor der er svag radiodækning i hele det gamle Ringkøbing amt.

Hvis jeg skal teste en applikation i et område med dårlig radiodækning, så vil jeg gerne køre ud mit i Klosterheden plantangen med 3 km skov til hver side, og afprøve en applikation, der ikke har karakter af underholdning.

Altså en applikation som det offentlige ønsker at benytte til telemedicin eller lignende. Vi kan også godt tage en samtale over over Skype, så du kan se, at det virker, hvis man bruger en optimeret teknologi.

 • 0
 • 3
#253 Nikolaj Brinch Jørgensen
 • 3
 • 0
#254 Johnny Olesen

Det er lige her du begår fejlen (igen fristes man til at sige). Du taler netop problemerne ned - andres problemer. Det får dig altså til at fremstå temmelig ignorant overfor andre menneskers problemer, og med en smule mangel på empati. Den anden fejl du begår er at tale på den danske befolknings vegne. Kan du ikke nøjes med at skrive, at det ikke ville være noget problem for dig, og ikke at det ikke er noget problem.

Hvis der er orkan udenfor, ens strøm er forsvundet, og taget er ved at falde ned, så har man andre mere pressende problemer end at man ikke kan opdatere sin facebook profil. Det er en overdrivelse, men lad nu være med at gøre det til et stort problem. Bane Danmark bruger 5 dage på at rydde op - mobilselskaberne brugte 24 timer, skaderne var begrænset og antallet af danskere det i det hele taget opdagede en forringet service var minimal (efter min vurdering).

Fint er igen dine egen subjektive udlægning. Du har ikke noget problem med kvalitetsforringelsen. Men professionelt vil vi ikke købe videokonferenceudstyr som ikke virker når det blæser, tordner eller lign.

Hvis vi taler om telemedicin, så kører det udemærket over satellitforbindelser i professionelt sammenhæng i udlandet. Subjektiv set så kan de fleste godt leve med en kvalitetsforringelse - hvordan pokker blev MP3 filen ellers så udbredt? Det er en anden diskussion...

 • 0
 • 3
#255 Johnny Olesen

Hvad er det du er så forhippet på at bevise? Hvorfor vil du insistere på at mobilbredbånd bare er så godt? Mobilbredbånd er fint, jeg er stor tilhænger og benytter det selv.

Men det er ustabilt, og non-reliable. Det er fakta - det kan du altså ikke komme udenom.

Nogle folk påstår, at fordi mobilteknologi i sin natur er ustabilt, så er det per definition ubrugeligt til mange ting.

Det var de samme folk der påstod, at mobilt bredbånd ikke kunne bruges til online spil og at fastnet-telefonen aldrig ville dø.

Ustabilt: Ja. non-reliable: Det vil jeg gerne modbevise, når folk kommer med den påstand.

Tetra nettet er også af natur ustabilt, men det fungerer og beredskabet bruger det hver dag.

 • 0
 • 2
#256 Nikolaj Brinch Jørgensen
 • 3
 • 0
#257 Jens Jönsson

men problemet er ikke masten/3G/4G/LTE eller routeren, det er det fysiske, nemlig hvor de bor.

Og her er det så det store spørgsmål kommer. Synes I vi skal blive ved med at plastre landskabet til med mobilmaster. Er det ikke kortsigtet ? Er det smart at selskaberne sætter så mange master op, at der ikke er en forretning for dem tilsidst ? Dækningen er jo fin i dag til det mobiltbredbånd er beregnet på (mobilt). At man kan komme på nettet, selv når man kører i sin bil. Johnny, gav selv tidligere eksempel på Sørvad, der var så mange master at det var vildt (og dyrt og dermed et tegn på at det går galt når der skal investeres).

Giv dog de områder fiber, hvor der er langt til mobilmasterne og ADSL er dårligt. Giv alle selskaber lige adgang til fiberen, og smid lejen i en fond, så der er råd til at etablere nye områder. Det kan da også kun være en fordel for de forskellige selskaber. De får adgang til nogen kunder de ikke havde adgang til før og nogle områder de alligevel ikke gider investere i. Det er da WIN/WIN. Udnyt når der graves. Smid fiber ind, f.eks. hvis der graves op til f.eks. fornyelse af fjernvarme. Det er fuldstændigt ondsvagt at f.eks. DONG graver elledninger ned og der ikke bliver smidt rør ned til fibersamtidigt, fordi en eller anden forældet lov gør at det skal koste en formue. Her tænker jeg især på steder der, fiber eller ej alligevel skal graves op.

Jeg forstår godt det er svært, når man ikke er særligt fremsynet. Fiberen, holder den 20, 30 eller flere år ? Ja, mobilmasten gør sikkert også og der er sikkert kommet noget hurtigere mobiltbredbånd (men bliver det mere stabilt ?), men inden da er udstyret i og under masten sikkert skiftet en del gange. Har man så alligevel ikke brugt det samme beløb ?

 • 3
 • 0
#258 Christian Nobel

Man kan få 60/60 og ikke 100/100 nogen steder på YouSee. Der er steder hvor man kan få det, men det er absolut ikke alle steder. Desuden er den varer enormt ustabil, og har mange udfald. Dertil kommer at den er meget dyr for private forbrugere. Så er der også lige den hage ved det hele, at der kun er een og kun en leverandør, nemlig YouSee, og hvis man bare ikke bryder sig om at være kunde i den biks - så er der ikke noget alternativ.

Hvis man så ellers accepter at have TDC som leverandør, så er der da flere ting der skal tages in mente:

Jeg vil bare have bredbånd, ikke proppet TV ned i halsen - kan man det med YouSee?

Hvis man bestiller en 60/60 forbindelse (det som verdens klogeste mand kalder synkront!), er man så garanteret 60/60?

Er man også garanteret 60/60 når nu hele nabolaget synes de vil have det samme?

Er man garanteret stabilitet, lav latency, ufølsomhed over for fugt og lynnedslag?

Kan YouSee levere fast IP , samt IP V6?

Jeg kender godt svarene - derfor er YouSee ikke en option.

Som sagt tidligere, hvis jeg eksempelvis ønsker en Toyota Aygo til at pendle i, fordi den er ekstremt økonomisk, så ville jeg da skrige af grin hvis det eneste Toyota forhandleren kunne tilbyde mig var en Aygo der var piggybacked på en gammel sur Hiace.

 • 3
 • 1
#259 Johnny Olesen

Du bliver ved. Det ville ikke være det store problem for dig, så hold dig til det, og skriv ikke på andres vegne.

Nikolaj, nu er vi tilbage til den med at gå efter bolden og ikke manden. Du kan måske ikke lide min skrivestil, men i stedet for at kritisere, at jeg generaliserer, så kunne du passende gå efter bolden og forklare, hvorfor jeg tager fejl i mine antagelser.

Jeg har ikke patent på sandheden, og brug tiden på at modbevise mine påstande, hvis du mener, at jeg vrøvler.

 • 0
 • 2
#260 Johnny Olesen
 • 0
 • 1
#261 Nikolaj Brinch Jørgensen

Jeg vil bare have bredbånd, ikke proppet TV ned i halsen - kan man det med YouSee?

Nej det tror jeg ikke. Det forudsætter vist at du købe minimum den lille pakke.

Hvis man bestiller en 60/60 forbindelse (det som verdens klogeste mand kalder synkront!), er man så garanteret 60/60?

Nej da, det er man under ingen omstændigheder, men nogen gange giver det 60/60, andre gange får man (her indre Østerbro) 31/35.

Er man også garanteret 60/60 når nu hele nabolaget synes de vil have det samme?

Nej nej, det er delt kapacitet, så tilbuddene fra YouSee sker ud fra det aktuelle forbrug sat op imod hvad linjerne kan bærer pt. Dvs. hvis en hel masse melder sig på og rent faktisk bruger bredbånd, så kan YouSee ikke længere sælge 60/60, for det er der slet ikke kapacitet til i deres net.

Er man garanteret stabilitet, lav latency, ufølsomhed over for fugt og lynnedslag?

Nej da. Rotter æder kablerne (de elektriske signaler tiltrækker gnavere, det ved vi også fra el-installationer i huse). Latency er lav ja, men nettet er møg ustabilt, og har mange udfald. fugt og lynnedslag, samt EMP er ødelæggende for nettet. Ligeså er nettet lavet af metal som let nedbrydes. Coax er en skrøbelig og vanskelig kabeltype med signalforringelse for hver meter, endnu mere når det skal splejses og samles. Der kræves ikke abre et modem i en husstand - 90% skal også have forstærkerer sat op, hvilket klart fordyrer installationen for kunden. Forstærkeren betales jo af kunden og indgår ikke i den normale bredbåndsleverance.

Kan YouSee levere fast IP , samt IP V6?

Jeg er lidt usikker, men jeg mener godt man kan få fast IP hos YouSee. De kunne også levere IP V6, hvis de gad, det burde der ikke være noget i vejen for. Men åbenbart er det ikke noget TDC/YouSee har tænkt sig at glæde deres kunder med.

Men som sagt så kender du svarenen.

Jeg har dog et spørgsmål mere.

Kan YouSee levere en nogenlunde kundeservice?

Kan jeg sætte mit eget modem på, da deres Netgear måske er markedets ringeste (men det er også det billigste)?

Kan jeg redigere routeren så den gør det jeg vil have (ligesom man kan hos andre selskaber)?

Så husk lige at en esktra omkostning er at man skal købe en router mere, da det vil få antallet af udfald til at blive mindre og øge stabiliteten.

Og når vi snakker termineringsudstyr som Netgear modem/router fra YouSee, hvilken line speed kan den så faktisk understøtte, hvis den skal lave DPI osv.? kan den understøtte 100/20 eller 60/60?

 • 2
 • 0
#262 Nikolaj Brinch Jørgensen

Nikolaj, nu er vi tilbage til den med at gå efter bolden og ikke manden. Du kan måske ikke lide min skrivestil, men i stedet for at kritisere, at jeg generaliserer, så kunne du passende gå efter bolden og forklare, hvorfor jeg tager fejl i mine antagelser.

Jeg har ikke patent på sandheden, og brug tiden på at modbevise mine påstande, hvis du mener, at jeg vrøvler.

Jeg går ikke efter dig som person, det vil du også kunne se. Jeg går efter dine budskaber. Du udtaler dig generaliserende for hele den danske befolkning. Jeg har flere gange citeret dig, så der har du dine eksempler. Det er dine generaliseringer jeg er imod. Du har en holdning til dit behov og hvad du mener du får brug for, og så udlægger du det til at det er hvad den danske befolkning har behov for.

Det er dog ikke mit problem, det er faktisk dit :-)

 • 4
 • 0
#263 Johnny Olesen

Jeg går ikke efter dig som person, det vil du også kunne se. Jeg går efter dine budskaber. Du udtaler dig generaliserende for hele den danske befolkning. Jeg har flere gange citeret dig, så der har du dine eksempler. Det er dine generaliseringer jeg er imod.

Så må du til at argumentere for, at min generaliseringer er lodret forkerte i stedet.

Jeg synes selv, at jeg er rimelig objektiv og undgår bevist at overdrive, når jeg generaliserer.

Du har en holdning til dit behov og hvad du mener du får brug for, og så udlægger du det til at det er hvad den danske befolkning har behov for.

Det er dog ikke mit problem, det er faktisk dit :-)

Nej, så læser du ikke mine indlæg uden at farvelægge dem med dine egne sætninger mellem linjerne.

Jeg kan godt lide at tage udgangspunkt i min egen families forbrugsmønster, da jeg ved, at vi ligger LANGT over gennemsnittet i dataforbrug sammenlignet med andre familier - faktisk er vores forbrug mere end det 2,5 gange den gennemsnitlige SydEnergi fiberkundes dataforbrug jf. tal fra deres sidste årsrapport. Jeg kender f.eks. ikke ret mange familier der har behov for to Netflix kontoer, for kunne streame på fire enheder på samme tid :-)

Og så generaliserer jeg ud fra, at hvis min families forbrug er så og så meget, så kan en gennemsnitsfamilie også godt leve med det.

Jeg generaliserer tit, fordi det sætte de vilde påstande fra visse debatører i perspektiv.

 • 0
 • 3
#265 Nikolaj Brinch Jørgensen

Rent faktisk så skal du ikke forvente, at der bliver sat ret mange flere master op i fremtiden. Mastetætheden er allerede meget tæt - Telenor/Telia nedbringer faktisk antallet af mobilmaster i øjeblikket: http://www.telenor.dk/om_telenor/udbud/

Jeg ved ikke om du kommer i hovedstaden? Masterne er så skæmmende og grimme for den fine by, at det ville være rart om man kunne komme af med rigtig mange af dem. Den store flotte skorsten på Øster Allé er et fint eksempel på en tilplastret og helt igennem forfærdelig installation.

Den omkostning skal man lige huske at have med. Og for lige at komme dig og John i forkøbet, så er jeg altså ikke modstander af mobilt bredbånd.

Men hvis det skal dække helt, og vi skal have endnu højere hastigheder, så skal vi vel have endnu flere master?

 • 1
 • 0
#268 Nikolaj Brinch Jørgensen

Så må du til at argumentere for, at min generaliseringer er lodret forkerte i stedet.

Jeg synes selv, at jeg er rimelig objektiv og undgår bevist at overdrive, når jeg generaliserer.

Overdrivelse og generalisering har ikke noget med hinanden at gøre. Det der er problemet er at du generaliserer alles behov. Det kan du ikke, grunden er at du ikke har viden til at underbygge din generalisering. Det var argumentet. Hvis du så mener det ikke er sandt, ja så skal du jo til at underbygge din påstand med dokumentation for at du har viden. Den vil jeg godt se? Ud fra debatten her kan man sige at 1 er enig med dig (det er dig selv) og 1 er delvis enig (John Strand). Resten er uenige med dig. Selv politikerne og forskere er uenige med dig. Det er vægtige argumenter for at din generaliseing er forfejlet. Behøver jeg nu påpege at du nok bør komme med nogle vægtige argumenter for din generalisering er på plads, og at du med rette kan gøre dig til talsmand for den danske befolknings behov på bredbåndsområdet. Du har jo fortalt mig at du udtaler dig som privatperson, derfor kan du vel også kun med rette tale for dig selv?

Jeg kan godt lide at tage udgangspunkt i min egen families forbrugsmønster, da jeg ved, at vi ligger LANGT over gennemsnittet i dataforbrug sammenlignet med andre familier - faktisk er vores forbrug mere end det 2,5 gange den gennemsnitlige SydEnergi fiberkundes dataforbrug jf. tal fra deres sidste årsrapport. Jeg kender f.eks. ikke ret mange familier der har behov for to Netflix kontoer, for kunne streame på fire enheder på samme tid :-)

Og så generaliserer jeg ud fra, at hvis min families forbrug er så og så meget, så kan en gennemsnitsfamilie også godt leve med det.

Og jeg bruger min families behov. Men jeg holder det stadigt til hvad jeg personligt selv synes. Jeg ved da godt at rigtigt mange her i mine gade ikke har de behov. Jeg ved også at rigtigt mange private, samt virksomheder har mine behov og behov der er større.

Der er f.eks. rigtigt mange mennesker der ikke får taget ordenligt backup af deres computere, en online backup er nu rar når det uheldige og sørgelige sker, at nogen har haft indbrud og fået stjålet billedsamling osv. Det er bare ikke noget praktisk kan udfører ordenligt med de nuværende linjer (min MacBook Pro mangler stadigt 200 GB efter 2 mdr. på YouSee bredbånd, efter at have skruet upload helt i vejret her for nyligt). Min kones Air og de andre Macs her i huset er slet ikke kommet så langt. Hvis vi fik udbredt fiber ville et marked i DK for online backup muligvis opstå, og give arbejdspladser. Lige nu må vi benytte amerikanske (og muligvis overvågede) tjeneste til dette formål.

Jeg generaliserer tit, fordi det sætte de vilde påstande fra visse debatører i perspektiv.

Hvad er det for vilde påstande? Den eneste der kommer med vilde påstande er da John Strand. Al den stund han påstår at have arbejdet professionelt med dette i 18 år og ikke fremlægger skygge af bevis for det han påstulerer. Det er da vildt. Kan du komme med andre? Hans mangel på indsigt i offenlig finansiering, tilskudsordninger og det danske skolevæsen er hvad det er, men at han på baggrund af så ringe og misforstået viden fremsætter så bombastiske udtalelser gør jo at man tænker sit, omkring hans udtalelser om hans "televerden" - altså den der helt specielle "verden". Er det en speciel verden fordi den er afkoblet fra den almindelige verden? Det ser sådan ud når man skal høre på Hr. John Strand. Iøvrigt er det jo pudsigt hvordan han på en måde fortæller alle hvor hemmelig den er, og derefter klandrer folk for ikke at vide noget om den. Det er da et klasse-paradoks.

 • 4
 • 0
#269 Nikolaj Brinch Jørgensen

Lad os forbyde mobiltelefonen og tvangsindføre fastnettelefonen igen. Vi kunne også gennemføre æstetikken således at vi forbyder grimme mennesker at komme i bestemte dele af byen.

Glemte du igen dine læsebriller?

En gang til for Hr. Strand:

Og for lige at komme dig og John i forkøbet, så er jeg altså ikke modstander af mobilt bredbånd.

 • 6
 • 0
#270 Nikolaj Brinch Jørgensen

Jeg er lidt usikker på, hvad du ønsker at redigere, men YouSee tilbyder at du selv kan styre hele opsætningen af routeren. Det kræver blot, at du ringer til dem, og beder om selv at styre det hele.

At du ringer til dem... Det kræver at jeg også køber et telefon abonnement - se det var smart YouSee. Ser du det ikke? Jeg har lige fået en internetforbindelse fra dem. Hvorfor skal jeg ringe til dem for at få lov til at redigere den? Kan jeg ikke skrive til dem? Eller kan jeg ikke bare i MitYouSee vælge det? Nej nek da.

 • 2
 • 1
#271 Nikolaj Brinch Jørgensen

Lad os forbyde mobiltelefonen og tvangsindføre fastnettelefonen igen. Vi kunne også gennemføre æstetikken således at vi forbyder grimme mennesker at komme i bestemte dele af byen.

Jeg tror det ville tjene samfundet bedre hvis man forbød teleanalytikere der driver 5. kolonne virksomhed. Masterne kan man bare udforme så de ikke er grimme at se på. Det er det eneste jeg ber om. Når man sætter sådan noget op i det offentlige rum burde der være servitutter der sørger for at det bliver bare nogenlunde at se på.

 1. Har du set pågældende skorsten?

 2. Hvis ja, hvad synes du om synet?

 • 1
 • 0
#273 Johnny Olesen

Jeg ved ikke om du kommer i hovedstaden? Masterne er så skæmmende og grimme for den fine by, at det ville være rart om man kunne komme af med rigtig mange af dem. Den store flotte skorsten på Øster Allé er et fint eksempel på en tilplastret og helt igennem forfærdelig installation.

Den omkostning skal man lige huske at have med. Og for lige at komme dig og John i forkøbet, så er jeg altså ikke modstander af mobilt bredbånd.

Men hvis det skal dække helt, og vi skal have endnu højere hastigheder, så skal vi vel have endnu flere master?

Mastetætheden i Danmark er efterhånden så høj, at antallet af nye mobilmaster i fremtiden bliver begrænset. Det er en misforståelse, at telebranchen er tvunget til at opsætte flere tusinde mobilmaster.

Jo, der skal da nok komme nye antenner op nogle steder, men teleselskaberne er ikke tvunget til at opsætte flere tusinde nye mobilmaster, da mastetætheden i Danmark allerede er rekord høj.

I høj grad så vil man genbruge eksisterende mobilmaster, hvor man blot sætter nyt sendeudstyr op, så man kan udsende både 2G, 3G og 4G fra samme position. Teleselskabernes netværk er allerede i høj grad optimeret til UMTS2100, så afstanden mellem masterne passer fint til LTE på 1800/2600 MHz.

Det bedste eksempel jeg lige kan klare på stående fod er faktisk min egen hjemby, hvor Telenor og Telia har slået deres netværk sammen. Jeg bor i sådan en middelstor provinsby med 36.000 indbyggere, hvor Telenor før sammenlægningen havde 19 mobilmaster og Telia 14, det samlede tal efter sammenlægningen er 24 mobilmaster.

19+14 = 33. Er der så blevet nedlagt 9 mobilmaster? Nej, Telenor og Telia havde flere master, der sat samme sted, og derfor tæller de nu kun for 1 i stedet for 2. Samlet set er mastetætheden blevet tættere for selskabernes kunder, men man har altså sparet 9 positioner væk.

Samtidig sælger Telenor/Telia alle de mastepositioner, som de får i overskud ved sammenlægnigen. Andre mobilselskaber kan derved overtage positionerne. Det kommer til at dreje sig om flere hundrede positioner rund om i landet.

Derfor skal man ikke forvente en skov af nye mobilmaster, som visse debatører påstår.

Angående de æstetiske omkring mobilmaster, så er min personlige mening, at vi gør det godt i Danmark. Jeg har personligt langt mere imod vindmøller, men nu bor jeg så også i den del af landet, hvor vindmøller rent faktisk står.

 • 0
 • 2
#274 Johnny Olesen
 • 1
 • 4
#275 Jens Jönsson

Vi kunne også gennemføre æstetikken således at vi forbyder grimme mennesker at komme i bestemte dele af byen.

He he, det var da et godt forslag. Så ville det jo holde dig helt ude af landet ;-)

(Kunne ikke lade være :-) ....)

Og inden du starter dit tudefjæseri om at holde sig til debatten og at alle sviner dig til, så startede du altså selv.....

 • 3
 • 0
#276 Johnny Olesen

Hvis vi fik udbredt fiber ville et marked i DK for online backup muligvis opstå, og give arbejdspladser.

Der findes allerede et hav af danske online backup tjenester - Google dem. Du behøves ikke vente på, at alle får fiber.

At du ringer til dem... Det kræver at jeg også køber et telefon abonnement - se det var smart YouSee. Ser du det ikke? Jeg har lige fået en internetforbindelse fra dem. Hvorfor skal jeg ringe til dem for at få lov til at redigere den? Kan jeg ikke skrive til dem? Eller kan jeg ikke bare i MitYouSee vælge det? Nej nek da.

Slå nu kold vand i blodet og køl ned. Hvordan du kontakter YouSee er underordnet. Om du ringer til dem, skriver en mail, Facebook besked eller sender en brevdue er sagen underordnet.

Jeg er da ked af, at jeg ødelagde dit verdenssyn ved at komme til at fortælle, at man rent faktisk godt selv kan styre YouSee routeren.

Det er netop det jeg mener med overdrivelse og vilde påstande; Undskyld at jeg gjorde dig klogere, og undskyld at det ikke lige passede ind i dit verdensbillede. UNDSKYLD - jeg tager den min kappe, min fejl - næste gang jeg kan være behjælpelig, så skal jeg forsøge at holde mund.

 • 2
 • 4
#277 Nikolaj Brinch Jørgensen

Der findes allerede et hav af danske online backup tjenester - Google dem. Du behøves ikke vente på, at alle får fiber.

Ok, jeg var uklar. Markedet for online backup vil vokse i og med det bliver praktisk muligt at anvende for flere mennesker. Det er det ikke nu. Igen kan benytte det med en forholdsvis ny bærbar (100+ GB disk) og en 10/1 forbindelse f.eks. Det var det jeg mente. Fiber vil gøre det anvendeligt for alle.

Slå nu kold vand i blodet og køl ned. Hvordan du kontakter YouSee er underordnet. Om du ringer til dem, skriver en mail, Facebook besked eller sender en brevdue er sagen underordnet.

Jeg er da ked af, at jeg ødelagde dit verdenssyn ved at komme til at fortælle, at man rent faktisk godt selv kan styre YouSee routeren.

Det er netop det jeg mener med overdrivelse og vilde påstande; Undskyld at jeg gjorde dig klogere, og undskyld at det ikke lige passede ind i dit verdensbillede. UNDSKYLD - jeg tager den min kappe, min fejl - næste gang jeg kan være behjælpelig, så skal jeg forsøge at holde mund.

Du skal da ikke undskylde, og du behøver ikke at råbe, som hvis du var fornærmet. Jeg vidste ikke man kunne skrive til YouSee i stedet for at ringe, det skal du have tak for! Jeg vidste derimod godt at man kunne få adgang til routeren ved at løfte røret og nok sidde i en kø et stykke tid.

Ved du så hvor skal man skrive hen, for jeg kan ikke se nogen information på deres hjemmeside om hvordan man får slået default låsningen af indstillingerne fra? Jeg har dog set på andre sites, at man kan ringe/skrive til dem: http://www.adsltips.dk/yousee-netgear-router.php, men jeg kan ikke finde det hos YouSee? Kan du hjælpe med et link?

Ved du også om man sætte sit eget kabel-modem på og bare glemme alt om det forfædelige Netgear klamp? For det kan jeg ikke finde info om. Jeg går ud fra at YouSee uploader deres custom firmware til modemmet, og dermed er det ikke en mulighed (ligesom andre udbydere praktiserer med xDSL modemmer). Jeg kan dog blive positivt overrasket.

Det er iøvrigt sjovt hvordan YouSee tilbyder fibernet til folk der hvor de ikke har kabel TV net. Men hvis begge dele er til stede, så levere de kabel TV net. Det er da en bagstræberisk holdning i min optik - som kun kan bunde i at man bare ikke vil levere fiber med mindre man pine død er tvunget til det. Hvordan ser du det?

 • 2
 • 0
#279 Johnny Olesen

Ved du så hvor skal man skrive hen, for jeg kan ikke se nogen information på deres hjemmeside om hvordan man får slået default låsningen af indstillingerne fra? Jeg har dog set på andre sites, at man kan ringe/skrive til dem: http://www.adsltips.dk/yousee-netgear-router.php, men jeg kan ikke finde det hos YouSee? Kan du hjælpe med et link?

Ved du også om man sætte sit eget kabel-modem på og bare glemme alt om det forfædelige Netgear klamp? For det kan jeg ikke finde info om. Jeg går ud fra at YouSee uploader deres custom firmware til modemmet, og dermed er det ikke en mulighed (ligesom andre udbydere praktiserer med xDSL modemmer). Jeg kan dog blive positivt overrasket.

YouSee kan kontaktes her: http://yousee.dk/Hjaelp_og_Support/Kontakt/Bredbaand/Opsaetning/Support_... Facebook, e-mail, telefon - snail mail adresesn står nederst på siden

Mht. til eget modem, så mener jeg ikke, at du kan sætte din egen kabel-modem på, da YouSee kontrollerer, hver enkelte kabel-modem som sættes på deres net.

Men du kan vel bare slukke for Wi-Fi delen og benytte YouSees "skod" router som modem, og så tilkoble din egen router efter YouSee routeren?

Det er iøvrigt sjovt hvordan YouSee tilbyder fibernet til folk der hvor de ikke har kabel TV net. Men hvis begge dele er til stede, så levere de kabel TV net. Det er da en bagstræberisk holdning i min optik - som kun kan bunde i at man bare ikke vil levere fiber med mindre man pine død er tvunget til det. Hvordan ser du det?

Bagstræberisk? Jeg kan godt se ironien i det, men YouSee/TDC skal tjene penge, og hvis de ikke ønsker at tilbyde fiber, så må de selv om det. Hvis du er utilfreds med det, så kunne du jo købe én enkelte TDC aktie, og så stille kritiske spørgsmål til TDC på næste aktionærmøde. Måske TDCs direktion måske ligefrem er lydhør efter kapitalfondene er smuttet?

 • 0
 • 2
#281 Nikolaj Brinch Jørgensen

YouSee router i bridge mode diskuteres her: http://forum.yousee.dk/showthread.php?4525-Kan-router-laves-om-til-ren-m...

I know, sådan kører den allerede her. Jeg er ved at sætte en pfSense på, men lige sidder der en midlertidigt Airport Extreme. Den er ikke verdens bedste, men den klarer jobbet langt bedre en Netgear. Den skal ikke genstartes konstant :-) Iøvrigt var det samme problem da jeg havde VDSL fra Fullrate, med Netgear router. Den blev også sat i bridge mode. Her var det specifikt Wifi delen som gik i "stykker" og så skulle der rebootes. Udkobling af Wifi stabiliserede routeren, så den havde langt færre udfald. Dog var kobberet så ringe at udfald var uungåelige.

Tak for hjælpen Johnny, jeg har nu bestilt (via Forum) åbning af min router.

 • 3
 • 0
#282 Claus Waldersdorff Knudsen

Det store problem i Danmark er ikke båndbreden men at kunderne har korte arme og dybe lommer og at de ikke vil købe de høje båndbreder.

Er lommerne blevet mindre dybe og armene længere?

Bredbåndsabonnementer baseret på fiber er fortsat i kraftig fremgang fra midten af 2012 til midten af 2013. Der er kommet 50.100 nye fiberabonnementer, svarende til en vækst på 20,7 pct. Fiber er dermed igen den teknologi med flest nye bredbåndsabonnementer. Fiberabonnementernes andel af de samlede fastnet bredbåndsabonnementer er steget fra 11,2 pct. til 13,0 pct. fra medio 2012 til medio 2013.

Fra Erhvervsstyrelsens Telestatistik, Første halvår 2013.

En fremgang på 20% på et år ser da meget godt ud. Eller hvad har jeg misforstået?

 • 8
 • 0
#284 Deleted User

Hold da op, har ikke kigget i denne tråd et par dage og kan se at der endnu engang er gået "John Strand" i den.

Fatter ikke hvorfor Version 2 ikke udelukker John Strand fra debatten, han nægter at svare på simple spørgsmål, han nægter at underbygge sine påstande og han kører bare derudaf med evindelige gentagelser, udført på et ubehjælpeligt skriftsprog.

Men allright, det lader da til at der også er problemer i enmandsfirmaet med ufaglært arbejdskraft.

http://bizzen.blogs.business.dk/2013/04/05/fjerde-ar-i-minus-for-strand-...

Mon selv de Teleselskaber han ellers har været betalt af, for at drive lobby virksomhed for, er ved at være trætte af hans mundgejl og værdiløse rapporter firmaet leverer.

 • 4
 • 0
#286 Jarle Knudsen

Så når John Strand skriver om korte arme og dybe lommer samt penge der er tages fra de gamle, de syge og børnene, søger selv statlig støtte (tager selv fra de gamle, de syge og børnene) i form af tilskud til Strand Consult ApS’s ErhvervsPhD-projekt samt undlader at betale skat fjerde år i træk...

Godt gået John! Dine arme må være korteste af slagsen.

 • 5
 • 0
#287 Claus Waldersdorff Knudsen

Der er to måder man kan se på Telestatistikken - en ene måde er ved at læse pressemeddelser som er formuleret af spindoktorer i det politiske system med det formål at sende et signal om at her går det fantastisk og regeringen har succes.

Den anden måde er den måde som jeg og en del andre bruger går ud på at man ser på de faktuelle tal. Du kan evt se mine kommentarer fra i går hvor jeg fortalte om de tal der er kommet i dag - du kan starte med at tjekke om de tal jeg publicerede i går er identisk med dem der kom fra Styrelen i dag.

Jeg har ikke set nogen pressemeddelser, kun den af Erhverssytrelsen udgivne statistik - inklusive tallene.

Hvis du ser på dem så vil du se at antallet af fiberkunder som markedet vokser med er faldet halvår efter halvår siden 1 halvår 2011.

Summa summarum: Der er en positiv tilgang af fiberkunder! Er det negativt?

I første halvår af 2013 voksede antallet af fiberkunder med 20.000 kunder, det er en tilbagegang fra halvåret før og havlåret før etc. helt tilbage til 2011. I praksis så bliver det svære og svære for fiberselskaberne at tiltrække nye kunder og 3 ud af 4 der bliver tilbudt fiber siger nej tak.

Det er også tydeligt at langt de fleste danskere køber de lave båndbreder - det var også det jeg skrev i går og det kan du også se i tallene fra Styrelsen.

Du er bare et af mange naive ofre for den politiske propaganda, du falder for de % ´ere som de politiske spindoktorer smider i medierne mens vi andre forholder os til de faktuelle tal der dokumentere at danskerne har korte arme og dybe lommer.

De dovne amatører forholder sig til pressemeddelser mens dem der er lidt mere seriøse og flittige forholder sig til de faktuelle tal.

John. Du har intet belæg for at kalde mig hverken doven eller amatør - eller for den sags skyld et naivt offer for politisk propaganda. Så derfor har jeg anmeldt dit svar til mig.

 • 11
 • 0
#288 Johnny Olesen

Summa summarum: Der er en positiv tilgang af fiberkunder! Er det negativt?

Du kan selv tage hanekampen med Hr. Strand, men hvis du lytter til det, som Hr. Strand siger, så er det altså ikke kun positivt, at der kommer flere fiberkunder.

Jo, der ER kommet flere fiber kunder, der er altså kun kommet 23.000 nye fiberkunder i første halvår 2013. Man skal dog se det i forhold til, at fiberselskaberne i samme periode stadigvæk graver fiber ned, og at de potentielt kunne tilkoble flere kunder på den fiber, som de allerede har liggende i jorden i store områder af Danmark.

I den kontekst så det elendigt, at fiberselskaberne kun opnår en vækst på 23.000 flere kunder i første halvår 2013. Og som Hr. Strand også påpeger, så er væksten i nye fiberkunder ligefrem aftagende i forhold til tidligere.

For mig handler det ikke om for eller imod fiber, men tallene lyver altså ikke.

Og så skal man lade være med at kigge på procenter - kig på de reele antal i stedet for. Jf. statistikken så stiger "Øvrige" teknologier (såsom Wi-Fi) med hele 17,8% fra 1. halvår 2012 til 1. halvår 2013. Altså en stigning næsten lige så meget som fiber. Hold da helt k*ft en stigning tænker man så indtil man bemærker, at det svarer til en stigning på 2000 nye abonnementer.

 • 0
 • 2
#291 Morten Schmidt-Petersen

Det var de samme folk der påstod, at mobilt bredbånd ikke kunne bruges til online spil og at fastnet-telefonen aldrig ville dø.

Ustabilt: Ja. non-reliable: Det vil jeg gerne modbevise, når folk kommer med den påstand.

Mobilbredbånd kan IKKE bruges til online spil. Prøv du at spille League of Legends, World of Warcraft, Rift, Smite eller Counter-Strike for den sags skyld over en mobilbredbåndsforbindelse. For det første er latency over 100ms (selv på 4G - jeg bruger det her i København) og for det andet er der pakketab hvilket også er noget skidt når vi taler om spil, hvor tingene går så stærkt som de gør. 30ms latency kan gøre forskellen på om man vinder eller taber kampen..

Reliability skal jo ses i den rette sammenhæng. Her er jeg af den opfattelse at trådløse signaler supplerer kablede forbindelser ganske fint. Eksempelvis er det lettere at re-etablere et kritisk radiolink end en fiber der er rykket i stykker og som først skal splidses sammen igen. :-)

 • 5
 • 0
#292 Nikolaj Brinch Jørgensen

Småt begavede mennesker der ikke kan underbygge deres holdninger med fakta må komme med den slags personangreb om du og andre kommer med - jeg forsvare mig mod useriøs kritik.

Skal jeg forstå dig sådan, at du kalder Dorte Toft for småt begavet? Det er jo injurier, i hvert fald så længe du ikke kan fører dokumentation herfor.

*Straffelovens § 267:

Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.*

Synes du ikke du skal lade være med at kaste med sten, når du selv bor...? Du tåler jo ikke at folk har en anderledes holdning end dig, og du magter ikke at erkende når du tager fejl (det sidste er næsten det værste).

 • 7
 • 1
#293 Johnny Olesen

Mobilbredbånd kan IKKE bruges til online spil. Prøv du at spille League of Legends, World of Warcraft, Rift, Smite eller Counter-Strike for den sags skyld over en mobilbredbåndsforbindelse. For det første er latency over 100ms (selv på 4G - jeg bruger det her i København) og for det andet er der pakketab hvilket også er noget skidt når vi taler om spil, hvor tingene går så stærkt som de gør. 30ms latency kan gøre forskellen på om man vinder eller taber kampen..

