Afvikling af statsmonopol på skole-it forsinket: API-udvikling hænger i bremsen

16. marts 2017 kl. 05:114
Oprindeligt skulle der åbnes for private leverandører af studiesystemer til erhvervsskolerne i 2015, så Undervisningsministeriets kunne udfase statssystemet EASY. Nu er markedsgørelsen forsinket.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Til trods for et årelangt politisk fokus på at få afviklet statsmonopolet på udvikling og levering af studieadministrative systemer til erhvervsskolerne er åbningen for de private leverandører forsinket.

Det viser dokumenter fra Styrelsen for It- og Læring, STIL, som Version2 er i besiddelse af.

STIL står for den såkaldte markedsgørelse af området, efter at det i 2011 blev politisk besluttet, at det offentlige ikke længere skulle fungere som udviklingsvirksomhed af it-systemer af den art til skolerne.

Hidtil har STILs eget system, EASY, været enerådende og obligatorisk på erhvervsskolerne. Ifølge Undervisningsministeriets første udmelding fra 2013 skulle der have været frit it-valg for alle studieretninger fra 2015. Sådan er det langt fra gået.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Helt konkret er der tale om, at testarbejde og færdiggørelse af nye digitale grænseflader, API'er, der skal hive offentlige data om elever og uddannelsesforløb ud af Styrelsen for It- og Læring til brug i de private it-systemer ikke blev færdige som forventet.

Ifølge en udmelding fra STIL i 2015 skulle det have været sket i sensommeren 2016, men nu forventes færdiggørelsen af API’erne at række helt ind i efteråret 2017.

Hos selskabet Macom, som udvikler det studieadministrative system Lectio, er direktør Martin Holbøll utilfreds med situationen:

»STIL er slet ikke gået i gang med at åbne for, at andre studieadministrative it-systemer end deres egne kan indberette til deres systemer. Og det betyder, at skolerne har et meget lille incitament til at skifte it-system. Det er et fantastisk deadlock, og det er et klokkerent regelbrud,« siger han.

Indberetningen af data fra en skoles studieadministrative system om antal og type af elever samt forløb til STILs søsterstyrelse, STUK, er nødvendig for at skolen kan få sine taxameterpenge. Dvs. så længe dataoverførslen ikke er teknisk klar, ingen taxameterpenge – og derfor intet incitament fra skolerne til at gå væk fra det statslige it-system, før de private løsninger er helt færdige:

'En stor øvelse'

Hos it-leverandøren UDDATA, der er ved at blive solgt som selvstændigt it-selskab fra en position som en afdeling hos Svendborg Erhvervsskole, er direktør Kenneth Seerup Jørgensen enig i, at der er tale om en forsinkelse af API’erne.

Uddatas it-serviceportefølje

  • Fraværsregistrering og statistikker
  • Skema- og karaktervisning samt planlægning til lærere
  • Skema- og karaktervisning til elever/studerende
  • Arbejdstidsstyring
  • Udskrivning af eksamensbeviser
  • Direkte udskrivning af studiekort
  • Integration til bibliotekssystemer og fotoautomater
  • Ledelsesrapportering og data (KPI) til controllere og ledelse
  • Learning Management System: opgaveaflevering, undervisningplan og ressource

Men han mener, at den er ’både rigtig og forkert’.

»Vi har ikke et behov for at være på krigsstien i forhold til forsinkelsen af services og dataudveksling. Mange af dem er leveret, men de findes endnu ikke i en samlet integrationsplatform. Harmoniseringen mangler,« siger han.

Han vurderer, at forklaringen på forsinkelsen er, at det rent teknisk ikke er så nemt som oprindeligt vurderet.

»Der er mange delsystemer fra STILs side i spil, og det tager tid at få alle enderne til at hænge sammen. Udviklingen af grænsefladerne er en stor øvelse, både for STIL og for os leverandører,« siger Kenneth Seerup Jørgensen og tilføjer, at han foretrækker en ’fair og konstruktiv dialog’.

De første erhvervsskoler er i pilotdrift på UDDATAs alternativ til Easy studieadministrative system allerede nu.

Det kan lade sig gøre, fordi nogle data kun skal leveres en gang om året, f.eks. i sensommeren. Og derfor er det forventningen at integrationen op mod API'erne er kørende, når det er tid til at levere data. Mange flere skoler kommer på UDDATAs system sidst på sommeren.

CSC: Forhastet løsning duer ikke

Hos CSC, der leverer det studieadministrative system, Ludus, mener kommunikationschef Marina Bargholz heller ikke, at forsinkelsen er et større problem:

»Vi foretrækker til enhver tid at samarbejde omkring at udarbejde/anvende gennemarbejdede API’er inkl. behørig testperiode, frem for en forhastet løsning hvor der potentielt vil blive taget lidt for hurtige beslutninger, med efterfølgende fejl og korrektioner til gene for alle parter,« skriver hun i en e-mail til Version2. Og tilføjer:

»Da området jo er meget stort, er det efter vores mening hensigtsmæssigt at vælge en velovervejet rækkefølge og give hver enkelt område den tid og overvejelse som er formålstjenlig ift. at lave den rigtige løsning fra starten.«

STIL: Ingen it-leverandører var interesserede

I STIL afviser vicedirektør Aino Olsen, at punkt-til-punkt integrationer ikke var klar, som lovet, i sommeren 2016.

»Men da ingen skoler eller leverandører på daværende tidspunkt henvendte sig for at teste op mod disse og dermed 'skabe hul' igennem, var det først fra sommeren 2016, at vi mente, at leverancen var klar – derfor ændringen i visningen på plancherne,« skriver Aino Olsen i en e-mail til Version2.

Hun oplyser, at styrelsen i efteråret 2015 og i foråret 2016 opfordrede skoler og leverandører til at finde sammen og indlede pilotforsøg med STIL, herunder om test af grænseflader.

Opfordringen blev endvidere gentaget ved alle referencegruppemøder med deltagelse af erhvervsskolernes lederforeninger i perioden. På intet tidspunkt i den periode var ifølge STIL interesse fra leverandører i at indgå i et pilotforløb eller at teste grænsefladerne.

»Vi mener således ikke, at der er tale om en forsinkelse og pålægger dermed heller ingen skyld. Alle skulle blot være klar til at igangsætte det store og vigtige testarbejde, som nu pågår.«

STIL planlægger at lukke for adgang til administration af erhvervsuddannelser i EASY-A fra sommeren 2018, hvor alle erhvervsskoler skal være skiftet til en markedsbaseret løsning.

Macom vurderer, at erhvervsskolerne kan spare mellem 90 og 99 procent af it-omkostningen ved at skifte fra STILs studieadministrative system EASY, til Macoms Lectio.

Dertil kommer at der har været stærke røster ude på skolerne om, at kvaliteten af Easy var for dårlig.

4 kommentarer.  Hop til debatten
Denne artikel er gratis...

...men det er dyrt at lave god journalistik. Derfor beder vi dig overveje at tegne abonnement på Version2.

Digitaliseringen buldrer derudaf, og it-folkene tegner fremtidens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde med et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan være med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv.

Og der har aldrig været mere akut brug for en kritisk vagthund, der råber op, når der tages forkerte it-beslutninger.

Den rolle har Version2 indtaget siden 2006 - og det bliver vi ved med.

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
4
17. marts 2017 kl. 10:14

Jeg tænkte præcis det samme. Hvordan er det nu med stenkast og glashuse?

3
16. marts 2017 kl. 12:38

Hos selskabet Macom, som udvikler det studieadministrative system Lectio, er direktør Martin Holbøll utilfreds med situationen:

»STIL er slet ikke gået i gang med at åbne for, at andre studieadministrative it-systemer end deres egne kan indberette til deres systemer. Og det betyder, at skolerne har et meget lille incitament til at skifte it-system. Det er et fantastisk deadlock, og det er et klokkerent regelbrud,« siger han.

Hvordan er det nu lige med Macoms Lectio og åben data til 3 parts leverandører? Nåh ja det er helt lukket.

2
16. marts 2017 kl. 09:56

Billedet i artiklen, der efter teksten skulle være Aino Olsen, er i stedet Aino Vonge Corry fra MetaDeveloper. Det bør I nok rette ;-)

1
16. marts 2017 kl. 09:37

"STIL er slet ikke gået i gang med at åbne for, at andre studieadministrative it-systemer end deres egne kan indberette til deres systemer". Vrøvl. Der blev i sidste forår åbnet op for indberetning til CØSA for erhvervsskolerne via en udvidet web-service, som Macom (Lection) allerede benyttede til de gymnasiale uddannelser (siden 2008), ligesom Macom har fået test-adgang til indberetning af praktik oplysninger via en web-service.