Avanceret software skal hjælpe politi og PET med at forudsige bandeopgør og indbrud

29. november 2016 kl. 15:5119
Avanceret software skal hjælpe politi og PET med at forudsige bandeopgør og indbrud
Illustration: Das Büro.
Forudsigelse af bandeopgør og indbrud samt efterforskning af phising-angreb angives som eksempler på politiarbejde med 'predictive policing', der kan nyde gavn af analytics-software.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

10-15.000 brugere i politiet og hos PET vil fremover få adgang til avanceret data analytics, der kan forudsige, hvor og hvornår en bestemt kriminalitetsform må forventes at forekomme.

Advanced analytics fra Palantir Technologies

Det amerikanske overvågningsfirma Palantir Technologies skal levere en millionordre på både Rigspolitiets og Politiets Efterretningstjenestes nye ambitiøse efterretningsplatform.

Af udbudsmaterialet fremgik det, at systemet skal kunne håndtere og gøre en lang række forskellige datakilder søgbare for efterforskere. Det gælder blandt andet oplysninger om ‘hændelser og kriminelle forhold’, dokumenthåndteringssystemer, sagsbehandlingssystemer, efterforskningsstøttesystemer samt oplysninger fra åbne kilder som f.eks. internettet.

Kritikere mener, at Palantirs systemer typisk bruges til håndtering af oplysninger om store grupper af ikke-mistænkte borgere, altså masseovervågning.

Rigspolitiet har ikke oplyst den eksakte pris, men har til Information skrevet, at den er inden for det interval på mellem 100 og 280 millioner kroner, som også fremgår af det offentlige udbud.

Ifølge udbuddet forventes systemet at blive anvendt af ca. 10-15.000 brugere på tværs af Rigspolitiets Politiområde, politikredsene og PET.

Kilde: Information mfl.

Det fortæller Justitsministeriet i et svar til Carolina Magdalene Maier, der er medlem af Folketinget for Alternativet.

Ministeriet redegør i svaret for formålet med indkøb af efterretningsplatformen Palantir - et indkøb, som Version2 omtalte i slutningen af oktober.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ministeriet understreger samtidig, at 'predictive policing' ikke kan erstatte eller overflødiggøre den politimæssige erfaring:

»Men det er en arbejdsmetode, der kan være med til at sikre, at politiets patruljer mv. anvendes mest effektivt med henblik på at kunne forebygge eller imødegå f.eks. personfarlig kriminalitet mere målrettet,« skriver ministeriet.

»Erfaringerne fra de lande, hvor man har implementeret 'predictive policing' i sin politistyrke, synes at vise, at denne arbejdsmetode kan give gode resultater bl.a. inden for indbrudskriminalitet,« lyder det.

Version2 har tidligere beskrevet, hvordan knap 500 borgere med en særlig algoritme i Chicago blev udpeget til at være disponeret for at begå voldskriminalitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men i stedet for at blive anvendt til forebyggelse forværrede det bare problemet. Personer på listen blev oftere end andre anholdt, hvilket har rejst en mistanke om at i stedet for at målrette en forebyggende indsats med systemet, blev det anvendt til målrettet efterforskning.

It kan forudsige bandeopgør

Også ved bandekriminalitet kan en it-understøttet forebyggende indsats komme på tale, skriver Justitsministeriet:

»Et konfliktscenarie, som det vi i øjeblikket oplever i bandemiljøet i bl.a. hovedstadsområdet, hvor politiet ligger inde med store mængder af data og oplysninger fra forskellige datakilder, herunder offentligt tilgængelige, vil de muligheder for sammenstilling og analyse af de foreliggende data, som POL-INTEL understøtter, således kunne betyde, at politiet langt hurtigere end i dag vil kunne konstatere relevante sammenhænge og mønstre,« skriver ministeriet.

Hermed vil politiet kunne målrette efterforskningen og mere effektivt søge at afværge yderligere konfrontationer og angreb, lyder det.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også når udlændinge skal overvåges eller der f.eks. afholdes topmøder eller er besøg fra statsoverhoveder kan det nye it-værktøj komme i anvendelse.

»Politiet har et stigende behov for at kunne understøtte f.eks. sikkerhedsopgaver i tilknytning til afviklingen af større begivenheder, imødegå uvarslede hændelser, udføre målrettet udlændingekontrol og sikre den offentlige orden på baggrund af målrettet brug af de data, som er til rådighed for politiet,« skriver ministeriet.

Anvendes også til samlet efterforskning af it-kriminalitet

Endelig er det nyttigt i forhold til en samlet efterforskning af phishing-angreb, mener man.

»I forbindelse med disse angreb vil der typisk være en lang række personer spredt over flere politikredse, som vil blive ramt. Den enkelte politikreds vil i disse situationer stå med en række anmeldelser fra personer, som har mistet penge, hvor politikredsen ikke kan se, at sagen er en del af et større landsdækkende og muligt internationalt angreb,« skriver man som motivation for at kunne sammenstille datakilder og søge på tværs af sager og politikredse.

Ifølge ministeriet er den overordnede ambition for projektet at gøre relevante datakilder så let tilgængelige som muligt for politiets medarbejdere 'under fuld overholdelse af de persondataretlige regler, sådan at den enkelte medarbejder populært sagt 'ved, hvad politiet ved',' skriver ministeriet.

Rigspolitiet har tidligere afvist over for Information, at indkøbet af Palantirs tjenester skulle medføre øget overvågning.

»Det er et analytisk værktøj – en infrastruktur, om man vil – til at analysere de data, som politiet allerede har indsamlet. Det styrker vores mulighed for at efterforske og se kriminalitetsmønstre, men det medfører ikke øget overvågning eller yderligere indsamling af data,« skrev vicepolitimester Ole Andersen til Information.

Avanceret it-indkøb er en reaktion på terrorangreb i København

Indkøbet af en analyseplatform er et led i gennemførelsen af anbefalinger efter terrorhændelserne i København i februar 2015 og den daværende regerings udspil 'Et stærkt værn mod terror', hvoraf det fremgår, at der skal etableres et koordineret og intensivt samarbejde på tværs af politiet og PET, bl.a. gennem en øget it- og analysekapacitet og tilvejebringelsen af en fælles analyseplatform, skriver Justitsministeriet.

Indkøbet er desuden en del af en politisk flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2016-2019, som fremhæver behovet for en fortsat modernisering og effektivisering af dansk politi, herunder gennem implementering af en analysebaseret politiindsats ('intelligence-led policing') på nye områder, f.eks. i form af analysebaseret patruljering.

19 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
19
2. december 2016 kl. 15:36

Men den dag jeg får en rockerklub som nabo, vil jeg ikke være særlig ked af at de bliver smidt præventivt ud af et beboelsesområde.

Det vil jeg så finde helt forkert!

Du bliver nødt til acceptere, at det folks handlinger, som betyder noget, og ikke deres udseende eller påklædning. Og du kan ikke på forhånd dømme folk på den måde.

Hvis der viser sig problemer, så er det selvfølgelig en helt anden snak. Men din snak om præventiv handlen virker altså rimelig gusten på mig - det har intet med løsning-mode eller nej-hat at gøre.

PS: Der kan sagtens være klausuler på generel anvendelse, som ville kunne være relevante, f.eks. for erhverv eller klubber i det hele taget. Men det er en helt anden diskussion.

18
2. december 2016 kl. 14:55

Prøv at lave en karikaturtegning af profeten Mohammed og post den overalt, det kan være du så vil blive mindre forvirret over disse sammenhænge.

17
2. december 2016 kl. 14:50

Så venter vi bare på at de begynder at anholde folk før de begår kriminalitet

Man kan jo altid sige "dur ikke, væk!"

Det interessante svar vil være det, der indeholder et acceptabelt alternativ til overvågning.

Et eller andet sted strider det også mod min frihedsopfattelse, at myndighederne kan smide folk ud af en bolig de har købt på lovlig vis.

Men den dag jeg får en rockerklub som nabo, vil jeg ikke være særlig ked af at de bliver smidt præventivt ud af et beboelsesområde. Kig på jeres eventuelle familier, og stil jer selv i dén hypotetiske situation.

Og nej, jeg taler ikke for den totale overvågning - jeg taler for at vi tager snakken i løsnings-mode, og ikke kun med Nej-hatten trukket helt ned om bagdelen.

16
2. december 2016 kl. 14:43

... sammenhængen mellem islam, terror, og terrorbekæmpelse i form af overvågning

Hvis en lyshåret, blåøjet og højre-orienteret mand bomber et regeringskvarter og derefter skyder et større to-cifret antal unge på en politisk ungdomslejr, så er det ikke terror, og har ikke noget med masse-overvågning at gøre.

