Århus 'trodser' minister og afholder digitalt prøvevalg for unge

Århus Kommune har fået afslag på at afholde det forestående kommunalvalg digitalt, men nu vælger kommunen at afholde et digitalt prøvevalg for de 16-17-årige.

Århus kommune har tidligere på året fået afslag fra indenrigsministeren om at gennemføre et forsøg med digitalt valg, men kommunen har valgt at gøre det alligevel i forbindelse med det forestående kommunalvalg 17. november.

Det bliver dog kun digitalt for de 16-17-årige i kommunen.

»Det er på tide, at valghandlingen bliver tilpasset den virkelighed resten af samfundet lever i. Jeg har derfor besluttet, at vi på trods af ministerens modvilje, i Århus vil gøre os de første erfaringer med elektronisk stemmeafgivning,« udtaler rådmand for Kultur og Borgerservice i Århus Kommune, Jacob Bundsgaard Johansen (S), på kommunens hjemmeside.

Kommunen opstiller i forbindelse med ungevalget elektroniske stemmebokse fem steder i byen. Her vil cirka 7.500 16- og 17-årige kunne afgive deres stemme på kandidaterne til kommunalvalget.

I samme ombæring sender Århus Kommune en invitation til prøvevalget i retning af indenrigsministeren.

»Den elektroniske stemmeboks er lavet, så man kunne have gennemført det rigtige valg på samme måde. Jeg synes derfor, at Indenrigsministeren (Karen Ellemann (V), red.) skulle ulejlige sig med en tur til Jylland og se et moderne valg,« udtaler Jacob Bundsgaard Johansen.

Århus Kommune er en af syv kommuner, der i foråret søgte daværende velfærdsminister Karen Jespersen om tilladelse til at gennemføre et forsøg med digitale valg, men fik afslag.

Ifølge Århus Kommune afslog ministeren ansøgningen blandt andet ud fra en begrundelse om, at 'elektronisk stemmeafgivning og stemmeoptælling vil bryde med den hundredårige velafprøvede tradition for, hvordan stemmeafgivning og stemmeoptælling foregår på landets afstemningssteder'.

»Jeg håber meget at Indenrigsministeren vil høre om vores erfaringer med dette system. Jeg tror, det vil kunne være med til at nedbryde nogle af de fordomme, der er med til at bremse udviklingen,« udtaler Jacob Bundsgaard Johansen.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (27)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Anonym

Hidtil har vi kun set de rene overgreb - såsom at bruge digital signatur - fra disse 7 kommuners forsøg på at underminere stemmeafgivelsen.

Men lad os antage at de har taget sig sammen og gjort det ordentligt. Så lad os få lidt åbenhed om sagen.

Det er med forsigtighed OK at bruge en elektronisk pen i stemmeboksen, dvs. at etablere et parallelt optællingspor som altid kan verificeres af den faktiske stemme.

I praksis er forsøg på at få stemmealderen ned kun et forsøg på at få flere følelser ind i stemmeafgivelsen.

At bringe stemmeandelen op gør ikke valget mere legitimt - det er en misforståelse.

 • 0
 • 0
#2 Per Erik Rønne

Når man taler om digital stemmeafgivning taler man typisk om at folk skal stemme over internettet, fra hjemmet eller en vilkårlig maskine, og muligvis ved digital signatur.

Noget sådant ville være undergravende for demokratiet. Ikke alene ville en hustyran kunne tvinge ægtefælle og hjemmeboende børn over 18 til stemme som han vil have det, han får også en helt enestående mulighed for at kontrollere dem. Organiseret stemmekøb vil også blive muliggjort ;-(.

 • 0
 • 0
#3 Anonym

Der er ikke større mulighed for at tvinge folk til at stemme som man vil have det hvis elektroniske stemmebokse bliver brugt frem for det nuværende system ... og det er tvivlsomt at en hustyran skulle kunne tvinge sin familie i højere grad end vedkommende kan idag via trusler og andet.

Det mere interessante spørgsmål er hvilke systemer Århus kommune vil gøre brug af. Der er adskillige eksempler på at fabrikanter af evoting-systemer har problemer med sikkerheden, tjek eksempelvis Ars Technicas artikler om tingene, saasom http://arstechnica.com/software/news/2008/10/study-sequoia-e-voting-mach...

 • 0
 • 0
#5 Deleted User

Hvordan vil du da forhindre en hustyran i at kontrollere sin families stemmeafgivning, hvis den foregår ved computeren hjemme?

Det kan han ikke, men en hustyran har en mental magt som kan bruges til stort set hvad som helst, inkl. at tvinge andre til at stemme som han ønsker det. Eller i det mindste sørge for at folk med forkerte politiske observanser bliver hjemme.

Med stemmer via nettet vil det være meget sværere at forhindre andre i at stemme.

 • 0
 • 0
#7 Anonym

Stemmes på nuværende måde kan han ikke kontrollere den faktiske stemmeafgivning.

Det vil ikke volde større problemer for en 'hustyran' at kræve af hvem end det nu er hun/han tyranniserer, at vedkommende skal tage et billede med sit mobilkamera, for at dokumentere stemmeafgivelsen.

 • 0
 • 0
#11 Anonym

Det vil ikke volde større problemer for en 'hustyran' at kræve af hvem end det nu er hun/han tyranniserer, at vedkommende skal tage et billede med sit mobilkamera, for at dokumentere stemmeafgivelsen.

Det ville forbryde sig mod anonymiteten i stemmeboksen og henføre til de tilsynsførende at stoppe. Så kan man diskutere hvordan og hvornår i forhold til om man tror det er et problem.

I dag må jeg tage min søn med ind og stemme selvom det i princippet er forkert. Vurderingen er at det er bedre for demokratiet at gøre det til "familiehygge" end risikoen for at det udgør en kontrolfunktion.

Problemet er ikke én enkelt stemme, men skaleringen. Så snart afstemningen kommer ud af stemmeboksen eller man går videre end en optællingsstøtte, så skrider hele systemet.

Nu må Århus dokumentere at man ikke er ude i et fundamentalt angreb på selve grundlaget for demokratiet.

 • 0
 • 0
#12 Anonym

Nu må Århus dokumentere at man ikke er ude i et fundamentalt angreb på selve grundlaget for demokratiet.

Taget i betragtning at der ikke er noget grundlag for at hævde at dette overhovedet kan udgøre et fundamentalt angreb på selve grundlaget for demokratiet, så nej.

Der kan være mange problemer forbundet med en elektronisk stemmeafgivningsproces, men uden at vide hvordan tingene overhovedet skal foregå bliver det til FUD at snakke om 'angreb'.

 • 0
 • 0
#13 Peter Stricker

uden at vide hvordan tingene overhovedet skal foregå bliver det til FUD at snakke om 'angreb'

Stephan påstår jo heller ikke i den kommentar som du svarer på, at den model Århus har valgt er et angreb på demokratiet. Men der kan opstilles scenarier, hvor elektronisk stemmeafgivning er særdeles problematisk. Og det forekommer da yderst rimeligt at bede Århus om at dokumentere, at der ikke er problemer i den model, de har valgt.

 • 0
 • 0
#14 Anonym

Stephan påstår jo heller ikke i den kommentar som du svarer på, at den model Århus har valgt er et angreb på demokratiet.

Det er korrekt, han laver det mere snedige og meget værre trick at antyde, at Aarhus kommune angriber grundlaget for demokratiet. Det er derfor hans kommentar bliver til en opfordring til Aarhus kommune om at vise at de IKKE angriber grundlaget for demokratiet - men det er jo meningsløst, det er Stephan, der bør vise hvordan det overhovedet KAN være et angreb mod demokratiets grundlag.

Det forekommer langt mere rimeligt at bede om generel dokumentation, som man derefter kan begynde at kritisere eller rose som man lyster, end at antyde at der vil være problemer i den valgte model og at vi ikke kan stole på Aarhus kommune. Det er der måske ikke så meget sjov ved, til gengæld er det klart mere fornuftigt.

 • 0
 • 0
#15 Anonym

Inden Peter L kammer helt over bør han lige huske på at samme gruppe af kommuner foreløbet er taget i flere klart uacceptable løsningsmodeller og åbenbart ikke vil lytte til fornuft selvom de hver gang er argumenteret ned under gulvtæppet.

Et Folketingsvalg er intet mindre en demokratiets grundnerve. Påstanden bag Folketingets tiltagede "ret" til at lave flertalsbeslutninger som binder mindretallet er selve Valgets legitimitetsskabende karakter. Hvis man underminerer valget er det det samme som at angribe selve demokratiet.

Et anstændigt valg med dyb respekt for mindretal og folk tillid til valghandleingen er en nødvendig men ikke i sig selv tilstrækkelig for et levende og fungerende demokrati.

I Danmark bliver vi nærmest rendt over ende af forhastede og uigennemtænkte tiltag fra central myndigheder (se i retning af den Digitale Taskforce som nærmest ikke har lavet andet), men her taler vi som selve Folketinget legitimitet.

Der er grupper som ikke mener at demokratiet er legitimt uden at opstille acceptable alternativer. Men ligefrem at fjerne grundlaget for legitimitet er det rene selvmål.

Medmindre selvfølgelig man bare betragter valghandlingen som en formel process der skal overstås billigst og nemmest muligt. Eftersom bureaukratiet ikke er på valg og har magten alligevel, så betyder det ikke så meget om det at flytte et par mandater er "legitimt" eller ej.

 • 0
 • 0
#17 Anonym

Et kommunalvalg er det samme blot med en mindre jurisdiktion. En kommune kan f.eks. udskrive skatter og påtvinge borgerne en række ting lokalt.

Det som bør gøre os harme er at man synes det er i orden at ignorere problemstillingen og endda forsøge at bilde ungdommen ind at den slags er i orden.

Hvis man ikke har respekt for helt fundamentale principper i de tiltag man udsætter børn og unge for, hvordan skal børn og unge så nogensinde kunne blive fuldbefarne borgere?

Men igen - lad os se indholdet af deres forslag.

 • 0
 • 0
#18 Nicklas Nyegaard

Inden Peter L kammer helt over bør han lige huske på at samme gruppe af kommuner foreløbet er taget i flere klart uacceptable løsningsmodeller og åbenbart ikke vil lytte til fornuft selvom de hver gang er argumenteret ned under gulvtæppet.

Vil jeg gerne have noget dokumentation på.

Desuden skal det huskes at en af de modeler som man overvejre til elektronisk valg er at have bokese i stedet for papiers sedler. Defor ændre det ikke på måden vi skal stemme på men måden der bliver talt op på.

Desuden kan jeg på INEGEN måde se hvordan nogen overhoved kan antyde at de angriber vores demokrati ved at hjælpe det på denne måde. At sige at demokratiet er så heldigt at hele procesen skal forblive som det altid har været, er da hvad man kan kalde et selvmål. Hvis man har mulighed for at forbeder den demokratiske proces uden at nedbryde integriteten omkring dem der bliver valgt, kan jeg ikke se hvorfor dette IKKE skulle gøres.

 • 0
 • 0
#19 Anonym

Inden Peter L kammer helt over bør han lige huske på at samme gruppe af kommuner foreløbet er taget i flere klart uacceptable løsningsmodeller og åbenbart ikke vil lytte til fornuft selvom de hver gang er argumenteret ned under gulvtæppet.

Hvilket er fuldstændig ligegyldigt. Vurder den enkelte sag ud fra den enkelte sag, ikke fra dine forudindtagelser.

Et kommunalvalg er det samme blot med en mindre jurisdiktion. En kommune kan f.eks. udskrive skatter og påtvinge borgerne en række ting lokalt.

Der er ret vigtige forskelle, såsom muligheden for at lovgive landsdækkende samt hvem der kan stemme. Det ville højne debatten en del, hvis du bare indrømmede at du lavede en faktuel fejl istedet for at trække i land.

Men igen - lad os se indholdet af deres forslag.

Enig.

 • 0
 • 0
#20 Anonym

Nicklas

Lad nu være med at falde i Rådmandens spin-retorik. Der er ingen som har sagt at det skal være "som det altid har været". Emnet har været diskuteret masser af gange før. Både krav og udfordringer er velkendte, men teknisk så svære at det næpppe kan digitaliseres i nogen væsentlig grad.

F.eks. http://www.computerworld.dk/art/38955/leder-hvornaar-bliver-danmark-et-e... http://www.computerworld.dk/art/38272/sander-vil-kigge-paa-e-valg-efter-...

Peter L

Hvilket er fuldstændig ligegyldigt. Vurder den enkelte sag ud fra den enkelte sag, ikke fra dine forudindtagelser

Jeg beder bare om dokumentation. Har vi nogen som helst grund til at tro at det ikke er gammel dårlig vin på nye flasker?

De skriver f.eks. her at de forventer at modellen med "trykfølsom skærm" kan bruges til "fremtidige valg". http://195.41.32.55/domino/jur/Jurdags.nsf/d6c8285b91498b164125662c0042f....h4136usjjjdji0rb5cgg76t35dlmmasj5egg78qbc40ojcb9h6sg8csj9ctig.pdf

En "trykfølsom" skærm har intet at gøre i et valg.

Der er ret vigtige forskelle, såsom muligheden for at lovgive landsdækkende samt hvem der kan stemme. Det ville højne debatten en del, hvis du bare indrømmede at du lavede en faktuel fejl istedet for at trække i land.

Der går intet af mig af at erkende en fejl.

Men det er flueknepperi. EU-, Folketings-, Regional- og Kommunalvalg er forskellige niveauer af demokratisk legitimering af magt.

Hvad du stemmer til et skolebestyrelsesvalg eller på en generalforsamling er noget radikalt andet og kan - hvis alle er enige - for den sags skyld klares ved simpel håndsoprækning.

Rent formelt er et prøvevalg ikke et reelt valg så der er ikke et valgtekniskproblem i den konkrete case.

 • 0
 • 0
#21 Anonym

Jeg beder bare om dokumentation. Har vi nogen som helst grund til at tro at det ikke er gammel dårlig vin på nye flasker?

Du har ingen grund til at tro noget som helst uden dokumentation - men du antyder alligevel at noget skulle være tilfældet, selvom du intet grundlag har for det. Om så kommunen har fejlet i alt andet de har lavet, så kan det stadig lykkes dem at gøre det her ordentligt - og omvendt. Så uden at vide hvilken model de bruger er der ikke grundlag for at tro noget som helst om vinen.

Hvad du stemmer til et skolebestyrelsesvalg eller på en generalforsamling er noget radikalt andet og kan - hvis alle er enige - for den sags skyld klares ved simpel håndsoprækning.

Nej, det er ikke noget radikalt andet, det er akkurat det samme, nemlig demokratisk legitimering af magt. Skolebestyrelsen har beføjelser som de, der vælger den, ikke har. Ved at stemme til et skolebestyrelsesvalg legitimerer du på akkurat samme en magt-afgivelse som ved et folketingsvalg. At det ofte klares ved håndsoprækning gør det ikke fundamentalt anderledes.

For nu at kigge lidt tilbage: 1) du antyder at Århus er ude i et fundamentalt angreb på selve grundlaget for demokratiet. 2) for at understøtte dette, hævder du at "Et Folketingsvalg er intet mindre en demokratiets grundnerve" og at "Hvis man underminerer valget er det det samme som at angribe selve demokratiet." 3) problemet opstår nu ved at a) der ikke er tale om et folketingsvalg og b) det er ganske uklart hvordan denne situation har noget som helst med en underminering af et folketingsvalg (eller andre lignende valg). 4) man fristes faktisk til at gå så vidt som til at sige, at netop i kraft af at dette IKKE er et rigtigt valg, så bliver der her mulighed for at se OM en kommune kan komme i nærheden af at afholde et legitimt valg ved brug af digitale hjælpemidler. Dermed bliver dette til det MODSATTE af et angreb på grundlaget for demokrati: et forsøg, der kan vise om der er problemer eller ej, før man giver sig i kast med den ægte vare.

Ovenstående betragtninger in mente, så var der ikke andet end FUD i din oprindelige kommentar.

 • 0
 • 0
#22 Peter Stricker

Du har ingen grund til at tro noget som helst uden dokumentation

Men hvad er der så galt i at Stephan Engberg mener at den dokumentation bør fremlægges?

uden at vide hvilken model de bruger er der ikke grundlag for at tro noget som helst

Det, du gerne vil frem til er vel, at Stephan holder kæft. For så længe Århus kommune ikke har fremlagt håndfaste beviser for at der er problemer med deres model, så kan vi være helt trygge.

 • 0
 • 0
#23 Anonym

Peter L

Den form for uintelligent vås hører ikke hjemme på Version2.

Jeg havde lige givet dig en url til en beskrivelse der mere end rigeligt indikerer (telektronisk stemmeseddel og trykfølsom skærm) at de ikke har styr på selv de mest basale krav til teknologien.

Samtidig med at de påstår at de kan genbruge det til rigtige afstemninger. Dette teknologiske setup KAN IKKE bruges som grundlag for et legitimt valg - det behøver man ikke test til at verficere. Den falder for adskillige helt banale sikkerhedskrav.

Som jeg skrev ovenfor - og du som al andet sagligt input i denne diskussion behændigt overså - er der tale om et prøvevalg.

Problemet er at bureaukraterne

a) kun gør det fordi de ikke får lov til (ros til Indenrigsministeriet) at ødelægge de rigtige valg. Det ligner et forsøg på at omgå og underminere principperne ved at bygge "meningsmålingsopinion" - de vil indoktrinere kommende vælgere til at acceptere det demokratisk uacceptable.

b) er totalt ligeglade med principperne så længe de kan 1) gøre det billigere og 2) PÅSTÅ valget er legitimt ved kunstigt at øge vælgerdeltagelsen. (snart bliver det vel sådan at valget har en default som alle ikke fremmødte automatisk antager du ville have stemt)

Husk på at vi er midt i en periode hvor bureaukraternes tiltagende magtarrogance og magtmisbrug angriber fundamentale rettigheder og samfundsøkonomiske hensyn næsten overalt vi ser hen.

F.eks.

I) De beslaglægger din personlige suverænitet ved at tvinge dig til at overlade din private signaturnøgle til en central server og "påstå" at du har kontrol (den ulovlige NemId).

II) De tvinger alle (halv)offentlige instancer til at sende en kopi af al korrespondance til en centralt server uden sikkerhed (den skjulte erhvervsstøtte med dokumentboks)

III) De tvinger al offentlig interaktion ind over central overvågnings- og aflytningspunkter såsom f.eks. Borger.dk.

IV) De laver total registersamkøring og one-size-fits-all med det såkaldte "selvbetjening" som fortæller dig hvad de mener du vil istedet for at spørge. Hele eDag3 drejer sig om planøkonomisk ressourcemisbrug for at centralisere magt for bureaukratiets skyld.

V) De stripper applikationer og databaser for sikkerhed og flytter magten til det centrale overvågningssystem (RBAC og samtykkeregisteret) uden sikring mod angreb og magtmisbrug.

VI) De tiltager sig ret til at lade servere begå identitetstyveri på dig og tilgå dine data i ethvert system (NemLogin og msibrug af SAML)

VII) De underminerer markedsdannelsen og sikkerhed ved at tvinge dig ind i stive legacy-standarder og tvinger dig til at genbruge nøgler og kommunikationskanaler (f.eks. NemSMS og NemKonto)

VIII) De finansierer negative offentlige business cases ved at misbruge udbudsmodellen til at tildele monopolmagt til kommmercielle venner af bureaukratiet (NemId og DokumentBoks), dvs. de eksporterer ineffektivitet og planøkonomisk magtmisbrug til den private sektor istedet for flytte behovsdrevene efffektiviseringsmekansimer til den offentlige sektor.

Etc. etc. etc.

Det mest absurde er at den stadigt mere fordærvede embedskultur så åbenlyst går stik mod de politiske udmeldinger om at flytte valg til borgeren og klare love såsom Lov om Digital Signatur.

Det er hårdt formuleret - men det er efter min opfattelse Danmark største samfundsøkonomisk og demokratiske problem. Det gavner ingen at stikke hovedet i busken. Det er udemorkratisk magtarrogance i et omfang som ikke er set i Danmark siden Enevælden og Stavnsbåndet.

Og nej - ovenstående er IKKE en kritik af demokrati eller en primitiv højre/venstre polemik. Det er en kritik af et stadigt mere ideologisk selvcentrereret embedsmandssystem som af rene egeninteresser begår stadigt større overgreb på samfundet og helt basale borgerrettigheder.

Og (konkret her) en kritik af den tiltagende fordummelse hvor borgere udbreder sig med uintelligent vås. Eller hvor sandhed afgøres af meningsmålingernes flertal i stedet for at forholde sig rationelt argumenterende til fakta hvor det ikke er et spørgsmål om holdninger.

Hvis du har noget rationelt, faktuelt og analytisk at tilføje, så velkommen. Men ellers bør du gøre dig selv og os andre en tjeneste at tænke og checke fakta før du blamerer dig selv med dit kausalt usammenhægnende og faktuelt forkerte nonsens.

Du kan flytte dit barn fra en skolebestyrelse, men magten til f.eks. at udskrive skatter og bruge dine penge er reel magt.

Men ovenstående begynder i stigende grad at ligne et forsøg på personangreb af andet end saglige årsager. Hvor meget jeg end går ind for pseudonymer, så er det ikke acceptabelt usagligt at angribe identificerede personer under pseudonym.

 • 0
 • 0
#24 Anonym

Peter Stricker:

Men hvad er der så galt i at Stephan Engberg mener at den dokumentation bør fremlægges?

Det er der absolut intet galt i - det er akkurat det samme jeg efterspørger. Problemet opstår når Stephan uden grundlag antyder at Aarhus kommune retter et angreb mod demokratiets grundlag. Lad mig sige det på en anden måde: finder du det i orden at personer uden grundlag spreder FUD?

Det, du gerne vil frem til er vel, at Stephan holder kæft. For så længe Århus kommune ikke har fremlagt håndfaste beviser for at der er problemer med deres model, så kan vi være helt trygge.

Ja, jeg så gerne at Stephan faktisk læser hvad der bliver skrevet i stedet for at argumentere mod stråmænd - det burde lede til en kortere og bedre debat. Men du tager fejl i din anden pointe. Ser du, når Stephan antyder at Aarhus kommune er ude i katastrofale handlinger, så er det ham der skal bevise det, og ikke Aarhus kommune der skal modbevise det. Det er en meget generel pointe, men for nu at være på sikre side, så lad os tage et andet eksempel: jeg har lidt på fornemmelsen at du er kriminel og igang med at undergrave staten Danmark. Det må du hellere modbevise. Kan du se problemet?

Stephan:

Den form for uintelligent vås hører ikke hjemme på Version2.

Mudderkastning hjælper ikke.

Samtidig med at de påstår at de kan genbruge det til rigtige afstemninger. Dette teknologiske setup KAN IKKE bruges som grundlag for et legitimt valg - det behøver man ikke test til at verficere. Den falder for adskillige helt banale sikkerhedskrav.

A) De påstår IKKE at dette kan genbruges. Teksten i den pdf du henviser til er:

At der til valghandlingen tages en valgteknik i anvendelse, som evt. senere vil kunne bruges som teknik til fremtidens valghandlinger[quote] Mao. vil Aarhus kommune gøre sig erfaringer før de prøver den ægte vare. B) Lad os se hvad en person anerkendt indenfor industrien mener om touchscreens til evoting. Fra http://www.schneier.com/blog/archives/2004/11/the_problem_wit.html [quote] None of this means that we should abandon touch-screen voting; the benefits of DRE machines are too great to throw away. But it does mean that we need to recognize its limitations, and design systems that can be accurate despite them.

Kunne det være at dine absolutte påstande var fejlbehæftede og en mere nuanceret tilgang var bedre?

Som jeg skrev ovenfor - og du som al andet sagligt input i denne diskussion behændigt overså - er der tale om et prøvevalg.

Nej, Stephan. Det skrev du først efter en del kommentarer, efter du havde snakket om folketingsvalg. Jeg overså på ingen måde i din antydning om angreb på demokratiets grundlag at det refererede til et prøvevalg - for det gjorde dit udsagn ikke. Tilbage står så det faktum, at du i din kommentar om angreb på demokratiet udelukkende var igang med at sprede FUD.

Problemet er at bureaukraterne [...]

Medmindre du tilhører den gruppe af folk du stikker noget i skoene, så burde du afholde dig fra at tro du aner noget som helst om deres bevæggrunde. Du er velkommen til at dømme dem på deres handlinger, men hvad du ikke aner noget om burde du holde mund om.

Husk på at vi er midt i en periode hvor bureaukraternes tiltagende magtarrogance og magtmisbrug angriber fundamentale rettigheder og samfundsøkonomiske hensyn næsten overalt vi ser hen.

Men ellers bør du gøre dig selv og os andre en tjeneste at tænke og checke fakta før du blamerer dig selv med dit kausalt usammenhægnende og faktuelt forkerte nonsens.

Jeg tror bare jeg lader det her stå som eksempel på din arrogance og ignorance og så ellers holder mig fra diskussionen - du læser ikke hvad folk skriver, forholder dig ikke til hvad du selv har skrevet, og aner ikke noget om generel argumentationsteknik (for ikke at nævne ordene kausal og faktuel).

 • 0
 • 0
#25 Anonym

Peter L

Har du noget andet end rent Ad Hominem at tilægge debatten? Hvor er det saglige indhold?

Du glemer tydeligvis i ovenstående

a) At de pågældende kommuner allerede har forsøgt at bruge den samme teknologi i et rigtigt valg, dvs. det er IKKE tænkt som "bare" en forløber.

b) Når du referer Schneier eller andre, så bør du huske at få det hele med. "it does mean that we need to recognize its limitations, and design systems that can be accurate despite them"

c) Som påpeget så er det fint at lave "elektroniske penne" til at optælle parallelt, men IKKE at lave elektroniske afstemninger som Århus ligger op til her.

Med eksisterende viden er og forbliver papir-afstemningen den rigtige afstemning, mens man højst kan støtte selve optællingen. Der foreligger IKKE teoretisk brugbare modeller for elektroniske afstemninger. Men jeg står meget gerne modbevist på dette punkt fordi det ville indebære et gennembrud på en meget kompleks teoretisk problemstilling.

For så vidt angår embedssystemet mange og stadigt grovere overgreb på borgere og samfund, så tilfører du heller ikke noget faktuelt her. Men lad den del ligge her - her drejer det sig udelukkende om at forsvare det demokratiske valg.

Bevisbyrden ligger klart på Århus Kommune og for så vidt angår demokratisk ansvarlig digitalisering har embedssystemet klart historien imod sig.

Mindretals beskyttelse er ikke en simpel problemstilling.

 • 0
 • 0
#26 Jarnis Bertelsen

Jeg har meget svært ved at se hvilke fordele man rent faktisk vil opnå ved elektroniske valg.

Jeg kender ikke prisen på at afholde et valg. Men så vidt jeg ved er både valgforordnede og stemmeoptællere i danmark frivillige og ulønnede. Selvfølgelig skal de have både kaffe og småkager, men kan prisen virkelig være en væsentlig udfordring?

Det er selvfølgelig også rart at kunne se resultatet 20 sekunder efter valgstederne lukker... men er det virkelig et problem at skulle vente et par timer, eller i værste fald indtil næste morgen? Danmark er ikke afganistan, hvor det tager uge eller månedsvis at få et resultat.

Det kan naturligvis give en højere stemmeprocent hvis folk kan stemme fra deres eget hjem... men er det virkelig så vigtigt, at de folk, der ikke engang kan ulejliges til at lette bagdelen for at tage ned og stemme, skal have indflydelse på landets politik?

Vores nuværende valgsystem er ekstremt gennemskueligt, og derfor meget tillidsvækkende. Selv hvis et elektronisk system kunne sikres fuldstændig mod valgsvindel, ville det stadig være umuligt at gennemskue for menigmand. En svæklkelse af tilliden til selve valgsystemet er et problem, selv hvis den er ubegrundet.

Jeg ser mest Århus' forsøg som et mediestunt, der prøver at gøre valget mere interresant for vælgerne, ved at fremvise noget nyt og spændende teknologi. Jeg så hellere politikerne forklare folk, hvorfor valget er vigtigt og har inflydelse på deres hverdag, ved at diskuttere politisk indhold.

 • 0
 • 0
#27 Anonym

Vi takker for lidt uddybende information om det igangværende projekt http://www.version2.dk/artikel/12762-digitalt-valg-i-aarhus-lige-saa-sik...

Jeg vil dog tillade mig at bemærke at modellen som forventet ikke holdt til selv overfladiske analyser.

Selv hvis vi antog at alle de manglende yderligere tiltag som blev skitseret blev gennemført, så ville det være teknisk let at genere lister over hvem som har stemt hvad alene på basis af de digitale registeringer som man ikke kan undgå at lave.

Valg er slet ikke så lette at digitalisere eller effektivisere som forhastede overfladiske betragtninger ellers kunne foranledige til at tro.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere