Brugerbetingelser

Med en brugerkonto får du adgang til en række tjenester på version2.dk. Disse brugervilkår beskriver i store træk dit ansvar og Mediehuset Ingeniørens mulighed for at benytte det indhold, du bidrager med. Med indhold mener vi tekst, billeder, lyd, video eller andet indhold, som du uploader til version2.dk.

Mediehuset Ingeniørens behandling af dine personoplysninger kan du læse om i vores retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Din brugerkonto

Accepter disse brugervilkår for at oprette en brugerkonto
Når du opretter en brugerkonto på ing.dk/version2.dk, accepterer du disse brugerbetingelser. Det er ikke muligt at oprette en brugerkonto, hvis du ikke ønsker at acceptere brugerbetingelserne.

Benyt dit fulde, korrekte navn
Du skal benytte dit fulde, korrekte navn, når du opretter en brugerkonto. Har vi mistanke om, at du bruger et andet navn, beder vi dig dokumentere dit navn. Ved manglende dokumentation lukker vi din brugerkonto. Du må ikke afgive nogen form for oplysninger om andre end dig selv.

Benyt foto af dig selv
Hvis du benytter profilbillede, skal dette være et vellignende foto af dig selv.

Benyt en fungerende e-mail-adresse
Du skal benytte en fungerende e-mail-adresse, når du opretter en brugerkonto. Vi sender herefter en bekræftelsesmail med et link, du skal klikke på for at bekræfte e-mail-adressen. Du har ansvar for, at e-mail-adressen også virker efter oprettelsen af din brugerkonto. Hvis den ikke virker, kan det føre til, at vi lukker din brugerkonto. Det er ikke tilladt at bruge midlertidige mailsystemer, der sletter konti automatisk. Du vil løbende modtage mails på denne e-mail-adresse - eksempelvis i forbindelse med, at du har glemt din adgangskode, hvis du opretter en kompetenceprofil, hvis du vælger at overvåge indhold og kommentartråde, eller hvis vi lancerer nye funktioner. Vi forbeholder os ret til at lukke eller spærre din konto, hvis reglerne ikke efterleves.

Du kan lukke din brugerkonto - men dit indhold vil fortsat være synligt
Du kan bede om at få din brugerprofil lukket ved at skrive til community@version2.dk. Det indhold, du har bidraget med, vil dog fortsat være synligt med dit navn som forfatter. Dette gør vi for at sikre sammenhæng og mening i blandt andet de debatter, du har deltaget i.

Din brugerkonto er personlig og må ikke deles med andre
En brugerkonto er din personlige adgang til version2.dk og er knyttet til dit navn. Du må derfor ikke dele dit login med andre. En overtrædelse kan føre til, at vi lukker din brugerkonto.

Dit ansvar

Du har selv ansvar for det indhold, du bidrager med
En brugerkonto giver adgang til at bidrage med indhold på version2.dk, blandt andet i form af kommentarer, debat og fotos. Du er selv ansvarlig for, at det indhold, du bidrager med, overholder gældende dansk lovgivning.

Herunder er du bl.a. selv ansvarlig for, at dine kommentarer ikke indeholder injurier eller krænker andres ophavsret. Alt indhold er som udgangspunkt dækket af ophavsret, så du skal være ophavsmand til det indhold, du bidrager med, eller citere inden for Ophavsretslovens rammer for god citatskik. Såfremt tredjemand dokumenterer, at du har krænket hans rettigheder eller lignende, vil dine kontaktoplysninger blive videregivet til denne tredjemand. Strafbare forhold vil blive politianmeldt.

Du må ikke uploade pornografisk, eller andre former for stødende materiale, herunder materiale med voldeligt indhold. Vi forbeholdes os ret til at fjerne ethvert materiale, herunder også af kapacitetsmæssige hensyn m.v.

Du skal overholde alle retningslinjer for kommentarer, debat m.v., og vi forbeholder os at slette din brugerkonto og spærre for adgang til at oprette en ny, hvis du overtræder nogen regel, som gælder for dig, enten groft eller i gentagelsestilfælde.

Vi overvåger som udgangspunkt ikke dit indhold
Mediehuset Ingeniøren forhåndsgodkender ikke det indhold, du bidrager med. Andre brugere kan anmelde dit indhold, og Mediehuset Ingeniøren vil herefter tage stilling til, om det overholder brugervilkårene..

Du er selv ansvarlig for at gemme det indhold du lægger op. Vi påtager os intet ansvar for det indhold, du lægger ind, herunder om det slettes, kan genskabes m.v.

Det indhold, du bidrager med

Mediehuset Ingeniøren kan også bruge dit indhold andre steder
Du bevarer ophavsretten til det indhold, du bidrager med, men giver samtidig Mediehuset Ingeniøren ret til vederlagsfrit at benytte indholdet. Det indhold, du bidrager med på version2.dk, kan således også blive brugt i den trykte udgave af Nyhedsmagasinet Ingeniøren.

Du må ikke bidrage med jobopslag eller reklame
Du må ikke benytte version2.dk til jobopslag eller andet indhold, der har karakter af reklamebudskaber. Ønsker du at benytte version2.dk til at ramme brugerne med kommercielle budskaber, kan du kontakte vores salgsafdeling.

Du kan ikke kræve indhold, du har bidraget med, fjernet
Når først du bidrager med indhold på version2.dk bliver det en del af siden. Det er derfor som udgangspunkt ikke muligt på opfordring at få fjernet indhold, du har bidraget med. Jævnfør Datatilsynets retningslinjer om "Sletning af profiler og debatindlæg" vil det kun være i særlige situationer, at ønsker om sletning kan imødekommes. Det kræver dog, at du kan komme med vægtige grunde, som vedrører dine særlige forhold. Hvis din brugerkonto slettes fra vores database, vil dit navn fortsat fremgå af det indhold, du har bidraget med.

Sørg for at også have en lokal kopi af indhold, du vil bevare
Mediehuset Ingeniøren forbeholder sig ret til uden grund at fjerne indhold, du bidrager med og kan ikke garantere, at det bevares. Sørg derfor for selv at have en lokal kopi af indhold, du vil være sikker på at bevare.

Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig nyhedsbreve på Version2, accepterer du også at modtage infomails fra Version2, og du accepterer, at Mediehuset Ingeniøren og IDA-koncernen må kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mv. via telefon, sms og e-mail. I nyhedsbreve og infomails fra Version2 kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Der tages forbehold for ændring af brugervilkårene, og det er de til enhver tid tilgængelige vilkår der er gældende. Hvis der laves væsentlige ændringer i brugervilkårene, vil vi orientere herom.

Senest opdateret 30. juni 2014