Reliability skal jo ses i den rette sammenhæng. Her er jeg af den opfattelse at trådløse signaler supplerer kablede forbindelser ganske fint. Eksempelvis er det lettere at re-etablere et kritisk radiolink end en fiber der er rykket i stykker og som først skal splidses sammen igen. :-)

Så har du en anden oplevelse en jeg har. Jeg spiller ofte online spil, og der er ingen problemer med at spille Grand Theft Auto 5 online via 4G. Og det er intet problem at spille andre FPS spil - og selv via Wi-Fi der ikke just hjælper på den konto.

Jeg benytter 3s LTE netværk, og det er nok det selskab med den højeste latency, og når jeg måler forbindelsen så ligger den med en latency på 55-60 ms. Jeg har intet pakketab på forbindelsen jf. pingtest.net

Min påstand er, at professionelle gamere kan nok ikke leve med andet end fiber, men at casual gamers, som trods alt udgør >99% af markedet vil ikke kunne kende forskel på en xDSL, fiber eller 4G LTE forbindelse.

 • 0
 • 2
#294 Nikolaj Brinch Jørgensen

Så har du en anden oplevelse en jeg har. Jeg spiller ofte online spil, og der er ingen problemer med at spille Grand Theft Auto 5 online via 4G. Og det er intet problem at spille andre FPS spil - og selv via Wi-Fi der ikke just hjælper på den konto.

' Du er så eneste gamre jeg kender der kan bruge en mobil forbindelse til gaming. Men fred være med det, if it works for you.

Alle seriøse og useriøse gamere jeg kender benytter kablet net - latency er simpelthen for høj (det kan man ikke strides om - det er fakta). Alle der har bare rørt netværk ved at latency er killeren. Streaming er noget andet for der kan laves buffering - det kan man ikke med spil.

 • 3
 • 0
#295 Nikolaj Brinch Jørgensen

Min påstand er, at professionelle gamere kan nok ikke leve med andet end fiber, men at casual gamers, som trods alt udgør >99% af markedet vil ikke kunne kende forskel på en xDSL, fiber eller 4G LTE forbindelse.

Nu bevæger du dig ind på et område hvor nogle af os rent faktisk nok ved lidt mere end du gør. Og nej det dutter ikke. For en del spiltyper (og dem sælges der rigtigt mange af) kan man ikke benytte forbindelser med høj latency og pakketab. Det handler ikke om casual gamers, segmenteringen på det domæne er anderledes.

 • 3
 • 0
#297 Mogens Ritsholm

Det er dejligt at se at du kan melde dig ind i klubben af folk der ikke bryder sig om det jeg siger og skriver - mig bekendt så er jeg nok den der kommer med mest dokumentation i denne debat.

Jeg går også ind for dokumentation, især når folk gennem egen adfærd leverer den utvetydigt.

Så når JS kaster mudder mod journalisten Dorte Toft, hvis forarbejde medvirkede til afsløringen af Stein Bagger, synes jeg også at omtalen af pressenævnets afgørelse i Journalisten hører med.

http://journalisten.dk/man-kan-ikke-gemme-sig-bag-en-blog

Læs kommetarerne til artiklen og døm selv.

 • 5
 • 0
#298 Johnny Olesen

Du er så eneste gamre jeg kender der kan bruge en mobil forbindelse til gaming. Men fred være med det, if it works for you.

Alle seriøse og useriøse gamere jeg kender benytter kablet net - latency er simpelthen for høj (det kan man ikke strides om - det er fakta). Alle der har bare rørt netværk ved at latency er killeren. Streaming er noget andet for der kan laves buffering - det kan man ikke med spil.

Helt enig - men Nikolaj pointen er, at hvis man f.eks. benytter Telias LTE netværk, så vil stort set ingen bemærke, at forbindelsen er LTE i stedet for f.eks. xDSL. Forskellen skal simpelthen måles i en cifferet millisekunder. Det er og så et faktum, der ikke kan bestrides.

3s LTE netværk har den absolut højeste latency pga. deep packet inspection og routering af trafikken til f.eks. Sverige. Jeg overlever dog i praksis og har ingen problemer som casual gamer. hvis jeg var lidt mere end en casual gamer, så kørte jeg på Telia LTE netværk, somhar en latency, der er direkte sammenlignelig med en TDC xDSL eller YouSee kabel-TV forbindelse.

 • 0
 • 3
#299 Christian Nobel

http://journalisten.dk/man-kan-ikke-gemme-sig-bag-en-blog

Læs kommetarerne til artiklen og døm selv.

Og for dem der ikke orker at læse alle kommentarene igennem, så er der lige et guldkorn her fra manden der ved alt, og som aldrig tager fejl:

"Din holdning til WAP kan jeg kun smile af, du har ikke sat dig ind i hvad det var jeg sagde men meget simpelt WAP var en del af den mobile evolution, blev til XHTML"

Det ses jo tydeligt at manden er teknisk velfunderet - host host.

 • 7
 • 0
#300 Johnny Olesen

Nu bevæger du dig ind på et område hvor nogle af os rent faktisk nok ved lidt mere end du gør. Og nej det dutter ikke. For en del spiltyper (og dem sælges der rigtigt mange af) kan man ikke benytte forbindelser med høj latency og pakketab. Det handler ikke om casual gamers, segmenteringen på det domæne er anderledes.

Ja, latency er vigtig. Punktum.

Det afhænger selvfølgelig også af spiltype, men lad os bare tage FPS spil, for det er den slags spil, hvor folk går mest op i latency.

Min påstand er, at en ganske almindelig casual gamer - du ved dem uden bumser, med familie og et liv uden for lejligheden - ikke vil kunne mærkeforskel i en bindtest på en xDSL, kabel-Tv forbindelse eller LTE fra f.eks. Telia.

Hvis du ønsker at efterprøve det i praksis, så kan jeg sikkert arrangere en lille blindtest, hvis du finder nogle villige forsøges personer, som kan betegnes som casual gamers.

 • 0
 • 3
#302 Morten Schmidt-Petersen

Jeg kender godt svarene - derfor er YouSee ikke en option.

Som sagt tidligere, hvis jeg eksempelvis ønsker en Toyota Aygo til at pendle i, fordi den er ekstremt økonomisk, så ville jeg da skrige af grin hvis det eneste Toyota forhandleren kunne tilbyde mig var en Aygo der var piggybacked på en gammel sur Hiace.

YouSee har et fint produkt hvis man ønsker at spilde sin tid med at se TV, men for os andre der har andet at lave er det noget af det dyreste man kan finde.

Desuden så er der alle de mangler ved deres produkt som du nævner. Dog kan de sagtens levere fast IP. Det havde jeg da jeg var kunde ved dem. :-)

Jeg er lidt usikker på, hvad du ønsker at redigere, men YouSee tilbyder at du selv kan styre hele opsætningen af routeren. Det kræver blot, at du ringer til dem, og beder om selv at styre det hele.

Et eller andet sted synes jeg det er noget pjat at man SKAL bruge deres modem. Jeg kører alligevel med en pfsense firewall med alle former for terminering, inklusive coax, og kunne derfor tilslutte coax-kablet direkte i min firewall. Det kunne jeg dog ikke få lov til. Desuden er de der Netgear-enheder så ustabile så det halve kunne være nok. Jeg var kunde ved Yousee i 2 år og fik udskiftet min router 7 gange. De kan åbenbart ikke holde til at køre i bridge-mode.. -.-

Ved du også om man sætte sit eget kabel-modem på og bare glemme alt om det forfædelige Netgear klamp? For det kan jeg ikke finde info om. Jeg går ud fra at YouSee uploader deres custom firmware til modemmet, og dermed er det ikke en mulighed (ligesom andre udbydere praktiserer med xDSL modemmer). Jeg kan dog blive positivt overrasket.

Det kan du ikke. Jeg kæmpede forgæves med dem i et halvt år. Det var af samme årsag at jeg opsagde abonnementet. Sjovt nok passede det med at jeg fandt et nyt sted at bo 3 måneder senere..

Det er iøvrigt sjovt hvordan YouSee tilbyder fibernet til folk der hvor de ikke har kabel TV net. Men hvis begge dele er til stede, så levere de kabel TV net. Det er da en bagstræberisk holdning i min optik - som kun kan bunde i at man bare ikke vil levere fiber med mindre man pine død er tvunget til det. Hvordan ser du det?

De tilbyder fibernet i Nordsjælland, da det var her TDC opkøbte Dongs fibernet og de derfor er forpligtede til at levere produktet. De har dog ca. 3-doblet prisen i forhold til tidligere og forbindelsen er sjovt nok blevet ustabil efter YouSee har overtaget. Jeg kender indtil flere husstande i Gentofte, Vangede og Hellerup der har problemer som først er opstået ca. 4 uger efter YouSee overtog. Det mistænkelige er, at problemet opstod ved alle husstandene på samme tid..

Så har du en anden oplevelse en jeg har. Jeg spiller ofte online spil, og der er ingen problemer med at spille Grand Theft Auto 5 online via 4G. Og det er intet problem at spille andre FPS spil - og selv via Wi-Fi der ikke just hjælper på den konto.

Jeg benytter 3s LTE netværk, og det er nok det selskab med den højeste latency, og når jeg måler forbindelsen så ligger den med en latency på 55-60 ms. Jeg har intet pakketab på forbindelsen jf. pingtest.net

Min påstand er, at professionelle gamere kan nok ikke leve med andet end fiber, men at casual gamers, som trods alt udgør >99% af markedet vil ikke kunne kende forskel på en xDSL, fiber eller 4G LTE forbindelse.

Jeg sidder inde på Holmen med en 4G-forbindelse fra 3. Jeg har RRT's på over 100ms og spikes hvor den ryger op i 4-cifrede RRT's. Dertil skal lægges pakketab. Jeg har altid en ping-session kørende i baggrunden, da jeg så hurtigt kan afgøre om det er et spike, et pakketab eller forbindelsen der er gået helt ned (hvilket også sker fra tid til anden). Jeg er casual gamer og har svært ved at leve med det her. Jeg har bare ikke så mange valgmuligheder, da jeg ikke må etablere privat internetforbindelse på Forsvarets område ;-)

 • 2
 • 0
#303 Christian Nobel

Debatten handler om statstilskud til bredbånd - der er vist en del mennesker som ikke har evnen til at deltage i den debat og som syntes at det er sjover at angribe min person - jeg forsvare mig naturligvis i dag og det vil jeg også gøre i morgen.

Men nu vi er i gang med statstilskud, er det så ikke ret så hyklerisk at du råber op om tilskud til fiber og fiberselskabernes underskud, al den stund staten giver løntilskud til din kærestes såkaldte Ph.D projekt og dit firma har givet dundrende underskud i guderne må vide hvor mange år, og dermed ikke bidrager til landets vel.

Herudover, så kan det undre at din kæreste har tid til at lave rapporter om det amerikanske bredbåndsnet, da det jo normalt er en forudsætning for at lave en Ph.D at man ikke beskæftiger sig med andet - men det er måske også helt ok i din begrebsverden.

Moral er god - dobbeltmoral åbenbart dobbelt så god i din optik.

 • 1
 • 2
#304 Jens Jönsson

Ved ikke om du ved det men en af de blogs om Dorte Toft lavede om mig resulterede i at hun blev dømt i pressenævnet http://www.pressenaevnet.dk/Søg-Nyheder.aspx?M=News&PID=127&NewsID=7815 for ikke at leve op til de presseetiske regler.

John, har du læst og forstået hvad pressenævnet skriver ? Du er sgu utrolig. Du kan ikke forstå at folk synes du er utroværdig. Du har gennem tiden fået adskillige vink med en vognstang. Alligevel er du helt blottet for forståelse.

Kære John, Det er jo faktisk ikke sådan at alt hvad du siger er tåbeligt. Du kan faktisk godt sige noget fornuftigt en gang i mellem. Men det kammer fuldstændigt over, når du så siger noget, hvor du senere tager fejl. Derfor griner folk af dig og du kommer til at virke utroværdig. Det er nok de færreste der har oplevet at du indrømmer du tager fejl. Selv den kæmpe bommert du laver mod Sydfyns El har du aldrig erkendt. Eller andre fejl. Du er altid 200% sikker på du har ret. Nu har vi så situationen med "korte arme og dybe lommer". Verden har ændret sig, men du har stædigt holdt fast. Døren står >ALDRIG< bare en lille smule på klem. Den er >ALTID< hermetisk lukket. Det er >MEGET< utroværdigt.

Jeg gentager, når det er sådan at man er uvenner med alle naboerne, så er det nok ikke naboerne den er gal med, snarere en selv. Det er måske på tide at vende blikket ind ad....

Men du vil bare ikke forstå det vel ?

 • 5
 • 1
#305 Johnny Olesen
 • 0
 • 3
#306 Jens Jönsson

3s LTE netværk har den absolut højeste latency pga. deep packet inspection og routering af trafikken til f.eks. Sverige. Jeg overlever dog i praksis og har ingen problemer som casual gamer. hvis jeg var lidt mere end en casual gamer, så kørte jeg på Telia LTE netværk, somhar en latency, der er direkte sammenlignelig med en TDC xDSL eller YouSee kabel-TV forbindelse

Johnny, det er her kæden falder af for mig. For du kan ikke have stabil latency på et trådløst netværk. Din latency vil stige når der er trafik på forbindelsen. Værre bliver det når der er flere der benytter masten samtidigt. Latency er meget bedre på 4G/LTE end 3G. Ingen diskussion om det. Men at sammenligne latency på 4G/LTE med f.eks. xDSL kan man ikke helt. Det er klart at hvis du har en 2 Mbit/s xDSL forbindelse, så vil latency hurtigt stige, da man hurtigt kan få leveret mere data end den kan æde, hvorfor den så buffer....

 • 2
 • 0
#308 Johnny Olesen

Johnny, det er her kæden falder af for mig. For du kan ikke have stabil latency på et trådløst netværk. Din latency vil stige når der er trafik på forbindelsen. Værre bliver det når der er flere der benytter masten samtidigt. Latency er meget bedre på 4G/LTE end 3G. Ingen diskussion om det. Men at sammenligne latency på 4G/LTE med f.eks. xDSL kan man ikke helt. Det er klart at hvis du har en 2 Mbit/s xDSL forbindelse, så vil latency hurtigt stige, da man hurtigt kan få leveret mere data end den kan æde, hvorfor den så buffer....

Det er så her jeg påstår, at det i praksis ikke er noget som en normal casual gamer vil overhovedet opdage. Og det er så her jeg foreslår en blindtest - xDSL vs. 4G LTE.

Eller endnu bedre; En blindtest, hvor forsøgspersonerne ikke ved, at de deltager i en blindtest, og så spørger man dem bagefter. Man kunne eventuelt krydre den ved at spørge om deres mening om "fiberforbindelsen". Det vil give et hylende morsomt resultat.

 • 0
 • 2
#309 Morten Schmidt-Petersen

Men hvis du nu ikke kan måle dig frem til det, tror du så du ville kunne kende forskellen i en blindtest?

Det tror jeg faktisk, ja. Specielt i et spil som League of Legends viser udsving i RRT's sig utroligt hurtigt. Jeg står for netværket i et kollektiv i Randers med 8 beboere. Her er der klager så snart RRT's overstiger 50ms, hvis der er mere end 10ms jitter eller så snart den første pakke er tabt. Og det er altså casual gamers. I dag er flere onlinespil så sensitive at de skal bruge en både hurtig og klippestabil internetforbindelse for at køre ordentligt. Vi kan hurtigt blive enige om, at det hverken er hensigtsmæssigt eller optimalt, men det er nu en gang sådan at spillene er udviklet.

 • 4
 • 0
#310 Johnny Olesen
 • 0
 • 0
#312 Christian Nobel

Hvad skjuler du Christian Nobel - hvorfor skjuler du det.

Du fatter virkelig intet - men du har jo tidligere beskyldt mig for at være æblemand, så hvad er dit problem?

Herudover så er det irrelevant, for hvis du havde læst og forstået hvad jeg skriver, så har jeg mange gange gjort klart at jeg udtaler mig som lægmand, ud fra de erfaringer jeg har gjort mig i den virkelige verden.

 • 4
 • 0
#314 Morten Schmidt-Petersen
 • 5
 • 0
#315 Christian Nobel

John, jeg tror folk er tilbageholdende med at give dig oplysninger der kan bruges til identifikation, da de blandt andet her (http://journalisten.dk/man-kan-ikke-gemme-sig-bag-en-blog) har læst om dine metoder overfor folk du ikke er enig med. I flæng kan nævnes Dorte Toft, Torben Rune, Claus Hetting og Mogens Ritsholm, som jævnligt har fået kærligheden at føle fra dig.

For lige at pointere, der er såmænd intet at skjule, men hvis man er for doven/dum til selv at gøre sit arbejde, så har jeg ingen intentioner om at servere ting på et sølvfad.

Jeg vil også gøre det helt klart, at ethvert forsøg på noget der bare ligner stalking vil blive anmeldt til politiet!

 • 1
 • 0
#317 Nikolaj Brinch Jørgensen

Småt begavede mennesker der ikke kan underbygge deres holdninger med fakta må komme med den slags personangreb om du og andre kommer med - jeg forsvare mig mod useriøs kritik.

Det her er injurier John, det er strafbart. Synes du ikke du skulle lade stenene ligge, når du ikke selv kan tåle den mindste kritik? Det er iøvrigt Du kan evt. prøve at slå ordet hykleri op.

 • 3
 • 0
#318 Jan Lunddal Larsen

Der er nogle mennesker som af og til ikke holder det faglige niveau, når man fortæller dem om det og dokumentere det så respondere de med peronangreb - jeg har for lang tid siden taget en beslutning om at jeg forsvare mig.

Og angreb er det bedste forsvar?

Du bestiller jo efterhånden ikke andet end at svine samtilige til i disse såkaldte debatter.

Og uden for debatter kommer du med anklager, søgsmål og andet godt.

Kommer der nogensinde noget konstruktivt fra din side?

