Apples danske datacenter skal bygges oven på 2.500 år gammel bronzealderby

Udgravning af hustomt fra jernalderen på området ved Foulum nær Viborg, hvor Apples nye datacenter skal opføres. Illustration: Viborg Museum
Viborg Museum har afsluttet udgravningerne på markerne ved Foulum, hvor Apple inden for de næste måneder begynder byggeriet af det nye datacenter.

Apple bliver ikke de første til at bygge på det, der i dag er marker ved Foulum uden for Viborg. Faktisk har stedet været bebygget i mindst 2.500 år, viser de arkæologiske udgravninger på byggegrunden.

Viborg Museum har afsluttet prøvegravningerne, og udgravningerne har vist, at der på stedet har været menneskelig aktivitet tilbage til bronzealderen.

Først med en mindre bronzealderbebyggelse, hvor det mest interessante er en usædvanlig lang række af ildgruber over en strækning på 375 meter. Det kunne ifølge arkæologerne tyde på, at der har været rituelle samlinger af personer fra området på stedet.

Udgravningerne har også afsløret en landsby fra jernalderen efter 500 f.Kr. med mindst 12 gårde og otte gravpladser. Sammenlagt med tidligere udgravninger i forbindelse med opførelsen af Aarhus Universitets forskningscenter og transformerstationen, vurderer Viborg Museum, at bebyggelsen har været én af de største på Viborg-egnen i yngre jernalder.

Byggegrunden gennemløbes også af et såkaldt hulbælte, der er en fem meter bred bræmme af tætplacerede, cirka 30 centimeter dybe huller, der kan have fungeret som forsvarsværk eller til at opkræve vejskat eller told fra vogne, der på grund af hulbæltet kun kunne passere området på den anlagte vej.

Selvom fundene er interessante, så er de ikke usædvanlige i et omfang, der betyder, at museet foretager sig yderligere end blot en registrering og dokumentation af fundene - blandt andet fotografering med drone. Arkæologerne har således afsluttet arbejdet på byggegrunden næsten halvanden måned før tid, og Apple kan derfor påbegynde byggeriet af datacenteret som planlagt i løbet af foråret.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (20)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Anne-Marie Krogsbøll

"Selvom fundene er interessante, så er de ikke usædvanlige i et omfang, der betyder, at museet foretager sig yderligere end blot en registrering og dokumentation af fundene.."

Mon de ville turde komme til en anden konklusion?

 • 5
 • 9
#4 Anne-Marie Krogsbøll

Nå da, jeg er kommet i modvind - det må jeg jo se, om jeg kan komme over...:-(

Men jeg undrer mig lidt over, at det skulle være så kontroversielt at pege på, at der nok ville skulle rigtigt meget til at spænde ben for dette projekt. Se bare linket under artiklen vedr. Apples krav om skatterabat - det fik de!

Men I mener altså, at en bronzealderlandsby ville have kunnet stoppe projektet?

Måske har I ret - det var et hypotetisk spørgsmål fra min side...

 • 2
 • 1
#5 Thomas Jensen

Det kan du bide spids på, at de ville turde.

Jeg er tilbøjelig til at give Anne-Marie ret. Der er forskel på at forsinke noget metro-byggeri i København, og så stille sig op imod et projekt som Appels. Alle var jo ved at gå i selvsving over, at noget så fornemt som Appel ville bygge i vores lille Danmark, og man fornemmer, at det er lige ved at vi vil betale for deres byggeri, bare de ville vælge os. Man vil rigtig gerne forbindes med Appel. Det er ikke bare et "ambitiøst byggeprojekt", det er et prestigefuldt byggeprojekt, og man vil få mange interesser på nakken, hvis man sætter sig op imod det. Ikke bare dem der er direkte involveret, men også en masse andre, der vil se det som at angreb på nogle halvguder.

 • 5
 • 4
#6 Palle Due Larsen

Hverken Apple eller Viborg kommune ville kunne stoppe det, hvis der var noget interessant at grave ud. Et mere interessant aspekt er, om Apple har betalt for udgravningerne, som de er forpligtet til eller om kommunen har punget ud for ikke tirre giganten. Andre grundejere får regninger, se f.eks. her. Hvem søger aktindsigt?:

 • 9
 • 0
#8 Thomas Jensen

Hverken Apple eller Viborg kommune ville kunne stoppe det, hvis der var noget interessant at grave ud.

Men spørgsmålet var, om de ville turde komme til den konklusion, at der var noget interessant at udgrave. Her kan jeg godt forestille mig, at selv den modigste arkæolog kunne se, at her pådrager vi ikke bare nogle bygherrer nogle udgifter og forsinker et projekt, men vi spænder ben for noget der er på størrelse med kongehuset.

Måske er jeg en sølvpapirshat-type, men jeg er ganske overbevist om, at hvis nogen prøver at stille sig i vejen for det her projekt, så bliver de diskret sat på plads fra højeste sted. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der, uofficielt, vil blive truet med karrieremuligheder, og om at midler og tilskud forsvinder, hvis man kommer frem til en 'forkert' konklusion. Det her er langt større end bare et byggeri og nogle arbejdspladser.

 • 5
 • 1
#10 Anne-Marie Krogsbøll

Det her er langt større end bare et byggeri og nogle arbejdspladser.

Ja, det kunne jeg da også mistænke - her under sølvpapirhatten.

Normalt fører denne slags fund vel til forsinkelser? Her har man sluttet af 1 1/2 måned før tid.

Og når jeg læser beskrivelsen af fundene, og ser på billedet af det fine omrids af huset, så gør det da lidt ondt, at dette nu for evigt er gået til de evige arkæologiske jagtmarker.

Det fremgår af link under artiklen, at Apple-projektet sikrer 80 arbejdspladser. Lyder det af ret meget?

Jeg kunne se for mig et alternativt projekt: At man genopførte denne fine bronzealderlandsby, og gjorde den til turistattraktion. Ville det ikke kunne sikre mindst ligeså mange arbejdspladser i Viborg, og sikre noget af vor måske interessante og uerstattelige historie?

Jeg ved ikke, om fundet faktisk ikke er så arkæologisk interessant, som det lige ser ud for mig - jeg er ikke arkæolog. Men jeg kan da godt være bekymret for de meget stærke kræfter, der i baggrunden har været involverede i denne vurdering. Når et firma kræver og får skatterabat på baggrund af sølle 80 arbejdspladser, så er der altså meget stærke interesser på spil.

Og jeg vil da også gerne slutte op om forslaget om, at Version2 søger aktindsigt i, hvem der har betalt for udgravningerne. Og i evt. akter om Apples holdning til disse udgravninger, og deres evt. betingelser i den forbindelse. Det kunne da være interessant at vide, og det burde vel ikke være militærhemmeligheder?

 • 2
 • 1
#11 Børge Svingalius

at se forskellige jordlag i Grand Canyon: "Her har vi så bronzealderen, et typisk samler-jæger samfund. Ovenover har vi "informationsalderen", et typisk samler-jæger samfund (blot lidt anderledes) - det kan man se på æblet! Som man kan se fra udgravningerne gik man fra et fysisk aktivt, selvforsørgende liv til et inaktivt myretueliv.

 • 4
 • 0
#12 Anne-Marie Krogsbøll

Jeg har fundet omtalen af udgravingen på Voborg Museums hjemmeside: http://viborgmuseum.dk/da_c/arkaeologi/aktuelle_udgravninger/foulum_hede/

Seneste status 11. januar 2016: "Vi har nu afsluttet udgravningen af bebyggelsen fra yngre jernalder- noget før forventet. Næsten 5000 stolpehuller aftegner helt eller delvist 5 gårdsanlæg i mindst to faser. I alt er der udskilt 25 treskibede huse og to toskibede huse med tilhørende hegn og halvtagshegn. Den del af bebyggelsen, som blev undersøgt i denne omgang, dækker ca. 2,3 ha. Sammen med de tidligere udgravninger, kan det nu dokumeteres, at bebyggelsen har dækket et areal på mindst 12 ha. En bebyggelse af en sådan størrelse er ikke standard for perioden, selvom yngrejernalders bebyggelser ofte er omfangsrige, så er Foulum Hede bebyggelsen altså en af de helt store i Viborg Museums område."

Læg mærke til sidste sætning. Helt almindelig er denne udgravning altså ikke!

 • 4
 • 0
#14 Anne-Marie Krogsbøll

Sikke en god ide, Thorvald Johannes Pedersen. Lad os håbe at nogen med magt også overvejer det. Og at man måske indhenter en second opinion vedr. denne boplads' betydning?

Men desværre har jeg en fornemmelse af, at det bliver endog meget svært at rokke ved noget som helst her. Læs denne Leder (er det vist?) i Viborg Folkeblad: http://viborg-folkeblad.dk/leder/hvordan-haandterer-man-apple#!

Jeg får kuldegysninger og kan slet ikke få sølvpapirhatten tyk nok, når jeg læser sådan noget. Tænk, at vi finder os i det.

Ikke engang Borgmesteren var orienteret før sent i processen - kun topembedsmænd forhandlede med Apple!?!!

Så meget for den demokratiske proces. Jeg kan slet ikke fatte, at det overhovedet kan lade sig gøre at gå helt uden om de folkevalgte indtil allersidst i processen.

Er jeg den eneste, der kommer til at tænke bekymret på Atea? Måske helt ubegrundet, men jeg kan altså ikke døje det hemmelighedskræmmeri - det gør det jo umuligt for os at vide, hvornår der faktisk er grund til bekymring, og hvornår der ikke er.

 • 3
 • 0
#15 Martin Nielsen

Der bliver foretaget mere end 500 udgravninger om året. Hvis alle større udgravninger skulle "bevares", så ender vi derhenne hvor man må opgive mange nybyggerier og så gør fortiden at egnsudviklingen går i stå. Man graver istedet ud for at kunne dokumentere. Det er kun væsentlige fund som graves op og dokumenteres. Der skal jo også være noget til eftertidens arkæologer, så de har noget at give sig i lag med om 100 år.

 • 2
 • 0
#16 Bent Jensen

Der er også museum under Christiansborg.

Hvis man flytter det, så er der nok bare flere huse der skal undersøges.

Hvis man lader det uberørt, så holder det nok et par 1000 år til, og andre med bedre metoder kan undersøge det.

Man skal også huske, at hvis det ikke skulle bygges der, så var det måske aldrig blevet fundet eller undersøgt. Nu har Appel så forhåbentligt betalt for en udgravning der ellers aldrig ville være foretaget.

Ikke at der kunne være sket noget forkert, museer i Ringkøbing-Skjern Kommuner blev banket på plads af kommunen, der truede med at fjerne støtten til dem, hvis ikke de godkendte området til Vindmøller. Sådan lige efter min hukommelse.

 • 1
 • 0
#17 Anne-Marie Krogsbøll

Morten Nielsen:

Det har du fuldstændigt ret i - selvfølgelig kan man beslutte at bygge oven på den slags. og det er også rigtigt, at sådanne byggerier giver mulighed for at udgrave.

Min bekymring går på, om vurderingen af denne udgravnings betydning har kunnet holdes fri af de enorme økonomiske interesser, som jo tydeligvis har præget hele denne proces og kortsluttet den demokratisk. Se f.eks. betænkeligt indlæg af jens Rohde her: http://viborg-folkeblad.dk/laeserbrev/laeserbrev-behov-for-et-udenrigspo...

Når selv Jens Rohde, som jo trods alt var venstre-mand på det tidspunkt, er betænkelig, skal vi andre så ikke også være det?

Ud over at de folkevalgte var holdt ude, til det mere eller mindre var "take it or leave it", så har Apple (ifølge Rohde) fået positiv særbehandling mht. hurtig sagsbehandling.

Og derudover har de altså også krævet - og fået - skatterabat.

Kan man i lyset af dette forløb mon tro på, at lige præcis mht. vurdering af de arkæologiske fund, der har disse enorme økonomiske interesser ikke spillet ind?

http://viborg-folkeblad.dk/viborg/mark-ved-foulum-gemte-paa-gammel-moent...

 • 2
 • 0
#19 Brian Wiborg

Interessant debat. Jeg vil prøve at komme med lidt info, som måske kan bidrage: Prøvegravninger og eventuelle udgravninger er altid et forhold mellem bygherre og museum. Som chef for Viborg Museum kan jeg bekræfte, at Apple – som alle andre bygherrer – selvfølgelig har betalt både prøvegravning og udgravning. Og så er det i øvrigt sådan, at hvis bygherren i forbindelse med de kommende bygge- og anlægsarbejder finder spor af fortidsminder, skal arbejdet standses og fundet straks anmeldes til museet. I det hele taget har prøvegravningerne og udgravningerne i Foulum været et rigtigt godt eksempel på, hvordan den danske museumslov sikrer, at museerne kommer tidligt ind i planlægningen til gavn for både fortidsminder og bygherre. Og for os på museet har det betydet, at vi har kunnet arbejde helt uden tidspres med udgravningerne.

Hvad angår selve fundet har vi også fulgt samme procedurer, som vi ville have fulgt alle andre steder. Vi har ved udgravningerne fået mulighed for at udgrave sporene af dele af en jernalderlandsby. Det er spændende, da vi får mulighed for at sætte det ind i en kulturhistorisk sammenhæng, men der er som sådan ikke noget at se på stedet før eller efter udgravningen, og der er derfor heller ikke basis for en publikumsattraktion. Vi har i øvrigt kun fundet enkelte huse fra bronzealderen, mens selve landsbyen er fra jernalderen og altså ”kun” ca. 1500 år gammel.

 • 1
 • 0
#20 Anne-Marie Krogsbøll

Brian Wiborg.

Tak for uddybning - godt at høre, at I ikke har været under pres. Det havde været trist, hvis vi havde byttet et værdifuldt fortidsminde for dansen om guldkalven.

Men jeg synes stadig, at det er en interessant diskussion, hvordan sagen havde stillet sig, såfremt der havde været tale om helt uerstattelige fund :-)

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere