Bærertjeneste

(eller: bearer service).

En bærertjeneste er den tjeneste, hvormed terminaler i en given anvendelse udnytter et bærernet. Hvis bærertjenesten tilvejebringes af et net, som alene varetager transmission, er dette net et basisnet, og bærertjenesten er således også en basistjeneste. Hvis bærertjenesten derimod indeholder både transportydelser og behandlende ydelser, kaldes den en VAS (Value Added Service).

I ISDN har bærertjeneste en særlig betydning, da ISDN's ydelser er opdelt i bærertjenester og supplerende tjenester. Bærertjenesterne er her udtryk for grundelementerne i en række basistjenester, som eksempelvis kan udnyttes af de anvendelser, der betegnes teletjenester.

De supplerende tjenester er faciliteter, som kan lette eller sikre anvendelsen af de basale bærertjenester. De supplerende tjenester ligger således inden for rammerne af basistjenester.

Som eksempler på bærertjenester i ISDN kan nævnes "64 kbit/s transparent", "3,1 kHz", "tale" samt "pakkekobling" (se X.31).

De tre førstnævnte er kredsløbskoblede bærertjenester, som alle kan overføres via en transparent 64 kbit/s kanal mellem abonnenterne. Det er imidlertid kun med "64 kbit/s transparent", at der er sikkerhed for en sådan fremføring. Hvis "3,1 kHz" bærertjenesten benyttes, kan analoge strækninger indgå i forbindelsen, da alene frekvensbåndet op til 3,1 kHz garanteres overført. Med bærertjenesten "tale" kan nettet benytte vokodere. Der er således ikke sikkerhed for, at frekvensbåndet kan overføres uforstyrret.

Forfattere: 
Mogens Ritsholm
Casper Thomsen