Men hvis en forvirret person af anden etisk herkomst og med en dokumenteret kriminel løbebane og et ikke nærmere defineret forhold til en mellemøstlig religion gør amok og skyder et par mennesker, så er det terror, og har alt med masseovervågning at gøre.

Er det korrekt forstået, at det eksemplificerer på den påstående sammenhæng, som du hentyder til?

15
2. december 2016 kl. 14:31

Du forstår godt sammenhængen mellem islam, terror, og terrorbekæmpelse i form af overvågning, ikke?

14
30. november 2016 kl. 21:33

Tilsyneladende ikke når det kommer til emnet overvågning, medmindre dit tidligere indlæg var et eller anden underligt forsøg på at være sjov som jeg åbenbart ikke fangede...

12
30. november 2016 kl. 18:57

..vil fremover få adgang til avanceret data analytics..

Man kan kun tænke på "Skomager bliv ved din læst".. Det er altødelæggende for befolkningens tillid til øvrigheden, hvis politi samt kommune m.fl. fortsætter med at glo på deres skærme samt bilder sig ind, at virkeligheden og sandheden findes der .

Tilsvarende algoritmer, forudsigelser og andet godt brugt gennem mange hundrede år:Når sund fornuft skal sættes ud af kraft, hidkaldes ekspertisen.. I de blindes rige er itSovs(R) konge.. Der går sjældent røg af en brand uden ild.. En ny kost fejer rent, men en gammel kost kender krogene.. Bag tåget glas skues liden ulv.. Den enes død, den andens brød.. Sjældent kommer lånte penge smilende tilbage.. Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden.. Den der tier samtykker.. Der dør altid 3 i rap..

Og om 5-7 år, når krystalkuglen udskiftes med næste nye itSovs(R), så kan man passende udtrykke "Det er menneskeligt at fejle, men idiotisk at blive ved" samt "Bagefter er vi alle kloge" og afslutte med "At forsvare en fejl er at fejle igen".

10
30. november 2016 kl. 17:32

Lad os alle begynde at bede til Allah. Så forsvinder terroren, og behovet for at bekæmpe den. Sæt i gang.

8
30. november 2016 kl. 13:20

æh nej, terror det ved man hvad er, og så er vi jo nødt til at have mere overvågning af samtlige landets borgere.

Der er netop startet hasteforespørgselsdebat i Folketinget (transmitteres direktehttp://www.ft.dk/webtv/video/20161/salen/25.aspx ) om bandeindsatsen. Stort set i først sætning udtaler Pape, at regeringen vil tage alle tænkelige midler i brug i indsatsen mod bander. Det er selvfølgelig et meget vigtigt indsatsområde, men nu er jeg spændt på, om de nye logningstiltag, som jo oprindeligt var rettet mod terrorforebyggelse, også begrundes med bandeindsatsen? Og hvor bredt et net vil man så kaste ud? Hvordan afgrænser man, hvem man "målrettet" vil rette overvågningen mod? Hvor mange led ud fra en hovedmistænkt vil man gå?

7
30. november 2016 kl. 13:04

Indkøbet af en analyseplatform er et led i gennemførelsen af anbefalinger efter terrorhændelserne i København i februar 2015 og den daværende regerings udspil 'Et stærkt værn mod terror', hvoraf det fremgår, at der skal etableres et koordineret og intensivt samarbejde på tværs af politiet og PET, bl.a. gennem en øget it- og analysekapacitet og tilvejebringelsen af en fælles analyseplatform, skriver Justitsministeriet.

Hvor er det dog trættende at en enkelt afsporet salafists ugerning medfører at overvågningsliderlige politikere, og magtliderlige personager i PET og FE straks griber chancen, akkompagneret af ukritiske mikrofonholdere, for at italesætte noget, som nøgternt betragtet var en lille hændelse, til et "terrorangreb".

Og ved på den måde at kaste terrorkortet forsvinder enhver form for analytisk og rationel tankegang, for det er meget nemmere at narre befolkningen med en god gang følelsespornografi og spillen på frygt.

For come-on, ja det er tragisk at en mand har slået to andre mennesker ihjel, men så er det altså ikke mere - 200 mennesker mister livet i trafikken hvert år, og ikke få af dem pga. spritbilister, men medfører det at der investeres ret meget i eksempelvis at uddanne bedre, eller imødegå sorte huller?

Næh nej, terror det ved man hvad er, og så er vi jo nødt til at have mere overvågning af samtlige landets borgere.

Vor Herre bevares (andre gør det i hvert fald ikke!).

5
30. november 2016 kl. 11:15

"...politiet og hos PET vil fremover få adgang til avanceret data analytics, der kan forudsige hvor og hvornår en bestemt kriminalitetsform må forventes at forekomme."

Så venter vi bare på at de begynder at anholde folk før de begår kriminalitet

4
30. november 2016 kl. 08:57

Er det det vi vil?

Måske. Måske ikke.

Men det helt grundlæggende problem er, at vi ikke bliver spurgt.

Det er en markant ændring af, hvad vi forstår ved politi og politiarbejde (der skiftes populært sagt fra efterforskning til efterretning), og det helt uden den nødvendige debat.

Så vidt jeg ved, så nyder det almindelige åbne politi og den jævne betjent stadig folkets opbakning, og personligt ønsker jeg ikke at det skulle risikere at blive sat over styr.

3
30. november 2016 kl. 08:35

Den sætning kunne trænge til uddybning. Hvilke data? Hvad vil man bruge dem til? Er det en mere diskret måde at fortsætte den praksis, man har påbegyndt med Tibetsagen, så man kan tage evt. demonstrationer i opløbet, inden nogen opdager dem?

Jeg tror bare at man vil datamine registre. Jeg kunne forstille mig at man kører det hele sammen i en stor pulje, hvor man starter med flyselskabernes PNR-oplysninger om hvem som er på vej ind i landet.

Derpå opslag i diverse registre såsom personen er efterlyst, er kendt for "voldelige demonstrationer" og al den slags, herunder Europol's forskellige registre.

Så skal der holdes en konference i Danmark og en i den sammenhæng "kendt" demonstrant ankommer, ja så er planen at modtage ham i lufthavn og f.eks. smide ham i arrest indtil konferencen er overstået.

Man vil lave et system som skal kunne forudsige kriminalitet a la filmen "Minority Report" med Tom Cruise.

I mine øjne er dette system enhver diktators "våde drøm", fordi han dermed vil kunne undertrykke modstanden imod hans diktatur, således at hans diktatur er bevaret for evig tid via hans blodlinje.

Jeg kan ikke se et trusselbillede som nødvendiggør dette tiltag. Tager vi de sidste ofrene for de sidste 10 års terrorhandlinger i Danmark og sammenligner med ofrene af rygning, Så er der vel højest 2 døde og 4 sårede i et årti terrorkampen men ca. 30.000 døde af rygning i samme årti.

Så ser vi på samfundsøkonomien, så burde pengene klart gå til bekæmpelse af rygning, da terror ligger så langt nede at antallet af arbejdsulykker med dødelig udgang klart overstiger terroren.

Jeg ikke der er tvivl om at Palantir ikke er købt for at beskytte befolkningen, for så var pengene var brugt bedre andre steder.

Terror er en politisk handling imod det herskende system og Palantir er indkøbt for at bevare "systemet".

Og virker systemet og var opfundet for 300 år siden, så var der forsat enevælde i Danmark, 98% af befolkningen boede på landet og var undergivet stavnsbåndet, med herremandens ret til at straffe sine undersåtter arbitrært. For det var den herskende styreform.

Er det det vi vil?

2
29. november 2016 kl. 16:59

Der kan vi se at de åbne grænser med den øgede kriminalitet skaber en masse arbejdspladser og øget teknologisk nyskabelse. Det er det som Donald Trump ikke har forstået.

1
29. november 2016 kl. 16:30

"Også når udlændinge skal overvåges eller der f.eks. afholdes topmøder eller er besøg fra statsoverhoveder kan det nye it-værktøj komme i anvendelse."

Den sætning kunne trænge til uddybning. Hvilke data? Hvad vil man bruge dem til? Er det en mere diskret måde at fortsætte den praksis, man har påbegyndt med Tibetsagen, så man kan tage evt. demonstrationer i opløbet, inden nogen opdager dem?

Og hvilke udlændinge? Kriminelle? Eller bare udlændinge (nej- det er ikke nødvendigvis det samme)?

Og kan vi få en garanti for, at man ikke indkøber algoritmer til at spotte potentielt kriminelle elementer via ansigtstræk på overvågningskameraer, som den der blev omtalt for et par dage siden?

Man ser ned i en afgrund af hemmeligholdelse, magtmisbrug, totalitær udvikling. Atter kommer jeg til at tænke på Dürrenmats novelle "Tunellen". Bliver der ikke snart tændt el lille lys i vintermørket?