Blockchain til karakterbog og Alexa overvåger børnene: Her er kommunernes digitale vision

19. januar 2018 kl. 05:0325
Blockchain til karakterbog og Alexa overvåger børnene: Her er kommunernes digitale vision
Illustration: morganlstudios, BigStock.
Kommunernes Landsforening har sendt teknologiske visioner på gaden med elementer fra den eksponentielle tænkning.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

En fremtid, hvor det forudsiges, hvordan børn vil klare livet, allerede når de fylder seks år, chat-robotter i ældrekontakten og kunstig intelligens, der sporer mobning i skolen. Det er eksempler på kommende tider, som Kommunernes Landsforening (KL) forestiller sig det i et nyt oplæg.

Under mottoet ‘velfærdsudvikling gennem ny teknologi’ har KL søsat et nyt initiativ under navnet ‘Kommunernes teknologispring’. Det har udmundet i en 202-sider lang analyse, som KL også kalder for en ‘kortlægning,’ under overskriften ‘Fem teknologiske temaer.’

Analysen findes også i en interaktiv udgave, der omtales som ‘dialogværktøjet.’

Hvad nu, hvis højtalere som Alexa ‘lytter med‘ og kan spore mobning og misbrug i det øjeblik, det sker?
--fra KL/Daredisrupt, ‘Fem teknologiske temaer’.

I præsentationen af initiativet forklarer KL, at det handler om at »klæde kommunerne på til at arbejde med ny teknologi i udviklingen af fremtidens velfærd«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Mange kommuner er allerede i gang med at afprøve nye teknologier på velfærdsområderne. KL har derfor igangsat en samlet indsats, der skal supplere og understøtte den udvikling og afprøvning af nye teknologier, der allerede sker i kommunerne. Initiativet skal skabe viden, som kommer alle kommuner til gavn,« lyder det videre.

Om kortlægningen, der skiftevis kaldes for ‘analyse,’ ‘initiativ’ og ‘dialogværktøj,’ forklares der således:

»KL har bedt Daredisrupt kortlægge og beskrive nye teknologier og de påvirkninger, perspektiver og muligheder, de opstiller for danske kommuner. Daredisrupt er ikke blevet bedt om at beskrive udfordringer, barrierer og etiske dilemmaer, eller hvorvidt det er ønskeligt at forfølge de muligheder, teknologien giver.«

I analysen nævnes en lang række eksisterende kommunale initiativer, der siges at være eksempler på de tendenser, der fremhæves.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den perspektiverer også, hvordan nye teknologier, såsom kunstig intelligens, big data og robotter, IoT, virtual reality og argumented reality med videre kan benyttes i den kommunale hverdag.

Eksponentielle drone-landingsbaner

Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaet Daredisrupt, hvis medstifter betegner sig som Singularity Universitys ambassadør i Danmark. Firmaet krydrer også tweets med hashtags, der understøtter det ‘eksponentielle’ budskab, som Singularity University bekender sig til.

Som tidligere beskrevet i Version2’s søstermedie Ingeniøren, er Singularity University ikke et universitet, men en kursusvirksomhed. Stifteren af Singularity University, Ray Kurzweil, mener, at computere bliver klogere end mennesker om 27 år.

Han håber i øvrigt at kunne leve evigt, mens medstifter Peter Diamandis regner med at blive 700 år gammel.

Det eksponentielle budskab har da også vundet indpas i KL’s analyse. I afsnittet ‘Social og sundhed’ står der således i introduktionen:

Hvad nu, hvis vi kan forudse, før børn fylder 6 år, hvordan de vil klare sig i livet – hvem får succes, og hvem bliver omkostningstunge?
--fra KL/Daredisrupt, ‘Fem teknologiske temaer’.
»De teknologiske hjælpemidler inden for social og sundhed bliver langt mere sofistikerede, i takt med at teknologierne udvikles eksponentielt, hvilket skaber uendelige muligheder, men også flere krav og forventninger til kommunens ydelser og datahåndtering.«

I et andet afsnit, om kommunal infrastruktur skrives der:

»Infrastrukturen fortsætter med at være ekstremt vigtig for erhvervslivet i kommunen. For kommunen bliver det dog endnu mere udfordrende at stille de rigtige rammer til rådighed, da behovene for infrastruktur ændres eksponentielt og hurtigt. Afskrivningen af infrastruktur bliver derfor kortere end i dag. I fremtiden kan det være ladestationer og landingspladser til droner, der er vigtigere end stationer og motorveje.«

Det fremgår ikke, om det er mængden af ladestationer og landingspladser til droner, der stiger, både eksponentielt og hurtigt.

Hvad nu hvis ...

Derudover angives en lang række fremtidsvisioner, der præsenteres som spørgsmål, der begyndes »Hvad nu, hvis ...«. Som nævnt ovenfor har det ikke ligget i opgaven at beskrive udfordringer, barrierer og etiske dilemmaer i forbindelse med visionerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her er et udpluk af de mest overraskende bud, som er citeret fra analysen:

'Hvad nu hvis ...'

 • 'alle forældre kender alle detaljer ved deres børns udvikling, resultater og trivsel realtime?'

 • 'vi kan forudse, før børn fylder 6 år, hvordan de vil klare sig i livet – hvem får succes, og hvem bliver omkostningstunge?'

 • 'højtalere som Alexa, der ‘lytter med’ og kan spore mobning og misbrug i det øjeblik, det sker?'

 • 'al kontakt mellem ældre og kommunens plejere kunne håndteres via robotter og chatbots?'

 • 'alle borgere diagnosticerede sig selv 24/7?'

 • 'det var muligt præcist at forudsige en persons helbred?'

 • 'man kunne tjene X-købing-coins ved at hjælpe med socialisering hos ældre?'

 • 'karakterer gemtes på blockchain, så de altid blot følger eleven og ikke kan snydes med og ikke behøver verificeres af en arbejdsgiver hos en tredjepart?'

 • 'borgerne er villige til at give deres data væk til kommercielle aktører - for at få en bedre diagnose eller service?'

 • 'en vurdering af, om en elev f.eks. er egnet til en given uddannelse eller næste trin, kan automatiseres?'

 • 'kommunerne har adgang til al data – anonymiseret – fra borgernes mobiltelefoner?'

 • 'kommunen kan forudse destruktiv adfærd hos den enkelte borger – gennem analyser af data fra infrastrukturen i kommunen – før borgeren selv kan, eller i hvert fald før handlingen udføres (eget misbrug, misbrug af andre eller vold ... )?'

 • 'kommercielle virksomheder begynder at overtage – for egen regning – nogle af de administrative opgaver i kommunen?'

 • 'følsom privatlivsdata anonymiseres og bruges til at kortlægge ressourcekrævende borgere, så adfærdsmønstre kan kortlægges og optimeres - for bedre synergi med kommunen og bedre service for borgeren?'

Version2 forventer snarligt at bringe et interview med KL's specialkonsulent på området angående analysen.

25 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
25
25. januar 2020 kl. 13:49

Fuldstændigt enig!

Jeg vil gerne anbefale alle at læse en fremragende bog "Danmark disruptet" af journalist Markus Bernsen. Bogen går i dybden med baggrunden for den hovedløse udvikling, som denne KLs "analyse" er en del af, og som gennemsyrer den offentlige sektor i Danmark.

Hvis ikke det var så grotesk og alarmerende, ville det være komisk. På socialområdet, i skolevæsenet, sundhedsvæsenet m.m. slynger man om sig med ord, som man dårligt nok forstår (IoT (se kommentarer om oversættelsen), eksponentielt , singularitet (hvor mange forstår oprindelsen/betydningen af en eksponentiel funktion, eller hvad en singularitet står for??) og - sølvfølgelig - disruption). Til gengæld har man glemt ord som etik, privatliv, menneskeværd og humanistiske værdier. Og dem, der - som en her i tråden - siger, at det hele er 90% bullshit, vil jeg minde, at det er en bullshit vi selv har betalt. De eneste, der virkelig har grund til at smile, er konsulentfirmaet bag rapporten.

24
14. september 2018 kl. 10:08

Idéen om at karakterer skal gemmes i en "blockchain" er da tåbelig. Et ganske almindeligt, centralt system til at gemme og digitalt signere karakterbeviser ville være langt simplere og billigere.

Faktisk ville det være fuldt tilstrækkeligt hvis uddannelsesinstitutionen sendte en digitalt signeret kopi af karakterbeviset til borgerens E-boks. Så følger beviset borgeren, der kan ikke snydes med det da det er digitalt signeret af uddannelsesinstitutionen, og der kræves ingen yderligere trediepartsverificering udover helt almindelig KPI-infrastruktur til at checke signaturens gyldighed, hvilket er infrastruktur der allerede er til rådighed i form af NemID.

Der er absolut ingen fordele ved at karakterer gemmes i en "blockchain" - kun kompleksitet, omkostninger og privacy-issues.

23
18. maj 2018 kl. 09:06

Alle råber op om mere personlig kontakt, forslagende ligger intet op til dette.

22
22. januar 2018 kl. 08:55

Og præcis derfor er al min motion på maskiner uden målinger og al løb og golf og andet jeg laver uden apparater der opsamler information.

Jeg kan godt huske hvor mange kg jeg skal have på den enkelte maskine, det er fint med mig at ikke hele verden følger med i mine løbeture og jeg har et klart billede af stærke og svage sider ved min golf.

Men hver sin smag, det er naturligvis op til individet så længe vedkommende er klar over hvad han/hun foretager sig.

21
22. januar 2018 kl. 08:51

...korrekt beregning over livets gang før det er gået ... '

Bag duggede ruder - passer vist meget godt her, eller måske beduggede? Er vi ikke kommet længere i Danmark med alle vores højt uddannede lærer og pædagoger og andre godtfolk end at vi i en alder af seks år skal sætte prædikater på det enkelte individ, inden vedkommende overhovedet har så meget selvstændig personlighed opbygget at han/hun kan få en fair chance?

Det bliver et klart Nej tak til individuel vurdering herfra.

20
21. januar 2018 kl. 13:42

'karakterer gemtes på blockchain, så de altid blot følger eleven og ikke kan snydes med, eller behøver verificeres af en arbejdsgiver hos en tredjepart'

Det er en af mine kæpheste, problemområder hvor man kigger på en teknologi og så presser den ned over et problem. Istedet for at kigge på problemet og så vælge teknologi.

Javist der er sikkert nogen der snyder med karakterene, men er problemet det stort nok til at indføre et kompliceret og energi krævende system. Som kræver mere IT hos alle arbejdsgivere idet man skal kunne slå alle kandidaters ledger op. Derudover hvorfor skal et peer-to-peer fællesskab godkende en karakter, den er altså udstedte af en autoritet og kun en.

19
20. januar 2018 kl. 12:47

Metadataens funktion som ægthedsbevis i blockchainen er jeg med på, Henrik. Men i hvilken forstand er personen selv i direkte eller indirekte kontrol med dataen i blockchainen, her karaktererne?

Ja, det er så netop kernespørgsmålet for de enkelte implementeringer. Principielt kan det laves så personen alene har direkte kontrol, eller så personen udover kontrol via en "trusted agent" med alle mulige policy- eller teknologisk styrede indbyrdes rollefordelinger.

Et af de pt. mest hypede eksempler på en blockchain, der skal kunne håndtere identitet og relaterede claims som f.eks. karakterer er Sovrin, som netop har udgivet et whitepaper, der indeholder mange rigtige betragtninger, men desværre også på en række fundamentale områder sukrede fordrejninger på videnskabeligt niveau med det KL-oplæg, denne tråd omhandler.

18
20. januar 2018 kl. 07:47

Politiken har i dag et debatindlæg om den udvikling, som KL´s oplæg for mig at se er udtryk for, af Mikkel Flyverbom, nytiltrådt professor (MSO) i kommunikation og digitale transformationer på Copenhagen Business School. Indlægget er stærkt læsværdig, men desværre abonnementsbelagt. Her er lidt citater:

"Med fare for at lyde konspiratorisk er store internetvirksomheder, begejstrede stater og ukritiske organisationer og brugere ved at skabe et lignende kompleks af kommercielle og teknologiske kræfter, der kræver vores fulde opmærksomhed."

"Disse virksomheder indtager også i stigende grad dominerende positioner i politiske sammenhænge. Der bliver sjældent taget beslutninger om digitalisering og teknologisk udvikling, uden at disse virksomheder kommer med på råd eller deltager direkte. Repræsentanter fra techvirksomheder indgår i mange offentlig-private partnerskaber og byudviklingsprojekter, sidder med i et væld af kommissioner og arbejdsgrupper og har tætte relationer til regeringer og offentlige institutioner."

"Ved at slå på vigtigheden af innovation og iværksætteri har de overbevist stater og internationale organisationer om faren ved at blande sig i internettets og digitale teknologiers udvikling. "

"Denne sammenvævning af forskellige former for magt skaber fundamentet for mere ideologiske landvindinger, og for at forstå det digital-industrielle kompleks må vi også fokusere på disse. Stater i de fleste dele af verden investerer massivt i digitaliseringsprojekter, der skal skabe bedre service og større besparelser i offentlige systemer."

"Der er stor forskel på, om vi tænker på data som personlig ejendom, som et råstof til kommerciel udnyttelse eller som et fælles gode, og dette kan hjælpe os med at sætte grænser for det digitalindustrielle kompleks."

"Hvilke dele af vores samfund skal digitaliseres og drives af data og algoritmer, og hvilke dele fungerer bedre via andre tilgange? Et land som Danmark har mulighed for at bruge ressourcer på at skabe infrastrukturer, der understøtter de dele af vores samfund, vi sætter pris på eller ønsker at styrke, uanset om det passer ind i techgiganters forretningsplaner."

"I sidste ende er det er vores valg, om vi vil bruge ressourcer på personlig service og håndholdt omsorg, på papir og kulturprodukter af høj kvalitet og på at skabe rum for koncentration, frirum og meningsfuldt samvær. Og så lade det digital-industrielle kompleks tage sig af de kedeligste, koldeste og mest instrumentelle opgaver."https://politiken.dk/debat/kroniken/art6302099/Det-er-nu-vi-skal-k%C3%A6mpe-hvis-ikke-Facebook-og-Google-skal-overtage-verdensherred%C3%B8mmet

Sidste afsnit er jo så sandt, som det er sagt. Vi er ikke nødt til at underkaste os uhyggelige oplæg, som dette fra KL - vi har lov at sige "Nej"! Men med Atea-sagen i baghovedet, hvor tiltalte hævder, at Ateas "smøring" af beslutningstagere er helt normalt i det offentlige, er det godt nok stærke kræfter, vi er oppe imod.

17
20. januar 2018 kl. 00:33

Jeg vil anbefale alle forældre til småbørn, som læser med her, til at stille kritiske spørgsmål, så denne betændte sag kan komme ud i lyset.

Og lige en anden ting:

Hvis forældrene ikke ønsker at lege med, så registreres det også, med følgende afkrydsningsmulighed (og kun den): Forældrene nægter!

Dvs. på den måde registreres børnenes forældre (og dermed vel implicit barnet) som ballademagere, uagtet hvilke ønsker de har til privatliv!

16
20. januar 2018 kl. 00:04

Rent Panoptikon. Det er totalitært ud over alle grænser.

Hjernen&Hjertet.

For det er ikke kun børnene der profileres, det er også institutionerne og de ansatte.

Eksempelvis er spørgsmål formuleret på en sådan måde at der skal svares, selv om spørgsmålet ikke er relevant for det pågældende barn - og hvis der konsekvent ikke er svaret på spørgsmålet (fordi det er vurderet irrelevant af medarbejderen), så får institutionen oppefra besked om at der skal fokuseres på dette område!!!

Orwell var optimist.

Jeg vil anbefale alle forældre til småbørn, som læser med her, til at stille kritiske spørgsmål, så denne betændte sag kan komme ud i lyset.

14
19. januar 2018 kl. 14:39

-Og det er faktisk synd. For hvis bare det var oversat rigtigt kunne forfatterne have scoret en fuld plade i bullshit bingo!

13
19. januar 2018 kl. 14:17

Fnis... Rapporten er smæk fuld af steder hvor IoT er oversat til "Internet Og Things". Når man kan overse dette ca. 40 steder i teksten, så tyder det godt nok ikke på det store teknologiske overblik.

12
19. januar 2018 kl. 14:04

"karakterer gemtes på blockchain, så de altid blot følger eleven og ikke kan snydes med, eller behøver verificeres af en arbejdsgiver hos en tredjepart"</p>
<p>Der er faktisk allerede et firma, der tilbyder dette - <a href="https://echolink.info/">https://echolink.info/</a&gt;

De fleste, der arbejder seriøst med Blockchains har fundet ud af ikke at gemme personhenførbare data i selve chainen. Man gemmer kun metadata, der kan benyttes som bevis for at selve dataen, som personen selv er direkte eller indirekte i kontrol med, er ægte og uændret. Det andet bliver for dyrt med GDPR's "Right to be forgotten" og bødestørrelserne i forbindelse hermed. I den forbindelse er det værd at bemærke at bødestørrelsen på op til 20M Euro principielt også gælder for privatpersoner, der opbevarer en kopi af en blockchain med PII som måtte have til formål at sikre andre mod at snyde med deres karakterer. Det vil nemlig ikke være at betragte som et rent privat formål i persondataretslig sammenhæng.

11
19. januar 2018 kl. 13:55

Nogle giver i dag deres data væk til leverandøren af smartdimser som f.eks.

-vægte -soveovervågning -temperaturmåler -blodtryksmåler -aktivitetsmålere

Dimserne kan f.eks. købes hos Nokia, husk at købe AV-overvågningsdimsen så kommunen kan følge med i om din familie opfører sig ordentlig:

https://health.nokia.com/dk/en/

Hvad nu hvis virksomhederne i kommunen kunne købe sig adgang til data, så de f.eks. ud fra soveovervågning kunne vurdere om de ansatte møder i stand til at levere 100%?

Jeg synes man skal starte et forsøg i KL, hvor man udsætter alle personer i KL for disse målere og så lægger personhenførbar data ud på webbet et sted i en prøveperiode. Så kan KL gøre sig nogle tanker om det og det kan vi andre også når vi ser data.

10
19. januar 2018 kl. 13:23

Altså en brændemærkning!

9
19. januar 2018 kl. 12:22

"karakterer gemtes på blockchain, så de altid blot følger eleven og ikke kan snydes med, eller behøver verificeres af en arbejdsgiver hos en tredjepart"

Der er faktisk allerede et firma, der tilbyder dette - https://echolink.info/

8
19. januar 2018 kl. 11:41

Min pointe i min første kommentar var sådan set bare at påpege, at denne teknik ikke er ny - det har man altid gjort.

Ja - men ikke nær så nærgående, som der lægges op til her. Og under indhegning af forskellige rettigheder, som nu stort set er eroderet væk - fuldstændigt uden, at det har været diskuteret åbent.

Du siger, at 90% er bullshit. Det vil jeg da meget håbe - det er faktisk vores eneste håb. Det er da muligt, at de ikke magter at gennemføre det, men det ændrer jo ikke ved, at det der står, hele tankegangen, er dybt, dybt totalitær, og det er skræmmende, at det er den tankegang, der trives hos vore folkevalgte.

Det siger vel nogen om den magt, hele denne digitale udvikling har over selv vores tankegang og demokrati? Vore politikere retter blikket mod it-lobbyister, der lover guld og grønne skove (men som tænker med egen pengepung), og mod algoritmer, der lover guld og grønne skove (men som er fuldstændigt uigennemskuelige, og dermed farlige), i stedet for at rette blikket mod borgerne - de er reducerede til objekter - som jo ikke er nær så kloge som algoritmerne, så hvorfor spørge dem?.

7
19. januar 2018 kl. 11:27

Hvordan vil du kortlægge "ressourcekrævende" borgere, mere end de allerede er indkredset, hvis ikke de i et eller andet omfang indkredses identificerbart?

Det gør man bl.a. igennem sagsbehandling og sagsforløb. Hvis du kalder det overvågning, så må vi hellere lukke diskussionen her og sige, at vi er uenige om definitionen af begrebet "overvågning".

Min pointe i min første kommentar var sådan set bare at påpege, at denne teknik ikke er ny - det har man altid gjort. Det er en forudsætning for, at kunne levere en serviceydelse i det offentlige og i det private - fuldt ud lovlig, og meget lidt kontroversiel.

"KL's rapport" er 90 % bullshit og de sidste 10 % er flotte illustrationer - jeg tror roligt du kan sove trygt.

6
19. januar 2018 kl. 11:00

Det er statistik og udvikling. Hvor ser du tvangsovervågning?

Hvordan vil du kortlægge "ressourcekrævende" borgere, mere end de allerede er indkredset, hvis ikke de i et eller andet omfang indkredses identificerbart?

Fra s. 27 i rapporten:"• Blockchain kan gøre smarte sundhedskontrakter mulige, så borgere belønnes/straffes, hvis ikke de holder deres del af aftalen eks. motion på recept. Med smarte kontrakter kan der indgås nogle helt nye former for samarbejder mellem borger og sundhedsvæsenet. Det vil give transparens og mulighed for at følge progressionen i sundhedsfremmende tiltag."

Rent Panoptikon. Det er totalitært ud over alle grænser.

Det kan i øvrigt kraftigt anbefales at læse rapporten, hvis man vil have ødelagt sit weekendhumør. Og når man når til afsnittet om "Data, privatliv, transparens & sikkerhed", s. 30, så er det direkte, så de små nakkehår rejser sig - "Black Mirror" kunne ikke have gjort det bedre.

Det er helt tydligt, at kommunerne allerede nu anser sig selv om "ejere" af borgernes privatliv, og nu - nødtvunget - skal til at overveje, i hvilken grad, de vil dele dette ejerskab med borgerne selv. Retten til privatliv er fuldstændigt afskaffet i dette oplæg - der er intet tilbage, som borgerne har ret til at kalde privat, og nægte at give videre.

Dette oplæg er sygt, sygt, sygt, og det er voldsomt skræmmende, at man i kommunernes landsforening åbenbart kun har ansat folk, som er fuldstændigt ukritisk forblændede af denne udvikling, sikkert godt hjulpet af dens forventede gavnlige indvirken på deres egen privatøkonomi og nøgleposition i samfundet - og voldsomt skræmmende, at disse mennesker samtidigt i høj grad sidder med fingeren på startknappen. Vi borgere er fuldstændigt koblede af beslutningsprocessen allerede - det er helt tydeligt. Oplægget illustrerer, at samfundet er gået midt over i de overvågede undersåtter, og dem der sidder på magten over data og indsamlingen af disse.

Endnu engang må jeg konstatere, at udviklingen allerede er langt, langt foran mine værste forestillinger, og at demokratiet i praksis er afskaffet - for der er overhovedet ikke gjort det mindste plads i dette oplæg til, at borgerne kunne finde på at sige "Nej tak" - udviklingen er sat i gang, tromler derudaf, og fremstilles om "nødvendighedens politik" i en grad, så den lyder som en ny naturlov, som man ikke kan tage stilling til - kun underkaste sig.

Det er noget af det mest skræmmende, jeg har læst til dato.

5
19. januar 2018 kl. 10:39

Som Elon Musk siger: Han har ingen drømme - Kun mareridt!

2
19. januar 2018 kl. 10:10

"Adfærdsmønstre kan kortlægges og optimeres"? Hvordan kan dette ikke være dybt, dybt totalitært i en grad, ingen for blot 5 år siden ville turde sige højt?

Kommuner, stat og private virksomheder har "altid" kortlagt adfærdsmønstre og efterfølgende optimeret servicen/produktet. Det er der intet nyt eller hemmeligt i. Kortlægning af adfærdsmønstre er nødvendig for, at kunne levere en kommunal service uanset om indsamlingen og analysen foregår analogt eller digitalt. Hvori består det totalitære? Der er, mig bekendt, ingen tvangsovervågning nævnt i KL's rapport.

KL's oplæg er naturligvis til provokation og inspiration, det kommer nok til at gå et par år inden vi er Alexa i samtlige børnehaver ;-)

1
19. januar 2018 kl. 08:00

"Hvad nu hvis... ...højtalere som Alexa ‘lytter med‘ og kan spore mobning og misbrug i det øjeblik det sker?"

Hvad nu, hvis vi pga. af ovenstående opremsning af "Hvad nu hvisser" får generation på generation af behandlingskrævende paranoide borgere?

Hvad nu hvis udnyttelsen af de opremsede muligheder gør det fuldstændigt umuligt at slippe af med et diktatur eller rette op på accelererende magt- og midler-koncentration i toppen af samfundet?

Hvad nu, hvis mange af de nævnte mål kunne opnås blot ved at prioritere disse samfundsområder så meget, at man sætter tilstrækkeligt med midler og normeringer af til, at de kan fungere godt, uden at vi og vore børn skal have Alexa med helt ind i soveværelset døgnet rundt?

"•'følsom privatlivsdata anonymiseres og bruges til at kortlægge ressourcekrævende borgere, så adfærdsmønstre kan kortlægges og optimeres - for bedre synergi med kommunen og bedre service for borgeren"

"Adfærdsmønstre kan kortlægges og optimeres"? Hvordan kan dette ikke være dybt, dybt totalitært i en grad, ingen for blot 5 år siden ville turde sige højt?

Jeg håber, at oplægget er ment som en provokation - ellers ved jeg snart ikke, hvad jeg skal gøre....