Batchprogram

Bag et velfungerende edb-system ligger der ofte en lang række kommandosekvenser, som styresystemet skal gennemføre, inden et givet anvendelsesprogram kan aktiveres, eller et menusystem kan vises på skærmen. Frem for at kræve, at brugeren fra gang til gang manuelt indtaster den samme sekvens af kommandoer til en kommandofortolker, giver mange styresystemer mulighed for at gemme disse kommandosekvenser som såkaldte batchprogrammer i batchfiler.

Et batchprogram kan være en simpel samling af fortløbende kommandoer, men kan også, som navnet indikerer, være egentlige programmer, skrevet i det kommandosprog, der hører til en given kommandofortolker. Specielt styresystemer som OS/2 og UNIX indeholder komplette kommandosprog til opbygning af batchprogrammer med løkker, betinget afvikling, parameterdefinition og parametersubstitution.

Batchprogrammer anvendes især på PC'er og minicomputere og har her et langt mere funktionelt og generelt sigte end det, der kaldes batchkørsler på store computere, se bundtvis databehandling.

Forfattere: 
Tue Bertelsen
Casper Thomsen