Cloud computing

Cloud computing er en model til at levere applikationer og tjenester via internettet, også kaldet skyen. Tjenesterne leveres fra store datacentre som enten SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) eller IaaS (Infrastructure as a Service). Der skelnes mellem en privat sky og offentlige skyer, flere kan købe adgang til, eksempelvis Amazon EC2 og Windows Azure.

Sider