Du virker som et mavesurt brokkehoved, der sikkert vil tilbringe sit otium med at skrive det ene læserbrev efter det andet.

Som det stod på en af de linkede sider: en lille hidsigprop i endnu mindre sko.

 • 5
 • 0
#319 Johnny Olesen

ja det er der. Og er batteritiden så blevet større eller mindre.

I sagde jo selv, at nedbrud på Fyn i dag skyldtes strømsvigt. Var det så 0, 30 minutter eller 10 timer efter strømsvigtet, at kunderne mistede mobilsignalet ?

I er helt utrolige.

Jeg skylder dig et svar Mogens, når nu Version2 har været så venlige at undersøge sagen. TDC "mistede" 30 mobilsites under orkanen med rekordvindstyrker.

Eller rettere sagt 30 sites som gik ned pga. manglende strømforsyning.

Det er hele 3 gange flere sites, end der normalt er nede på en ganske almindelig hverdag hos TDC (der er 10 master nede idag jf. TDC driftsinfo). Kan vi så godt begrave dommedagsteorien om at TDCs mobilnet gik i hundene?

»Det eneste fnidder, vi havde med mobil-nettet, var på grund af strømafbrydelser i Sønderjylland og på Fyn. Fra sidst på eftermiddagen til omkring klokken 20 havde vi omkring 30 basestationer, der var nede,« siger Ib Konrad Jensen, pressechef hos TDC, til Version2.

http://www.version2.dk/artikel/danskerne-gik-sms-amok-under-orkanen-54669

 • 1
 • 0
#322 Nikolaj Brinch Jørgensen

Kan du ikke fortælle mig hvorfor Christian Nobel gemmer sig, hvorfor må vi ikke vide hvem han er - hvad har han at skjule ?

Normalt starter man selv, så man viser sig som et godt eksempel. I den her sag, kan du jo starte med at svare på de spørgsmål der er blevet stillet til dig om din virksomhed. Hvis du svarer dem, så kan det jo nok være at andre vil gøre det sammen for dig.

Du kræver transparens og gennemsigtighed, men du vil ikke selv bidrage. Det er hyklerisk - har du fået det slået op?

 • 6
 • 1
#323 Nikolaj Brinch Jørgensen

Personligt så syntes jeg at det er trist at alle de folk der deltager i debatten ikke er i stand ti at komme med navne på lande hvor statsstøtte til bredbånd har været en succes - kan se at eneste seriøse bud er Gotland / Sverige og ud over det så halter det ret meget med at komme med cases.

Du fatter det ikke vel?

Artiklen handler om Bornholm. Til din oplysning er det en ø i kongeriget Danmark. Gotland er en meget meget god analogi til Bornholm.

Kan du ikke omvendt med din store viden komme med eksempler på lande der ligner Danmark hvor det er gået galt. Du må jo have lange lister? Hvis ikke, så er hele diskussionen næsten en udstilling af din uvidenhed på utrolig mange områder. Ja man fristes næsten til at sig at der ikke er mange huller i din uvidenhed.

 • 4
 • 0
#327 Jens Jönsson

og fortalt om hvordan verden ser ud

John kan bare ikke finde ud af, at han ikke er gud og har eneret på hvordan verden ser ud.

Der er nogle mennesker som af og til ikke holder det faglige niveau, når man fortæller dem om det og dokumentere det så respondere de med peronangreb

Nej John, det er faktuelt forkert. Når man fortæller dig at man ikke er enig og man måske lige skal vente og se tiden an, så buser du frem med 180 km/t og nedgører og latterligører folk. Det er i 95% af situationerne dig der starter med personangreb. Hvorfor er det så svært for dig at forstå at man ikke kan kaste med sten når man selv bor i glashus. Hvorfor mener du at du har den endegyldige sandhed ?

Da jeg startede med at debattere i debatter, hvor John også deltog. Der gik der meget kort tid, så haglede han mig ned og kaldte mig hånlige navne. Hvorfor ? Jeg mente noget andet end John. Og det er sjovt nok selvom jeg gav John medhold i nogle af hans synspunkter.

Nu er han så selv kæmpe tudefjæs når han får tilbage af samme skuffe som han behandler sine meddebattører. Uha, så er han den lille mand der "bare" siger sandheden, som alle er efter.

Dokumentation. Der er >RIGTIGT< mange der har spurgt John efter dokumentation på hans påstande. Han henviser gerne til sine rapporter (eller beskrivelse af samme), som ikke er offentlige tilgængelige. Ja, jeg kan nemt påstå at jorden er flad, men den holder bare ikke, hvis jeg ikke kommer med andet dokumentation end egne rapporter der siger at jorden er flad. Når så de ikke er offentlige tilgængelig sådan at mine meddebattører også kan læse dem, ja så er det ligesom ikke troværdig dokumentation om jeg synes det eller ej. Men det har John umådeligt svært at forstå.

Kigger vi denne debat igennem, så går det kun fra John's side ud på at finde cases der er en success. Omvendt, når han bliver spurgt om cases, hvor det ikke er en succes, ja så er der så mange at vi kan fodre svin med dem. Men hvor er de cases ? Forespurgt John, så arbejder han på endnu en kæmpe rapport, der viser alle de har mange mange cases. Har en præsenteret en eneste i debatten ? Næh, vel ? Ikke en eneste, NA DA, no nothing at all. Er det seriøst ? Næppe......

Fejler John ? Aldrig i hans optik. Se bare sagen med Dorte Toft. Læser man hvad pressenævnet har skrevet, så sætter de fingre på nogen ting og giver Dorte medhold i andre. Dorte har indrømmet sine fejl, men har John Strand ? Næh, han buser stadig ud som om at han har fået 100% ret i sagen. Men døm selv.....

De fleste debatterer her som privat personer, som på en eller anden måde har noget at tilføje. John Strand er teleanalytiker, nævner sine rapporter og hvad han arbejder med. Hvordan kan man se det som andet end han repræsenterer Strand Consulting og hvad det firma mener. Har man så ikke et ansvar ? Ville man ikke stille f.eks. TDC og TDC's direktør til regnskab, hvis han blandede sig i debatten. Jo selvfølgelig vil man det. Men det gælder iflg. John Strand åbenbart ikke for ham.

Nu er denne debat så også gledet helt af sporet (Som alle andre debatter John Strand deltager i). Den er, ligesom de andre, endt med slagsmål mellem John Strand og de andre debattører. Hvad kan man så sige om det ?

Ja, det er nok alle de andre den er gal med.

og fortalt om hvordan verden ser ud

John Strand har jo fortalt hvordan verden ser ud, så han er ihvertfald ikke galt på den.....

Suk, suk og atter suk.

Fejler John Strand ? Ja, selvfølgelig gør han det. Det gør vi andre også. Vi kan bare indrømme det og komme videre. John Strand ? Han står stædigt fast på sit. Skal vi tage et eksempel. John Strand mod Sydfyns Elforsyning. Det er ikke svært at Google debatten fra den sag. Hvem holdt stædigt fast i at der var noget galt ? John Strand selvfølgelig. Var der det ? Døm selv....

 • 6
 • 0
#328 Dan Sang

Hvordan kan det være, at en mand som gerne vil tages alvorlig som telerådgiver, bruger så meget tid på at angribe alle der ikke er enig med ham? – Det er jo helt plim at selv fremmane et image der sætter lighedstegn mellem John Strand og useriøs.

Ser man på virk.dk har han, ud over flere tvangopløste selskaber bag sig, en rådgivningsvirksomhed med 1 ansat. Det er der som sådan ikke noget galt i, men når man så søger lidt, er det jo ikke alle de fine referencer og kundeudtagelser man finder – hold nu fast, dette er fra strandconsult.dk:

” The international press often quotes John Strand. His precise statements combined with a unique insight in the industry he lives and breathes for, often results in journalists using his knowledge to help make complex issues understandable. That ability - combined with his ability to foresee how markets and products will develop - is most probably why many refer to John Strand as a media darling.”

Nej når man søger finder man den ene tossede diskussion, typisk med John Strand der ikke svare på spørgsmål, men stiller mærkelige modspørgsmål, eller angriber andres person. I de samme indlæg klager han så over at andre angriber hans person – det er helt surrealistisk.

 • 8
 • 0
#329 Jens Jönsson

Kan du ikke omvendt med din store viden komme med eksempler på lande der ligner Danmark hvor det er gået galt. Du må jo have lange lister? Hvis ikke, så er hele diskussionen næsten en udstilling af din uvidenhed på utrolig mange områder. Ja man fristes næsten til at sig at der ikke er mange huller i din uvidenhed.

Det er jo desværre ikke raket videnskab at regne ud at John Strand ikke har en skid, men prøver at købe sig tid.

Kom nu med bare et lille eksempel ud af de mange cases du har John. Hvor svært kan det være. Du skal bare nævne >ÉT< land ud af alle de cases du siger der er....

Men John kan ikke......

 • 6
 • 0
#331 Christian Nobel

Hvad med at komme tilbage til debatten om statsstøtte til bredbånd, kan se at folk har svært ved at finde nogle lande hvor det har været en succes - det er vel derfor det er nemmere at angribe min person.

Ja lad os det, for eksempel med et svar på hvorfor to absolut sammenlignelige cases, nemlig Gotland og Bornholm, er en succes i det ene land, og åbenbart en katastrofe i det andet?

 • 5
 • 1
#332 Mogens Ritsholm

Jeg gentager

Gotland får i 2015 85% af alle husstande tilsluttet fiber ind i stuen. Og enkelte steder dedikerede radioløsninger.

Gotland har en befolkningstæthed på en trdjedel af Bornholm. 5 gange større areal og 50% flere husstande.

Gotland har bedre mobildækning end Bornholm, herunder 4G under opbygning af flere operatører.

Det sker med en model med samvirkende elementer, hvori der også indgår offentlige tilskud fra Len og stat. Men de samlede tilskud pr. husstand er mindre end de 60 mill. til Bornholm.

Gør det slet ikke indtryk?

Giver det slet ikke anledning til at overveje, om basisvilkår i DK - og dermed Bornholm - er de oprimale?

Jeg er fuldstændig ligeglad med alle amå-akademiske betragtninger og lommefilosofier.

Forskellen på Bornholm og Gotland er et faktum.

 • 7
 • 0
#333 Nikolaj Brinch Jørgensen

Hvad med at komme tilbage til debatten om statsstøtte til bredbånd, kan se at folk har svært ved at finde nogle lande hvor det har været en succes - det er vel derfor det er nemmere at angribe min person.

Kan du bladrer ca. 5 indlæg baglæns, så var det det jeg bad dig om. At komme tilbage til debatten, der handler om Bornholm.

Hvorfor mener du ikke at Gotland er repræsentativ for en analogi til Bornholm? Er det ene og alene fordi Gotland er en succes, og det strider imod hvad du mener generelt om fiber? Kan du ikke oplyse os om det.

Bornholm og Gotland er begge øer i Østersøen og de tilhører sammenlignelige lande, hvorfor mener du ikke de kan sammenlignes?

 • 6
 • 0
#334 Jarle Knudsen

That ability - combined with his ability to foresee how markets and products will develop - is most probably why many refer to John Strand as a media darling.

HAHAHA... den er god. Media darling ... på samme måde som Paris Hilton er media darling.

Man skal ikke forvente for meget fra en uuddannet møbelsælger (*) der i 7 år undlod at bidrage til statskassen samt selv tager godt (522.000,-DKK) fra de gamle, de syge og børnene i form af tilskud til Strand Consult ApS’s ErhvervsPhD-projekt. Hvem er det der har korte arme og dybelommer, tør man sige.

(*) 2-årig HHX gør en ikke til en "teleekspert".

 • 2
 • 1
#335 Erik Trolle

Hvad med at komme tilbage til debatten om statsstøtte til bredbånd, kan se at folk har svært ved at finde nogle lande hvor det har været en succes - det er vel derfor det er nemmere at angribe min person.

John, Hvorfor skulle vi finde nogen lande, det er dit job! Der er flere af os der ikke går ind for at man skal give statsstøtte til virksomheder. Hvis der skal gives til nogen er det til borgerne eller kommunerne.

Jeg kan da ikke se, hvorfor os som ikke bruger fuld tid på tele/internet, skal være dig behjælpelig med noget. Og hvis vi gjorde, så ville man som tak, få svaret som prinsessen i Klodshans "Dur ikke". Jeg har jo prøvet det mange gange og det gider man jo højst et par gange.

Find dine ting selv og så kan du fortæller os, hvorfor du syntes det ikke virker!

/erik

 • 5
 • 1
#336 Johnny Olesen

Gotland har bedre mobildækning end Bornholm, herunder 4G under opbygning af flere operatører.

Jeg vil gerne se bevis for den påstand, at Gotland har bedre mobildækning end Bornholm. Det er jeg ret så overbevist om er faktuelt forkert.

Gotland er måske længere fremme med udrulningen af LTE800, hvilket er ikke er så sært, da Sverige udstede licenser til LTE800 langt tid tidligere end Danmark. På 3G siden har Bornholm fremragende 3G dækning og har haft det siden uge 39, 2013.

Den udvikling havde Bornholms borgmester Winnie Grossbøll i hvert fald ikke lige set komme, du hun tidligere i år var i samråd omkring Bornholms udvikling på internetområdet.

Med hensyn til Gotland, så er det da interessant at de også vælger at benytte dedikerede radiokæder. Ved du hvorfor man har valgt det i stedet for at lægge fiber ned? Det virker jo ikke ret logisk, når alle andre får fiber med statsstøtte, og så er der lige de sidste 15% der ikke får fiber.

 • 0
 • 4
#337 Jens Jönsson

Hvad med at komme tilbage til debatten om statsstøtte til bredbånd, kan se at folk har svært ved at finde nogle lande hvor det har været en succes - det er vel derfor det er nemmere at angribe min person.

John, hvad med at komme tilbage til debatten om statsstøtte til bredbånd, kan se du har svært ved at finde nogle lande hvor det har været en fiasko - det er vel derfor det er nemmere at angribe alle mulige debattører.

SUK SUK og atter SUK.....

 • 3
 • 1
#338 Jens Jönsson

Med hensyn til Gotland, så er det da interessant at de også vælger at benytte dedikerede radiokæder. Ved du hvorfor man har valgt det i stedet for at lægge fiber ned? Det virker jo ikke ret logisk, når alle andre får fiber med statsstøtte, og så er der lige de sidste 15% der ikke får fiber.

Det er jo nok ikke deciderede Carrier Class løsninger de bruger, men snarere WIFI teknologi som den på Samsø..... Mogens kalder det bare radiokæder (hvilket også er det fagligt tekniske korrekte ord, for du kan bruge selvsamme udstyr til at lave radiokæde med).

Det har jo nok noget at gøre med enkelte husstande er placeret så langt væk at det slet ikke hænger sammen økonomisk med fiber. Men jeg forstår det faktisk ikke. Jeg ved at de forskellige steder i Sverige alligevel har hængt telefon ledning op i elmasterne, så hvorfor ikke gøre det samme med fiber ?

 • 3
 • 0
#339 Johnny Olesen

Det er jo nok ikke deciderede Carrier Class løsninger de bruger, men snarere WIFI teknologi som den på Samsø..... Mogens kalder det bare radiokæder (hvilket også er det fagligt tekniske korrekte ord, for du kan bruge selvsamme udstyr til at lave radiokæde med).

Mogens skrev "Og enkelte steder dedikerede radioløsninger." Jeg brugte ordet radiokæder.

Men det er interessante er ikke man kan kalder det jing eller jang, men hvilken løsning de har valgt i praksis og hvorfor de har valgt en radiobaseret løsning i stedet for fiber.

Jeg troede nemlig at alle på Gotland fik fiber, men jeg har ikke sat mig lige så godt ind i Gotland projektet, som visse andre debatører.

Det har jo nok noget at gøre med enkelte husstande er placeret så langt væk at det slet ikke hænger sammen økonomisk med fiber. Men jeg forstår det faktisk ikke. Jeg ved at de forskellige steder i Sverige alligevel har hængt telefon ledning op i elmasterne, så hvorfor ikke gøre det samme med fiber ?

Jeg er måske naiv, men jeg troede at alle fik fiber på Gotland. Hvis udkantsområderne pludselig bliver serviceret af radioløsninger, så kan jeg ikke lade være med at tænke på mit eksempel med den lille vestjyske by Sørvad, som jeg tidligere har nævnt.

Pludselig ligner casen Gotland unægtelig noget vi allerede har i Danmark - helt uden statsstøtte.

Men det er så her, at dem der har sat sig ordenlig ind i sagen gerne må belære mig om, at Gotland casen er helt anderledes fordi.... ???

 • 0
 • 2
#340 Christian Nobel

Pludselig ligner casen Gotland unægtelig noget vi allerede har i Danmark - helt uden statsstøtte.

Men det er så her, at dem der har sat sig ordenlig ind i sagen gerne må belære mig om, at Gotland casen er helt anderledes fordi.... ???

Nu er Gotlands topografi temmelig forskellig fra Danmarks (omend i et vist omfang sammenlignelig med Bornholm), så der kan være lokale forhold, som Jens også er inde på, hvor man har fundet frem til at det simpelthen vil være for bekosteligt at føre en fiber frem, og man derfor i stedet sætter master op for punkt-til-punkt WiFi.

Så sammenligningen med dansk muldjord og beskedne afstande holder ikke - tværtimod burde det være mangefold billigere at implementere i Danmark.

 • 1
 • 0
#342 Jens Jönsson

Men det er interessante er ikke man kan kalder det jing eller jang, men hvilken løsning de har valgt i praksis og hvorfor de har valgt en radiobaseret løsning i stedet for fiber.

Jeg troede nemlig at alle på Gotland fik fiber, men jeg har ikke sat mig lige så godt ind i Gotland projektet, som visse andre debatører.

Hvis man f.eks. har nogle ejendomme, som der pt. bor mennesker i, og som gerne vil have bredbånd, men som skal rives ned når de mennesker ikke længere ønsker at bo der (inden for kort årrække). Det ville da være tåbeligt at grave fiber ned så. Jeg siger ikke at det er tilfældet, men der kan være mange årsager til at ikke alle får fiber....