Det italienske Datatilsyn forbyder ChatGPT

Det italienske Datatilsyn forbyder ChatGPT

Forbuddet træder i kraft øjeblikkeligt. Tilsynet begrunder forbuddet med »ulovlig indsamling af personoplysninger« og »manglende systemer til verifikation af mindreåriges alder.«
31. mar kl. 14:45