Danmarks største sundheds-it-projekt udrulles nu: Gentofte og Herlev hospitaler først

Illustration: Region Sjælland
For 1,15 milliarder sundheds-it, tak! Danmarks største sundheds-it-projekt skal erstatte mere end 30 eksisterende it-systemer hos Region Sjælland og Region Hovedstaden. Hospitalerne i Herlev og Gentofte kommer på her i maj.

Region Sjælland og Region Hovedstadens nye fælles it-barn til 1,15 milliarder kroner har fået navnet Sundhedsplatformen og danner grundlag i en helt ny it-platform på sundhedsområdet, som de to regioner ruller ud i løbet af 2016 og 2017.

Lægerne kan med den nye it-platform læne sig op ad et hav af behandlingsstandarder under diagnosticeringen, fortæller programdirektør Gitte Fangel, Sundhedsplatformen. Illustration: Region Hovedstaden

Sundhedsplatformen er det største danske sundheds-it-projekt nogensinde og skal i sin endelige form anvendes af cirka 44.000 ansatte på hospitaler og sygehuse og 2,5 millioner borgere.

Det ambitiøse og halvpebrede samarbejde udspringer af, at både Region Hovedstaden og Region Sjællands store it-kontrakter er ved at udløbe, hvorfor begge regioner alligevel stod og skulle ud og forhandle nye kontrakter.

‘Det har været en oplagt anledning til at indføre et nyt it-system, som kan leve op til det moderne hospitals krav om stabil og hurtig drift, hvor systemerne taler sammen,’ skriver regionerne på Sundhedsplatformens hjemmeside.

Skal erstatte 30 eksisterende it-systemer

Den nye platform er indkøbt hos den amerikanske it-gigant Epic, som allerede leverer sundheds-it til mere end 1.100 hospitaler verden over.

I forbindelse med den danske ordre har Epic etableret et kontor i København med 10 ansatte, der skal varetage opgaverne med implementering af systemet.

I de to sjællandskbaserede regioner er ialt 400 medarbejdere med i Epic-programmet.

De 200 er uddannet i systemets applikationer, 100 er trænere, som skal uddanne det øvrige personale, og de resterende 100 er it-medarbejdere, der alene arbejder med integration af systemet.

Læs også: 1.000 it-klik om dagen tager lægers tid fra patienterne

I beskrivelsen af det nye system lover regionerne, at systemet vil skabe overblik og giver behandlingsforløb med færre fejl.

Systemet skal i den forbindelse overtage opgaver fra 30 eksisterende systemer, som blandt andet omfatter Region Hovedstadens operationsplanlægningssystem Orbit, det fælles patientjournalsystem CIS og det digitale dikteringsprogram MIRSK.

‘Sundhedsplatformen erstatter mere end 30 it-systemer og giver sundhedspersonalet mere tid til at fokusere på patienten og den høje faglige kvalitet,’ skriver regionerne.

Den nye Sundhedsplatform er indtil videre rosinen i pølseenden af en lang række EPJ (elektronisk patientjournal)-systemer, som de danske regioner har investeret i de seneste år.

Og selvom kravene til EPJ-systemerne er stort set de samme regionerne imellem, er det første gang, at regioner har fundet sammen om indkøb af et EPJ-system.

Bedre patientinddragelse

En stor del af den nye Sundhedsplatform omfatter et øget patientfokus. Det er meningen, at patienter fremover, via egen login til platformen, aktivt skal kunne deltage i planlægningen af deres sygdomsforløb og løbende få rådgivning fra det sundhedsfaglige personale.

Patienter skal således have adgang til oplysninger om egne konsultationer og lægernes behandlingsplan. Det skal være muligt for patienter at bestille tid til udvalgte behandlinger online og læse lægens konklusioner efter besøg på hospitalet.

Og så lover regionerne, at det skal blive meget lettere for patienterne at komme i kontakt med sundhedspersonalet.

Tidsplan for udrulningen af Sundhedsplatformen Illustration: Region Hovedstaden

»Via Nem-ID får patienterne adgang til en helt ny interaktiv portal, hvorfra de kan stille spørgsmål og få svar, booke tider til undersøgelser, se deres journal og udfylde oplysningsskemaer,« forklarer programdirektør Gitte Fangel fra Sundhedsplatformen.

På sigt er det planen, at portalen, som har fået navnet Min Sundhedsplatform, også skal omfatte telemedicin med understøttelse af programmer som FaceTap.

Større sammenhæng og bedre planlægning

På den faglige side skal Sundhedsplatformen give større sammenhæng og bedre planlægning af patientens behandlingsforløb. Den skal gennem nye tjeklister, som lægerne skal udfylde for hver patient, understøtte de faglige beslutninger og belyse forslag til behandling.

»Vi har i samarbejde med de sundhedsfaglige råd tilført Epic-systemet et hav af danske arbejdsgange og behandlingsstandarder ved forskellige diagnoser, som lægerne nu kan læne sig op ad, når de skal vurdere en patient,« forklarer Gitte Fangel.

Epic-systemet er også blevet tilført et antal 'Hard-stops', som skal forhindre, at en ortopædkirurg for eksempel kommer til at ordinere medicin til en allergipatient, som vedkommende er allergisk overfor.

På den måde skal det nye system være med til at fange nogle af de mange utilsigtede hændelser, der hvert år rapporteres til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Læs også: Læger: Dårlig it går ud over patientsikkerheden

‘Med Sundhedsplatformen sikres større lighed gennem mere ensartede og strukturerede behandlingsforløb baseret på forskning og bedste praksis, bedre klinisk dokumentation og bedre kvalitetskontrol og ledelsesinformation,’ skriver regionerne.

Regionerne forventer således, at hospitaler og sygehuse i regionen kan planlægge og udnytte ressourcerne bedst muligt, når værktøjerne i den nye it-platform er på plads.

Betalt om 14 år

De samlede investeringsomkostninger i Sundhedsplatformen er estimeret til at lande i omegnen af 1,15 milliarder kr. fordelt på de to regioner. Og ifølge Gitte Fangel holder Sundhedsplatformen indtil videre budgettet.

Forventningen hos regionerne er, at investeringen vil tjene sig selv hjem gennem bedre patientforløb og behandling, mere effektive processer, arbejdsgange og mere effektiv og stabil it-drift.

Der er således budgetteret med en tilbagebetalingsperiode på ni til elleve år for Region Hovedstaden og tolv til fjorten år for Region Sjælland.

Den nye platform bliver sat i drift på Herlev og Gentofte Hospital her fra maj, og afløser Region Hovedstadens H-EPJ-system og Region Sjællands Opus-system.

Frem mod udgangen af 2017 bliver platformen rullet ud på de øvrige hospitaler og sygehuse i de to regioner.

Tips og korrekturforslag til denne historie sendes til tip@version2.dk
Følg forløbet
Kommentarer (10)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Michael Hein

Hvis man læser den forgående artikel om at projektet er blevet 172 millioner dyrere, så ender prisen i denne med at platformen koster 1,033 milliarder.. Nu er prisen i denne artikel så steget til 1,15 milliarder..

Skrider økonomien så hurtigt? for den forgående artikel er fra 10 november..

 • 0
 • 0
Christian Nobel

»Via Nem-ID får patienterne adgang til en helt ny interaktiv portal, hvorfra de kan stille spørgsmål og få svar, booke tider til undersøgelser, se deres journal og udfylde oplysningsskemaer,« forklarer programdirektør Gitte Fangel fra Sundhedsplatformen.

Jamen så er det jo godt at den af bankerne ejede gatekeeper står for adgangen - for når hr. Hansen har tilgået sundhedsplatformen tilstrækkelig mange gange, så skal kreditvurderingen vist tages op til revision.

 • 0
 • 0
Jesper Frimann

"Afslutning og sammenfatning Investeringsomkostningerne estimeres til ca. 3 mia. kr. for de to regioner tilsammen, hvoraf de totale investeringsomkostninger for Region Hovedstaden udgør 2,1 mia. kr. Af disse udgør 1,1 mia. kr. eksterne omkostninger til anskaffelse og support, mens 840 mio. kr. repræsenterer omkostninger til internt ressourceforbrug, herunder ca. 40 % til uddannelse og træning af Sundhedsplatformens brugere."

Kilde: https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Documents/151201%20-%20ITA%20d...

Så ja... 1.15 Millarder er kun IT-investeringerne.

Det første jeg spurgte konen om, da jeg hørte om projektet, var "Hold da kæft I må sku da skulle ud og ansætte nogle ekstra folk for at klare det ekstra press der kommer, nu hvor I i forvejen jo næsten kører med nødberedskab i dagligdagen".

Hertil svarede hun, "Ansætte ? Hah.. nej udgifterne til uddannelse af personalet skal skam tages ud af det daglige driftbudget." Altså det må ikke koste noget.

// Jesper

 • 0
 • 0
Anne-Marie Krogsbøll

Jeg er lidt usikker på, om ovennævnte problemer direkte har med Sundhedsplatformen at gøre - det er vist et separat system. Men jeg synes, jeg (midt i morgenaktiviteterne, derfor lidt ukoncentreret) hørte omtalt noget med, at man måske havde forceret indførelsen af det omtalte system af hensyn til indførelsen af Sundhedsplatformen.

 • 0
 • 0
Jesper Frimann

Nej. Så vidt jeg forstår det så er de systemer vi snakker om her eksisterende systemer. Systemer der skal integrere med EPIC. Se her på side 9: http://www.regionsjaelland.dk/omregionen/job-og-karriere/med-system/Moed...

Det man kan sige.. at hvis systemerne ikke virker nu, så kommer de nok heller ikke til det fremadrettet. Man kan sige at det er lidt ja.. ja.. modigt at lægge et nyt system oven på et system der ikke virker. Og at med en udrulning af et præstige projekt, som sundhedsplatformen, så vil der nok ikke blive sat ressourcer af til at løse lige de her røntgen system problemer.

Personlig ville jeg, hvis jeg skulle lave teknisk projektledelse eller være lead arkitekt på sådan et projekt insistere på, at baselinen man lagde systemet oven på var stabilt, og i nogenlunde god stand. Men når man læser om problemerne med de her systemer, så kunne det jo være at man har 'ladet stå til' fordi at EPIC løser i det mindste nogle ar problemerne. Det ved vi jo ikke.

Der hvor jeg er mest nervøs er at det ressource træk, vi kommer til at se på medarbejderne i sundhedssektoren i ved udrulningen af det her, vil medføre om ikke et kollaps, så måske vil det resulterer i at nogen trækker nødbremsen på det her projekt/system.

Det man skal forstå er at der jo skal en masse uddannelse til, desuden så må man forvente en effektivitets forringelse de første stykke tid hos medarbejderne, når nu lige tingene skal 'falde på plads'.

Så vidt jeg forstår det så er der afsat: 40% af 840 millioner til uddannelse og anden intern træk på medarbejdere. Det svarer nok sådan cirka (optimistisk) til 90-100.000 arbejdsdage. Til uddannelse skal der bruges (og her er det sådan ballpark figures):

Almindelige brugere 45.000 x 3 dage = 120.000 dage. Superbrugere 6.000 x 5 dage = 30.000 dage SUM =150.000 dage.

Ud over det skal man så regne det forbrug af medarbejdere til udruldning. Hvis vi bare siger 100 mandeår .. så er vi vist ikke helt ved siden af. =25.000 dage

Igen i de større udrulninger af IT-løsninger jeg har været med i har man så normalt 'staffet op' for at kunne absorbere den nedgang i effektivitet man normalt vil se, alt imens folk lærer at bruge systemet i hverdagen. Vi kunne jo sige at man skulle bruge 10% ekstra den første uge 5% den næste og så ellers 2% og så 1%.. en optimistisk model. Det ville så give et ekstra ressource træk på (hvis vi siger halvt træk i weekenden) 6 x 10% af 50.000 + 6 x 5% af 50.000 + 6 x 2.5% af 50.000 + 6 x 1% af 50.000 eller cirka 55.000 arbejsdage. Så sådan totalt uvidenskabligt og slag på tasken skal man nok bruge i omegnen 200.000 til 250.000 arbejdsdage for at rulle det her ud, og så vidt jeg kan se så er der kun afsat midler til optimistisk halvdelen. Det er det jeg ville være bange for. Og så hører man også fra venner og bekendte i sundhedssektoren.. at de afsatte midler nok ikke rigtig sådan er der.

Men jeg kan tage grusomt fejl.. og det håber jeg da jeg gør.

// Jesper

 • 0
 • 0
Anne-Marie Krogsbøll

Der hvor jeg er mest nervøs er at det ressource træk, vi kommer til at se på medarbejderne i sundhedssektoren i ved udrulningen af det her, vil medføre om ikke et kollaps, så måske vil det resulterer i at nogen trækker nødbremsen på det her projekt/system.

Ja, det er bekymrende. Indslaget om røntgen/scanningssystemet handler netop i høj grad om, at bare problemerne í dette system har belastet behandlingssystemet i bekymrende grad - bl.a. har man været nødt til at udsætte udrulningen på RH, for at det ikke skulle gå endnu mere galt .

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere