Bankdata: Sådan fiksede vi problemet med negative renter i 40 år gamle systemer

Et lille fortegn kan gøre en stor forskel, når det er noget så centralt for bankerne som rentesatsen.

Rentesatserne har i de senere år været så lave, at de kom faretruende tæt på nul. Faretruende, fordi ingen i bankerne med sikkerhed vidste, om it-systemer, der er helt centrale for driften, ville være i stand til at håndtere en negativ renteværdi.

Mange af systemerne har rødder tilbage fra 1970'erne, hvor de færreste nok kunne forestille sig, at renten på noget tidspunkt ville dykke under nul.

»Men for et par år siden så vi den korte rente dykke og tænkte, at det kan jo ske. Og hvis bankerne kommer og siger, at renten nu er negativ, så nytter det ikke noget at skulle i gang med at undersøge det. Så det var dér, vi begyndte at dykke ned i systemerne, for at se, hvad der skulle til,« forklarer viceadministrerende direktør Claus Hjort Bjerre fra Bankdata til Version2.

Et fortegn er ikke altid noget, der bare er der, når man arbejder med tal i et computersystem.

Så hvis programmerne var skrevet uden at holde styr på fortegnet, men blot antog, at der altid var tale om et positivt tal, så ville det udløse en fejl, når renten var negativ.

Eller fortegnet kunne blive smidt væk, så den negative rente blev positiv.

Derfor gik Bankdata i gang med at tjekke systemerne for at se, om de kunne klare en negativ værdi.

»Vi startede med at kigge helt nede ved data. Rentesatserne ligger i en database, og de felter var der ikke sat mulighed for fortegn,« fortæller Claus Hjort Bjerre.

Kiggede i databasen

Så det første sted, Bankdata kiggede, var der altså et problem. Databasen registrerede ikke et fortegn for rentesatsen. Det blev fikset, men gav også anledning til at kigge videre i systemerne.

»Vi gik så op gennem programmellet, hvor renteberegningerne foregår, og rentesatserne blev hentet op i variable, der heldigvis kunne håndtere positive og negative tal,« siger Claus Hjort Bjerre.

Simuleringer og test viste, at beregningerne med negative renter gav det korrekte resultat. Dermed var jagten på steder, hvor det kunne gå galt med en negativ rente imidlertid ikke overstået.

»Renten bliver brugt masser af andre steder i alle output til både kunder og myndigheder. Det var for eksempel ikke lavet, så man kunne udskrive en årsopgørelse med negative rentetilskrivninger,« forklarer Claus Hjort Bjerre.

På dette tidspunkt i processen stod det klart, at det ville blive en større opgave at få løst de potentielle problemer i alle dele af systemerne, og derfor blev det gjort til et egentligt projekt hos Bankdata.

Førsteprioritet var at få sikret, at det ville virke for de store erhvervskunder, som ville være dem, der blev mest påvirket af negative renter.

Negativ rente kunne nemlig betyde, at virksomheder med indeståender kunne blive opkrævet renter af banken, og der ville virksomheder med mange millioner på kontoen være dem, hvor det kunne mærkes mest.

En af de opgaver, der viste sig at tage længst tid, var at sikre, at alle de dokumenter, systemerne generer automatisk, havde formuleringer, der kunne fungere, uanset om renten var positiv eller negativ.

Det ville således være uhensigtsmæssigt at sende et dokument til kunden, hvor der stod, at kunden fik udbetalt et rentebeløb, hvis der var tale om, at kunden fik opkrævet et rentebeløb.

»En af de store ting var indberetningerne til Skat. Man skal jo betale skat af positive renteindtægter, men får et fradrag for negative renteudgifter. Men her kunne man ende med at få en negativ positiv indkomst,« forklarer Claus Hjort Bjerre.

Bankdata var derfor nødt til at afklare med Skat, hvordan det helt præcist skulle håndteres, så alt stadig kunne indberettes korrekt, hvis renten skiftede fortegn.

For Bankdatas kunder, bankerne, ville en negativ rente også give problemer, specielt i regnskabsaflæggelsen. Her ville negative renter kunne føre til, at renterne kom til at optræde i de forkerte kolonner i regnskabet.

Renten blev negativ

Bankerne endte i en situation, hvor visse indlånsrenter gik i negativ, så arbejdet var nødvendigt, og gennemgangen har også betydet, at systemerne nu er i stand til at håndtere, hvis udlånsrenterne skulle blive negative.

»Rentesystemet er noget af vores allerhelligste i it-systemerne. Det er så store beløb, der løber igennem, så en lille kommafejl kan blive til rigtig meget. Derfor har vi også rigid kvalitetssikring og et præproduktionsmiljø, hvor vi nogle gange tester ændringer i flere måneder, så vi er 100 procent sikre på, at det fungerer korrekt,« siger Claus Hjort Bjerre.

Bankdata påbegyndte de første tidlige undersøgelser, da renten nærmede sig nul for et par år siden, men selve den intensive proces med at sikre alle dele af systemet blev først sat i gang i begyndelsen af 2016.

»Det er jo interessant fra et it-perspektiv, hvad der sker, når man vender fortegnet om. Men det er jo også en interessant mekanisme, hvad der sker, når det nu pludselig bliver dyrt at have 200 millioner kroner stående i banken,« siger Claus Hjort Bjerre.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (7)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Jan Gundtofte-Bruun

Dejligt med en positiv historie (for dem der knap kan vente på 2038-problematikken). Det har sikkert været spændende for kodekarlene (m/k) hos Bankdata at trevle op, og med lidt held har de benyttet lejligheden til at lave lidt "drive-by" refactoring i gammel kode.

Om alt det arbejde så har kunnet "betale sig" ift. renterne -- who cares, det er jo en anden konto. ;-)

 • 9
 • 0
#3 Anders Majland

Jeg havde engang tegnet nogle forsikringer igennem en forening. De skiftede så samarbejdspartner og det nye forsikringeselskab og foreningen var ret agressive i deres markedsføring for at få flyttet kunder med over.

Først kom et fint brev med tilbud om at flytte forsikringer med over - min besparelse ville blive - 2000 kr.

Jeg kiggede da lidt på det men syntes ikke de nye forsikringer var så attraktive - specielt med indførelse af 20% selvrisiko på en mc-kasko

Godt en måned senere kom så "rykkeren". Budskabet var at de ikke kunne forstå at jeg havde ikke havde taget imod tilbudet om at flytte mine forsikringer med over og derved spare -2000kr

 • 10
 • 0
#4 Deleted User

Jeg har ligesom bankerne også sikret mig at mit beredskab er som det skal være hvis der kommer negativ rente på min bank konto.

Min sikring består i at jeg har fået boltet mit nye store pengeskab godt fast i gulvet så det ikke sådan lige er til at løbe med hvis jeg skal til at opbevare mine penge selv.

Ikke fanme om jeg skal til at BETALE for at låne banken penge som de kan låne ud til andre, så hellere have dem liggende i mit pengeskab.

Men bankerne venter jo nok til de har fået afskaffet kontanter, med at indføre den slags "julelege"

 • 9
 • 1
#5 Gorm Jensen

Min far var med, da Aalborg By og Omegns Sparekasse gik over til bogføre elektronisk i midten af tresserne. Koden blev skrevet til formålet af Regnecentralen. På forspørgsel sagde min far, at der ikke var negative rentetilskrivninger. Efterfølgende var visse beregninger forkerte. Min far havde glemt, at da valeurdatoen var dagen før, så kunne renteberegninger blive negative.

 • 4
 • 0
#6 Leif Neland

På et tidspunkt konsoliderede jeg et antal konti. Af forglemmelige grunde overførte jeg fra A og B til C, hvorefter jeg overførte alt fra C til D.

På grund af forskel i valørdagen for ind og ud stod der en dag et negativt beløb på C, hvilket forårsagede en rente på -12 øre.

Så jeg gik op i banken og udfyldte en indbetalingsblanket på 12 øre og afleverede i kassen. Så gik konto C i nul og kunne lukkes, uden jeg skulle have en mønt op af lommen ;-)

 • 1
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere