Afgørelse: Kommune må ikke forære kortdata væk til OpenStreetMap

Stevns Kommune valgte at lægge kommunens GIS-data ud til fri afbenyttelse, men dermed blokerer kommunen for fri konkurrence på markedet, vurderer Statsforvaltningen.

Kommunerne må ikke lægge deres data ud til fri afbenyttelse, hvis kommunen dermed konkurrerer med private virksomheder.

Dermed må kommunerne heller ikke lægge deres kortdata ud på en hjemmeside, så data kan bruges af projekter som OpenStreetMap.org.

Læs også: Forbud mod OpenStreetMap-deling giver kommune dårligere kort

Det er i hvert fald Statsforvaltningen Sjællands konklusion på baggrund af en sag, hvor det private GIS-firma Kortcenter.dk har klaget over Stevns Kommune til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Den afgørelse går umiddelbart stik imod IT- og Telestyrelsens ambitioner om at gøre flere af det offentliges data frit tilgængelige for både borgere og erhvervsliv, men hos styrelsen understreger man, at det ikke er alle data, der blot skal lægges ud til fri afbenyttelse.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis hensyn til private virksomheder begrænser at få offentlige data i spil, men det her er kun en mindre del af de offentlige data. Der er rigtig meget data, som ikke møder den her begrænsning,« siger kommunikationsmedarbejder Cathrine Lippert fra IT- og Telestyrelsens Offentlige Data i Spil til Version2.

Stevns Kommune havde tidligere deltaget i et fælleskommunalt firma Grundkort Øst, som stod for at videresælge de kortdata, som en række sjællandske kommuner fik lavet.

Da firmaet skulle opløses ved årsskiftet, skulle kommunerne selv overtage eventuelt videresalg af kortdata.

Fri download uden omkostninger

Men i Stevns Kommune vurderede man, at indtægterne ved salget af dataene til de såkaldte ledningsejere - det vil hovedsageligt sige teleselskaber, energiselskaber og vandværker - ikke kunne opveje udgifterne til at administrere opgaven.

»Videregivelsen tilføjer ingen værdi til kortet. Det koster penge at have én til at sidde og flytte data rundt, hvis vi skal tage penge for det. Så når omkostningerne ved at lægge det til download er nul, så synes jeg, det var en god service for borgerne,« siger GIS-konsulent Søren Breddam fra Stevns Kommune til Version2.

Tidligere blev dataene solgt på markedsvilkår, men pengene blev i selskabet Grundkort Øst, og derfor gør det for Stevns Kommune ingen økonomisk forskel, om dataene foræres væk på en hjemmeside.

Det gør det til gengæld for Kortcenter.dk, som klagede over de gratis kortdata.

Kortcenter.dk havde gennem en årrække solgt kortdata i Jylland, men så en mulighed for at komme ind på det sjællandske marked, fordi kommunernes priser for salg af data til ledningsejerne på daværende tidspunkt var højere, end hvad Kortcenter.dk forventede at kunne sælge tilsvarende data for.

Samtidig ønskede ledningsejere som eksempelvis teleskabet TDC angiveligt at kunne købe kortdata fra én udbyder i stedet for at skulle forhandle med hver kommune.

Derfor investerede Kortcenter.dk i at få udarbejdet dets eget datasæt, men derefter kom blandt andet Stevns Kommune så med det gratis tilbud.

»Det kunne vi ikke se som andet end et forsøg på at vippe andre af pinden, og det er skatteyderne, der betaler,« siger direktør Vagn Hyldgård fra Kortcenter.dk til Version2.

Forhindrer fri konkurrence

Han er ikke imod, at offentlige data kommer i spil, men han mener samtidig, at kommunerne ved at lægge kortdata gratis ud på en hjemmeside, forhindrer hans firma i at komme med et tilbud, der kunne spare kommunerne penge.

»Kommunerne kunne få tilsvarende kort til halv pris, hvis de ikke stillede krav om at have frie videresalgsmuligheder,« siger Vagn Hyldgård.

Hidtil har kommunerne nemlig købt kortdata med mulighed for at sælge dataene videre, hvilket dog angiveligt mest har været en god forretning for større bykommuner.

Imidlertid er det den samme rettighed, som Stevns Kommune har udnyttet til at lægge dataene ud til fri afbenyttelse, hvilket blandt andet OpenStreetMap.org har benyttet sig af.

Men ifølge Statsforvaltningen Sjælland går den ikke.

Selvom dataene lægges ud gratis, så svarer det til, at kommunen driver virksomhed, og det må en kommune ikke, heller ikke selvom det sker uden at tjene penge.

»I sidste ende vil det bare betyde, at vi lukker for download. Rent juridisk har vi ikke tænkt os at gøre mere, for vi kan ikke tillade os at bruge en masse energi på noget, vi har værdisat til nul kroner,« siger Søren Breddam fra Stevns Kommune.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (25)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 Niels Hansen

Men ifølge Statsforvaltningen Sjælland går den ikke.

Selvom dataene lægges ud gratis, så svarer det til, at kommunen driver virksomhed, og det må en kommune ikke, heller ikke selvom det sker uden at tjene penge.

Ovenstående citat lyder for mig som om ikke kun Stevns gratis videregivelse, men også andre kommuners salg af kortdata er uden for loven.

Det kan godt være at Kortcenter.dk kun har et problem med den gratis videregivelse, men så vidt jeg kan se ud fra artiklen (og sagen generelt), så betyder det at al kommunal data skal blive inden for kommunenens netværk, og slet ikke være tilgængelig for andre.

--

Overdreven parallel-trækning #1: Tænk hvis kommunen ikke måtte lade andre biler en kommunens biler køre på de kommunale veje? Veje er infrastruktur og en kommmunal investering der er tilgængelig for alle. kortdata er infrastruktur. Ergo: Kortdata er en kommunal investering der burde være tilgængelig for alle.

Og mon ikke kommunen har fordel af at dens eventuelle samarbejdspartnere uden yderligere udgift kan bruge det samme forvaltningsgrundlag?

 • 0
 • 0
#3 Morten Kjeldgaard

Det offentlige er ingen forretning. Det offentlige er civilsamfundets adminstrative arm. Det er deres pligt at agere i borgenes interesser. Herunder hører at stille de almennyttige data, der indsamles af offentlige institutioner, til rådighed for borgerne, uden restriktioner.

Er det det offentliges pligt at forhindre borgernes frie adgang til data, som er indsamlet for skatteborgernes penge, fordi en eller anden virksomhed mener at kunne sælge det, man i forvejen har betalt for? Er det det offentliges opgave at holde hånden over virksomheder med en helt håbløs forretningsmodel? I så fald er det den suverænt bedste måde at sikre Danmark pladsen som katastrofal tabernation på IT-området.

Og argumentationen fra Statsforvaltning Sjælland er jo direkte latterlig: "... selvom dataene lægges ud gratis, så svarer det til, at kommunen driver virksomhed, og det må en kommune ikke, heller ikke selvom det sker uden at tjene penge." Vi lader den lige stå et øjeblik...

 • 0
 • 0
#5 Ole Wolf

Jeg noterer, at grænsen for fri konkurrence bliver trukket, når det er de offentlige virksomheder, der får fordelen.

Jeg noterer endvidere, at selv om kortdata er indsamlet for skattekroner, må de ikke gøres tilgængelige for skatteyderne.

 • 0
 • 0
#8 Deleted User

For det står da stadig firmaer frit for, at betale for disse kort-data, og de kan jo vælge ikke at betale for det. Det er frit valg.

Hvis andre ikke kan tjene penge på det, så har de en dårlig forretningsmodel. Det virker som om nogle firmaer piver, fordi de ikke kan spille spillet på liberalismens principper. Det er markedets frie hånd, ikke markedets næsten frie hånd eller lænkede hånd. Hvem sætter reglerne her? Firmaerne?

 • 0
 • 0
#9 Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér

Om de gratis tilbud skal betale det samme som virksomhederne eller de får det gratis ligesom virksomhederne giver vel de samme forhold? Virksomhederne skal jo stadig producere en merværdi, og der er da tusindvis af bedre muligheder for at generere merværdi, når dataene er i deres hænder, end hvis de ikke var? Det er jo kun hvis man har et firma, der producerer præcist de samme data som de publicerede, at man kunne være utilfreds.

 • 0
 • 0
#10 Johannes Aagaard

Perspektivet i denne problematik kunne meget vel være, at offentlige services, som naturligvis skal være frit tilgængelige - og som er det i dag, risikerer at blive udsat for privates intervention med det formål alene, at de private efterfølgende vil kunne påstå sig udsat for unfair konkurrence fra det offentlige og følgende forlange, at det offentlige ikke må yde servicen.

Det kunne således være hensigtsmæssigt, at det blev lavet et reelt sammenligningsgrundlag mellem de offentlige og de private udbydere i disse sager, så udlicitering ikke udelukkende sker af politiske årsager (pakket ind i jura som her) og hvor slutresultatet som regel er, at servicen bliver ringere og samtidig dyrere for borgerene.

 • 0
 • 0
#11 Jano Vestergaard

vi på det offentlige område bliver mere "liberale" en selv USA...

Kan ikke helt gennemskue hvorfor vi i EU/DK kan finde på at lave regler/love/afgørelser som helt åbenlyst skriger til himlen om urimelighed. Endda i et omfang så Stalins gamle støtter må blive helt misundelige.

Faldt muren eller flyttede den længere vest på ??

 • 0
 • 0
#12 Martin Hvidberg

Hvad med KMS (Kort & Matrikelstyrelsen) Alle deres data er også skatte finasieret. De bør også lægges ud til offentlig benyttelse, gratis og frit.

Og det samme gælder selvfølgeligt for DMI, Danmarks Statistik (når diskretionshensynet overholdes), og alle andre offentligt og skattefinansierede institutioner.

 • 0
 • 0
#13 Morten Kjeldgaard

Samme fedte-mentalitet med befolkningens fælles ejendom gør sig gældende inden for andre områder. Arkiv for Dansk Litteratur http://adl.dk er i egen beskrivelse et

... websted for den klassiske danske litteratur. ADL giver mulighed for at studere forfatternes tekster, som her bringes i en integreret sammenhæng med det litteraturhistoriske og det dokumentariske aspekt.

Her kan man læse de gamle værker (som ikke længere er omfattet af ophavsret) i faksimile og tekst. Men ADL har en holdning til deres data, og de fortæller at

"KB og DSL forbyder andre at nedtage tekster fra de digitale samlinger, som vi selv oparbejder, til oplægning på andre servere"...

med bl.a. følgende begrundelse:

Teksterne er frit tilgængelige på nettet til brug for alle. Der burde således ikke være behov for yderligere oplægninger.

Der er bare det ved det, at de autoscannede tekster er smækfulde af fejl, og i praksis fuldstændig ubrugelige. Dertil at teksterne i de ASCII versioner der er til rådighed er helt ubrugelige til en nogenlunde nydelsesfuld læsning på en E-book reader som Kindle eller iPad. Og skulle man få den sindssyge ide at man ville gøre et stykke arbejde for litteraturen og formattere teksterne pænt for ens medmennesker og give dem videre, ja, det må man ikke.

Hvorfor allierer ADL sig ikke med f.eks. crowd-sourcing projektet Project Gutenberg, som kan tilbyde en omhyggelig, effektiv og grundig korrekturlæsning samt formattering af teksterne så de kan bruges i en E-book reader eller formatteres på PDF? Det var jo den allerbedste -- og billigste -- måde at fremme den gamle danske litteratur på.

Et andet eksempel er fra energistyrelsen, som har pålagt deres geo-data om placering af danske vindmøller med den klausul, at "data må ikke benyttes til markedsføring", hvilket i praksis gør dem ufri, for hvordan skal man som videreformidler kunne garantere det? Hele problematikken om "Advertising Clause" er til overflod diskuteret i forbindelse med BSD licensen, og Berkeley University tog da også konsekvensen og afskaffede den tåbelige klausul. Men alle sådanne basale licenseringsfejl skal tilsyneladende gentages inden for den offentlige administrationen.

 • 0
 • 0
#14 Niels Hansen

Er der ikke noget med at KMS (og deres indsamling af data) kun er ca 50% statsfinansieret, hvor resten kommer fra deres salg af data?

Ikke at jeg ikke er enig med dig, og synes at det er en tåbelig finansieringsform, når man tænker på hvor meget værdi der kunne skabes med frie data.

Vagn Hyldgår beklager sig over at kommunen insisterer på 'videresalgsmulighed', og derved spilder borgernes penge. På den anden side, så giver de frie data også kommunenerne et meget mere ukompliceret forhold til hvad de må bruge data til, og hvem og hvordan data må leveres/'udlånes' til af samarbejdspartnere. Det er her, snarere end "vidersalg", at den sande værdi ved dataejerskab skal findes.

 • 0
 • 0
#15 Deleted User

Jeg er ikke ekspert i disse emner, men jeg er involveret i et international samarbejde, Knowledge Exchange, som for tiden har en undersøgelse i gang om rettigheder for "data" (målinger, rådata osv.).

Vi forsøger at afdække, hvilke forhindringer man løber ind i, når man vil gør forskningsdata (og andre offentlige data tilgængelig) frit tilgængelig. Denne juridisk vurdering fra 4 lande (plus EU), herunder Danmark, forventes offentliggjort i løbet af 2011.

Hvis data (også GIS-data) skal beskyttes, kræves der flere ting: * Der skal en substantiel investering i før man kan påberåbe sig nogle form for rettighed. * Investeringer i selve opsamlingen af data kan ikke medregnes i den substantiel investering. * Opsamling af data i fællesskab kan ikke kræves rettigheder på - da ledningsdata og lign. opsamles i en fælles indsats, kan man ikke påberåbe sig rettigheder. * Man kan ikke få rettigheder på rå data. I GIS-sammenhænge er det måske interessant at se om koordinater samt deres "attributer" kan ses som rå data (det tror jeg). * Man kan få rettigheder på specielle "kompileringer" som har krævet en substantiel indsats i form af intellektuel indsats eller arbejdsindsats. * Specielle forhold gælder for person-sensitive data.

Ud fra disse krav kan vi forsigtig konkludere...:

Kortcenter.dk kan ikke opnå rettigheder på selve koordinatdata m.m. Firmaet kan dog have rettigheder på de "kort" de skaber ud fra dataene, da dette kræver substantiel efterbehandling.

Jeg vurderer at Stevns Kommune har en god sag i at gør disse data frit tilgængelig uden at være bang for konsekvenserne. Hvad kan disse så være? Stevns Kommune ville kunne dømmes for at betale det tab som en virksomhed ville kunne dokumentere som tab. Kan det være mange penge? Herfra må andre, mere kompetente folk gå ind i sagen. Tak for jeres indsats Stevns Kommune!

 • 0
 • 0
#16 Jørgen Elgaard Larsen

Jeg ville gerne have solgt kildevand på flaske til alle danskere. Jeg har endda lavet et udkast til etiketten.

Men nu viser det sig, at man i mange danske kommuner har organiseret vanddistribution ved brug af såkaldte vandværker.

Det er dybt konkurrenceforvridende og fjerner helt grundlaget for min forretning.

I stedet vil jeg lave et firma, hvor folk kan få helbredt deres sygdomme, uddannet deres børn, eller købe luft til indånding.

 • 0
 • 0
#17 Søren Breddam

Stevns Kommune har ikke nogen god sag. Tilsynet har meldt klart ud, og Konkurrencestyrelsen behøver derfor ikke behandle klagen ift konkurrencelovgivningen. KL agter dog at klage til Indenrigsministeriet men har ikke i sinde at forfægte Stevns Kommunes rettigheder til at stille sit forvaltningsgrundlag til gratis rådighed for almenvellet. De agter kun at klage over Tilsynets indstilling til, at salg og foræring sidestilles. De vil med andre ord kæmpe for, at kommunerne kan gøre, som de altid har gjort. Stevns Kommunes baggrund var rent praktisk, men den yderligere overvejelse var, at man ikke anskaffede sig sit datagrundlag til andet end egen forvaltning og derfor ikke med videresalg for øje. Derimod ville der kunne følge en merværdiskabelse, som kunne være analog til fritstilling adressedata jf linket ovenfor. http://digitaliser.dk/news/1077645

 • 0
 • 0
#20 Einar Petersen

Jeg må sige at jeg endnu engang står og ryster på hovedet over virksomheder der kræver eneret eller særlig beskyttelse imod den fri konkurence.

Hør her venner, hvis I leverer en så kanon ydelse som I jo mener I må gøre det så omfavn konkurencen og benyt de gratis data I får stillet til rådighed på lige fod med alle andre.

Lever en noget værdiskabende i stedet for at tude over at konkurencen er for hård!

For hvis I synes den er for hård nu, ja så kan I lige så godt dreje nøglen om for om 10-20 år vil jeres virksomhed være en fordums saga når kort automatisk genereres via geolocation og crowdsurfing på mobile devices, med tags fra brugere om deres positioner og oplevelser, samt satelitfotos taget ude fra rummet langt udenfor jeres kontrol.

Hvad skal forhindre dem der graver render til rør og dem der lægger dem, eller dem der lægger div. kabler at offentliggøre sine data om hvor de arbejder... Ja man kunne forestille sig at det blev et krav at arbejdstagere for staten kortlagde og gjorde disse data tilgængelige for på den måde at spare staten for de ressourcer det kræver at producere disse data.

I kan lige så godt vænne jer til det - Det er en ny verden og den gamle vender aldrig tilbage...

Get with the program or get lost!

 • 0
 • 0
#23 Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér

Tak til Morten Kjeldgaard for oplysningerne vedr. adl.dk - det var jeg ikke opmærksom på. Der er sikkert mange forhold, hvor det samme gør sig gældende, fordi folk bliver opdraget til at sikre sig rettighederne for enhver pris. Det er naturligvis rigtigt, at andre ikke pludsligt skal kunne tillægge sig selv ejerskabet, men som en myndighed, der tjener befolkningen, har man en forpligtelse til at sætte sig ind i de mere fleksible licenseringsforhold. Man skulle jo tro, at de, der udfærdigede licenserne, ville være opmærksomme på den slags ting? Men det udarbejdes jo nok som boilerplate + modifikationer.

 • 0
 • 0
#24 Kræn Hansen

Jeg kan ikke lade være med at tænke på om det ikke blot holder liv i et produkt (databehandling af kort-data) som der åbenbart ikke er brug for, hvis der findes gratis alternativer. Hvorfor skal det være det offentliges opgave at holde hånden over et produkt der ikke kan overleve på det frie marked?

 • 0
 • 0
#25 Peter Brodersen

http://digitaliser.dk/news/1231064

"KL tager til efterretning, at en kommune ikke helt generelt må stille disse data gratis til rådighed for tredjemand, for så sker det ikke på markedsvilkår."

Et par øvrige citater fra indlægget af Søren Breddam fra Stevns Kommune:

"KL har altså ikke til hensigt at kæmpe for almenvellets adgang til offentligt betalte data, men de vil gerne kæmpe for de kommercielle interesser, som kommunerne måtte have."

og

"Hvorfor tæller den afledte (samfunds-)økonomiske værdi ikke med i regnestykket? Det, at Google Maps, Navteq, TeleAtlas, Eniro, ledningsejere(El, gas, vand, tele mm) og ikke mindst OpenStreetMaps har adgang til autoritative data, giver vel også værdi for borgerne? Vi taler endda om et regnestykke, som faktisk internt i Stevns Kommune var ugunstigt for skatteyderne, da vi opsatte en kalkule for offeromkostninger og administrative omkostninger ift indtægter."

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere