Databjerge og databaseret forretning er storage-tendenser for 2016

Nemmere adgang til data for business, nemmere backup, nye åbne storage teknologier og ikke mindst bjerge af data er blandt de tendenser man ser inden for storage området.

I årevis har storage-området været præget af en bevægelse væk fra proprietære systemer og over imod open source software til storage systemer - men også brugen af åbne standarder og protokoller, fordi det øger sikkerheden, for at man altid kan tilgå sine data.

Endelig ses en bevægelse mod brug af hardware komponenter, som er produceret ud fra industristandarder i stedet for klassisk, proprietært udstyr.

En række andre teknologiske fremskridt betyder også, at et opbrud er i gang

En overordnet tendens for forretningsaspektet ved datalagring, at det at gemme data handler om langt mere end blot at gemme data en sikker måde.

I dag er der et stort fokus på, at data kan aktiveres og er nemt tilgængelige for både kunder, partnere og medarbejdere med henblik på at udvikle nye forretningsgrene.

Det ses f.eks. i forbindelse med udbredelsen af gode API'er og grænseflader, som gør det muligt for andre programmer at udveksle data og køre udvalgte funktioner på tjenesten.

Seks storage tendenser bør man ifølge Computerworld.com holde øje med i 2016:

1.Mængderne af ustrukturerede data og datasæt vokser i takt med udviklingen inden for Internet of Things og brug af stadigt flere sensorer.

Det er altså blevet normen, at alle 'endpoints' indsamler data. Både på consumer området, hvor f.eks. smart-tv, smartphones, wearables, tablets og RFID-udstyr indsamler om forbrugernes adfærd. På det industrielle område ser man stadig flere sensorer i trafikken og i transportsektoren, på hospitalerne, i forsvaret, i landbruget, i fremstillingssindustrien og på laboratorierne mv.

De mange data vil også betyde stadigt flere backups, mere dataovervågning og mere sikkerhedsteknologi.

2. En bevægelse væk fra storage administration og imod data management. Dvs. fokus flyttes fra hvor og hvordan man gemmer data, til at fokus på at analysere, håndtere og genanvende data og metadata.

3. Flere afprøver moving storage controllers og services i containers, eller embedded mikrokode i frameworks, ligesom Docker.

I fortiden fungerede controller mikrokode og tilhørende filsystemer på separat, fysisk hardware, men med udviklingen af containers kan koden blive "pakket" lige som med applikationer.

Dermed kan koden flyttes frit rundt ligesom en applikation, og altså ikke nødvendigvis være bundet til en fysisk sæt hardware.

I princippet kan alle kritiske funktioner som controllerne er ansvarlige for (rollebaseret adgangskontrol, data tiering, Configuring External Storage til central administration, og selv replikering) ske via containers.

4. Fortsat bevægelse imod og modenhed af objekt storage, især i enterprise og HPC-miljøer.

5. Fremskridt i hardwareteknologi som NVMe og Flash. Det fører til et fald i latency og nemmere integration, som vil mindske kompleksiteten i storage performance management.

6. Backup og arkivering er en stadigt stigende udfordring, fordi datamængderne vokser. Så forenklede backup arbejdsgange er vigtige af hensyn til muligheden for data recovery, men også af hensyn til compliance.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk

Kommentarer (0)

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer

Partnernyheder

Welcome to a seminar on tools that help you become GDPR compliant!

Getting GDPR compliant by May 2018 implies a lot of activities covering the legal aspects, internal business processes, data management, and security technology.
28. feb 2017

Maja Rosendahl Larsen ansat hos Affecto

24. jan 2017

Introduction to Jedox – Affecto Seminar, Copenhagen

12. jan 2017