Aktindsigt i EFI-afløser: Kæmpe prisforskel på dyreste og billigste projekttilbud

Illustration: The Kaikoro/Bigstock
Udviklingen af afløseren for Skats EFI-system er i fuld gang. Nu viser dokument, at der både var stor forskel på det billigste og det dyreste tilbud, og at kvalitetsbedømmelsen på de tre bydere også var relativt forskellig.

Der var ganske stor forskel på, hvad de tre bydere på et Danmarks mest interessante IT-projekter, nemlig afløseren for Skats famøse gældsinddrivelsessystem EFI, ville have for udviklingsopgaven.

Faktisk var der mere end en faktor fire mellem billigste og dyreste endelige tilbud til Skatteministeriet, der førte til kontrakten om en it-løsning til understøttelse af inddrivelsesområdet.

Vinderen, Netcompany, som er i fuld gang med udviklingen af det fremtidige inddrivelsessystem for Skatteministeriet og også har releaset de første moduler, vandt med en pris på lige under 95 millioner kroner.

Det dyreste tilbud på udviklingen af EFI-afløseren til Skatteministeriet kom fra Visma med en pris på lige under 400 mio. kroner. Midt i feltet lå IBM med godt 254 millioner kroner.

Martin J. Ernst, CEO, 1stroke: Netcompany nedbryder projekter helt til objektniveau Illustration: 1stroke ApS

Også på kvalitet vurderes Netcompany som den klart stærkeste leverandør.

Det viser en aktindsigt som Version2 har fået - et halvt år efter vores begæring - i ministeriets evalueringsnotat om udbuddet.

Den lange ventetid, kombineret med at vi på Version2 også først sent begyndte at skrive nærmere om EFI-afløseren, har medført, at denne artikel først kommer nu, mere end et år efter at kontrakten blev indgået.

Ifølge Martin J. Ernst, der er partner, stifter og CEO i konsulenthuset 1stroke samt underviser på IT-Universitetet, skal årsagen til Netcompanys succes inden for offentlige it-projekter bl.a. søges i deres stærke kultur om at levere til tiden, til kvalitet og til budget

»Netcompany har over en årrække valgt at forfine deres leverance- og metodeapparat, hvor leverancen nedbrydes til håndterbare størrelser - nogle gange helt ned på objektniveau. Dette apparat er it-understøttet og kendte af alle i virksomheden. Det er metoden og tilhørende it-understøttelse noget af det første en ny medarbejder møder hos Netcompany. Alle kender den samme metode, så når Netcompany sætter et team sammen, så taler de samme sprog,« siger Martin J. Ernst.

Netcompanys kvalitetskultur udspringer ifølge Martin J. Ernst fra Accenture, hvor Netcompanys topchef Andre Rogaczewski var leder i syv år. I Netcompany holdt han fast i dyderne.

Skatteministeriet forventede en pris på op til 400 mio. kr.

Aktindsigten viser også, at Skatteministeriet havde anslået en værdi på mellem 100 og 400 millioner kroner for udvikling, test, vedligeholdelse og drift over en fireårig periode. Dermed har alle byderne stort set holdt sig inden for rammen.

Læs også: Nyt system til 1,1 milliarder er ikke meget bedre end EFI

Version2 har tidligere omtalt evalueringen af et andet udbud fra Skatteministeriet, nemlig IT-projektet Skattekontoen. Det er et system, der håndterer ca. 1.500 mia. kr. årligt i ind- og udbetalinger til virksomheder. Her var forskellen mellem top og bund godt 100 mio. kroner, med et bud på 204 millioner kroner fra CSC Danmark over for KMD som vandt med 98 mio. kroner.

Læs også: Skat har valgt KMD til betalingssystem trods kæmpe stævning: Læs forklaringen her

Prisen vægtede i tilbudsevalueringen af EFI-afløseren 30 procent, mens kvalitet 70. I sommer beskrev vi evalueringen af Moderniseringsstyrelsens udbud af den fællesstatslig budgetløsning. Her talte pris 20 procent i den samlede evaluering. Region H vægtede i valget af Sundhedsplatformen pris med 25 procent.

Læs også: KMD vinder fællesstatslig budgetløsning på bedste pris og bedste kvalitetsløfter

Netcompany vandt også på kvalitet

I kvalitetsvurderingen vurderes Netcompany til at have tilbudt en meget tilfredsstillende kvalitet, mens Visma – med en betydeligt højere pris – vurderes som mellem tilfredsstillende og meget tilfredsstillende.

IBM må nøjes med en samlet vurdering på kvalitet, der lyder lidt over tilfredsstillende.

Dykker man med i kvalitetskriterierne handler det om tre overordnede delkriterier nemlig

  • opfyldelse af ordregivers forretningsmæssige mål og behov til en fungerende løsning. Denne del er igen nedbrudt i opfyldelse af en use case og desuden den tilbudte løsnings og platforms fleksibilitet, robusthed og skalerbarhed, herunder løsningens opfyldelse af non-funktionelle krav, samt mulighed for ministeriets egen eller tredjeparters videreudvikling.

  • Kompetencerne hos tilbudsgivers nøglemedarbejdere, herunder kompetencer og erfaring i relation til de af tilbuddet omfattede metoder og værktøjer

  • de(n) tilbudte metoders, processers, organiserings og værktøjers evne til at understøtte kvalitet, fremdrift og leverancesikkerhed

Læs også: Professor: Skandalesystemet EFI kunne være fikset relativt enkelt

IBM får den laveste vurdering, nemlig mindre tilfredsstillende, under punktet implementering af use case, i forhold til at understøtte inddrivelsesprocessen.

I den modsatte ende af vurderingsskalaen vurderes IBMs beskrivelse af platformen som meget tilfredsstillende.

»Tilbuddet indeholder en god og velgennemtænkt beskrivelse af platformen, herunder hardware, storage og basisprogrammel,« lyder det.

»Platformen bygger på dedikerede og meget kraftige servere med virtualisering. IBM har endvidere udarbejdet en meget god beskrivelse af, hvilke miljøer som skal benyttes i udvikling og test, og hvilke miljøer der skal benyttes i driftsfasen.«

»Platformen vurderes at være fleksibel, robust og skalerbar.«

Også besvarelsen af IBM-nøglemedarbejdernes rolle i udviklingen, beskrivelsen af modelleringssprog og understøttelsen af kvalitet, fremdrift og leverancesikkerhed vurderes som meget eller særdeles tilfredsstillende.

Netcompany

Netcompany får som nævnt en samlet vurdering, der lyder 'meget tilfredsstillende' og vurderes herunder på alle kvalitetskriterier, bortset fra tre, at levere en meget eller særdeles tilfredsstillende løsning og beskrivelse af delkompetencer.

At entrere med en så professionel leverandør som Netcompany kræver også noget af kunden, nemlig Skatteministeriet, påpeger Martin J. Ernst, 1stroke:

»Dette kræver at ordregiver, kan matche den leverandør, som Netcompany nu er. En af de mest typiske grunde til at projekter fejler er netop samarbejdet mellem ordregiver og leverandør. Bl.a. derfor har Digitaliseringsstyrelsen udgivet Kodeks for kunde- leverandørsamarbejde. Uanset kodeks, så står SKAT overfor et kæmpe udfordring med opsplitning og udflytning. Der vil være kompetencetab og adgangen til de rette ressource vil alt andet lige begrænset. Det kan i større eller mindre grad påvirke projektet,« siger han.

De tre områder, der alene får en tilfredsstillende vurdering ligger inden for »teknisk arkitektur«, »videreudvikling« og »kvalitet, fremdrift og leverancesikkerhed«

Beskrivelsen af den tekniske arkitektur må nøjes med en tilfredsstillende vurdering.

»Løsningen bygger på en standard trelagsarkitektur. Der er defineret enkelte komponenter og kommunikationen mellem dem, hvilket vurderes at vise en god funktionelarkitektur med sammenhæng mellem komponenterne. Løsningen vurderes at have gode integrationsmuligheder til øvrige systemer. «

»Løsning for Modtag Fordring er tilfredsstillende, men beskrivelsen understøtter kun i nogen grad kompleksiteten i opgaven. «

»Det vurderes, at løsningen er skalerbar, da den kan håndtere større datavolumen, flere transaktioner og flere brugere. Det fremgår overordnet af beskrivelsen af arkitekturen, hvordan løsningen kan konfigureres og videreudvikles til at implementere processer, regler og anden forretningslogik. «

»Det fremgår klart, hvordan løsningen kan integreres til nye, fritstående komponenter. Netcompany har beskrevet en road map på kort og lang sigt samt supportvinduer for versioner. Den tekniske arkitektur vurderes samlet set at være robust,skalerbar og fleksibel.«

Ligeså får det kun en tilfredsstillende vurdering, »idet det i løsningen indeholdte tredjeparts standardprogrammel anvendes bredt og derfor giver gode vilkår for tredjeparts/Skatteministeriets mulighed for at foretage videreudvikling og vedligeholdelse af løsningen. Tredjeparts Standardprogrammel er dog proprietær,« lyder det.

Endelig er Netcompany beskrivelse af kvalitet, fremdrift og leverancesikkerhed ifølge Skatteministeriets vurdering alene tilfredsstillende.

Udbuddet af det fremtidige inddrivelsessystem blev afviklet efter en konkurrencepræget dialog med de tre bydere. Den har Version2 tidligere beskrevet.

Læs også: Skat godt på vej med EFI-afløser: Det skal gå stærkt, for milliardgælden vokser

Læs hele evalueringsnotatet her

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (5)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#2 Mogens Rasmussen

Må vi håbe at NetCompany kan klare opgaven, så vi undgår mere bøvl og omkostninger, hvilket efterhånden er mere reglen end undtagelsen, når det offentlige køber nye systemer. Og ligeledes må vi håbe at Skat denne gang er kompetent til at kunne indføre dette nye system.

  • 2
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere