2020-forhandling giver trådløst internet til alle skolebørn og biblioteker

Løsgængeren Pia Christmas-Møller fik en del af sit krav igennem om nemmere adgang til internettet. Nu skal alle skoler og andre uddannelsessteder have trådløst internet.

Nemmere adgang til trådløst internet ? og dermed til viden ? var løsgængeren Pia Christmas-Møllers pris for at støtte en stribe af regeringens politiske forslag i 2020-planen.

Og efter fredagens forhandlinger er et kompromis nu landet, med fokus på uddannelsesstederne. Fremover skal alle landets skoler, ungdomsuddannelser og universiteter kunne tilbyde eleverne trådløs adgang til internettet, fortæller Pia Christmas-Møller til Version2.

»Det skal ske inden udgangen af 2013 for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, mens det for skolerne afhænger af forhandlinger mellem regeringen og KL. Men det er meningen, at det skal ske rimeligt hurtigt,« siger hun.

Desuden er biblioteker og museer også omfattet af aftalen, så der kommer trådløst internet på alle museer inden 2012, med fokus på at formidle den danske kulturarv, fortæller løsgængeren. Biblioteker skal 'udvikle deres digitale tilbud til borgerne', lyder aftalen.

Men ideen om gratis trådløs netadgang på for eksempel offentlige pladser blev hurtigt droppet, fordi der var for mange forhindringer, og ikke ret lang tid til forhandling.

»Jeg havde det ikke med ret længe i forhandlingerne. Det var svært at etablere det på en måde, der respekterer teleselskabernes markedsvilkår, og svært at leve op til terrorlovgivningen, om at man skal kunne identificere folk på nettet,« siger Pia Christmas-Møller.

For at hjælpe kommunerne til at kunne leve op til de nye krav, bliver der afsat 15 millioner kroner fra ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi), som skal supplere de penge, kommunerne i forvejen bruger på at sætte trådløse routere op på skolerne.

Desuden skal der hvert år afholdes en høring, hvor ønsket om nemmere adgang til internettet for danskerne bliver evalueret.

Visionen om nemmere adgang til internettet har rumlet i Pia Christmas-Møllers hjerne i noget tid, især inspireret af besøg i tidligere Sovjet-stater, hvor internet både kan være uden for rækkevidde for mange og blive udsat for censur.

Og så er internetadgang vores svar på adgangen til folkebibliotekerne i 1800-tallet, som gav alle mulighed for at lære nyt, som en del af Grundtvig og Kolds folkehøjskolebevægelse, pointerer hun.

»Det land, der først udnytter den adgang til viden, som internettet giver, har en konkurrencefordel internationalt, mener jeg. Det er derfor, jeg har puttet det ind i en vækstdagsorden,« siger hun.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Kommentarer (16)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Jesper Lund

Fri adgang til trådløse netværk giver bestemt visse komplikationer for centralistisk overvågning, i hvert fald indtil vi får CMAR registeret op at køre (Centralt MAC Adresse Register, koblet til NemID).

Men ideen om gratis trådløs netadgang på for eksempel offentlige pladser blev hurtigt droppet, fordi der var for mange forhindringer, og ikke ret lang tid til forhandling.

»Jeg havde det ikke med ret længe i forhandlingerne. Det var svært at etablere det på en måde, der respekterer teleselskabernes markedsvilkår, og svært at leve op til terrorlovgivningen, om at man skal kunne identificere folk på nettet,« siger Pia Christmas-Møller.

Det kræver telelovginingen eller logningsbekendtgørelsen nu ikke (personidentifikation på nettet), og jeg har også svært ved at se at problemerne skulle være større på et kunstmuseum, hvor alle kan vade ind, end i Nørrebroparken (hvor alle også kan vade ind).

Men nu hvor det samfundsmæssige behov for at tænke overvågning ind i løsningen fra starten af er fremhævet af Pia Christmas-Møller, er det decideret komisk at hun bagefter hiver en af de gamle 80'er ikke-som-i-Sovjet analogier frem

Visionen om nemmere adgang til internettet har rumlet i Pia Christmas-Møllers hjerne i noget tid, især inspireret af besøg i tidligere Sovjet-stater, hvor internet både kan være uden for rækkevidde for mange og blive udsat for censur.

 • 0
 • 0
#2 Deleted User

Citat: "2020-forhandling giver trådløst internet til alle skolebørn og biblioteker"

Det mest interessante ved den udmelding er, om den løses ved at smide flere WiFi-spots op - eller ved at fortsætte med at lukke skoler og bibliotker i samme tempo som nu. Jo mere man lukker desto billige bliver det at indfri planen. Det må da være en win-win situation. I hvert fald hvis man er politiker...

 • 0
 • 0
#3 Erik Trolle

Alt det de lover fr. Møller er da ikke i statens regi alt sammen, så staten skal sige til regioner og kommuner, som er på skrump, at det bare skal betale for hotspots?

Er der noget jeg har misforstået, eller har hun ikke fået lovning på noget som lyder flot og som staten ingen indflydelse har alligevel, fordi det ligger inden for regioner og kommunernes selvstyre?

Det er muligt jeg tager fejl...

 • 0
 • 0
#4 Erik Jacobsen

Ingen hemmelighed at jeg synes dette forslag er .... øh .... dårligt, for nu ikke at bruge alt for grimme ord.

Lad os sige at det svarer til at foreslå at der opstilles flere telefonbokse (sådan een her: http://1.bp.blogspot.com/_gqfeNuSOnY8/S-_onE9jcpI/AAAAAAAAAGk/wQy143u3zG... - ok den er engelsk), fordi det er meget vigtigt at kunne snakke sammen.

Hvorfor er det mon lige, at der bliver færre telefonbokse for tiden?

 • 0
 • 0
#5 Thomas Grønborg

At indføre trådløst internet i skoler etc. er en sundhedsmæssig bommert af dimensioner. Europarådet har netop i dag vedtaget en vidtrækkende resolution, der af sundhedshensyn opfordrer de 47 medlemslande til i videst muligt omfang, at reducerer den mobilstråling befolkningen udsættes for. Dette gælder særligt for børn og unge. Konkret anbefales det blandt andet: • At forbyde mobiltelefoner og trådløse netværk i klasseværelser og på skoler.

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1...

Mobilstrålings sundhedsskadelige effekter kan fx tjekkes her: www.helbredssikker-telekommunikation.dk

I øvrigt blev Pia Christmas-Møller i går orienteret om sundhedsaspektet og den rapport, der lå til grund for Europarådets resolution.

 • 0
 • 0
#6 Niels Dybdahl

Mange skoler har allerede trådløst internet og de forhindrer børnene i at komme på når de selv har PCere og smartphones med, så børnene bruger oftere og oftere deres egne 3G-opkoblinger (smartphones og USB-modems).

Og Europarådet vil aldrig kunne få et forbud mod at børnene medbringer mobiltelefoner i skolen igennem.

 • 0
 • 0
#7 Thomas Grønborg

Spørgsmålet er om der er fornuft i dansk politik eller om vi først skal køre landet helbredsmæssigt i sænk med en totalt uansvarlig brug af trådløse teknologier, før der sker noget?

En række andre lande er begyndt at få øjnene op for problematikken og tager forholdsregler. (Se: www.helbredssikker-telekommunikation.dk) Fx har man forbudt mobiltelefoner i franske skoler.

Europarådets stillingtagen er rådgivende ja, men den kan være medvirkende i en større bevægelse hen imod større ansvarlighed og udvikling af sundhedsmæssigt bæredygtige teknologier.

 • 0
 • 0
#11 Thomas Grønborg

Netværksstik vil klart være at foretrække frem for børnene (og alle andre) konstant bestråles med mikrobølger. Jo tættere man er på strålingskilden, jo kraftigere er strålingen. Og det er jo både PC'en og routeren der stråler.

Det der ville være rigtig interessant er, at udvikle trådløse alternativer, der ikke er så sundhedsskadelige.

Man kan her starte med ikke, at lægge frekvenserne lige præcis på de frekvensbånd, der er allermest biologisk forstyrrende (sådan som det er i dag).

Herefter kan man sænke grænseværdierne betydeligt for mobilstrålingen (hvis man fortsætter med at bruge denne form for stråling). Man kan også afskærme apparaterne, så de ikke stråler så kraftigt på den person, der bruger dem.

Endeligt kan man arbejde på selve signaltypen. Forskningen tyder kraftigt på, at pulseringerne (tændt/sluk mange gange i sekundet) og måde signalet er moduleret på spiller en stor rolle i forhold til de biologiske forstyrrelser.

 • 0
 • 0
#15 Henrik Pedersen

Nu har der aldrig været beviser for at trådløse netværk er skadelige....

Chancen er at hvis du bor i byen, så er er der allerede mindst 10 - 20 trådløse netværk som overlapper dig, plus vi har mobilnetværk, TV, Radio og andrer former for kommunikation. Nu ved jeg godt at folk tuder rigtigt meget over 2.4GHz og mikroovne, men der er aldrig fundet beviser på trådløse netværk er skadelige...

Og hvis de viser sig at være det, så dør jeg sgu nok af kraft engang om 10 - 20 år, for jeg kan virkelig ikke forestille mig at have et kabel i min bærbare ;)

 • 0
 • 0
#16 Thomas Grønborg

@ Henrik Pedersen

Der er ikke lavet mange studier af WiFi og sundhedsskadelige virkninger, men du kan fx tjekke denne udsendelse, der referer til et studie, hvor forsøgspersoner får forstyrret hjerterytmen af WiFi: http://www.youtube.com/user/EMRinformation?feature=mhee#p/a/f/0/KN7VetsCR2I

Imidlertid skal man også holde sig for øje, at meget WiFi ligger på ca. de samme frekvenser som 3G mobilstråling. Der er hundredvis af studier, der viser at mobilstråling er biologisk forstyrrende på alle mulige måder: http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp

Altså er der god grund til - om ikke andet - at bringe forsigtighedsprincippet i spil, dvs. at tage forholdsregler mht. WiFi. Specielt når det gælder børn, der er særligt sårbare ift. mobilstråling.

Du skriver i øvrigt, at vi rammes af alle mulige trådløse signaler. Det er korrekt. Pointen er bare at feltstyrken på mange af disse signaler er meget lav, fordi strålingskilden er langt væk. Forskningen viser, at de sundhedsskadelige effekter øges, når feltstyrken øges. Feltstyrken falder med kvadratet, dvs. hvis man fordobler afstanden til strålingskilden falder feltstyrken til en fjerdedel.

I et rum i et hus har jeg jeg målt mobilstrålingen til, at ligge helt nede på 3-5 mikroWatt/m2. I samme rum kan computeren fange ca. 10 trådløse netværk ind.

Jeg har målt et par tilfælde bærbare computere på WiFi-mode til at stråle med mellem 1500-3000 mikroWatt/m2, der hvor man normalt har sit hoved i forhold til den bærbare.

På en skole har jeg i børnenes hovedhøjde målt, at en trådløs internetroutere stråler med mere end 25.000 mikroWatt/m2.

Prøv at forestille der hvor meget strålingen der er i en klasse, hvor der måske er 28 trådløse computere og en kraftigt strålende router.

Uafhængige forskere har i 2011 anbefalet at helkropseksponeringen ikke bør overstige 170 mikroWatt/m2.

http://www.international-emf-alliance.org/index.php/publications/seletun... http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268443

I Salzburg er den maks tilladte strålingen indendøre på blot 1 mikroWatt/m2.

I øvrigt: Kræft kan være en af konsekvenserne ved mobilstråling, men der er mange andre helbredsgener og sygdomme, der kommer længe før den tid det tager at udvikle kræft. Dette er blandt andet: Stress, hovedpine, koncentrationsbesvær, adfærdsforstyrrelser, træthed, søvnproblemer, tinnitus, hjerterytmeforstyrrelser, hudirritationer, svækket immunsystem, nedsat fertilitet, celle- og DNA-skader.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere