480.000 danske internetjomfruer kan ikke længere undslippe nettet

En stor gruppe især ældre danskere skal fra den 1. december lære at bruge internettet - i det mindste hvis de skal flytte eller have nyt sundhedskort.

Næsten en halv million danskere har aldrig været på internettet, men det kan de fra den 1. december ikke længere blive ved med. I hvert fald ikke hvis de flytter eller skal have nyt sundhedskort. Det skriver Dr.dk.

Fra og med den 1. december skal bestilling af nye sundhedskort nemlig ske via internettet og kan ikke længere foregå på en papirformular. Samtidig har kommunerne forpligtet sig til at gøre flytning til en ren digital løsning.

Der findes ifølge Dr.dk 90.000 danskere i alderen op til 64 år, som aldrig har benyttet internettet, men i aldersgruppen 65 år og opefter er der 390.000, som aldrig har anvendt internettet.

Digital flyttemelding og bestilling af sundhedskort er de første faser i en langsigtet plan for komplet digitalisering af de formularer, som borgerne i dag har mulighed for at udfylde på papir og aflevere eller indsende til borgerservice i kommunerne.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (18)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Jesper Lund

Det er misvisende at sige at alle bliver tvunget til at deltage i tvangsdigitaliseringen, som officielt starter 1/12 (gad vide om kommunerne er klar?).

Borgere, som ikke mener at de kan bruge den offentlige (tvangs)digitalisering, kan ansøge kommunen om at blive fritaget. For den offentlige selvbetjening skal man ansøge for hver "opgave" der skal udføres. For den digitale post (som først bliver tvungen i 2014) kan man afgive en erklæring, en gang for alle, om at man ikke er i stand til at modtage digital post.

Kommunerne skal behandle ansøgningerne om fritagelse og træffe en afgørelse som lever op til forvaltningslovens krav. For de ting som bliver omfattet af tvangsdigitaliseringen i næste uge, vil det så godt som altid være billigere for kommunerne at acceptere en anmodning om fritagelse end at træffe en afgørelse om at fritagelse nægtes.

Eksempler på begrundelser som man kunne bruge i en ansøgning om fritagelse kunne være

 • Jeg kan ikke bruge en computer
 • Jeg har kun en tablet og den understøtter ikke NemID (Java). Denne begrundelse blev direkte nævnt under udvalgsbehandlingen af lovene om tvangsdigitalisering
 • Jeg bruger Linux, og den NemID type hvor borgeren selv opbevarer sin private nøgle (som Datatilsynet anbefaler) kan ikke bruges på Linux
 • Kommunens selvbetjeningsløsninger kræver Adobe PDF Reader [1], som jeg ikke har mulighed for at installeret på mine computere
 • Jeg bor et sted uden mulighed for internetadgang med de nødvdendige XXX Kbps (vil gælde et par procent af befolkningen)

Hvorvidt kommunen accepterer disse eller andre begrundelser som fritagelsesgrund er uklart (det var ikke borgernes retssikkerhed som var i højsædet da folketinget vedtog lovene om tvangsdigitalisering; så i princippet kan borgerne risikere arbitrære afvisninger), men en afvisning skal begrundes skriftligt af kommunen i overensstemmelse med forvaltningslovens regler.

[1] Gælder eksempelvis flere selvbetjeningsløsninger i Frederiksberg Kommune.

 • 4
 • 2
#6 Jesper Lund

Loven siger stadig ikke noget om at det skal være digitalt, men det kommer måske senere.

Er kommet, se menupunktet "Senere ændringer til forskriften", specifikt lov 558 af 18/6/2012. Gældende lov er seneste lovbekendtgørelse plus vedtagne ændringslove efter lovbekendtgørelsens dato.

I disse digitaliseringstider skulle det ellers være en triviel sag at lave nye lovbekendtgørelser hver gang en ændringslov vedtages, således at borgerne kan se den fulde gældende lov i eet dokument. Men det mener staten åbenbart ikke..

 • 0
 • 0
#8 Jesper Lund

Man skal anmelde flytning inden 5 dage fra indflytning det nye sted. Manglende eller ikke rettidig anmeldelse straffes med bøde.

Fra 1/12 siger CPR loven at kommunen skal afvise anmeldelsen hvis den ikke indgives digitalt, medmindre der foreligger særlige forhold (fritagelsesmulighederne).

Men det forhold at kommunen afviser anmeldelsen om flytning ændrer vel ikke på om den er indgivet rettidigt. Så med den nye tvangsdigitaliseringsbestemmelse i CPR loven, må der kunne opstå situationer hvor borgeren har opfyldt forpligtelse til rettidig anmeldelse (og undgår straf), men hvor kommunen har lovhjemmel til at nægte at registrere anmeldelsen.

Det hænger formentlig sammen med at Finansministeriet ville undgå at skrive direkte ind i loven at borgeren har en pligt til at indgå en "frivillig" aftale med det private firma DanID for at bruge den offentlige selvbetjening (der kræver OCES NemID), og derfor bruges omveje som "anmeldelsen afvises hvis den ikke indgives digitalt".

Der er også denne meget kryptiske passus i bemærkningerne til loven

Hvis en borger ikke har, men kan få udstedt NemID, og dette er en forudsætning for anvendelse af den konkrete digitale selvbetjeningsløsning, foreslås det, at den offentlige myndighed skal anmode borgeren om at anskaffe sig NemID. Hvis den offentlige myndighed vurderer, at der foreligger særlige forhold, kan myndigheden vælge ikke at kræve anskaffelse af NemID, men lade borgeren ansøge på anden vis. Det er den offentlige myndighed, der i de konkrete tilfælde foretager en vurdering af, om der foreligger særlige forhold. Hvis den offentlige myndighed finder, at der foreligger særlige forhold, skal den offentlige myndighed tilbyde borgeren en anden måde at ansøge, anmelde eller indberette på. Finder den offentlige myndighed, at der ikke foreligger særlige forhold, vil borgeren være henvist til at ansøge, anmelde eller indberette digitalt. Indgives ansøgningen alligevel ikke digitalt, vil kommunen skulle afvise ansøgningen.

IT-Politisk Forening nævnte denne problemstilling i vores henvendelse til Folketinget om L 159 (ord som "anmode" og "kræve" bruges i flæng, hvilket er uheldigt) http://www.itpol.dk/notater/henvendelse-om-L159-obligatorisk-digital-sel...

Så vidt jeg kan se af Finansministerens svar på spørgsmålene fra udvalgsbehandlingen, kom der ikke nogen nærmere afklaring på borgerens retstilstand i eksempelvis den situation hvor kommunen afviser en anmeldelse om flytning der er indgivet rettidigt (men ikke-digitalt).

 • 5
 • 0
#9 Jesper Lund

Jeg har ikke nemid, og jeg får det heller ikke.

Du kan (vil) havne i nogle situationer hvor du har pligt til at fortælle det offentlige om et eller andet, for eksempel anmeldelse af flytning eller indskrivning af børn i skolen.

Fra 1/12 skal kommunen afvise disse anmeldelser hvis de ikke indgives digitalt, hvilket i praksis vil kræve OCES NemID.

Men der står ikke direkte i loven at du skal indgå en "frivillig" aftale med det private firma DanID A/S for at erhverve OCES NemID.

Din retstilstand i den situation hvor du indgiver den krævede meddelelse ikke-digitalt, hvorefter kommunen skal afvise den, er imidlertid uklar.

 • 6
 • 0
#11 Deleted User

Burde denne grund ikke i sig selv være nok til at kunne sige nej.

"Jeg kan ikke acceptere brugerbetingelserne, det private firma Nets sætter op for at bruge produktet".

Det bliver en kold dag i helvede før jeg kommer til at bruge NemID i sin nuværende udformning.

Skal med glæde tage kampen op hvis nogen forsøger at tvinge mig til at aktivere det lort. Makulerede mit SkodID papkort allerede samme dag jeg modtog det og har aldrig aktiveret hverken BankID eller OCES delen.

 • 9
 • 0
#17 Lars Kr. Lundin
 • 0
 • 0
#18 Christian Nobel

Jeg har ikke "NemID" og skal ikke have det, hverken til bank eller andet - min bankforretninger klares med en mail til ham der rådgiver banken om at få flest mulig penge ud af mig, eller ved jeg trisser over i filialen og røver noget tid.

Nå, men hvis nu jeg flytter, og efterfølgende tropper op på det nye rådhus inden for de 5 dage for at melde min flytning, hvad vil man så gøre?

Der flytter nogle nye ind i mit gamle hus og melder folkeregister adresse der - ergo kan jeg ikke bo der, og hvis jeg heller ikke må bo i den nye kommune, fordi jeg ikke vil tvinges til at bruge en ulovlig SSO løsning hvad så? Er jeg så meldt ud af samfundet, og så skal jeg vel heller ikke betale skat?

I den mere alvorlige del, hvordan har man overhovedet forestillet sig dette skal virke i praksis?

Dels vil en elektronisk flytning indbefatte alle i husstanden?

Har man overhovedet taget højde for at mange ældre/handicappede/ordblinde etc. på ingen måde vil være i stand til at kunne gøre det - er tanken så at fordi kancelliet kræver det skal være på den måde, så skal måske/måske ikke troværdige familiemedlemmer/hjemmehjælpere/tilfældigt forbipasserende etc. reelt overtage den digitale identitet over pågældende, og bruge ti gange så lang tid på processen, i stedet for at det offentlige levede op til deres rolle, nemlig at være til for borgerne - ikke omvendt?

Og har nogle af skrivebordsgeneralerne der har siddet i styrelser og ministerier eller andre babelstårne og udtænkt dette ingen forståelse af at selv blandt unge der udmærket behersker iPhones og iPads mv. er rigtig mange der slet, slet ikke forstår det sprogbrug bureaukratiet benytter sig af?

Perspektiverne er skræmmende, og det er bekymrende at verden ikke er blevet klogere siden Kafka, Huxley og Orwell.

 • 3
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere