Binært talsystem

(eller: 2-talssystem).

Talsystem med grundtallet 2 (to). Det binære talsystem hører til gruppen af positionssystemer, idet såvel et ciffers placering i et tal som det enkelte ciffers værdi er bestemmende for tallets værdi.

Talsystemet anvender cifrene 0 (nul) og 1 (en). Talllet 0111 - omregnet til titalssystemet - har således værdien: 02^3 + 12^2 + 12^1 + 12^0 = 7(dec). Ganske som i titalssystemet kan binære tal adderes (med menteoverføring) f.eks. 011 + 010 = 101 = 5(dec), ligesom der kan udføres alle andre regningsarter.

Det binære talsystem er særlig velegnet i forbindelse med computere, idet elektronik normalt arbejder med binære tilstande, der umiddelbart kan afspejles som nul og en. Se også flydende tal og to-komplement.

Forfattere: 
Jens Schou-Christensen
Casper Thomsen